Claudia Boghicevici
Claudia Boghicevici
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/13-06-2014

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 03-06-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.65 Claudia Boghicevici - declarație politică: - "Cinci provocări ce urmează a fi abordate prin utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020";

Doamna Claudia Boghicevici:

"Cinci provocări ce urmează a fi abordate prin utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020"

Acordul de Parteneriat (AP) este documentul strategic fundamental care va stabili prioritățile și instituțiile prin care România va absorbi fondurile europene în Cadrul Financiar Multianual al UE 2014-2020, un document tratat din păcate în batjocură de actualul guvern, el nefiind aprobat nici acum la Bruxelles, după ce a fost respins de 3 ori de Comisia Europeană. Ulterior aprobării acestuia pot fi aprobate și Programele Operaționale și acreditat întreg sistemul care va permite absorbția fondurilor pentru perioada 2014 - 2020.

Pentru perioada următoare de programare, România va avea la dispoziție aproximativ 39,9 miliarde de euro fonduri europene, dintre care 21,8 miliarde de euro fonduri structurale și de coeziune.

Astfel, cinci provocări urmează a fi abordate prin utilizarea fondurilor europene în perioada 2014 - 2020, cu obiectivul global de a reduce disparitățile de dezvoltare economică și socială între România și statele membre ale UE. Gândiți-vă numai câte lucruri bune s-ar putea face pe cele 5 mari provocări care găsesc finanțare europeană în perioada 2014-2020, dacă eforturile administrațiilor locale ar fi susținute și de Guvern, dar nu numai cele conduse de baronii PSD!

Cele 5 provocări ce urmează a fi abordate prin utilizarea fondurilor europene în perioada 2014 - 2020 sunt :

1. Competitivitatea

Principalele nevoi de dezvoltare identificate sunt:

 • extinderea și creșterea continuă, inclusiv pe piața internațională, ale sectoarelor industriei prelucrătoare și serviciilor cu valoare adăugată mare, în special sectorul autovehiculelor, ale produselor și serviciilor TIC, ale procesării alimentelor și băuturilor;
 • transformarea sectoarelor tradiționale ale României — sănătate/produse farmaceutice; turism de sănătate și ecoturism; textile/pielărie; lemn/mobilier; industrii creative; energie/managementul mediului - și în agricultură, silvicultură și pescuit, unde există potențial de creștere a valorii adăugate sau pentru susținerea activității pe termen mediu, prin exploatarea nișelor specializate și prin creșterea competitivității prin inovare și dezvoltarea pieței;
 • restructurarea și consolidarea exploatațiilor agricole, pentru a îmbunătăți competitivitatea și durabilitatea acestora, împreună cu adoptarea de către acestea a unor practici agricole și de gestionare a terenurilor moderne și inovatoare;
 • îmbunătățirea radicală a mediului de afaceri în ceea ce privește disponibilitatea resurselor financiare pentru investiții, transparența și predictibilitatea politicilor și proporționalitatea administrației și a procesului de reglementare, inclusiv prin îmbunătățirea utilizării TIC de către autorități.

2. Oamenii și societatea

Principalele nevoi de dezvoltare:

 • creșterea oportunităților de ocupare;
 • integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor care nu sunt angajați, nu sunt înscriși în sistemul de învățământ sau formare profesională (NEETs);
 • acces la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, cu deosebire pentru femei, tineri și lucrători mai în vârstă, cetățeni români de etnie romă, persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile;
 • reducerea disparităților regionale și teritoriale și intensificarea mobilității forței de muncă;
 • îmbunătățirea alinierii ocupării forței de muncă și a serviciilor de dezvoltare a forței de muncă la nevoile în schimbare ale pieței muncii;
 • atragerea tinerilor și dezvoltarea competențelor în sectorul agricol, prin formare adecvată;
 • conversia în activități non-agricole, diversificarea economiei rurale și crearea de locuri de muncă.

3. Infrastructura

Principalele nevoi de dezvoltare:

 • îmbunătățirea accesibilității României și a regiunilor sale și a conectivității acestora cu piețele, reducându-se astfel semnificativ obstacolele în calea dezvoltării și diversificării lor, în contextul Master Planului General de Transport;
 • îmbunătățirea sustenabilității sistemului mixt de transport din România și atractivității alternativelor la transportul rutier.

4. Resursele

Principalele nevoi de dezvoltare identificate sunt:

 • promovarea utilizării cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;
 • îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea sistemelor de distribuție inteligentă;
 • asigurarea sistemelor publice de termoficare moderne și eficiente;
 • creșterea nivelului de sechestrare a carbonului, în special în agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură;
 • creșterea eficienței energetice a fondului de clădiri rezidențiale și publice și a domeniului public, inclusiv a iluminatului public;
 • îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a sistemelor de transport urban, a ambarcațiunilor de pescuit și a unităților de prelucrare;
 • îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea sistemelor de transport inteligent;
 • extinderea accesului publicului la serviciile de apă și ape uzate, în contextul Directivei-cadru privind apa și al planurilor de management ale bazinelor hidrografice;
 • facilitarea tranziției modului de gestionare a deșeurilor către un sistem orientat către piață, bazat pe ierarhia deșeurilor, în contextul Directivei-cadru privind deșeurile;
 • protejarea, conservarea, reabilitarea și exploatarea atentă a patrimoniului cultural și a bunurilor naturale ale României, inclusiv a peisajelor, a terenurilor agricole, a pădurilor, a apelor interioare și de coastă, a zonelor protejate și a biodiversității;
 • dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului;
 • soluționarea situației privind siturile abandonate și poluate, precum și gestionarea surselor actuale de poluare;
 • exploatarea investițiilor publice în protecția mediului pentru a crea noi piețe potențial disponibile pentru IMM-uri și întreprinderi sociale, în special în zonele mai puțin dezvoltate ale României și în zonele rurale;
 • reducerea abandonului activităților agricole.

5. Administrația și guvernarea

Principalele nevoi de dezvoltare identificate sunt:

 • Îmbunătățirea procesului decizional și eficienței cheltuielilor publice la toate nivelurile;
 • dezvoltarea și implementarea de sisteme și proceduri pentru coordonarea politicilor;
 • dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor implementate;
 • îmbunătățirea procesului bugetar și legislativ prin evaluări detaliate de impact și procese de consultare eficiente;
 • adaptarea planurilor de acțiune în funcție de rezultatele analizelor funcționale ale instituțiilor publice;
 • dezvoltarea de competențe în domeniile planificării strategice și programării bugetare, evaluărilor de impact și monitorizării și evaluării (de exemplu, formare și metodologii, baze de date pentru indicatori);
 • consolidarea dimensiunii participative, dezvoltarea de mecanisme de consultare și participarea la procesul decizional;
 • reformarea managementului resurselor umane în instituțiile publice;
 • elaborarea și aplicarea unui cadru strategic integrat de management al resurselor umane în sectorul public;
 • creșterea nivelului de profesionalism și de atractivitate al administrației publice;
 • reducerea birocrației pentru companii și cetățeni.

Rămâne doar ca aceste provocări să nu rămână doar pe hârtie într-un an 2014 ce pare pierdut din punct de vedere al absorbției fondurilor europene.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 2 march 2021, 20:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro