Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 26-03-2013

Ședința Camerei Deputaților din 26 martie 2013

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.56 Cornel-Cristian Resmeriță - declarație politică cu subiectul: "Complexul Energetic Hunedoara";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

   

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță:

"Complexul Energetic Hunedoara"

A fost înființat ca urmare a deciziei Guvernului Ponta, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ca urmare a fuziunii prin contopire a Societății Comerciale Electrocentrale Deva S.A. și a Societății Comerciale Electrocentrale Paroșeni S.A., urmând ca în acesta să fie înglobate și cele patru unități miniere viabile din cadrul Companiei Naționale a Huilei, respectiv minele: Lonea, Livezeni,Vulcan și Lupeni.

Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A. a fost înregistrată la Registrul Comerțului în data de 1 noiembrie 2012, are un capital social de 203.396.080 lei, fiind deținut de statul român, prin Ministerul Economiei, în proporție de 100%, obiectul principal de activitate fiind producerea de energie electrică, prin utilizarea huilei din Valea Jiului. Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A. asigură aproximativ 5% din producția de energie electrică a României, fiind singurul mare producător de energie electrică din zona de centru și nord-vest a țării.

Tot ca urmare a politicilor aplicate de Guvernul condus de Victor Ponta, au fost șterse datoriile istorice pentru minele viabile care vor fi incluse în Complexul Energetic Hunedoara, Compania Națională a Huilei fiind divizată astfel în Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului S.A, formată din cele trei mine neviabile: Petrila, Paroșeni și Uricani, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011, modificată și aprobată prin Legea nr.143/2012, înregistrată la Registrul Comerțului la data de 1 noiembrie 2012, și Societatea Națională a Huilei S.A, care cuprinde grupul celor patru mine viabile: Lonea, Livezeni, Vulcan și Lupeni, înființată la data de 1 ianuarie 2013, aceasta din urmă urmând să fuzioneze cu Complexul Energetic în primăvara acestui an.

Complexul Energetic Hunedoara a fost conceput ca obiectiv strategic, dorindu-se a fi o unitate pentru siguranța sistemului energetic al României, funcționând ca un tot unitar și folosind cărbunele din Valea Jiului, asigurându-se astfel și stabilizarea locurilor de muncă din Valea Jiului.

În urma vizitei efectuate de ministrul delegat al Ministerului Energiei, domnul Constantin Niță, în luna februarie, în Valea Jiului, ca urmare a discuțiilor purtate între acesta, reprezentanții sindicatelor miniere și factorii de decizie ai Societății Naționale a Huilei și Complexului Energetic Hunedoara, s-a ajuns la concluzia că se dorește cea mai bună formulă pentru a conlucra și a găsi o perspectivă de viitor pentru sectorul minier, se vor lua măsuri pentru retehnologizarea acestuia și a celor două termocentrale Mintia și Paroșeni și pentru eficientizarea activității din minerit în vederea păstrării locurilor de muncă.

Având în vedere deschiderea pe care a manifestat-o Guvernul Ponta și, implicit, domnul prim-ministru Victor Ponta față de problemele Văii Jiului, și atenția acordată de domnul ministru al energiei, Constantin Niță, activității din minerit, noi, cei din Valea Jiului, ne manifestăm deplina încredere că se vor găsi toate soluțiile care se impun în vederea adoptării legislației necesare pentru ca huila să fie considerată resursă strategică, se vor asigura condițiile pentru funcționarea Complexului Energetic Hunedoara și continuarea activității în minerit.