Plen
Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2012
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.46/22-06-2012

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (comună)
24-02-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 13-06-2012 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2012

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene (PL-x 588/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 588/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

12. Proiectul de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene.

Inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizată în fond, vă rog.

Inițiatorul, vă rog. Și după aceea domnul deputat.

Domnul Cristian Roman (vicepreședinte, Agenția Națională a Funcționarilor Publici):

Mulțumesc, doamna președinte.

Sunt Cristian Roman, vicepreședintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La momentul actual, nu există o soluție unitară cu privire la problematica detașării experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene. Această situație poate conduce la nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene și poate avea repercusiuni asupra imaginii externe.

Având în vedere această situație, precum și prevederile deciziei Comisiei Europene nr.6866/2008 de stabilire a regulilor privind detașarea de Comisia experților naționali și a experților naționali în stagiul de formare profesională, este necesară o reglementare unitară și coerentă la nivel național, în vederea detașării în bune condiții a experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene.

Prezentul proiect de act normativ are așadar în vedere printre altele să reglementeze următoarele aspecte: obligațiile candidaților la concursul de ocupare pentru un post de expert național, obligația acestora de a solicita acordul reprezentantului legal al persoanei juridice unde își desfășoară activitatea anterior datei de începere a procedurilor corespunzătoare selecției; apoi, are în vedere obligațiile angajatorului; în al treilea rând, stabilește regimul juridic aplicabil posturilor în perioada detașării experților naționali detașați, și, în al patrulea rând ca importanță, drepturile de care beneficiază experții naționali detașați în țară pe perioada întregii detașări.

Având în vedere aspectele precizate, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene, în forma propusă de noi și cu amendamentul propus de Comisia pentru muncă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei, vă rog, domnule deputat Ghiță Cornel.

Domnul Cornel Ghiță:

Raport asupra Proiectului de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene, întrucât este necesară o reglementare unitară și coerentă la nivel național în scopul evitării limitării accesului specialiștilor români la posturi de experți naționali detașați și pentru asumarea de către România a calității de stat membru, inclusiv prin participarea experților naționali detașați la activitatea instituțiilor și organismelor Uniunii Europene.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 13 deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au finalizat dezbaterea proiectului de lege în ședința din 28 martie 2012 și au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea acestuia, cu un amendament.

Am să dau citire și amendamentului: "Punctul 9. În cazul desființării postului în situațiile prevăzute la alin.(4), persoanele prevăzute la alin.(1) pot ocupa cu acordul lor posturi echivalente din punct de vedere al condițiilor de ocupare, al atribuțiilor și al salarizării."

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: "Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene."

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 4 la punctul 8 dacă sunt observații. Nu sunt. Nu sunt nici modificate de comisie.

punctul 9, modificat de comisie. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu.

De la punctul 10 la punctul 19, dacă sunt observații din partea dumneavoastră. Nu sunt. Adoptate.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 9 martie 2021, 3:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro