Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/01-10-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 217/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 217/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Avem, la punctul 14, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Domnul Florin Iordache, președintele Comisiei pentru muncă. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

În cazul acestei propuneri legislative am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, al Comisiei juridice, cât și punctul de vedere al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.52/2011. Principalele modificări se referă la definirea clară a ocupațiilor necalificate, extinderea beneficiarilor de lucrări și la alte categorii de angajatori, reglementarea timpului de desfășurare a activității cu caracter ocazional de către zilierul minor, precum și corelarea activităților desfășurate de zilieri cu clasificarea activităților din economia națională.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului cu amendamente, cât și pentru respectarea celor de tehnică legislativă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea UDMR-ului vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

În opinia Grupului parlamentar al UDMR acest proiect de lege este foarte util. Vine în completarea și modificarea Legii nr. 52/2011. Aș vrea să reamintesc că la acea vreme când noi am inițiat acea Lege nr.52/2011, deci Grupul parlamentar al UDMR, atunci, la vremea aceea, acea inițiativă a provocat discuții vii, în sensul că este sau nu necesară această reglementare. Pe parcursul timpului de aplicare s-a dovedit faptul că am avut dreptate și aveam nevoie de această reglementare. Dar, pe parcursul aplicării acestei legi s-a mai constatat că această reglementare are niște goluri, niște lipsuri. Și în acest sens vine acest proiect de lege și completează acea reglementare.

Deci, grupul nostru parlamentar susține acest proiect de lege.

Când ajungem la textul legii, domnule președinte, aș avea la pct.1 o precizare, voi interveni atunci.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Kerekes.

Vă rog, PDL-ul, domnul deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Vladu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

La Comisia pentru muncă s-a produs o eroare, o scăpare legislativă. Am avut în dezbatere două inițiative legislative cu aceeași tematică. Normal era să facem un raport comun și conform Regulamentului Camerei Deputaților, art.68, să luăm de bază prima inițiativă legislativă și să le discutăm împreună și prima inițiativă legislativă să fie de bază, iar cealaltă inițiativă legislativă să vină să completeze prima inițiativă legislativă.

S-a făcut o greșeală și propun ca PL-x 217 și PL-x 682, care se află la poziția 58, să fie retrimise la comisie și să le discutăm împreună și să creăm un singur raport.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Mulțumesc.

Domnule Iordache, vă rog.

Domnule Ialomițianu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Aceste două inițiative le-am discutat împreună. Pentru că la una din inițiative punctul de vedere al Guvernului a fost de susținere, cea de-a doua inițiativă, care viza condiții similare și precizări similare, dar pe care Guvernul nu o susținea, și, în plus, Guvernul, la unul din articole, nu preciza legea, care între timp se modificase, noi le-am discutat împreună, nu putem veni cu raport comun. La unul am venit cu raport de respingere, la celălalt am venit cu raport de adoptare, cu amendamentele, repet, care au rezultat din comisie.

Mulțumesc.

Deci, comisia, nu suntem de acord cu retrimiterea. Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamna Tudorie, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Violeta Tudorie:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Consider că simțim nevoia constantă de a atrage atenția și de a comenta chestiuni care nu au legătură cu proiectul de lege. Legislația noastră privind munca zilierilor este de natură să crească flexibilitatea ocupării și să permită o adaptare mai ușoară la cerințele de piață. În economie, au fost, sunt și vor fi activități cu un caracter ocazional, sezonier, iar noi suntem chemați să dăm un cadru legal acestei realități.

Consider că proiectul de lege cu amendamentele admise îmbunătățește legea în vigoare, facilitează aplicarea acesteia și este benefică atât pentru lucrători și angajatori și pentru instituțiile publice care controlează aplicarea legii și supraveghează relațiile de muncă.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

Domnule Tinel, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Colegul meu v-a explicat poate nu foarte clar că prima inițiativă în acest domeniu a fost în 2011 a Partidului Democrat Liberal. Ulterior, în 2013, PSD-ul, o parte din colegii dumneavoastră, inițiază un alt proiect de lege cu același conținut și aceeași temă.

Comisia de muncă, conform art.68, așa este, trebuia, dacă ai două proiecte de acte normative cu același text, cu același conținut, iei textul primului de bază și al doilea text îl propui ca și amendament. Numai că furtul intelectual se practică și atunci respingi prima inițiativă legislativă, îți însușești tu conținutul prin a doua inițiativă legislativă și-l aprobi. Și apare că PSD-ul are inițiativă, iată, pe partea de... Nu e corect, să știți.

Dacă am ajuns și aici să ne furăm între noi, nu cred că e cea mai corectă, eu știu, sau cel mai corect mod de a ne exprima. Iar colegul meu a avut o propunere: să retrimitem la comisie și să reanalizăm în prisma lui 68, așa cum trebuie, adică să luăm textul de bază, cel din 2011, pentru că ele sunt identice și să venim cu al doilea text din 2013 ca amendament.

Asta vă rog, domnule președinte de ședință, să supuneți la vot pentru a intra totuși în termenii regulamentului.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat. Domnul deputat Daea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Logica nu se supune la vot. Poți să supui acte normative, poți să supui texte, dar logica nu. Pentru că, stimații colegi spuneau și au repetat că textele sunt identice și că se pot vota ca amendamente. Este mult prea pretențios, ca să nu luăm în calcul ceea ce în mod firesc stabilește Legea 24 de tehnică legislativă, iar intervenția colegului Iordache este o intervenție și justificată și construită pe termeni juridici.

Motiv pentru care, domnule președinte, lăsați votul și nu vă lăsați sedus de întreruperile acestea permanente care vor să construiască ceea ce de mult s-a distrus.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc, domnule Daea.

Domnule Márton Árpád, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Când s-a creat noua majoritate și înainte de a se crea această majoritate, de la acest microfon, tot timpul s-a invocat necesitatea respectării regulamentului, că și de acum încolo, n-aș fi intervenit de la acest microfon dacă onoratul nostru coleg nu ar fi încercat să ne dea niște lecții.

Stimate coleg,

Permiteți-mi să citesc art.68 alin.(1) și (2): "În cazul în care o comisie are spre examinare în fond mai multe inițiative legislative care au același obiect de reglementare, se întocmește un singur raport." Deci, un singur raport și nu două. Scurt pe doi.

Alin.(2): "Prima inițiativă legislativă va fi reținută de comisie ca proiect de bază..." deci, prima. "...pentru care se face propunere de aprobare, iar pentru celelalte inițiative legislative se face propunere de respingere, urmând ca prevederile pe care acestea le conțin să fie considerate amendamente la proiectul propus spre adoptare".

Deci asta este procedura. Colegii noștri din PDL, pe procedură, au avut dreptate. Din păcate, atunci când s-a dezbătut acea lege, s-a făcut o mare eroare când nu s-au specificat cele pe care le conține acest raport.

Deci, avem nevoie urgentă de această lege, ca atare, noi vom vota pentru această lege, pe de o parte. Pe de altă parte, ne vom abține la retrimiterea la comisie, pentru că, din păcate, urgența legii reclamă să fie adoptată.

Dar, pe procedură, n-aveți dreptate când ați procedat așa. Nici domnul președinte, nici onoratul nostru coleg.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Mulțumim, domnule Árpád.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Tinel, de retrimitere la comisie a acestui proiect de lege.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS

Cu 20 voturi pentru, 12 abțineri și 71 de voturi împotrivă, proiectul de lege rămâne pe ordinea de zi.

Trecem la amendamentele admise.

Dacă aveți observații de la punctul 1 la punctul 16.

Domnule Kerekes, vă rog.

Să-mi specificați la ce punct aveți observații.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

La punctul 1, unde e vorba de determinarea beneficiarilor de lucrări, este o eroare tehnică, în opinia noastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Unde anume? La amendamente admise suntem acum, domnule Kerekes.

Deci, dacă de la punctul 1 la punctul 16, aveți observații. Nu sunt.

Trecem mai departe, la amendamente respinse, punctul 1.

Vă rog, domnule Kerekes.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

Deci, am discutat acest lucru și cu domnul președinte al comisiei. La punctul 1, unde se determină beneficiarul de lucrări, în textul proiectului este o eroare tehnică, când se referă la persoană fizică autorizată, nu este corect așa. Trebuie să formulăm în felul următor: "persoană fizică". Atât. Pentru că dacă lăsăm și "autorizată", atunci înseamnă că fermierul cu zece vaci care ar angaja o persoană pentru curățirea grajdului, n-ar putea s-o facă, pentru că mai întâi trebuie să aibă o fermă autorizată. Deci, țăranul care are posibilitate să angajeze ziler, de ce să n-o facă?

Deci, corect așa ar fi: "persoană fizică". Cred că este o eroare tehnică.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Kerekes, deci la punctul 1 la amendamente respinse susțineți dumneavoastră asta? Că eu nu găsesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

La admise.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

A, era la admise, totuși. Iertați-mă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Am intervenit... n-am avut amendament respins. Am venit acum că am constatat că este vorba de o eroare tehnică. Am discutat acest lucru și cu președintele comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Iordache, sunteți de acord cu...?

Vă rog, domnule Máté.

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté András-Levente:

Acolo, domnule președinte, unde se dă definiția beneficiarului, corect ar trebui inclus pe lângă "persoană fizică autorizată" și "persoană fizică". Și textul curge în continuare. Numai se adaugă și "persoană fizică".

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

"...și întreprinzătorul persoană fizică... la întreprinderi individuale".

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté András-Levente:

"...persoană juridică, persoană fizică autorizată, persoană fizică..." și curge textul în continuare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Iordache, vă rog să vă manifestați.

Sunteți de acord? Da. Bine.

Dacă sunteți de acord, supun votului dumneavoastră...

Deci, o eroare materială, suntem de acord cu toții.

Cine este pentru?

Video in format Flash/IOS Vă mulțumesc.

Cu 92 de voturi pentru, două abțineri, trei împotrivă, s-a îndreptat eroarea materială.

Același lucru este și la Anexa nr. 2. La amendamente respinse, același lucru.

Am rugămintea să verificați atent acest subiect.

Proiectul de lege trece la votul final.

Stimați colegi, mai sunt trei minute. Vă propun să nu mai intrăm în proiecte de lege care sunt respingeri, pentru că Biroul permanent a hotărât să facem o sesiune specială. Îmi cer scuze că terminăm cu trei minute mai repede, domnule Tinel.

Vă mulțumesc. O seară bună.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 13:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro