Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.36/03-04-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 25-03-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2014

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale (PL-x 84/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 84/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

Are trei amendamente admise.

Procedura este de urgență.

Caracterul este ordinar.

Guvernul României, o să rog frumos, domnul ministru să prezentați, în conformitate cu prevederile Regulamentului, punctul de vedere al Guvernului, ca inițiator.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alin Sorin Mitrică (secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene):

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Actul normativ prevede un aspect cuprins în Programul de guvernare, și anume faptul că autoritățile de management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor trece de la ministerele sectoriale unde se aflau - respectiv economie și muncă - către Ministerul Fondurilor Europene, incluzând aici atât partea de structură, cât și personalul, litigiile aflate în curs, toate angajamentele și partea de buget prevăzută la începutul anului.

De asemenea, s-au dezbătut în cadrul comisiei trei amendamente referitoare, în principal, la sumele necesare pentru cheltuielile solicitate de către beneficiari la rambursare și la cereri de plată pentru care a fost efectuată o sesizare de fraudă, aceste sume putând fi achitate până la punerea în mișcare a acțiunii penale, lucru care va contribui la fluidizarea plăților până în momentul în care justiția desfășoară o acțiune concretă. Aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în cuantumul total al sumelor plătite prin rambursare sau prin cereri de plată, inclusiv a sumei solicitate la rambursare de plată prin cerere curentă pentru anumite tipuri de beneficiari și, de asemenea, sumele necesare acoperirii corecțiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea Ordonanței nr.66 vor fi anulate parțial sau integral în cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea Comisiei pentru buget, domnul președinte Nicolăescu.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în această dimineață, a luat în discuție acest proiect de lege.

Proiectul are avize favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru muncă și protecție socială.

Face parte din categoria legilor ordinare.

De asemenea, proiectul de ordonanță de urgență, care se supune aprobării Parlamentului, are ca obiect de reglementare preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a întregii structuri și a atribuțiilor Autorității de management POSDRU de la Ministerul Muncii, respectiv ale Autorității de management POSCCE de la Ministerul Economiei.

De asemenea, se propune și preluarea, în condițiile legii, a personalului și a posturilor aferente acestor structuri, precum și modificarea, în mod corespunzător, a atribuțiilor Ministerului Fondurilor Europene cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012.

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au fost prezenți la dezbateri 31 și cu majoritate de voturi comisia a hotărât să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Numai o secundă, o să vă rog frumos, din partea grupurilor politice parlamentare dumneavoastră vreți să luați cuvântul, da? Vă rog frumos, cu mare plăcere.

Îmi cer scuze, că eu tocmai spusesem de domnul Nazare, dar n-am fost în dreapta, să vă uit...

Video in format Flash/IOS

Domnul Anton Doboș:

Având în vedere că unica șansă a României pentru dezvoltare în perioada următoare o reprezintă fondurile europene, Partidul Național Liberal a susținut și va susține în continuare toate formele, toate instrumentele pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

În consecință, Partidul Național Liberal susține și va vota aceste amendamente.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul deputat Nazare, Grupul parlamentar al PDL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am studiat această ordonanță de urgență și câteva lucruri mi-au sărit în ochi, ca de obicei. Înțeleg că vrem să mutăm aceste două autorități de management la Ministerul Fondurilor pentru că Ministerul Fondurilor e bun, e foarte performant și ni se invocă în ordonanța de urgență - deși nu știu... nu prea văd urgența -, ni se invocă performanța ministerului. Dar, de fapt, cel mai bun AM, cea mai bună autoritate de management e la Ministerul Dezvoltării, unde deja am ajuns la 40%. De ce nu mutăm aceste AM-uri acolo, de ce le mutăm aici?

Dar, lăsând la o parte această întrebare retorică, aș vrea să vă dau un exemplu, pentru că sunt convins că mulți dintre dumneavoastră n-ați reușit să parcurgeți această ordonanță de urgență, să vă dau un exemplu de limbă de lemn și o să vă citesc ce scrie la final și o să vă și explic.

"Având în vedere noul cadru legislativ european și necesitarea elaborării de noi programe operaționale pentru perioada 2014-2020, se impune a se menționa - deci se impune a se menționa - expres atribuțiile Ministerului Fondurilor Europene de coordonare a elaborării, negocierii, modificării programelor operaționale finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții, precum și de coordonare a cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru implementarea programelor operaționale finanțate prin fonduri europene structurale și de investiții, modificări propuse care vor conduce la asigurarea unei implementări corespunzătoare a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă."

Nu cred c-ați înțeles ceva!

Voci din sală:

Mai rar!

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

Dar, într-un cuvânt, ce vor să spună cu asta?

Vor să spună așa: Ministerul Fondurilor n-a avut obiectul muncii până acum, am intrat în noua perioadă de programare și Ministerul Fondurilor n-avea atribuții să negocieze. Și a trebuit să venim cu ordonanțe de urgență să-i dăm obiectul muncii Ministerului Fondurilor.

Adică... "afară-i vopsit gardul" - ne lăudăm cu absorbția - "și înăuntru-i leopardul". Cam așa. Bun. Grav!

Dar haideți să revenim la mutarea celor două AM-uri, să vedem ce justificări ni se dau.

În primul rând, ni se spune că avem Comisia Europeană de acord cu această măsură. Dar Comisia Europeană ne-a avertizat și ne-a spus așa, într-un citat al directorului de la DG Regio, Vittoria Alliata di Villafranca, care ne-a avertizat să nu avem dereglări în implementarea proiectelor, ceea ce se așteaptă Comisia Europeană să avem.

Dar ni se spune așa: "Pentru că tratăm cu seriozitate această problemă și pentru că a început noua perioadă de programare, de la 1 ianuarie Ministerul Fondurilor trebuie să negocieze..." Și din cauza asta are nevoie de toate autoritățile de management și pentru că vrem să urmăm modelul polonez.

Oameni buni, dacă voiam să urmăm modelul polonez aveam acordul de parteneriat aprobat în Guvern de pe 8 ianuarie. Polonezii l-au aprobat de pe 8 ianuarie. Noi încă n-avem nimic aprobat, n-avem încă nimic trimis la Bruxelles. Așa era dacă aveam modelul polonez.

Dacă voiam să urmăm modelul polonez, 40% din bani erau gestionați la nivel regional și local. Noi n-avem nimic gestionat la nivel regional și local, deși PDL-ul a cerut asta în dezbaterea la care a participat premierul în Parlament.

Dacă vroiam să urmăm modelul polonez, aveam un program operațional dedicat pentru regiunea care avea cea mai mare nevoie din România.

Dar noi nu vrem să urmăm modelul polonez, noi vrem doar să ne folosim de modelul polonez, să-l invocăm - când avem nevoie, îl scoatem -, modelul polonez, să păcălim lumea cu modelul polonez. Și de ce păcălim lumea? Păcălim lumea pentru că la aceste două programe - POSDRU și POSCCE - sunt niște probleme atât de grave, încât nu prea pot fi povestite de către Guvern aici în Parlament, pentru că ne-am apuca cu toții cu mâinile de cap. Și, din cauza asta, le mutăm la Ministerul Fondurilor, ca în ultimul ceas să nu pierdem banii.

Dar vă spun de acum, și Guvernului, și colegilor, că nu prea se poate salva pe ultima sută ce n-ați făcut în ultimii doi ani. Pentru că degeaba invocați, că nu s-a făcut nimic. Această rată de absorbție - și o repet de fiecare dată -, rata de absorbție este rodul unei munci de ani de zile, dinainte de a veni dumneavoastră la guvernare.

Și hai să vă dau un exemplu din acordul de parteneriat. Vă mai dau un citat: "Structurile existente la nivel regional vor fi folosite pentru a asigura un contact intens cu beneficiarii din teritoriu și pentru a evita crearea de structuri noi. Aceste unități regionale vor avea funcții delegate de la Autoritatea de Management pentru a avea rolul de a primi aplicațiile și de a efectua verificarea administrativă, eligibilitatea, verificarea tehnică și verificarea conformității, rămânând să fie efectuate la nivel central." Deci rămâne tot la nivel central.

Deci, dragi colegi, nu se schimbă nimic. Înainte de a trimite acest acord de parteneriat la Bruxelles, măcar câteva lucruri trebuie să rezolvăm: să debirocratizăm, pentru că nu urmăm modelul polonez și nu debirocratizăm; să înjumătățim numărul structurilor care se ocupă cu acest management al fondurilor europene, că sunt AM-uri, că sunt OI-uri, sunt mai multe acum în acordul de parteneriat; să avem banii dați la regiuni, să nu-i mai ținem, să nu ne așezăm la București pe bani și să stăm, pentru că n-o să-i cheltuim și s-a văzut că nu se pot cheltui. Încă n-ați auzit cam câți bani se dezangajează, că, de fapt, de dezangajări vorbim aici. La POSDRU și la POSCCE aici, în acest fapt, stă urgența, urgența stă numai în faptul că se vor pierde banii. De aceea are nevoie Ministerul Fondurilor de aceste două autorități de management.

Și acum vă întreb la final: noi ne vom abține la acest proiect de lege, pentru că n-avem cum să facem altceva, pentru că nu putem să participăm la - eu știu - la o încercare de a drege lucrurile din mers, pe care vreți s-o faceți aici. Nu puteți invoca faptul că în noua programare financiară autoritățile de management sunt într-un sigur minister, pentru că e vorba de programarea anterioară, nu-i de programarea viitoare. Anul ăsta nu veți lua niciun ban pe programarea viitoare, da?

Și de ce nu-i ministrul Teodorovici aici? Serios, o chestiune de respect. Dacă tot vrei să dregi busuiocul, măcar vii în Parlament, să-l dregi tu personal, nu trimiți pe cineva, pentru că - într-adevăr - este o ordonanță cu niște chestiuni foarte grave în ea.

Și, dacă tot e să vorbim despre cum dezbatem un proiect de lege atât de important, că, dacă ar fi să-l discutăm, e cel mai important: la comisie a fost prezentă toată lumea? A fost vreo dezbatere? Măcar prezenți au fost câți trebuiau să fie? Întreb și eu. Mă rog, bun. Sper...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte...

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

Da, m-am oprit aici. Noi ne abținem.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, ați făcut copy-paste. Tot șapte minute ați vorbit. Dacă ar vorbi fiecare reprezentant șapte minute, știți cum sunt regulile...

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

Îmi pare rău, dar să știți că e un proiect de lege foarte important.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Știu, știu.

Eu v-aș lăsa să vorbiți, pentru că aș putea să croșetez pe discursul dumneavoastră pentru ultimii patru ani, din 2007 până în 2013. Mare plăcere mi-ar face!

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

Domne, nu croșetați, faceți treabă când mai veniți cu ordonanțe de astea, de urgență!

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Să croșetez adică... politic, să vă arăt ce s-a făcut pe vremea respectivă.

Domnul deputat Marian Neacșu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru că distinsul antevorbitor, în numele Grupului parlamentar al PDL, a vorbit șapte minute, eu am să fiu extrem de lapidar și cred că am să mă încadrez în maximum un minut, ca pe medie să iasă lucrurile.

Primul lucru. Stimate coleg, stilul tip Ilie Dobre nu vă prinde. Încercați-l pe ăla care v-a caracterizat și pe care eu îl apreciez.

Doi. Ministerul Fondurilor Europene are, până în momentul aprobării acestei ordonanțe, exact atâtea atribuții câte i-ați stabilit dumneavoastră în momentul în care l-ați înființat și i-ați atribuții.

Al treilea lucru, și cu asta am să închid, cred că de la înălțimea ratei de absorbție de maximum 7%, cât aveați în 2012, orice e deasupra se vede în ceață.

În consecință, și prezentarea dumneavoastră tot una încețoșată a fost. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Bun. Am terminat cu dezbaterile.

Aș vrea să reamintesc tuturor colegilor mei, ca să înțeleagă. Cel care ridică primul mâna vine la microfon.

Pe proceduri de urgență, conform art.115, dragi colegi, noi avem cinci minute la dezbateri generale, dacă colegul nostru care vine are plăcerea de a vorbi doar el ca să se audă, cu instrumentul politic pe care-l are microfonul, ceilalți colegi vor fi văduviți. Așa încât o să vă rog frumos și o să vă reamintesc ce înseamnă procedura de urgență.

Comisia, intrăm pe cele trei amendamente.

Timpul comisiei. Comisia cât timp ne acordă pentru amendamente? Vă rog frumos.

Din partea comisiei, nu mai e nimeni? Domnul Nicolăescu. Nu v-am văzut, iertați-mă, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Vă rog să aveți ochi și pentru noi, domnule președinte.

Cinci minute, mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Cinci minute, da?

Deci cinci minute pentru dezbaterea amendamentelor. Cinci minute în total.

Bun, intrăm la anexă, amendamentele admise. Nu avem niciun amendament respins.

Dacă la primul amendament există obiecții, comentarii? Nu. Admis.

La primul amendament, Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență... Ăla este primul amendament, la care scrie nemodificat. La primul. Nu.

La amendamentul numărul doi, admis de către comisie, dacă există obiecții, comentarii? Nu.

La 3, după art.7 se introduce un nou articol, art.8, cu următorul cuprins... acesta este amendamentul, văd, cel mai consistent.

Dacă există obiecții, comentarii la el?

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

Cred că ar trebui totuși să clarificăm un pic acest amendament, că, e adevărat, e un pic consistent și cred că-i și important.

Deci e vorba de art.8 lit. m), care se modifică în felul următor:

"Se introduc, pe lângă rambursări și cererile de plată în cazurile în care a fost formulată o sesizare de fraudă."

Bun, cred că e un pic neclar aici. În ce cazuri? Cine a formulat sesizarea de fraudă? Sunt proiecte unde se... Este adevărat, se fac multe sesizări de fraudă. Și atunci se face rambursarea și nu se face plata?

Din punctul meu de vedere cred că trebuie să specificăm ce fel de tip de sesizare, că una este să vină o sesizare pe mail, alta e să fie o sesizare făcută din partea DLAF. Ar trebui să specificăm aici cine a făcut sesizarea de fraudă.

Pe lângă asta, o să ajungem, după aia, să recuperăm niște bani. Pentru că... vă dați seama că dacă dăm drumul la plăți în cazurile în care avem sesizări de fraudă, o să avem și cazuri în care sesizările se justifică, se consideră fraudă, aplicăm corecția, după care autoritatea contractantă respectivă va trebui să dea banii înapoi. Nu știu, v-ați gândit și la acest aspect? Nu vreți, vă rog frumos, să veniți să ne explicați cam ce înțelegeți prin această sesizare de fraudă și dacă ați luat în calcul și aceste cazuri?

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alin... domnul Mitrică!

Domnule ministru, aveți cuvântul. Iertați-mă, a rămas și pe stenogramă!

Video in format Flash/IOS

Domnul Alin Sorin Mitrică:

Mulțumesc.

Am luat în calcul ceea ce spuneți dumneavoastră, însă există o problemă.

După cum cunoașteți, la nivelul tuturor programelor există o serie de astfel de sesizări care au blocat plățile, pornind de la proiecte mari, precum cele pe mediu, până la proiecte pe resurse umane sau pe competitivitate și de aceea încercăm prin acest mecanism să dăm drumul la plăți, iar în momentul în care justiția vine cu un document concret, care să scoată în evidență faptul că respectiva sesizare este fundamentată, numai în momentul acela blocăm plățile.

În ceea ce privește recuperarea lor, este adevărat, există acest risc pe care dumneavoastră îl menționați, în contextul în care se dovedește că sesizarea este întemeiată, să avem probleme la recuperarea banilor care au fost trimiși către beneficiari, însă și pentru aceasta există legislație. Și la fel cum și în cazul unor corecții aplicate pur și simplu pentru desfășurarea necorespunzătoare a procedurilor de achiziție publică există posibilitatea de a recupera legal banii, și pentru acest mecanism avem aceeași posibilitate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Nicolăescu.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Vreau să fac o scurtă precizare, ca să nu rămână lucrurile confuze.

Ce spune domnul Nazare este perfect adevărat, dar nu este acum momentul să discute despre așa ceva. Asemenea întrebări trebuiau puse în cadrul comisiei, atunci când s-a aprobat textul ordonanței. În amendamentul pe care-l supunem dezbaterii plenului, ne referim la cu totul altceva. Ne referim, de fapt, la faptul că se introduce un instrument nou, care să ajute la utilizarea mai bună a fondurilor europene.

Deci, din punctul de vedere al comisiei, afirmația domnului Nazare nu are loc în această dezbatere și vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu foarte mult.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Vă reamintesc că obiecțiile și comentariile unui deputat la un amendament înseamnă propunere de eliminare.

Deci, domnul deputat, în numele Grupului parlamentar al PDL, propune eliminarea amendamentului admis la comisie, 3, în întregime, chiar dacă numai o parte din el.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

Stimați colegi,

De acord. Problema e în felul următor: în momentul în care nu este autoritate contractantă și e un operator privat, o societate comercială, care a dezvoltat un proiect pe POSCCE, să spunem, și are o suspiciune de fraudă care se confirmă și noi am făcut toate plățile, păi alergăm după respectiva societate de ne vine rău și nu mai luăm banii de acolo!

Acestea sunt motivele pentru care vă ridic această problemă în plen, pentru că înțeleg că dezbaterea la comisie, ca de obicei, nu prea a fost consistentă. Nu prea s-a discutat despre aceste lucruri și, din punctul meu de vedere, sunt importante pentru că știu cât de greu e să recuperezi niște bani de la societăți comerciale care au probleme pe proiecte, au cheltuit banii, n-au niciun activ și alergăm după ele, pur și simplu.

Deci, din punctul meu de vedere...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Nazare:

...mai bine îl eliminăm. Nu e un mecanism viabil.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat,

Eu nu am voie să intervin de la prezidiu, dar vă spun că domnul deputat Nicolăescu, domnul președinte, are perfectă dreptate.

Are perfectă dreptate din punct de vedere... și eu nu vreau să consider că toți colegii care sunt de la PDL din Comisia pentru buget, finanțe sunt necunoscători și trebuia să vină altcineva în locul lor. Am încredere în colegii mei care au votat în unanimitate.

Deci, în conformitate cu prevederile Regulamentului, timpul de dezbateri pentru amendamente s-a epuizat.

Există o cerere din partea Grupului parlamentar al PDL de eliminare, deci obiecții, comentarii de eliminare a amendamentului 3.

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Vă mulțumesc.

Propunerea dumneavoastră nu a întrunit voturile necesare.

Vă supun la vot...

Sunt 24 de voturi pentru și 113 împotrivă și o abținere.

Vă supun la vot amendamentul comisiei de la poziția 3.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Vă mulțumesc.

124 de voturi pentru, o abținere, 23 de voturi împotrivă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 17:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro