Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 iunie 2013
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.81/21-06-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 11-06-2013 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 iunie 2013

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administrației Fiscale) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 8 mai 2013 (PL-x 197/2013). (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 197/2013

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administrației Fiscale) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013.

Guvernul?

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Tunaru (vicepreședinte, Agenția Națională de Administrare Fiscală):

Bună ziua! Mă numesc Florin Tunaru, sunt vicepreședinte al ANAF.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezentul act normativ se supune aprobării Parlamentului actul normativ prin care se ratifică Acordul de împrumut încheiat de România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013.

Împrumutul, în valoare de 70 de milioane euro, care se va derula pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2013, are drept scop sprijinirea proiectului de modernizare a administrației fiscale, ale cărui obiective sunt: creșterea eficienței și eficacității în procesul de colectare a impozitelor și contribuțiilor sociale; îmbunătățirea conformării fiscale și reducerea poverii contribuabililor pentru asigurarea conformării.

Responsabilitatea pentru implementarea proiectului revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în calitate de Agenție de implementare care, prin intermediul unei unități de management al proiectului, va asigura planificarea, coordonarea, managementul, monitorizarea și raportarea stadiului de îndeplinire a activităților derulate în cadrul acestui proiect.

Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Agenția Națională de Administrare Fiscală un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților, în aplicarea prevederilor acestui acord.

Pe toată durata de implementare a proiectului vor fi alocate anual sume de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru finanțarea activităților convenite în cadrul acestuia, iar ANAF va raporta periodic Ministerului Finanțelor Publice progresul fizic și financiar al proiectului.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune adoptarea Legii de adoptare a actului normativ de ratificare a celor două scrisori, în forma promovată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci sesizată în fond.

Aveți cuvântul, domnule deputat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Voi prezenta raportul asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administrației Fiscale) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013, trimis cu adresa PL-x 197/10 iunie 2013, înregistrat sub nr. 22/255/10 iunie 2013.

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 389 din 14 mai 2013 a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013.

Acordul de împrumut între România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare este în valoare de 70 de milioane de euro și a fost semnat la București la data de 8 mai 2013.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 10 iunie 2013.

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, au fost prezenți la dezbateri 32 de deputați.

La dezbaterea acestei propuneri legislative a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Gherghina Gheorghe, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de inițiator.

În raport cu obiectul și conținutul său inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Popeangă:

Timpii, am înțeles, trei și patru minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu, nu este procedură de urgență, vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare...? Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Erland Cocei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest acord de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare are ca scop implementarea proiectului de modernizare a administrației fiscale. Realizarea acestui proiect de modernizare reprezintă un pas necesar pentru reformarea procesului de administrare fiscală și a fost recomandat în mai multe rânduri de către misiunile FMI, Uniunii Europene și Băncii Mondiale.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani, începând din acest an, din 2013 și este structurat pe patru componente: dezvoltare instituțională, creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea serviciilor și coordonarea managementului proiectelor.

Împrumutul este în valoare de 70 de milioane de euro, este acordat pe o perioadă de 12 ani, cu 5 ani perioadă de grație, la o dobândă de EURIBOR plus marjă fixă.

Grupul parlamentar al PNL susține Proiectul de modernizare a administrației fiscale și va vota pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și BIRD.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc și îmi cer scuze. Mai devreme am spus că nu este procedură de urgență. Domnule deputat, iertați-mă, este procedură de urgență, dar neavând amendamente n-am mai supus timpii la vot. Îmi cer scuze pentru faptul că v-am contrazis nemotivat.

Neexistând amendamente, proiectul de lege se duce direct la votul final.

Vă mulțumesc.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 19 ianuarie 2020, 10:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro