Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.35/04-05-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 24-04-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și activității notariale nr.36/1995 (PL-x 83/2012). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 83/2012

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la următorul.

Raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și activității notariale nr.36/1995.

Vă rog, punctul de vedere al Guvernului. Vă rog, scurt, pentru că suntem într-o ușoară întârziere.

Doamna Lidia Barac (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor,

Necesitatea acestei intervenții legislative derivă din recenta intrare în vigoare a noului Cod civil care a introdus o serie de competențe în sarcina notarilor publici.

De asemenea, nu trebuie ignorat faptul că această lege datează din anul 1995, dată de la care ea nu a mai suportat intervenții legislative substanțiale.

De aici, necesitatea așezării acestei profesii pe fundamentele legislative moderne care accentuează liberalismul profesiei și reformarea acesteia.

Un prim punct al acestei legi vizează sfera integrității profesiei de notar, în contextul unei intervenții legislative mai ample demarate la nivelul Ministerului Justiției și care fixează norme pentru menținerea, întărirea, consolidarea integrității corpului profesional printr-o reglementare specială a răspunderii disciplinare a notarilor, prin instituirea obligatorie a cercetării disciplinare în toate situațiile în care se declanșează această acțiune.

De asemenea, s-a introdus un nou caz de încetare a funcției de notar: pierderea bunei reputații.

Este de remarcat că toate modificările în discuție, care vizează zona aceasta a integrității au fost asumate în interiorul profesiei, normele fiind elaborate în acord cu notarii.

Din categoria modificărilor importante, se înscriu și cele care redefinesc competențele notarilor publici în acord cu noua legislație, noul Cod civil, Codul procedură civilă, Legea nr.60/2012, recent adoptată de dumneavoastră.

Notabile sunt și modificările legate de accesul în profesie, care au urmat atât jurisprudența Curții de Justiție de la Luxembourg, dar și exigențele implementate în cadrul altor profesii, precum magistrați și avocați.

Nu în ultimul rând, raporturile dintre notari, birourile notariale, Uniunea Notarilor Publici, Camerele notarilor și Uniune și Ministerul Justiției au fost reașezate.

Un alt grup de norme vizează organizarea, funcționarea acestei profesii, în acord cu aceeași concepție a liberalizării acestei profesii.

În concluzie, vă rog să rețineți că acest proiect este rezultatul unui efort comun la produsul legislativ finit și veți observa, din raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități că această lege are o serie de amendamente determinate inclusiv de faptul că în paralel, în Comisia juridică, de disciplină și imunități, s-au derulat lucrările privind Legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă și, evident, unele sunt chiar rezultatul muncii parlamentarilor în această comisie și sunt voința dumneavoastră exclusivă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Raportul comisiei?

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și activității notariale nr.36/1995.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această inițiativă legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de doamna secretar de stat Lidia Barac.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, în urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și activității notariale nr.36/1995, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bine. Vă mulțumesc mult.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Atunci, intrăm în dezbaterea pe articole.

La punctul 1: Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 2 la punctul 10.

Observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 11 la 55 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

56-143.

Nu sunt observații. Adoptate.

144-187.

Nu sunt observații. Adoptate.

Înțeleg că este o eroare tehnică. Există așa ceva?

Vă rog, doamnă secretar de stat. Dumneavoastră mi-ați și sesizat-o.

Doamna Lidia Barac:

La art.39, punct marginal 83, pagina 109, în loc de cuvântul "cu intenție", în construcția normei, "cu vinovăție, sub forma relei-credințe", pentru că în art.630 în mod expres vizăm reaua-credință, de la legea de punere în aplicare la care mă voi referi, fiindcă și acolo este aceeași eroare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Se reține în stenogramă acest lucru.

Vă rog. Domnul Buda.

Domnul Daniel Buda:

Doamnă președinte, să se rețină, pe text, "cu rea-credință". Aceasta este eroarea materială, ca să ne înțelegem.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles.

Acum, rămâne la votul final.

  ................................................
 

După pauză

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Daniel Buda.

Domnul Daniel Buda:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnă președinte,

La Legea cu notarii publici, la art.39, punctul marginal 83, pagina 109, trebuie să rămână: "cu vinovăție, sub forma relei-credințe." Și spun asta la microfon.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 9 décembre 2021, 16:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro