Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 05-06-2013

Ședința Camerei Deputaților din 5 iunie 2013

22. Supunerea la votul final:
  22.5 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 35/2013); (adoptat)
 
consultă fișa PL nr. 35/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Lege ordinară.

Procedură de urgență.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități propun adoptarea proiectului de lege.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

232 de voturi pentru, patru abțineri, 31 de voturi împotrivă.