Sanda-Maria Ardeleanu
Sanda-Maria Ardeleanu
Ședința Camerei Deputaților din 27 mai 2014
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.63/06-06-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-12-2019
27-11-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 27-05-2014 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 27 mai 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.138 Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică cu tema: "Discriminarea personalului nedidactic din învățământ trebuie să înceteze";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu:

"Discriminarea personalului nedidactic din învățământ trebuie să înceteze"

Printr-un memoriu redactat de reprezentanți ai Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava (ASIS) a fost supusă atenției noastre o situație regretabilă din învățământul românesc: personalului nedidactic nu îi este recunoscut beneficiul cuvenit de vechimea în muncă.

Considerată nelegală și profund discriminatorie, această situație, în care se încadrează muncitori necalificați, fochiști, paznici, îngrijitori etc. ce își desfășoară activitatea în școli, vine ca urmare a faptului că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, garantarea salariului minim brut pe economie a fost realizată prin includerea sporului de vechime în salariul de bază, situație ce a fost preluată și cu ocazia încadrărilor ulterioare.

Trebuie să menționăm că raționamentul care stă la baza solicitărilor membrilor ASIS este unul simplu: angajații în sistemul de învățământ preuniversitar, în calitate de personal contractual nedidactic, ar trebui să beneficieze în mod nediscriminatoriu de dreptul de a primi un salariu cel puțin egal cu salariul minim pe economie.

Se impune crearea unui cadru legislativ care să corecteze situația adusă la cunoștință prin memoriul depus și să garanteze respectarea salariului minim pe economie fără includerea în salariul de bază a sporului de vechime. Solicitarea acestei corecții vine și în contextul în care în ceea ce privește art. II lit. A, B, C, D și E din Ordinul comun nr. 42 din 13 ianuarie 2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și nr. 77 din 14 ianuarie 2011 al ministrului finanțelor publice, ce a generat stabilirea discriminatorie a salariilor începând cu 1 ianuarie 2011, a fost admisă excepția de nelegalitate prin sentința nr. 41 din 2 februarie 2012 a Curții de Apel Suceava, confirmată prin Decizia nr. 3035 din 15 iunie 2012 a ÎCCJ.

Totodată, Memoriul Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava a venit însoțit de o listă de revendicări ale membrilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), pe care doresc să o fac cunoscută colegilor din Camera Deputaților. Amintesc că în octombrie 2013 am prezentat, în Parlamentul României, textul Apelului pentru salvarea învățământului românesc al FSLI, în cadrul unei declarații politice intitulate "Starea învățământului - un atentat la siguranța națională".

Precizez că voi promova și susține prin legislație, în calitate de membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, schimbările dorite de personalul didactic și nedidactic din învățământul românesc care pot reda "sănătatea" sistemului de învățământ românesc.

Listă de revendicări a membrilor FSLI:

I. Modificarea Legii educației naționale

1. Modificarea componenței consiliului de administrație, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă.

2. Renunțarea la finanțarea "per elev/preșcolar" în învățământul preuniversitar de stat.

3. Reintroducerea dispoziției referitoare la reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime în învățământ, fără diminuarea salariului.

4. Modificarea art. 247 lit. b1) și c1) astfel încât cadrele didactice educator/educatoare, învățător/învățătoare să fie menținute în sistemul educațional, fără a fi obligate să finalizeze studii universitare de licență.

5. Completarea art. 284 din lege, referitor la pensionarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin reintroducerea unor drepturi reglementate în legislația anterioară, respectiv: posibilitatea personalului didactic de a fi pensionat la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația pensiilor.

6. Acordarea gradației de merit și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

II. Deblocarea posturilor

Promovarea unui act normativ care să permită deblocarea posturilor didactice auxiliare și nedidactice din învățământul preuniversitar de stat, având în vedere faptul că, prin Decizia nr. 55/2014, Curtea Constituțională a României a constatat că dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituționale. În aceste condiții, de la 12 aprilie 2014, prevederile declarate neconstituționale și-au încetat efectele, iar prevederile art. 22 ale O.U.G. nr. 34/2009 au fost repuse în vigoare, astfel încât măsura suspendării ocupării posturilor vacante se aplică posturilor didactice auxiliare și nedidactice, ceea ce nu permite unităților de învățământ să încadreze personalul absolut necesar pentru buna funcționare a unităților.

III. Depolitizarea învățământului preuniversitar

În majoritatea cazurilor, singurul criteriu pentru ocuparea funcțiilor de directori este apartenența la unul dintre partidele aflate la guvernare. Din anul 2008 și până în prezent nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor de directori, cei mai mulți fiind numiți prin detașare în interesul învățământului. Așa s-a ajuns ca aceste funcții să fie ocupate și de persoane compromise moral și profesional, așa cum se întâmplă și în prezent. Este momentul să înceteze acest provizorat permanent la conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat, care nu servește intereselor sistemului și să se procedeze la organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ.

IV. Modificarea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că trebuie regândite programele școlare, dar și sistemul de evaluare a elevilor, la toate nivelurile. Actualele programe școlare pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai puțin pe cea formativă, iar prin evaluarea elevilor se urmărește, preponderent, ceea ce au reținut aceștia, și nu capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele acumulate.

Ministerul Educației Naționale trebuie să treacă la o schimbare radicală a programelor școlare, în sensul de a se pune accent pe partea aplicativă, și nu pe cea informativă, cum este în prezent.

V. Debirocratizarea sistemului de învățământ

La nivelul unităților de învățământ sunt constituite peste 40 de comisii din care personalul didactic trebuie să facă parte, în cadrul cărora se întocmesc diferite documente și evidențe, peste 400, majoritatea fără nicio însemnătate și utilitate practică și care nu fac decât să îngreuneze activitatea personalului didactic, în detrimentul calității actului educațional.

În aceste condiții, se impune constituirea unei comisii la nivelul M.E.N. care să identifice numărul de comisii ce trebuie să funcționeze la nivelul unei unități de învățământ, conform legislației în vigoare, precum și evidențele care, în mod obligatoriu, trebuie întocmite de către cadrele didactice.

VI. Decontarea navetei

Pentru aceasta, este necesar să se emită o hotărâre de guvern prin care să se stabilească procedura aplicabilă în situațiile reglementate de nota nr. 3 din anexa nr. 4 și, respectiv, nota nr. 5 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 și de prevederile art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare.

VII. Modificarea sistemului de salarizare a personalului nedidactic, prin scoaterea sporului de vechime din salariul de bază și aplicarea lui salariului de bază, precum și aprobarea prin hotărâre de guvern, în regim de urgență, a Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia.

VIII. Modificarea salarizării personalului didactic de predare și didactic auxiliar, astfel încât într-un interval de 3 ani (în perioada 2015-2017) să se asigure o creștere graduală anuală, cu 10%, a salariilor acestor categorii de personal. În acest fel, se va asigura creșterea salariilor personalului didactic cu 33% până în anul 2017, asemănătoare celei generate de OG nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008. Totodată, solicităm salarizarea diferențiată a personalului didactic, principalul criteriu care să stea la baza acestui sistem fiind cel al progresului școlar al beneficiarilor direcți ai învățământului preuniversitar.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 8:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro