Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.121/18-10-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
02-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 08-10-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2013

3. Prezentarea Declarației privind Comemorarea Zilei Holocaustului în România. (adoptată)

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Declarație privind comemorarea Zilei Holocaustului în România.

Deputații din Parlamentul României reuniți în sesiune de plen pentru a comemora Ziua Holocaustului în România au marcat din nou faptul că actul de comemorare a tragediei Holocaustului înseamnă omagierea memoriei victimelor, membri ai comunității evreiești și ai comunității rome, și, deopotrivă, expresia unei înalte conștiințe și responsabilități.

Reprezentându-i pe toți cetățenii României, noi, membrii Camerei Deputaților, ne exprimăm convingerea că asumarea în întregime a trecutului, în mod onest și lucid, reprezintă un element fundamental al responsabilității noastre, pentru prezent și viitor.

În acest context, ne exprimăm convingerea că este de datoria noastră să ne aducem aminte de suferințele victimelor crimelor împotriva umanității, împotriva evreilor și a romilor, săvârșite în anii celui de-al doilea război mondial în Europa și în România.

În procesul de construcție democratică nouă a României, recuperarea memoriei istorice, ca parte integrantă, reprezintă o dovadă certă a atașamentului la valorile democrației europene dedicate respectării drepturilor omului și diversității.

După cum se cunoaște, ororile Holocaustului au rădăcini profunde în manifestarea sistematică a șovinismului, rasismului, xenofobiei și antisemitismului, promovate de-a lungul anilor de forțele răului existente în societate, cu efecte dintre cele mai nocive asupra relațiilor interumane.

Față de această filă dureroasă de istorie a României și a țărilor Europei în general, Camera Deputaților:

  1. reafirmă apartenența organică a națiunii române la spațiul generos al valorilor unei civilizații bazate pe egalitate și respectul dreptului la diferență, îngăduință și pluralism cultural, etnic și religios;
  2. reafirmă hotărârea membrilor săi, deputați și deputate, pentru susținerea, în continuare, în plan legislativ și instituțional, a acțiunilor de combatere a oricăror manifestări de antisemitism și xenofobie, de discriminare rasială și de intoleranță;
  3. susține importanța deosebită pe care procesul educativ îl deține pentru o corectă informare, sensibilizare și responsabilizare a cetățenilor, în special a tinerei generații. Societatea, ca întreg, trebuie să fie informată de efectele tragice ale urii rasiale, atunci când aceasta devine politică de stat sau țintă strategică a unor formațiuni politice și organizații din societatea civilă;
  4. reafirmă sprijinul nostru, al deputaților din Parlamentul României, pentru punerea în practică a tuturor măsurilor de înlăturare a nedreptăților comise de autoritățile române privind statutul material și de proprietate al celor care au suferit în holocaust, evrei, romi, cetățeni români din teritoriile preluate samavolnic din granițele de stat ale României antebelice;
  5. solicită Guvernului României să acorde întreaga susținere pentru continuarea programelor de comemorare și studiere a Holocaustului, realizate de Institutul Național "Elie Wiesel", de Federația Comunităților Evreiești din România, dar și alte programe academice de cercetare a istoriei Holocaustului, drept mărturie a maturității și responsabilității societății românești de astăzi;

În fine, membrii Camerei Deputaților:

  1. reafirmă dorința de implicare a deputaților și deputatelor din Parlamentul României la acțiuni și programe inițiate pe plan internațional cu privire la Holocaust, astfel încât să se identifice și să se pună în acțiune măsuri diverse care să contribuie la oprirea pentru totdeauna a crimelor împotriva umanității, izvorâte mai ales din cultivarea în rândurile populației a rasismului, xenofobiei și antisemitismului;
  2. În mod conjugat și neabătut, pe căile și cu mijloacele cunoscute ale vieții parlamentare, se va acționa pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete nicicând și niciunde.

București, 8 octombrie 2013. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Doamnelor și domnilor colegi,

Dacă sunt obiecții. Nu sunt.

Vă propun să folosim votul deschis pentru această declarație.

Dacă sunt obiecții la votul deschis. Nu sunt. Unanimitate.

Supun votului deschis prin ridicarea mâinii declarația privind comemorarea Zilei holocaustului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, declarația Camerei Deputaților a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor,

declar închisă această sesiune dedicată comemorării holocaustului. Ne revedem în trei minute pentru cea de-a doua temă pe care am stabilit-o la cererea grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 5 april 2020, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro