Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/16-05-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 08-05-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2013

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PL-x 117/2012). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 117/2012

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Următorul, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.

Inițiatorul? Cine este inițiatorul? Domnul Viorel Badea.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel-Riceard Badea:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să vă spun două cuvinte despre acest proiect. Este un proiect mai vechi pe care noi l-am reluat anul trecut, un proiect care a fost asumat la vremea respectivă de parlamentari din toate partidele politice, și chiar vreau să vă rog să aveți conștiința că acest proiect nu vrem să fie asumat electoral de nimeni.

Este un proiect al românilor de pretutindeni, este un proiect care este necesar, pentru a ne putea crea nouă un context de acțiune a statului român în Balcani. Nu vă mai spun acum de faptul că sunt comunități de români din Balcani, în acest mileniu, ba chiar în această săptămână sunt lideri de-ai noștri, așa-numiți "vlahi", pentru care noi nu putem face multe lucruri, pentru că nu ne dă voie actualul context legislativ, care sunt anchetați, în Bulgaria de exemplu, de Poliția economică la Vidin, pe motivul că se declară vlahi.

Acestea sunt niște chestiuni absolut reale. Acest proiect de lege vine, practic, în urma consultărilor pe care le-am avut de-a lungul anilor cu comunitățile de români din Balcani, din Albania, din Macedonia, din nordul Greciei, din Bulgaria, și nu în ultimul rând, cu aromâni care trăiesc peste ocean, în America.

Vreau, dacă-mi dați voie, să vă zic numai două cuvinte foarte scurte pentru a-mi motiva acest proiect. Și vă citesc, dragi colegi, din manualul de istorie de clasa a XI-a, istoria după care învață copiii noștri. Și iată ce îi învățăm pe copiii noștri la școală: "Expresia România a fost înconjurată de români este susținută de existența acestui număr important de conaționali ai noștri, care trăiesc în statele vecine."

Atenție!, scrie în manualul de istorie: "unii se numesc români, alții moldoveni, alți valahi, aromâni, macedo-români sau megleno-români. Existența lor reprezintă o realitate și derivă din procesul de etnogeneză, care a cuprins o arie mult mai întinsă decât suprafața de astăzi a României."

Vreau să vă spun că această modificare a proiectului de lege pe care dumneavoastră o veți supune votului astăzi este de aceeași însemnătate ca și proiectul de lege care s-a adoptat pentru redobândirea cetățeniei românești pentru cetățenii români din Basarabia.

Vă mulțumesc mult de tot și aștept ca votul dumneavoastră să fie favorabil.

Vă mulțumesc.

Mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Din partea Guvernului, vreau să știu, punctul de vedere al Guvernului.

Domnul ministru Radu Podgorean, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Podgorean (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, domnule președinte.

Punctul de vedere al Guvernului cu privire la amendamentul de la art.1 alin. (1) lit.a) este că forma inițială a legii acoperă suficient de bine necesitățile de reglementare în domeniu, nefiind necesară introducerea enumerării din paranteză.

Plenul Camerei Deputaților este însă suveran și poate adopta prin vot amendamentul, în forma în care consideră că este adecvat.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Comisia? Dintre cele două comisii, domnul Păun sau domnul președinte Tomac?

Domnule deputat Tomac, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Tomac:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu adresa PL-x 117 din 4 mai 2012, înregistrat sub nr.25/179 din 7 mai 2012, respectiv cu nr.47/247/7 mai 2012.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 23 aprilie 2012.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu prevederile art.67 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1.191/14.11.2011.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.619 DPSG/5.04.2012 susține adoptarea inițiativei legislative, sub rezerva însușirii propunerilor și observațiilor cuprinse în acest punct de vedere.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.a) a alin. (1) al art.1 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, în sensul de a fi precizate principalele etnonime cu care sunt denumite persoanele de origine română sau cele care aparțin filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara granițelor României.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în ședința din 24 septembrie 2012.

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din 19 februarie 2013, în temeiul dispozițiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a hotărât retrimiterea inițiativei legislative celor două comisii, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii celor două comisii au reexaminat proiectul de lege în ședința din 26 februarie 2013, ședință la care a participat, în calitate de invitat, domnul Cristian David, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, și care a susținut adoptarea proiectului de lege.

În ședința din 12 martie 2013, plenul Camerei Deputaților, în temeiul dispozițiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a hotărât retrimiterea inițiativei legislative celor două comisii, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport.

Cele două comisii au reluat dezbaterea într-o ședință comună, în data de 19 martie 2013, și au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea cu amendamente admise, a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.

În ședința din 9 aprilie 2013, plenul Camerei Deputaților, la solicitarea reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe, a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea unei noi reexaminări și depunerii unui nou raport.

La ședința comună a celor două comisii, din 19 aprilie 2013, s-a examinat din nou proiectul de lege.

La dezbatere au fost prezenți 9 deputați din numărul total de 13 ai Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, iar de la Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor au fost prezenți toți cei 13 deputați, membri ai acesteia.

La dezbateri a fost prezent domnul senator Viorel Badea, vicepreședintele Comisiei românilor de pretutindeni din Senat, în calitate de inițiator.

Deși invitat, domnul secretar de stat Podgorean, de la Ministerul Afacerilor Externe, nu a participat la ședință.

În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, o abținere, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu amendamentele admise, prezentate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dacă mai citeați un pic despre PSD, aveați... Dacă tăceați, aveați suportul PSD-ului. spunând fraza aceea, care nu este adevărată, îmi este greu să cred că o să mai aveți suportul PSD-ului, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Tomac:

Domnule președinte,

Mie nu-mi rămâne decât să fac următoarea...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Eu pot să vă spun ce ați făcut atunci, domnule președinte. Ați spus că nu faceți ședința și ați făcut-o. Dacă tăceați, filosof rămâneați!

Întotdeauna în politică, știți că dacă mai ai timp să nu citești tot, și citești în diagonală, mai reușești.

Acum, vă mulțumesc.

O să-i dau cuvântul domnului ministru Radu Podgorean, să vă dea dreptul la replică, că i-ați pronunțat numele.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Tomac:

Fac precizarea că această lege se referă la 6 milioane de români de peste hotare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Drept la replică, pentru că i-ați pronunțat numele. Pentru că ați spus lucruri care nu sunt adevărate, pe care eu am vrut să nu le pronunț. Pentru că ați spus că ministrul secretar de stat nu a participat la ședință. Ceea ce înseamnă încălcarea Regulamentului.

Din acest punct de vedere, îi dau cuvântul domnului ministru să vă spună și dumneavoastră care este realitatea.

Eu, ca președinte, dacă intervin, trebuie să cobor la microfon. Ministrul secretar de stat nu a fost informat, pentru că președintele de comisie nu a prezentat ora. Și, totuși, noi am acceptat, am primit-o la Biroul permanent. Câteodată este bine ca lucrurile pe care le faci, când noi suntem solidari cu dumneavoastră, să nu le spui. Nu dai în câinele care trece pe lângă tine. Noi am fost solidari cu dumneavoastră și credeam că este un proiect de lege bun, dar nu ne jigniți de la microfon.

Domnule ministru, aveți cuvântul un minut. Domnule ministru, aveți cuvântul, că ați fost parlamentar, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Podgorean:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ziua în care trebuia să fie ședința, a avut loc o discuție între domnul președinte al comisiei - Tomac - și domnul ministru David, în urma căreia au convenit să amâne ședința, pentru a avea, în prealabil, o discuție între dânșii.

Domnul ministru David mi-a comunicat acest lucru. Acesta este motivul pentru care nu am participat la ședință, știind că ședința va fi reprogramată.

Am cerut, ulterior, domnului președinte Tomac, să rectifice în raportul comisiei această afirmație, pentru că ea nu corespundea adevărului. Acesta este motivul pentru care consider că este necesar ca dumneavoastră, în Cameră, să cunoașteți toate elementele, să știți că nu am lipsit pentru că nu am dorit să particip, ci pentru că mi se comunicase că ședința va avea loc la o altă dată.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule ministru.

Propuneri din partea...

Domnule deputat Tomac, vă rog frumos luați loc în bănci, că nu suntem aici... Dacă era restaurant... Vă rog frumos să luați loc în bănci. Domnul președinte poate să vorbească în numele domniei sale. Vă rog frumos să luați loc în bănci.

Domnule președinte, vă rog frumos să propuneți timpul de dezbatere, după care... Puteți să luați cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Tomac:

Domnule președinte, vă mulțumesc. Așa este, am avut o discuție cu domnul secretar de stat Podgorean. Îmi cer iertare că s-a produs această eroare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Din partea dumneavoastră mă așteptam la chestia asta. Sunteți un om de onoare și eu vă apreciez. Tocmai de aceea v-am și spus.

Minutele pentru dezbateri?

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Tomac:

Două minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Două minute. Pregătiți cartelele.

Domnule Cezar Preda, la final veți lua cuvântul și dumneavoastră, să ne înfierați cu mânie proletară. Pentru dumneavoastră fac gestul. V-am și lăudat astăzi, sunteți la sufletul meu, așa că nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră, să mă certați astăzi.

Ați pregătit cartelele, dragi colegi?

Să înceapă votul. Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Avem 161 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă.

Înainte de a merge la amendamentele admise, care am văzut că sunt susținute și de către domnul ministru, o să dau cuvântul pe procedură domnului deputat Cezar Preda, și domnului Varujan Pambuccian.

Dumneavoastră aveți, bineînțeles. Pentru dumneavoastră întotdeauna procedura există.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cezar-Florin Preda:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Lipsa de experiență a colegului nostru este scuzabilă și lucrurile s-au rezolvat. Dar pe procedură v-aș ruga, atunci când aveți cunoștință sau doriți să aveți o poziție asupra comportamentului sau modului în care s-a gestionat o anumită problemă, s-o faceți, chemându-l, așa cum este cutuma, pe responsabil la dumneavoastră, la tribună, îi explicați între 4 ochi despre ce este vorba, și proiectul de lege merge mai departe, nealterat de poziția și de părerea dumneavoastră, pentru că așa este corect.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Aveți perfectă dreptate, și mă supun deciziei dumneavoastră. Data viitoare o să creez o cutumă, încât să vă chem să vă recomand. Pe președintele comisiei, dacă pot să mă asculte. Aveți dreptate, îmi fac mea culpa.

Domnule deputat,

Când aveți dreptate, aveți dreptate.

Intrăm la anexe, la amendamente admise, punctul 1 - obiecții, comentarii?

Aveți o obiecție sau un comentariu la punctul 1?

Vă rog frumos. Scrie Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.299.

Au vorbit în numele grupurilor parlamentare, domnule deputat.

Pe procedură? Vreți în numele grupurilor parlamentare, domnule deputat, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Nu, nu, nu. Eu pe procedură și pe conținut.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pe procedură sau pe conținut, ca să știm.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Prima intervenție va fi pe procedură; a doua, pe conținut.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pe procedură, prima intervenție, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de art.149 alin. (5), dacă nu mă înșel, prin care se reglementează faptul că deputații pot cere cuvântul atunci când un subiect supus dezbaterii are legătură cu persoana. Adică, este o problem personală.

Iată, acest proiect de lege, pentru mine înseamnă și o problemă personală. Adică eu sunt armân sau macedo-vlah sau macedo-român sau aromân sau cuțovlah sau țânțar, sau elino-vlah sau râmân. Eu sunt toate acele denumiri care sunt cuprinse acolo, în propunerea de amendare a proiectului de lege.

Așa că, pe acest articol nr.149 alin. (5), vă ceream dreptul la intervenție, la momentul respectiv al discuțiilor pe procedură.

Totodată, vreau să confirm și eu, în legătură cu situația generată de felul în care s-a dezbătut proiectul la comisie. În ziua de luni, colegul Tomac m-a sunat, ca niciodată, să mă anunțe că ședința de comisie nu se va ține, așa cum știa și domnul secretar de stat de la externe.

Dar de fapt ședința de comisie s-a ținut și punctele de vedere pe care aveam să le exprim acolo, eu, în calitate de deputat, dar și de reprezentant al Asociației Comunitatea Armână din România, nu au mai putut fi prezentate.

Acum, la proiectul de lege privind amendarea acestui articol.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, cu permisiunea dumneavoastră, articolul pe care l-ați menționat și chestiunea pe care ați explicat-o nu se interpretează într-un interes personal al dumneavoastră, personal. Parlamentul României nu este suma intereselor noastre personale. Interes personal înseamnă dacă atunci când dumneavoastră votați un text de lege, intrați în incidența declarației de interese sau declarației de avere, atunci când în textul regulamentului se face trimitere spre altă chestiune. Nu interesul dumneavoastră personal, că eu sunt oltean, și că un proiect de lege mă afectează pe mine, Valeriu Zgonea.

Nu se poate face așa ceva! Deci, din punct de vedere al procedurii, cu tot respectul pe care vi-l port, să știți că nu ați avut dreptate.

Pe cealaltă parte, la dezbateri generale, în numele grupului parlamentar.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Nu în numele grupului parlamentar.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Atunci, vă rog frumos să vă întoarceți în sală. Nu aveți dreptul să luați cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Numai o precizare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă rog frumos, cu tot respectul pe care vi-l port, v-am spus, nu ați avut o procedură regulamentară, ați interpretat-o cum ați vrut dumneavoastră, v-am dat cuvântul.

Nu este interpretarea mea, este interpretarea regulamentului. Regulamentul nu este făcut pentru persoana dumneavoastră sau a mea, subsemnatul Valeriu Zgonea, vă rog frumos. Iar grupul parlamentar mi-a făcut semn că nu vorbiți în numele lui. Așa încât, vă rog frumos să luați loc în bancă, cu tot respectul pe care vi-l port. Vă rog frumos.

Vă rog frumos, interpretările le facem la Comisia pentru regulament. Domnului deputat Nicolae Vasilescu, îi faceți o inițiativă și acolo se discută. Dacă nu, o faceți la Biroul permanent, prin liderul grupului parlamentar.

Domnule deputat, intrăm într-o zonă în care, vă rog frumos... Domnule deputat, vă rog frumos să luați loc în bancă. Domnule deputat, vă rog să luați loc în bancă, pentru că nu aveți ce căuta la luări de cuvânt. Vă rog frumos să luați loc în bancă. În momentul în care îmi spuneți articolul pe care vorbiți... Domnule deputat, sunt dezbateri generale, vă rog frumos.

O să rog liderul grupului parlamentar - domnule Toader, liderul grupului parlamentar - rugați-l pe colegul dumneavoastră să revină în bancă.

Din partea grupurilor parlamentare dacă sunt intervenții?

Domnul Mircea Toader, Grupul parlamentar al PDL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că a fost o dezbatere și la nivelul grupului nostru, referitoare la această inițiativă legislativă, pe care noi o susținem, la nivelul grupului.

Colegul nostru, domnul Canacheu are un alt punct de vedere. Chiar i-am spus că va putea susține, în conformitate cu prevederile regulamentului, un punct de vedere personal, dar nu în numele grupului. Acesta este și motivul pentru care am și făcut semn că nu vorbește în numele grupului.

Problema pe care o ridică dânsul este o problemă de fond, referitoare la modul în care sunt priviți aromânii, machedonii, cum a spus și dânsul. Avem și un alt coleg de-al nostru, de aceeași, până la urmă, recunoaștere etnică și, totuși, dezbaterea a fost destul de aprinsă la nivelul grupului, dar poziția grupului este de susținere a acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, și dumneavoastră știți, ca și mine, dragi colegi, în chestiunile de ordin personal, președintele de ședință poate da cuvântul la începutul și la finalul ședinței de plen. Orice altă interpretare pe care noi am vrea să o facem acestui text nu există în regulament. Cu tot respectul pentru fiecare coleg al meu. În anumite momente dau drumul, dau permisiunea pe procedură, ca să-și exprime un punct de vedere.

Suntem în dezbateri generale la un proiect de lege; grupurile parlamentare au dreptul de a lua cuvântul două minute, așa cum au votat colegii mei deputați.

Dacă, din celelalte grupuri parlamentare, cineva mai dorește să ia cuvântul?

Vă mulțumesc.

Intrăm la amendamente.

Primul amendament.

Dacă cineva are obiecții, comentarii?

Domnule deputat, obiecție sau comentariu, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Pentru cei care își mai amintesc, am mai avut proiect de lege, acest amendament în anul 2007, pe Proiectul de Lege privind sprijinirea aromânilor de pretutindeni.

În 2007, Camera a respins acest amendament.

Care fost argumentul? Argumentul este că, în formularea pe care o avem în legea în vigoare, și anume "românii de origine, care trăiesc în afara granițelor, sau aceia care, în baza voinței lor proprii, se regăsesc..."

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă rog frumos să reveniți la procedura pe care ați ridicat-o, la amendament.

Obiecții, comentarii, conform cutumei pe care am stabilit-o împreună cu liderii grupurilor parlamentare, este să aveți obiecție la amendamentul care a venit.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni la el și nu vă convine ceva sau vreți să completați, luați cuvântul.

Dacă vreți să folosiți acest tertip, v-am spus la început, v-a spus și președintele grupului parlamentar, domnul deputat Mircea Toader, că nu sunt de acord.

Deci, dacă aveți o obiecție și un comentariu la amendamentul 1, admis de către comisie? Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Am o obiecție de fond, așa cum am spus, pentru că, din nefericire se propune o reglementare care, pe de o parte, încalcă convențiile la care statul nostru este parte, atât Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și Convenția Uniunii Europene pentru Drepturile Omului.

Cu siguranță, acest proiect de lege va legitima, din păcate, alte demersuri în regiune și tocmai exemplele menționate de către domnul senator și de către domnul președinte de comisie, adică Belgradul, Sofia, sau Kievul, vor avea temei să legifereze în domeniul identității, lucru grav de tot, numai în anumite perioade și anumite regimuri au legiferat în domeniul identității.

Identitatea ține de ceea ce eu afirm că sunt. Nimeni...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă rog, cu tot respectul pe care-l am, reveniți la chestiune. Nu ați depus amendament de respingere în cadrul comisiei. Nu ați făcut un amendament la comisie. Am stabilit, între liderii grupurilor parlamentare, până la modificarea regulamentului, această obiecție, comentariu, în momentul în care aveți, pe fond, ceva. Nu aveți nimic pe fond, ne spuneți o chestiune pe care trebuia să o fi făcut altfel. Cu tot respectul pe care-l am pentru dumneavoastră, reveniți la chestiune. Mai aveți un minut să luați cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costică Canacheu:

Aveți și respectul meu, domnule președinte.

Pe fond, m-am referit la acest amendament. Este o eroare gravă pe care o propun colegii noștri senatori și, din păcate, din lipsă de informare, da?, e foarte posibil ca o majoritate a plenului să adopte, să treci la români de pretutindeni, maramureșeni și bucovineni, e o... din punctul meu de vedere... (I se întrerupt microfonul.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, îmi cer scuze că trebuie să vă rog frumos...

Eu sunt la amendamentul 1, dragi colegi, care spune așa: există o singură completare și se introduce art.1 alin.(1) din Legea nr.299/2007 și se elimină "13 noiembrie 2007".

Despre asta vorbim la amendamentul 1.

Cu tot respectul pe care-l am față de dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult.

Vă rog frumos, domnule deputat, să trecem mai departe. Domnule deputat, vă rog frumos să trecem mai departe.

Dacă există, cu adevărat, o obiecție sau un comentariu cu privire la primul amendament admis de comisie? Și, cu drag, începem procedura pe care am stabilit-o.

Nu sunt. Admis.

La punctul 2.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Admis.

Vă mulțumesc foarte mult.

Acest proiect de lege merge la votul final.

Vă reamintesc că are caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 1 décembre 2021, 2:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro