Florica Cherecheș
Florica Cherecheș
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.36/03-04-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 25-03-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.6 Florica Cherecheș - declarație politică: "Asistența socială, un domeniu nobil";

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

O invit la microfon pe doamna deputat Florica Cherecheș. Se pregătește doamna deputat Ana Birchall.

Video in format Flash/IOS

Doamna Florica Cherecheș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Declarația mea politică de astăzi se intitulează "Asistența socială, un domeniu nobil".

La data de 18 martie 2014 s-a sărbătorit Ziua mondială a asistenței sociale, care celebrează un domeniu de activitate nobil, ce urmărește asigurarea nevoilor sociale și creșterea calității vieții pentru persoane dezavantajate, care nu aduce un profit economic clar și imediat, dar fără de care nu s-ar putea asigura demnitatea și compasiunea celor afectați de boli incurabile, persoanelor cu dizabilități, categoriilor sociale defavorizate, copiilor străzii și așa mai departe.

Activitatea de asistență socială se desfășoară atât în sistem public, cât și în sistem privat. Organizațiile neguvernamentale acoperă peste 49% dintre serviciile sociale acreditate din România asigurând protecția copilului, a familiei, îngrijirea instituțională și la domiciliu a persoanelor vârstnice, cantine sociale, adăposturi pentru persoane victime ale violenței, asistarea persoanelor cu dizabilități.

România este încă deficitară la capitolul asistență socială, femeile victime ale violenței domestice nu au unde să se refugieze, încă mai mor mulți oameni pe stradă din cauza frigului și a lipsei de adăpost și hrană, persoanele cu dizabilități fizice sau psihice sunt închise în casa lor ca într-o închisoare, neexistând destule spații care să asigure un acces facil sau centre specializate în care acestea să poată să-și îmbunătățească condiția.

Asigurarea serviciilor de asistență socială implică utilizarea de resurse materiale și financiare, dar și dragoste, dăruire și devotament din partea asistenților sociali și a voluntarilor.

Eforturile și activitățile acestor oameni și organizații trebuie susținute și dezvoltate. O țară trebuie să aibă grijă de cetățenii ei mai puțin norocoși, de aceea consider că Proiectul de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege, PL-x 105/2013, aflat în dezbatere în comisiile Camerei Deputaților, face o mare nedreptate serviciilor sociale asigurate în sistem privat și un mare deserviciu beneficiarilor actuali de servicii sociale subvenționate de la bugetul de stat.

Aprobarea acestui proiect de lege va conduce la un eșec în gestionarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice, și alte persoane asistate. Nu putem risca ca, în urma subfinanțării, acestea să-și restrângă semnificativ activitatea, urmând ca beneficiarii de servicii sociale "să ajungă pe treptele instituțiilor publice, pentru ca acestea să se descurce", știind clar că furnizorii publici de servicii sociale nu au capacitatea de a se ocupa de cei peste 12.000 de beneficiari de servicii sociale asigurate de sistemul privat.

Consider că trebuie să se țină cont de părerea exprimată și să se includă în textul proiectului de lege propunerile sectorului neguvernamental, astfel încât acesta: să prevadă mecanisme obligatorii de alocare de fonduri în bugetele autorităților locale pentru subvenții acordate furnizorilor privați; să nu instituie o durată maximă pentru finanțarea unui serviciu al unui furnizor privat - eliminarea termenului de 3 ani din proiectul de lege; să mențină accesul egal la servicii sociale a tuturor cetățenilor României, prin eliminarea limitării finanțării prin subvenție numai în mediul rural; și, de asemenea, să permită furnizorilor privați o flexibilitate firească și absolut necesară în găsirea de resurse suplimentare finanțării serviciilor sociale, prin eliminarea restricției destinației fondurilor din subvenție exclusiv către personalul de specialitate.

Vă mulțumesc.

Florica Cherecheș, deputat PNL de Oradea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 10 august 2020, 2:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro