Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/16-09-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 08-09-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2014

3. Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea Tribunalului București - Secția I Penală, prin care sunt transmise, în copie, sentința penală nr. 92/2014 și dispozitivul deciziei penale nr.48/28.04.2014 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală privind pe domnul deputat Gheorghe Coman.

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 3 al ordinii de zi avem moțiunea simplă, pe care o vom amâna, așa cum am vorbit, pentru ora 17,00.

La punctul 4 urmează Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea Tribunalului București - Secția I Penală, prin care sunt transmise, în copie, sentința penală nr. 92/2014 și dispozitivul deciziei penale nr.48/28.04.2014 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală, privind pe domnul deputat Gheorghe Coman și Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat.

Are cuvântul domnul deputat Ciucă.

Domnul deputat Nica, de la Comisia juridică.

Domnule deputat Nica, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Este vorba despre raportul Comisiei juridice prin care plenul Camerei Deputaților ia act de vacantarea unui post de deputat și permiteți-mi să dau citire raportului.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a hotărât, în ședința din data de 12 mai 2014, să sesizeze Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În baza art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu modificări ulterioare, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul Coman Gheorghe la un an de închisoare.

Deduce din pedeapsa de executat durata arestării preventive.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, republicată: "Calitatea de deputat sau de senator încetează: în caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se dispune pierderea acestor drepturi";

"În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), precum și în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), președintele Camerei ia act de situația de încetare a mandatului de deputat sau de senator și supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de senator".

Solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaților și scrisoarea Tribunalului București - Secția I Penală au fost analizate în ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 4 iunie 2014.

Conform listei de prezență, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 23 de deputați din numărul total de 27 membri ai comisiei.

Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să transmită Biroului permanent prezentul raport, însoțit de proiectul de hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunt înscrieri pentru dezbateri generale? Nu sunt.

Dezbaterea pe articole. Aveți raportul.

La titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La preambul, obiecții? Nu. Adoptat.

La articolul unic, obiecții? Nu. Adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 3:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro