Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.81/30-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 20-06-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2011

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 (PL-x 605/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 605/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996.

Este procedură de urgență.

Domnule Chirițoiu, vă rog, punctul de vedere al Consiliului Concurenței.

Domnul Bogdan-Marius Chirițoiu (președintele Consiliului Concurenței):

Doamna președinte,

Mulțumesc pentru invitația de a lua cuvântul.

Vorbesc în numele Consiliului Concurenței.

Legea care vă e supusă atenției aprobă ordonanța Guvernului de anul trecut.

Sunt o serie de amendamente, iarăși, incluse de comisii față de ordonanță.

În esență, este o actualizare a Legii concurenței. Este prima modificare a legii după intrarea în Uniunea Europeană. Concurența e un domeniul comunitar și în care apar o serie de evoluții și atunci e normal ca, din când în când, să ne punem în acord legislația noastră cu ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii.

Doi. Instituția noastră a fost parte din analiza pe care o face Banca Mondială la nivelul administrației publice. Din această analiză a Băncii Mondiale, finalizată anul trecut, au rezultat o serie de recomandări, care au fost prinse după aceea în planul de acțiune însușit de Guvernul României și de Uniunea Europeană și, din acest plan de acțiuni, au rezultat o serie de amendamente care sunt prinse în proiectul de lege pe care-l aveți în față.

Vreau, în încheiere, să mulțumesc celor două comisii, un raport comun al Comisiei pentru industrii, conduse de domnul Iancu, și al Comisiei juridice, conduse de domnul Buda. Suntem întru totul de acord cu raportul lor comun și le mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-au depus în sprijinul instituției noastre.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc mult.

Raportul, domnul deputat Mircea Marin, vă rog.

Domnul Mircea Marin:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Raport comun

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 20 octombrie 2010.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu anumite observații și propuneri, conform avizului 787/23 iunie 2010.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a transmis un aviz favorabil în forma adoptată de Senat.

În conformitate prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă pe parcursul mai multor ședințe, dezbaterile finalizându-se în ședința din 15 iunie 2011, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au finalizat dezbaterile în ședința din data de 1 iunie 2011.

Față de cele prezentate mai sus, în urma opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii și de către invitați, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare prezentul proiect de lege, cu amendamentele admise, care sunt redactate în Anexa nr.1 la raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale, doamna deputat Aura Vasile, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna președinte,

De abia acum îmi explic de ce această instituție, privind concurența și verificarea în piață și la tot ce se întâmplă într-o țară, pentru a putea să nu apară monopoluri și alte activități sau să fie înregistrate neajunsuri la nivelul cetățenilor țării respective, cred că această instituție nu a putut să facă analiza prețului la combustibil - benzină și motorină - în ultimii șapte ani, pentru că nu făcuseră aceste modificări la lege.

De asemenea, cred eu că alte activități pe piața media sau în orice altă zonă, nu au putut fi interpretate, iar cei care sunt îndriguiți de către primul-ministru să facă aceste verificări pentru bunul mers al economiei, pentru echilibrul în economie, pentru protejarea cetățenilor din această țară, nu au putut să facă acest lucru pentru că nu armonizaseră legea. Probabil că tot institutul a stat pentru a scrie această expunere de motive, care cred că este unică - n-am mai văzut în procesul legislativ ca un proiect de lege să fie scris de două ori. O dată în expunere de motive, fiind luat articol cu articol și prezentându-se care este modificarea, după care este preluat în proiectul de lege unde, de asemenea, este copiat din expunerea de motive.

Probabil că colegii noștri din această instituție au fost așa de ocupați, că n-au putut să protejeze cetățenii nici privind concurența pe piața pâinii, concurența pe piața zarzavaturilor, concurența pe combustibili.

De asemenea, ei n-au putut să intervină niciodată în momentul în care un cetățean a încercat să-și apere drepturile.

Stimați colegi,

Nu contest că nu trebuiau făcute. Nu contest că, într-adevăr, trebuie făcute armonizări și că, într-adevăr, trebuie să aducem și în România legislația europeană, dar, așa cum se mișcă această instituție, vă garantez că dacă vechea lege, care le dădea toate drepturile și toate posibilitățile și toate instituțiile și resursele să-și desfășoare activitatea, gândiți-vă că: până când o să însușească acest proiect de lege nou, până când vor citi directivele, recomandările și regulamentele la care face trimitere, probabil că, în următorii șapte ani, tot n-o să aflăm cât costă, într-adevăr, un litru de benzină și un litru de motorină.

Probabil că lucrurile se vor agrava! Poate că ar trebui ca să vedem într-o zi, poate prin Comisia pentru industrii, ce fac acești colegi și de ce nu ajută Guvernul atunci când sunt solicitați?

Vă garantez că o să le trebuiască încă un mandat pentru a se putea instrui pe acest nou proiect de lege, în condițiile în care pe vechiul n-au putut să-l interpreteze niciodată.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21 din 1996".

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la poziția 2 la poziția 4 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Poziția 5. Nu sunt observații. Adoptată.

De la poziția 6 la poziția 19 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 20 la 35, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 36 la 52. Observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 53 la 64, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 65 la 78, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 22:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro