Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.19/06-03-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 25-02-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2014

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 426/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 426/2013

   

După pauză

   

În continuare, ședința a fost condusă de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Niculae Mircovici și Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O să-i rog frumos și pe ceilalți secretari, ca întotdeauna, cu 28-30 de minute, până creăm cvorumul. Deci trebuie să începem ședința de plen după declarații politice.

O să-l rog pe domnul Popescu să-mi aducă și mie prezența. A, o am. Bun. Suntem aproape la limită. Liderii!

Dragi colegi, continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaților și vă anunț că, din totalul celor 404 parlamentari, până în acest moment, și-au înregistrat prezența 209, restul fiind absenți.

Cvorumul legal este îndeplinit: 203.

Începem dezbaterile cu inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Bun. Știți foarte bine... Suntem la Ordonanța de urgență nr.88, punctul 5 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pe procedură, domnul vicelider Victor Paul Dobre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL are solicitarea ca acest raport comun să fie retrimis comisiilor pentru o nouă analiză, întrucât avem o serie de observații pe care dorim să le aprofundăm.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Deci propuneți retrimiterea la comisie. Da? Termen? O săptămână.

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele.

Retrimitere la comisie, la propunerea Grupului parlamentar al PNL, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013. Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Bun. Continuăm. 27 de voturi doar pentru. Nu... Propunerea dumneavoastră nu a întrunit numărul necesar de voturi, patru abțineri, 46 împotrivă.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege se dezbate în procedură de urgență. Are 7 amendamente respinse, 5 amendamente admise. Caracterul este ordinar. Vorbim despre Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Inițiatorul. Domnule ministru, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Bună dimineața.

Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetului instituțiilor publice.

De asemenea, prin acest proiect de lege s-a avut în vedere și reglementarea și aprobarea unor criterii de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative, angajament asumat de România în cadrul Angajamentului Stand-By cu Fondul Monetar Internațional.

Trebuie menționat că de la aplicarea prevederilor acestui capitol sunt așteptate proiecte de investiții publice din sectorul de Apărare Națională, Ordine Publice și Siguranță Națională.

Pentru mai buna prioritizare a proiectului investițiilor publice, s-a schimbat și finanțarea de la sursele naționale către sursele UE, care va contribui semnificativ la îmbunătățirea deficitului bugetar.

De asemenea, au fost și câteva reglementări legate de contribuțiile sociale obligatorii.

Având în vedere, conținutul acestui proiect de lege, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, adresează rugămintea de a fi adoptat și subliniez că Ministerul Finanțelor Publice susține raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, inclusiv cu amendamentele admise.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu, domnule ministru.

Din partea Comisiei pentru buget, sesizată în fond, pentru prezentarea raportului, domnule deputat aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Titus Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conform prevederilor art.75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților e Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 29 octombrie 2013.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, Comisia pentru sănătate și familie a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Legislativ, prin avizul nr.988 din 19 septembrie 2013 a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 18 februarie 2014.

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au fost prezenți la dezbateri 28 de deputați.

La dezbaterea acestui proiect de lege, conform art.54, 55 din Regulamentul Camerei, republicat, a fost prezent în calitate de invitat domnul Dan Manolescu, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu amendamente admise și respinse, prevăzute în Anexa 1, respectiv în Anexa 2.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Grupurile politice parlamentare. Dezbateri.

Domnul deputat Ialomițianu, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îmi pare rău că nu s-a dat un vot favorabil, pentru că era bine să mai avem discuții pe marginea acestei ordonanțe în comisiile de specialitate, pentru că această ordonanță este greu de aplicat și chiar blochează activitatea multor ministere, mă refer la investiții.

Legat de prioritizarea investițiilor, lucrurile acestea au fost discutate și când eram ministru, și mi-am dat seama, ca ministru, că, de fapt, dacă se adoptă un asemenea act normativ, va fi o blocare.

Ministerul de Finanțe ce face? Așa-zisa monitorizare va bloca investițiile atunci când veniturile nu sunt suficiente. Și uitându-se la deficitul bugetar, o să taie investițiile. Și care investiții? Investițiile majore, cele care sunt dorite de noi toți: în autostrăzi, în realizarea de investiții în sănătate, deci investițiile majore. Acestea vor fi blocate la nivelul Ministerului de Finanțe.

Și vă dau un exemplu, ce înseamnă prioritizare din punctul de vedere al Guvernului Ponta. Pe hârtie, ați trecut la prioritizare acea investiție Comarnic-Brașov, tronsonul, fără finanțare. Nu aveți finanțare.

Ce înțelegeți prin prioritizare? În primul rând, trebuie să asigurați resurse. Și o investiție majoră este blocată de Ministerul de Finanțe.

Deci cei care gestionează... domnul Șova nu are niciun cuvânt, pentru că Ministerul de Finanțe o să-i spună: "Domnule, du-te la plimbare, că nu ai bani!"

Deci e un joc pe care îl faceți în această guvernare, cu rezultate dezastruoase, ca să blocați investițiile.

Dar investițiile domnului Dragnea, de 1,6 miliarde lei, nu sunt blocate, nu sunt prioritizate, ele sunt făcute din pixul domnului Dragnea, indiferent, la nivel local, săli de sport sau altceva...

Deci nu vă țineți de angajament privind anularea unor investiții pe care le criticați când erați în opoziție, le promovați.

Al doilea aspect pe care îl cuprinde această ordonanță este sancționarea agriculturilor și a celor care mai închiriază câte o cameră. Le-ați introdus contribuțiile sociale, considerându-i oameni bogați. Și-acolo, deci, îi sancționați pe ăia din agricultură, cei care au asigurat creștere economică.

Domnule președinte, am un amendament respins, la poziția a 4-a, o să-l susțin și poate colegii liberali să-l voteze, pentru că este o măsură de dreapta și poate acum, când pleacă de la guvernare, să susțină măsurile de dreapta.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte luări de cuvânt? Bun. Nu sunt. Mergem pe amendamente.

Amendamente admise de la 1 la 5. Obiecții, comentarii în calupul acesta? Nu. Admis.

Proiectul de lege merge la votul final.

(Domnul deputat Gheorghe Ialomițianu dorește să ia cuvântul)

Domnul deputat, cum pot eu să fac să... domnul Ialomițianu, după 7 ani de Parlament, să înțeleagă această chestiune?

Domnul deputat, nu fiți nervos și nu țineți mâna în buzunar, că sunteți fost ministru, da? Am o rugăminte... eu nu arăt cu degetul la nimeni.

O să vă rog frumos un singur lucru: eu când am întrebat de cele 5 amendamente care sunt admise și am anunțat și la început, înainte de a lua dumneavoastră cuvântul, am spus, sunt 5 amendamente admise, 7 amendamente respinse. Procedura parlamentară din regulamentul pe care dumneavoastră îl aveți, și pe care nu l-a modificat nimeni de când era președintele comisiei colegul dumneavoastră de la PDL, spune foarte clar: dacă un amendament respins se află în amendamentele admise, este obligația parlamentarului, nici a unui alt coleg, care a făcut amendamentul să-l susțină.

Eu v-am întrebat dacă între amendamentele 1 și 5 admise existe vreo obiecție sau un comentariu și nu a fost nicio obiecție.

După ce le-am admis și am spus că proiectul merge la votul final, dumneavoastră ați ridicat mâna.

Această problemă... nu trebuie să discutați cu mine... eu vă spun, această problemă se întâmplă numai în Grupul parlamentar al PDL. Nu sunt abuziv, eu vă explic care este procedura, vă dau cuvântul să-mi spuneți și mie care este amendamentul respins pe care îl susțineți.

Nu poate nimeni să fie în locul dumneavoastră când faceți amendamentul. Este obligația dumneavoastră... fiecare parlamentar să-și susțină amendamentul. Dar nu știți regulamentul, domnul deputat, și vreți ca noi să vă susținem pe dumneavoastră.

Poate luăm și o pauză de consultări până descoperiți dumneavoastră amendamentul, ceea ce nu este corect. Nu vă supărați pe mine.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Domnul președinte, am spus că am un amendament respins pe care îl susțin și dumneavoastră ați spus că sunt amendamente admise și pe urmă ați spus că trece actul normativ la votul final.

Și eu am spus că susțin amendamentul respins. Este amendamentul nr.4 prin care propun abrogarea articolelor 4...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

La ce articol și care sunt amendamentele?

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

La art.47, 49 și 51, amendamentul 4, respins de comisie.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Amendamentul 4, respins de comisie. Dați-mi voie să ajung și eu la el.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Pot să-l citesc?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pentru Grupul parlamentar al PDL, o să facem o sesiune specială de amendamente admise sau respinse.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Nu, domnul președinte. Vă rog eu foarte mult...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos să înțelegeți chestia asta, că numai la grupul PDL se întâmplă.

Amendamentul nr.4. Dacă-mi dați voie, o secundă, să-l găsesc și eu. Da?

Se întinde amendamentul nr.4. la pagina 15, da?

Abrogarea art.47, 49 și a art.51, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dați-mi voie să le spun și colegilor...

Asta înseamnă așa, dragi colegi, că cele 5 amendamente admise la care n-ați avut obiecții, deci amendamentele admise sunt toate aprobate. Pentru că amendamentul domnului deputat, de la pagina 15 amendamente respinse, este după ultimul amendament pe care noi l-am aprobat ca amendament admis, la art.39 lit.c).

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Am solicitat abrogarea art.47, 49 și 51. Se referă la introducerea contribuțiilor sociale pentru venituri din chirii și venituri din arendare.

Consider că nu sunt necesare acele venituri pentru buget, iar cei care ar trebui să plătească sunt oameni foarte săraci, sunt oameni care își închiriază o cameră, care își arendează câteva hectare de teren la niște prețuri derizorii.

Deci am cerut abrogarea acestor articole, ca acești oameni să nu mai fie nevoiți să plătească aceste contribuții introduse în mod abuziv.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

La amendamentele respinse de la Capitolul III, 47, 49 și 51, cere domnul deputat abrogarea.

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele. Conform regulamentului, supunem prima dată propunerea domnului deputat.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Nu a fost admis.

O secundă, dați-mi și mie voie.

Acum, conform regulamentului, supun la vot textul inițial, așa cum este prezentat în regulament.

La pagina 15, Capitolul III, păstrarea articolelor 47, 49 și 51. Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Bun. 70 pentru, 11 abțineri, 51 de voturi împotrivă.

Dacă mai sunt amendamente care sunt susținute, respinse? Nu mai sunt. Proiectul de lege merge la votul final.

Domnul deputat Tinel Gheorghe pe procedură. Are caracter ordinar. După aceea, mergem la punctul 6 al ordinii de zi. Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Pentru o corectă informare a plenului, conform art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse.

Colegul meu, domnul ministru Ialomițianu, a venit aici la tribună și v-a rugat să acceptați, că are un amendament respins și că vrea să-l susțină. Și rugămintea noastră este să nu mai susțineți că nu știm regulamentul, pentru că adoptarea de calupuri de cinci, zece, cincisprezece, douăzeci, nu se face decât cu acceptul plenului și stabilit în ședința de plen.

Regulamentul spune că dezbaterea este pe fiecare articol în parte, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, dumneavoastră citiți numai un articol din capitolul respectiv. Nu vreau să mai intru într-un dialog cu dumneavoastră. Ceea ce pot să vă spun este că ceea ce ați citit este perfect adevărat, dar ceea ce am spus eu la microfon nu are nici o legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Eu v-am spus că au fost cinci amendamente admise, am întrebat dacă sunt obiecții, comentarii, nu a fost nicio obiecție, niciun comentariu, am spus "sunt admise", am întrebat din nou dacă mai există o chestiune și am zis "merge la votul final". Și atunci domnul deputat, colegul dumneavoastră, a ridicat... Dacă vă uitați în istoria Parlamentului, în acest nou calup de patru ani, doar Grupul parlamentar al PDL are această obiecție. Niciun alt grup, începând cu UDMR și terminând cu PP-DD, nu are această obiecție. Întotdeauna există un coleg de la Grupul parlamentar al PDL care interpretează personal regulamentul și are o opinie personală cu privire la acest model. Și vă reamintesc ideea cu calupuri de cinci, zece, cincisprezece a fost descoperită și susținută de Alianța DA. Ea nu a fost folosită până în 2005, s-a creat cutumă, iar colega dumneavoastră a folosit-o doar pe aceasta. Dacă nu ne aducem aminte, putem să vă punem la dispoziție stenograme.

Domnul deputat Ciuhodaru. Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă bucur că ați devenit purtătorul de cuvânt al Grupului parlamentar al PP-DD. Dar, tot pentru procedură, la art. 108 alin. (2) "În cursul dezbaterilor deputații, Guvernul sau grupurile parlamentare pot pune în discuție amendamentele respinse de comisia sesizată în fond sau amendamentele depuse la comisie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament". Aceasta pentru ca tot Parlamentul să știe care este adevăratul Regulament al Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Orice deputat poate să susțină un amendament respins. Aceasta este o cutumă veche de 25 de ani, înainte de a veni eu și cu dumneavoastră în Parlament.

Important este să fie atent. Aceasta nu scrie în regulament, că orice deputat trebuie să fie atent la dezbatere. Altfel, peste o oră ne întoarcem la primul proiect de lege. Despre aceasta discutăm, acesta este fondul pe care l-am exprimat eu. Acest lucru se întâmplă numai în Grupul parlamentar al PDL, care întotdeauna are o opinie după ce s-a încheiat dezbaterea.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 august 2020, 0:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro