Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 noiembrie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.135/25-11-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-06-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 15-11-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 noiembrie 2011

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (PL-x 330/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 330/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

5. Între timp noi trecem la următorul proiect de lege, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

 

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Nu are raport!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Ba da, este raport.

Procedură de urgență. Inițiatorul, vă rog.

Domnul Szakál András Zsolt (Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează mai multe modificări în ceea ce privește Statutul funcționarilor publici. Cele mai importante modificări se referă la descentralizarea concursurilor, și anume, toate concursurile vor avea loc la instituțiile care vor scoate la concurs acele posturi. De asemenea, reducerea vechimilor necesare ocupării unor posturi în funcția publică, crearea unui echilibru în ceea ce privește piramida funcției publice, între asistent, debutant, consilier principal și consilier superior și nu în ultimul rând desființarea funcției publice de inspector guvernamental.

Ca urmare, vă rog să aprobați, doamnelor și domnilor deputați, proiectul de lege în forma propusă de comisia de specialitate.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat Gherasim, președintele Comisiei pentru administrație, să prezentați raportul.

Domnul Vasile Gherasim:

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.188 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intervențiile legislative preconizate având drept scop principal o reducerea semnificativă a cheltuielilor de personal în sistemul administrației publice, respectiv o economie anuală bugetară importantă, pe o perioadă de cinci ani, pentru atingerea obiectivului propus.

În proiect este definită prerogativa de putere publică, este introdusă prevederea privind neutralitatea politică a funcționarilor publici, se preconizează eliminarea dificultăților apărute în desfășurarea concursurilor de recrutare a funcționarilor publici, descentralizarea unor competențe ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și creșterea rolului și responsabilităților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, respectiv a responsabililor de resurse umane în gestionarea și managementul funcției publice.

Este propusă reducerea condițiilor de vechime minimă pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și a celor de conducere, precum și reducerea condițiilor pentru promovarea în grad profesional, în special a celor de vechime minimă, abrogarea prevederii privind avansarea în treapta de salarizare superioară și transformarea posturilor vacante la nivel de debutant sau asistent.

La desfășurarea concursurilor nu mai este necesară eliberarea unui cazier administrativ pentru funcționarii publici desemnați membrii în comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor.

Totodată, se instituie Ziua funcționarului public, care se va sărbători anual pe data de 19 iunie și care va fi zi nelucrătoare pentru funcționarii publici.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menționat în ședințele din 4, 12 și 17 octombrie și 9 noiembrie 2011.

Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au participat la dezbateri 23 de deputați.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv domnul András Szakál.

În urma examinării intervenției legislative, a opțiunilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi, o abținere, adoptarea Proiectului pentru modificarea și completarea Legii nr. 188 privind Statutul funcționarilor publici, cu amendamentele admise și respinse prezentate în anexele la prezentul raport.

Legea face parte din categoria legilor organice.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale, vă rog.

Domnul Ionel Palăr:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vreau să fac o precizare legată de ceea ce astăzi avem în dezbatere. Prezentul proiect de lege a suferit de două ori modificări în cadrul comisiei și nici acum, din punctul nostru de vedere și a celor cărora se va aplica acest proiect de lege, nu se respectă legislația în vigoare.

Dați-mi voie să vă citesc doar câteva fragmente care poate vă vor face să vă răzgândiți, pentru că astăzi vom face o nedreptate unor categorii pe care cu toții ne-o dorim în România să fie independentă, cea a inspectorilor guvernamentali.

Categoria înalților funcționari publici din care fac parte prefecții, subprefecții, secretarii generali din ministere și agenții guvernamentale, adjuncți ai acestora și inspectorii guvernamentali a fost înființată ca urmare a negocierilor clauzelor Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, în vederea asigurării unei neutralități a administrației publice față de factorul politic. Aceasta, după cum se arată în Raportul OCDE prezentat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE, reprezintă, atenție, o condiție premergătoare pentru a garanta că indiferent de orientarea politică a cetățenilor aceștia vor beneficia de un tratament corect și echitabil.

Potrivit notei Ministerului Justiției nr. 114.996 din 26.10.2010 se precizează: "Desființarea funcției de inspector guvernamental nu se poate face decât cu respectarea garanțiilor atașate dreptului la muncă, lato sensu, astfel cum acestea sunt consfințite de Constituție, iar în caz contrar, se poate pune în discuție însăși afectarea egalității în drepturi".

Propunerea legislativă de desființare a funcției de inspector guvernamental vine în contradicție cu Directiva nr.2000/1978 a Comunității Europene privind egalitatea și tratamentul în privința încadrării în muncă și a ocupării forței de muncă și cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 21 pct. 2.

Vreau să vă precizez că inspectorii guvernamentali s-au constituit în Asociația Inspectorilor Guvernamentali, au înaintat o adresă către Comisia Europeană, președintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso, și se așteaptă o precizare din partea comisiei, referitoare la nedreptatea pe care noi astăzi suntem tentați să o facem.

Dacă în ansamblu acest proiect de lege are și părți bune, pe care nu le-am contestat niciodată în comisie, dragi colegi, eu cred că pentru a nu fi puși în situația în care să avem o lungă suită de procese pe care le vom pierde și pentru care tot statul român va trebui să plătească daune compensatorii, vă cer retrimiterea la comisie pentru a putea ca acest punct care duce la o mare nedreptate să fie eliminat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog, domnule Korodi.

Domnul Korodi Attila:

Doamna președinte,

Domnule secretar de stat,

Stimați colegi,

Este un act normativ care după multe dezbateri în comisia de specialitate cred că încearcă să facă mai multă ordine și mai multă transparență.

Cu privire la discuțiile cu inspectorii guvernamentali cred că decizia este sănătoasă, luând în considerare ultimele decizii consecvente a câtorva guverne, care indiferent de statutul înaltului funcționar public și al corpului acestor funcționari publici, deciziile cu privire la prefecți au fost mai degrabă politice. S-a întâmplat de foarte mulți ani. Eu cred că acest act normativ merge într-o direcție care este realitatea din țară, dar trebuie neapărat continuată. Desigur, nu în cadrul acestui act normativ, dar este, cred, o responsabilitate a forțelor politice, ca prefecții din România să capete realmente numai statutul acela de a verifica corectitudinea deciziilor din punct de vedere juridic ale administrațiilor locale, de a reduce responsabilitățile lor, pentru simplul motiv că ei nu pot să-și asigure printr-o singură persoană și instituție restrânsă acele responsabilități care normal sunt ale administrațiilor publice locale. Descentralizarea realmente trebuie să continue și trebuie să ajungă și la instituția prefectului.

Mulțumesc.

  ................................................
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Pe procedură, vă rog.

Domnul Ionel Palăr:

Doamnă președinte,

Vă rog să respectați succesiunea propunerilor făcute. S-a făcut o propunere din partea mea, ca vicepreședinte al Comisiei pentru administrație, să retrimiteți la comisie 188.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Absolut corect. Da.

Am să supun întâi la vot propunerea făcută de vicepreședintele Comisiei pentru administrație, de retrimitere la comisie a Proiectului de Lege nr. 188 privind Statutul funcționarilor publici.

Votul este deschis, vă rog să votați.

69 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă și o abținere. Propunerea a fost respinsă.

  ................................................

Acum intrăm în dezbaterea amendamentelor admise, depuse, discutate în comisie.

Titlul legii, la punctul 1: Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 3 la punctul 15.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 16 la punctul 32.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 33 la punctul 53.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 54 la punctul 82.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 iunie 2020, 3:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro