Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 26, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/05-07-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 26-06-2013 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 26, 2013

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La primul punct al ordinii de zi, dau cuvântul domnului deputat Petru Gabriel Vlase, președintele Comisiei permanente, pentru a prezenta raportul comun.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul ședințelor comune, cu modificările și completările ulterioare, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune, a fost sesizată spre dezbatere cu Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune, trimis cu adresa nr.825 de către Biroul permanent.

Proiectul de Hotărâre vizează introducerea unor dispoziții referitoare la organizarea structurilor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, fiind prevăzute mecanismele de constituire a comisiilor comune permanente ale celor două Camere, a grupurilor de prietenie cu alte parlamente și a delegațiilor cu caracter permanent la organizațiile parlamentare internaționale, a comisiilor speciale și a comisiilor de anchetă parlamentară.

De asemenea, sunt aduse clarificări procedurilor parlamentare de desfășurare a lucrărilor în cadrul comisiilor și la nivelul plenului reunit, de exercitare a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a celor privind reexaminarea legilor adoptate, precum și a celor referitoare la acordarea și retragerea încrederii acordate Guvernului.

Ca element de noutate, s-a introdus termenul de 6 luni privind obligarea finalizării dezbaterilor asupra rapoartelor ce se prezintă Parlamentului de către autoritățile publice, din momentul depunerii acestora la birourile permanente reunite.

Prin prezentul proiect, s-a asigurat concordanța cu prevederile Constituției României, republicată, și a unor dispoziții ale Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului declarate ca fiind neconstituționale, prin deciziile Curții nr.95/1998 și 1558/2009.

Proiectul de hotărâre urmărește corelarea cu modificările și completările aduse Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, în sensul stabilirii competenței de legiferare a Codului de conduită al deputaților și senatorilor.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, cu amendamente admise și respinse, care se regăsesc în Anexele nr.1 și nr.2, ce fac parte integrantă din raport.

Potrivit prevederilor art.65 din Constituția României, republicată, și art.1 din Regulamentul ședințelor comune, cu modificările și completările ulteriore, Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune urmează să fie dezbătut de cele două Camere, în ședință comună.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, onorabilii mei colegi!

Proiectul este semnat de toți, este inițiat de toți colegii, liderii grupurilor parlamentare.

Nu sunt obiecții. Nu? Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul 60 este o eroare materială.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles. Am luat eroarea materială la punctul 60. Va fi făcută în modificare.

Mergem pe amendamentele admise.

De la 1 la 10.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

De la 10 la 20.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Mulțumesc.

De la 21 la 30.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Mulțumesc.

De la 31 la 40.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

De la 41 la 50.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

De la 51 la 60.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

La 60. Domnul președinte. Eroarea materială.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să reparăm această..., a apărut o eroare materială la punctul 60 din raport, la art.36 teza a doua.

Din eroare, s-a scris cuvântul "secretari", în loc de "chestori". Prin urmare, vă rugăm să acceptați îndreptarea a acestei erori, prin înlocuirea cuvântului "secretari" cu "chestori". Este vorba despre împărțirea bilelor la votul cu bile.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc mult. Și peste tot, unde este în Regulamentul comun procedura, pe cale de consecință.

O să rog stafful tehnic să procedeze la fel, în tot ansamblul.

Bun.

Supun la vot această eroare materială, ca să nu avem nicio discuție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

61-70.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

71-80.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobate.

81-90.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobate.

91-100.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobate.

101-110.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobate.

111-120.

Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobate.

121-124.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor,

Conform art.33 din Regulamentul comun, trebuie să supun la vot proiectul, în ansamblul său. Propun să folosim votul deschis, prin ridicarea mâinii, pentru acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Supun votului proiectul de hotărâre, în ansamblul său.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 décembre 2021, 6:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro