Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.26/06-04-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-03-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 27-03-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2012

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul justiției (PL-x 780/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 780/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Al doilea proiect. Proiectul de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul justiției.

Procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Doamna secretar de stat.

Doamna Lidia Barac:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege își propune să consolideze profesia de grefier în așa fel încât să se asigure cadrul de funcționare legală a instanțelor și parchetelor din România în strict acord cu celelalte legi care și-au propus să reformeze justiția română și fac referire în principal la cele patru mari coduri, cu predilecție la codurile de procedură.

Cariera acestei categorii de personal este unitar reglementată în această lege la nivel european. Proiectul a fost girat și de alte state membre cu care am fost în cooperare pentru a-l elabora și este în acord și cu proiectul pilot, derulat la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii cu experți germani, foarte multe norme din acest proiect, cum ar fi înființarea grefierului judiciar - o nouă instituție, fiind preluate din modelul german.

Proiectul a fost salutat și la ultima conferință a Uniunii Europene a Grefierilor, care a avut, din fericire, loc la București, în septembrie anul trecut.

Prin urmare, vă rugăm să adoptați raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități așa cum s-a definitivat astăzi, inclusiv din dimensiunea acelui articol 66, care, practic, este identific cu cel din legea în vigoare și pe care noi îl menținem.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul justiției.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Economic și Social a avizat, de asemenea, favorabil inițiativa legislativă.

Cu privire la obiectul de reglementare și-a expus punctul de vedere secretarul de stat, doamna Barac.

Acest raport a fost retrimis Comisiei juridice spre o nouă reexaminare.

După reexaminare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr.1 la prezentul raport.

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Dacă nu sunt, atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul justiției.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 3 la punctul 100, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 101 la punctul 200, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Și de la 201 la 260, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 april 2020, 9:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro