Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.35/04-05-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 24-04-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2012

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 82/2012). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 82/2012

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul procedură civilă; procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului.

De data aceasta, mai scurt, doamnă secretar de stat. Vă rog mult.

Doamna Lidia Barac:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor,

Parlamentul României a votat Legea nr.134/2010 privind Codul procedură civilă. Era nevoie de o lege de aplicare a acestui cod, pentru că orice cod are nevoie de dispoziții de aplicare.

Proiectul în discuție instituie dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare care realizează trecerea de la vechea la noua reglementare. Conține dispozițiile tranzitorii care introduc principiul aplicării acestui cod doar pentru litigiile care vor fi înregistrate pe rolul instanțelor după intrarea în vigoare, apoi, dispoziții de punere în aplicare propriu-zisă, de corelare între dispozițiile noului Cod procedură civilă între ele, dar și cu prevederile Codului civil; nu în ultimul rând, asigurarea compatibilității noului Cod procedură cu celelalte legi în vigoare, adică cu legislația civilă specială.

La același proiect de act normativ avem o eroare materială, în sensul în care am vorbit la punctul precedent, art.630 alin.(2), care va suna în felul următor: "În cazul anulării de către instanța de judecată a înscrisului autentificat de notarul public, răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată numai pentru încălcarea de către acesta, cu rea-credință sau gravă neglijență, a obligațiilor sale profesionale și dacă s-a produs o pagubă (...)".

Și în legătură cu acest articol am vorbit de rectificarea la Legea notarilor, la 39, în sensul că se va scrie "cu vinovăție", în loc de "cu intenție", fiindcă reaua-credință este o intenție calificată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei?

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul procedură civilă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat această inițiativă legislativă.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de doamna secretar de stat Lidia Barac.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul procedură civilă, cu amendamentele admise care sunt prezentate în Anexa nr.1 și cu amendamentele respinse cuprinse în Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Facem mențiunea că suntem de acord cu propunerea de rectificare pe care a supus-o atenției dumneavoastră doamna secretar de stat Lidia Barac.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Atunci, o să dezbatem amendamentele admise.

Titlul: Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134 din 2010 privind Codul procedură civilă.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 2 la punctul 187, modulul 1.

Observații? Nu sunt. Adoptate.

Modulul 2.

De la punctul 1 la 106... mă scuzați!

De la punctul 2 la două sute ...

Domnul Márton Árpád. Vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu înțeleg aceste proceduri, cu celeritate și alte asemenea, dar vi se pare corect ca un proiect de lege atât de voluminos, al cărui raport l-am primit acum 10-15 minute, la care termenul de depunere a amendamentelor nu a trecut încă, să fie deja votat în plenul Camerei? Vi se pare normal?! Și, pe urmă, avem o lege de bază, pe care va funcționa sau nu va funcționa justiția în România. Vi se pare normal?! Că mie, vă spun sincer, nu mi se pare normal. E dincolo de orice prevedere regulamentară și e dincolo de orice normalitate.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Este întemeiată propunerea dumneavoastră.

De la modulul 2, dacă sunt observații până la poziția 241? Nu sunt observații. Adoptate.

Modulul 3, până la poziția 408 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Modulul 4, până la poziția 518 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Modulul 5, până la poziția 649 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.

  ................................................
 

Domnul Daniel Buda:

  ................................................

Și, de asemenea, la Legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă, marginal 487 se va reformula în sensul că "prevederile se preiau în dispozițiile finale în cadrul Titlului V".

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Márton Árpád, vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

În două minute ați trecut prin Parlament un Cod de procedură civilă cu vreo mie de amendamente, atât de gros, pe care le-am primit cu cinci minute înainte, fără să vedem ce conține. Nici n-au trecut cinci minute - mă rog, jumătate de oră - vine domnul președinte și zice că n-a fost corect acolo, într-o lege, dincolo, într-o altă lege, fără să avem proiectul de lege.

Aceasta nu este procedură.

Deci ori reveniți cu ambele legi la o următoare dezbatere, ori veți avea problemă cu trecerea acestor două legi.

Domnul Daniel Buda:

Doamnă președinte,

Erau chestiuni de corelare doar, nu era nimic altceva.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun! Corelarea tehnico-legislativă se face la comisie, domnule președinte, nu se face în plen.

Deci, înțeleg că vă retrageți ceea ce ați spus.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 6 décembre 2021, 19:33
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro