Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2012
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.8/01-03-2012

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
06-02-2023
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 20-02-2012 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2012

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (PL-x 624/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 624/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

Punctul de vedere al Guvernului?

Domnul Ion Ghizdeanu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Proiectul de lege are ca obiect îndeplinirea anumitor obligații asumate în cadrul Acordului privind pachetul financiar contractat cu Fondul Monetar și Uniunea Europeană și, în esență, adoptă la nivel național prevederi din directive europene, modificând, în principiu, 5 acte normative: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2000 privind dobânzile legale, Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți, corespunzător directivelor Uniunii Europene, abrogarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligațiile bănești și adoptarea Ordonanței Guvernului privind dobânda remuneratorie și penalizatoare și modificarea altor două ordonanțe legate de funcționarea Fondului de garantare și a instituțiilor de credit.

În raport cu conținutul acestui proiect de lege, Ministerul Finanțelor Publice susține raportul comisiei și propune adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? Raportul comisiei?

Domnule deputat Bud, vă rog.

Domnul Nicolae Bud:

Doamnă președinte,

Stimați invitați,

Domnilor colegi,

Vă rog respectuos să-mi îngăduiți să prezint raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

Cu adresa PL-x 624/16 noiembrie 2011, Biroul permanent, conform art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat pentru examinare și avizare în fond Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Prezentul proiectul de lege are ca obiect de reglementare:

I. Abrogarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești și adoptarea Ordonanței Guvernului privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești.

Metodologia de calcul al ratei de referință va fi înlocuită de prevederile Ordonanței Guvernului nr.13/2011, astfel încât stabilirea ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României să se realizeze prin raportare la nivelul ratei dobânzii de politică monetară, Banca Centrală nefiind astfel nevoită să efectueze operațiuni pe piața monetară numai pentru a asigura elementele ce stau la baza calculului ratei dobânzii de referință;

II. Modificarea și completarea Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară.

Prin Ordonanța Guvernului nr.13/2011 se urmărește adaptarea cadrului juridic existent în domeniul compensării decontării contractelor de garanție financiară și garanțiilor financiare, inclusiv din sistemele de plăți și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, ținând cont de evoluțiile recente înregistrate în cadrul legal în materie, existent la nivel internațional, astfel:

- Protecția proceselor legate de decontare pe timpul nopții și a sistemelor interoperabile, care cad sub incidența Legii nr.253/2001 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

- Includerea anumitor creanțe private eligibile în categoria garanțiilor acceptate pentru operațiuni de creditare, inclusiv pentru operațiuni cu Banca Centrală, măsură care va facilita utilizarea acestora în interiorul statelor membre a Spațiului Economic European.

- Simplificarea și clarificarea anumitor aspecte în scopul facilitării aplicării actelor normative naționale prin care au fost transpuse Directiva 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și Directiva 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară.

- Modificarea obligațiilor de notificare prevăzute în Legea nr. 253/2004 referitoare la sistemele de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare la operatorii acestor sisteme și la deschiderea procedurii de insolvență asupra participațiunilor la aceste sisteme.

III. Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Completarea unor prevederi privind măsurile de structurare astfel:

- introducerea unor cerințe obligatorii ca în cazul realizării unei tranzacții parțiale ce implică transfer de depozite garantate finanțate de schema de garantare a depozitelor;

- stipularea faptului că autorizația instituției de credit aflată în administrare specială va fi retrasă de Banca Națională a României, la data la care contractul privind tranzacția de vânzare de active cu asumarea de pasive sau cea privind transferul depozitelor produce efecte;

- introducerea unor reguli noi aplicabile în procedura de selectare a instituțiilor de credit potențial achizitoare, respectiv:

- un nou criteriu de eligibilitate;

- administratorul special va furniza informațiile relevante pentru încheierea tranzacției preconizate, cu condiția ca instituțiile de credit interesate să fi semnat în prealabil un acord de confidențialitate;

- desemnarea instituției de credit câștigătoare se va face pe baza celui mai bun preț oferit de acele instituții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Asigurarea transpunerii de prevederi cuprinse în directivele Uniunii Europene.

IV. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- acordarea posibilității utilizării resurselor administrate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în scopul facilitării măsurilor de restructurare autorizate de Banca Națională a României în procedura administrării speciale a instituțiilor de credit;

- caracteristicile garanțiilor ce pot fi emise de Fond;

- modificarea listei depozitelor excluse de la garantare;

- excluderea din pasivul negarantat a capitalurilor proprii.

V. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările și completările ulterioare:

- corelarea cu amendamentele preconizate ale Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

- corelarea cu prevederile cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

- actualizarea actelor normative la care se face referire în text și corectarea unor trimiteri la prevederi din cuprinsul ordonanței care au fost modificate sau abrogate.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 21 de deputați, din totalul de 33 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost votat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 9 noiembrie 2011.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin.(1) și alin.(3) din Constituția României, republicată, și art. 92, alin.(9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, în ședința din data de 20 decembrie 2011, comisia propune supunerea spre dezbaterea și aprobarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Propun pentru dezbateri 10 minute. (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 februarie 2023, 19:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro