Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 09-11-2011

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2011

40. Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 98/2011). (retrimisă comisiei)
 
consultă fișa PL nr. 98/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

84. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994, cu modificările și completările ulterioare, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Vă rog, domnul vicepreședinte Cindrea. Vă rog, domnule coleg.

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte de ședință,

Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.16 lit.a) din Legea nr.44 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii sintagmei "procurii autentificate" cu sintagma "legitimația de însoțitor eliberată de Asociația Veteranilor de Război legal constituită."

Comisia s-a întrunit, iar Comisia pentru muncă și protecție socială propune adoptarea propunerii legislative, cu amendamente.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, domnule vicelider, vă mulțumesc. și eu foarte mult.

Avem și o poziție a Guvernului, prin domnul secretar de stat Ion Ghizdeanu. Domnule ministru, să auzim și punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Mulțumesc, domnule președinte.

Punctul de vedere a fost transmis și la comisie. Punctul de vedere este clar, Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative, dar aș vrea să subliniez încă o dată: principalul argument este faptul că o legitimație de însoțitor, care este eliberată unei persoane care nu însoțește în timpul unei călătorii un veteran sau o văduvă, nu este, din punct de vedere legislativ, o soluție legislativă și viabilă, și nici legală.

Deci Guvernul consideră că procura autentificată nu poate fi înlocuită cu legitimația de însoțitor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Atunci urmează dezbaterea raportului comisiei sesizate în fond.

Domnule Mircea Toader, vă rog să urmăriți cu atenție, noi deja trecusem. Vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Ca să nu dezbateți pe articole, fiind un punct de vedere diferit al comisiei față de Guvern și mai ales că în modificările pentru bugetul anului viitor sunt astfel de prevederi, vă rog s-o retrimiteți la comisie.

Domnul Ioan Oltean:

Înțeleg că propuneți, că altfel o retrimit eu.

Am rugămintea și la dumneavoastră, și la alți parlamentari, întotdeauna când aveți asemenea inițiative, să le faceți înainte de a parcurge celelalte proceduri, pentru a preîntâmpina pierderea de timp.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Mircea Toader de a retrimite comisiei sesizate în fond această propunere legislativă.

Vă rog să votați.

62 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Două săptămâni pentru readucerea acestei propuneri legislative în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.