Claudia Boghicevici
Claudia Boghicevici
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/13-06-2014

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 03-06-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.69 Claudia Boghicevici - declarație politică: - "De 1 iunie nu toți copiii din România zâmbesc";

Doamna Claudia Boghicevici:

"De 1 iunie nu toți copiii din România zâmbesc"

Ca în fiecare an, în prima zi a lunii iunie aniversăm Ziua Copilului. Împreună cu prietenii și echipa din Arad am sărbătorit Ziua Copilului la Chișineu Criș, alături de copiii de acolo și din localitățile din jur: Sintea Mică, Olari, Pilu, Nădab. Împreună am desenat, am colorat și am dansat alături de clovni și prințese, aducând zâmbetul pe fețele celor mici. M-am bucurat că am avut cu noi atât copii cu familie, cât și copii instituționalizați, pentru că jocul și veselia trebuie să fie accesibile tuturor copiilor în fiecare zi din an.

Totuși, din păcate, nu tot timpul este așa. Avem copii care nu știu ce este zâmbetul, avem copii care sunt abandonați de părinți, avem copii care muncesc pentru a supraviețui, avem copii ce au grijă de propria lor familie, de bunici, de mătuși, căci părinții sunt plecați în străinătate să lucreze.

Până la sfârșitul anului 2013 am avut o strategie publică pentru consolidarea și coerența politicilor la nivel sectorial, strategie ce a avut la bază Strategia pentru Europa 2020. A fost o strategie ce investea în dezvoltarea și bunăstarea copilului. Din acest an, tot ceea ce văd legat de aceștia sunt proiecte, vorbe... nimic concret!

Deși avem instituții ce trebuie să apere interesul copilului, să promoveze dezvoltarea și bunăstarea copilului, să responsabilizeze părinții în creșterea acestora, tot ce vedem cel mai des este dezinteresul față de aceștia.

Protecția copilului și politicile sociale în acest domeniu au fost constant în prim-planul atenției tuturor factorilor de decizie, la aceasta contribuind la implementarea unor reforme importante în acest sector după anii 1997 (reformarea cadrului normativ în domeniu, descentralizarea activităților de protecție a copilului, restructurarea și diversificarea instituțiilor de ocrotire a copilului, dezvoltarea de alternative de tip familial la ocrotirea de tip rezidențial și creșterea accentului pe politicile de prevenire a separării copilului de familie). Ca rezultat al eforturilor de reformare a sistemului de protecție a copilului după 1997, numărul de copii protejați în servicii de tip rezidențial, centre de plasament publice și private a scăzut în perioada 2008 - 2013 de la 25.114 existenți în decembrie 2007, la 22.124 în septembrie 2013. Efectele crizei economice asupra familiilor celor mai vulnerabile și lipsa unui sistem eficient de prevenire a separării copilului de familie au pus presiuni asupra sistemului de protecție specială a copilului. Primele efecte vizibile au apărut în 2011, când a fost înregistrată o ușoară creștere a numărului de copii în centre de plasament, tendință menținută și în următorii doi ani. Această creștere s-a produs în condițiile în care numărul de copii protejați în servicii de tip familial a continuat să scadă.

În privința copiilor cu vârsta sub 3 ani, deși s-au făcut eforturi pentru evitarea instituționalizării acestora, există încă 723 copii în centre de plasament, comparativ cu 907 copii în 2004 și 605 în 2007. Majoritatea copiilor din sistemul de protecție de tip rezidențial au 14-17 ani, urmați de cei de 10-13 ani.

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială după împlinirea vârstei de 18 ani reprezintă o categorie vulnerabilă, expusă riscului de excluziune socială, din cauza disponibilității reduse a serviciilor de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

Lipsiți de sprijinul familiei și fără deprinderile necesare pentru integrare socioprofesională, acești tineri nu beneficiază nici de servicii sociale de consiliere și asistență în găsirea unui loc de muncă sau asigurarea unei locuințe sociale.

Deși legislația privind protecția și promovarea drepturilor copilului este aliniată cerințelor europene și internaționale în materie, se identifică în continuare lipsa alocării unor resurse adecvate care să asigure aplicarea ei în mod unitar. Analiza situației tuturor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și a Serviciilor Publice de Asistență Socială (SPAS), bazată pe evaluarea aplicării prevederilor legale în domeniu, a identificat o eterogenitate ridicată a structurilor organizaționale din teritoriu și a procedurilor de lucru utilizate la nivelul acestora.

Dificultățile de natură funcțională identificate la nivel administrativ, în cadrul evaluării, se bazează în marea lor majoritate pe lipsa resurselor umane și a capacității administrative necesare aplicării integrale a cadrului legislativ existent.

Sper ca actuala guvernare să realizeze cât de important este faptul de a proteja și dezvolta generația viitoare, în speță copiii.

De la ei trebuie să pornim, de ei trebuie să avem grijă în primul rând și cred că aducând zâmbetul pe fețele lor îl aducem și pe al nostru.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 26 february 2021, 4:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro