Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.35/04-05-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 24-04-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 (PL-x 39/2012). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 39/2012

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

4. Primul punct, Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012.

Este în procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Proiectul de act normativ a fost inițiat în urma semnării de către România la Consiliul European - la Bruxelles - din 2 martie, a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare.

Tratează, vizează, în principal, întărirea disciplinei fiscale.

Având în vedere conținutul acestui tratat, în consens și cu raportul comisiei de specialitate, Guvernul - prin Ministerul Finanțelor Publice - vă adresează rugămintea de a fi adoptat acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei, vă rog.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la data de 2 martie 2012.

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică externă au fost sesizate, conform Regulamentului Camerei Deputaților.

Tratatul vizează întărirea disciplinei fiscale, având ca principale elemente poziția bugetară, care trebuie să fie echilibrată sau în excedent.

Această regulă se consideră a fi îndeplinită, dacă soldul structural anual respectă obiectivul bugetar pe termen mediu, cu o limită inferioară a deficitului structural de 0,5% din PIB la prețurile pieței.

Deficitul structural poate avea o valoare mai mare decât cea specificată mai sus, până la maximum 1% din PIB, dacă nivelul datoriei publice este semnificativ sub 60%.

Regula bugetară se introduce prin dispoziții naționale, cu forță juridică obligatorie și caracter permanent, de preferință constituționale.

Statele care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv instituie un program de parteneriat bugetar și economic cu caracter obligatoriu.

În urma examinării actului normativ și a opiniilor exprimate de către membrii celor trei comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Guvern.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Într-adevăr, știm toți, în momentul în care s-a semnat aderarea noastră, ne-am angajat și noi, ca și România, să respectăm principiile care vor fi la nivelul Uniunii Europene. Sunt principii grele pentru noi, într-adevăr, pe viitor, mai ales în perioade grele economice, dar sper că, într-adevăr, vom trece mai repede, ca să nu putem fi contestați de celelalte state partenere ale Uniunii Europene că nu vom reuși să ajungem la acele puncte care sunt în acest tratat, denumit Tratatul fiscal.

Grupul parlamentar al minorităților naționale va susține acest tratat și înțelege urgența adoptării acestui tratat.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final pentru acest proiect de lege.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 21:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro