Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.35/04-05-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 24-04-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice (L167/2012; PL-x 95/2012). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 95/2012

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Raportul comisiei.

Domnule secretar Andronache, aveți cuvântul.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.Fac o precizare cu privire la titlul raportului și la titlul proiectului de lege. În loc de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, se va citi Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice.

Și acum voi da citire raportului.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri referitoare la drepturile de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar, plătit din bugetul general consolidat, drepturi stabilite în baza contractelor sau acordurilor colective de muncă și pe baza hotărârilor consiliilor locale sau județene.

În urma dezbaterii membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

Fac, de asemenea, precizarea că sintagma "drepturi salariale" se înlocuiește cu sintagma "venituri de natură salarială".

În raport cu obiectul și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Am rugămintea ca în tabelul anexă la acest proiect de lege, modificarea pe care am prezentat-o să fie integrată la punctul 1 din acest tabel.

Vă mulțumesc mult.

Repet, este vorba de sintagma "drepturi salariale" se înlocuiește cu sintagma "venituri de natură salarială".

Mulțumesc mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Dacă nu sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare, atunci, amendamente admise.

Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2 observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.

  ................................................
 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Dacă membrii Comisiei juridice au deja un punct de vedere față de chestiunea care a fost pusă în discuție? Înțeleg că o distinsă colegă îmi comunică rezultatul favorabil, adică membrii comisiei au ajuns la un punct de vedere comun. Îl așteptăm... Nu putem fără președintele Comisiei juridice, cu regret, sau un reprezentant al Comisiei juridice care cunoaște exact soluția adoptată în plenul comisiei.

Îi rog pe cei care îl au în apropriere pe domnul Daniel Buda să-l trimită spre sala de ședință.

Domnule Daniel Buda, aveți un punct de vedere față de problema înaintată Comisiei juridice? Numai un pic...domnul Daniel Buda mai dorește să se consulte cu domnul ministru Bode. Înțeleg că domnul președinte are deja raportul suplimentar. Vă rog să citiți exact amendamentul adoptat de către comisie. Ați uitat ceva? Și uitarea este scrisă în legile omenirii.

Greu la deal, domnule președinte.

Domnul Daniel Buda:

Cu dumneavoastră președinte este foarte greu, domnule președinte de ședință.

Comisia juridică, de disciplină și imunități s-a întrunit pentru întocmirea unui raport suplimentar la proiectul de lege amintit adineauri, astfel încât art. 2 alin.(1) sună în felul următor: "Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială stabilite în condițiile art. 1, pe care personalul din sectorul bugetar trebuie să le restituie, ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori, drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii".

La alin. (2) avem în felul următor: "Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1) nu se restituie".

Sub acest aspect fac precizarea că există un amendament de reformulare din partea colegului Máté András-Levente, pe care domnia sa și-l va susține. Deci, repet, la acest alin. (2) există un amendament care a fost respins de către comisie, dar, desigur, domnul deputat Máté András-Levente și-l poate susține.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc. Ați citit atât de repede că sunt convins că toți ați reținut ceea ce a citit domnul deputat. Recomand opoziției să citească domnul deputat Buda moțiunea vineri pentru economie de timp.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul adoptat de către Comisia juridică, în forma citită de către domnul președinte.

Domnule deputat, a omis ceva domnul președinte? Vă rog, stimate coleg.

Domnul Máté András-Levente:

Nu a omis domnul președinte. Vă mulțumesc. V-a atras atenția că am un amendament la alin. (2), deci v-aș ruga să-l supuneți la vot alin. (1) și la alin. (2) am să vin să-mi susțin amendamentul respins.

Domnul Ioan Oltean:

Am înțeles.

Supun votului alin. (1).

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Domnilor colegi, vă rog să votați. Și cei care stați în picioare vă rog să votați.

Domnule ministru, vă rog să vă ocupați locul în sala de ședințe.

122 de voturi pentru, 5 abțineri, niciun vot împotrivă.

Vă rog, domnule coleg.

Domnul Máté András-Levente:

Mulțumesc, domnule președinte.

Conform raportului din comisie, alin. (2) sună în felul următor: "Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1) nu se restituie".

În opinia noastră, nu putem face deosebire între acești funcționari publici care au avut sau nu bunăvoința de a restitui sau nu aceste sume, pe care noi considerăm că li se cuvin și, în concluzie, sună în felul următor amendamentul meu: "Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), se restituie persoanelor interesate". Deci, acele persoane care au plătit deja, au restituit această sumă de bani să le poată reprimi, pentru că e incorect ca cineva care se ocupă de exemplu cu anumite fonduri europene să lucreze pentru 350 de lei la o primărie din România.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat Máté.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul pe care domnul Máté l-a prezentat.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 73 de voturi împotrivă, 4 abțineri și 51 pentru amendamentul nu a fost adoptat.

Stimați colegi, amendamentul adoptat se va include în corpul propunerii legislative privind unele măsuri referitoare la drepturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice și va intra în forma finală la votul final, în ședința ce va urma în câteva minute.

Cu aceasta, am epuizat ordinea de zi pentru ședința consacrată dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi. Facem o scurtă pauză pentru ca personalul tehnic să pregătească instalația de vot să funcționeze corect și ne reîntoarcem în șapte minute la ședința pentru votul final.

Mulțumesc tuturor. Ne revedem în câteva minute. Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 23:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro