Andrei Daniel Gheorghe
Andrei Daniel Gheorghe
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.94/19-09-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 09-09-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.4 Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Libertatea - valoare fundamentală";

   

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Îl invit la microfon pe domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe. Se pregătește doamna deputat Ana Birchall.

Video in format Flash/IOS

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Declarația mea politică se intitulează "Libertatea - valoare fundamentală".

Libertatea individuală este dreptul fundamental al persoanei, fiind derivat din dreptul național al ființei umane.

În ciuda vocației pretins eliberatoare a marilor ideologii politice ale secolului XX, omul se găsește tot mai des captiv al unui sistem social în care mecanismele și mijloacele au ajuns să prevaleze asupra obiectului și a rezultatului final.

Autonomia de gestiune a vieții personale și a dreptului de acțiune individuală se oprește doar acolo unde această formă de voință lezează drepturile legitime ale celorlalți indivizi. Omul, ființă socială prin definiție, este mai presus de orice normativă și reglementare, expresia a două elemente creatoare de civilizație și cultură: liberul arbitru și libertatea de conștiință. Ca urmare, statul, rezultat al compromisului social contractual, nu este un scop în sine ori o putere sacrosantă superioară, ci doar un mijloc prin care interesele individuale care transced sferei private sunt apărate și reprezentate în chip armonios din punct de vedere al corpului social.

Astăzi, noi avem nevoie de o constituție care să stabilească egalitatea dintre cetățean și stat. Suma indivizilor nu formează organismul statal, ci instituția supremă și legitimă care deține dreptul suveran asupra teritoriului administrat de stat: națiunea. Națiunea este o entitate culturală și socială așezată mai presus de stat și reprezintă suma materială și spirituală a cetățenilor care împărtășesc aceeași cultură, tradiție, proprietate publică și instituționalism.

Statul, instrument al exercițiului necesităților naționale, precum bine spunea Ion I.C. Brătianu acum un secol, are obligația instrumentalizării practice a libertăților individuale. Alexis de Tocqueville vorbea despre suveranitatea poporului ca fiind valoarea democratică de căpătâi și expresia legitimă a voinței naționale. În aceeași ordine de idei, Montesquieu afirmase că nu există lege ori normă imuabilă în fața expresiei legitime a principiului voinței naționale, suveranitatea poporului având mai presus de sine doar voința divină.

Parlamentul este instituția care are rolul de a proteja principiul suveranității naționale legitime, fiind rezultatul reprezentativității democratice. Parlamentul este al României, iar nu al statului, este expresia voinței naționale, și nu a birocrației statale. Parlamentul este instituția care are rolul fundamental de a feri națiunea de riscul oscilării între anarhie și dictat, cele două extreme care derivă din gestiunea inechitabilă a libertății.

Din păcate, astăzi, puterea forului de reprezentare și expresie a voinței naționale este deseori restrânsă de intervențiile arbitrare ale Guvernului, în calitate de aparat executiv și, în ultimii ani, de creșterea ponderii decizionale a Curții Constituționale, tutelă legislativă care tinde să devină câteodată o a treia cameră decizională a Parlamentului și căreia i s-ar cuveni mai curând un rol consultativ în procesul de deliberare legislativă și un rol decizional rezervat strict litigiilor juridico-constituționale care pot duce la situații de forță majoră pentru siguranța României.

Este de amintit și faptul că avem nevoie de o separare tot mai clară a atribuțiilor Camerei Deputaților de cele ale Senatului și invers, astfel ca obiectivul acestei delimitări evidente să fie crearea unui raport de complementaritate între o cameră inferioară dedicată legislației economice, sociale și administrative, iar pe cealaltă parte o cameră superioară concentrată mai intens pe chestiuni precum sunt siguranța și apărarea națională ori politica externă.

Ca urmare, consider că, pentru a întări și apăra mai bine drepturile și libertățile individuale concretizate prin reprezentativitatea democratică, pe lângă creșterea rolului dezbaterii parlamentare în procesul politic, avem nevoie de declararea cetățeanului egal în drepturi cu statul, de eliminarea din legislația și practica românească a procedurii de asumare a răspunderii guvernamentale pe diverse pachete legislative, de limitarea numărului de ordonanțe de urgență emise de către executiv și de o clarificare a raporturilor instituțional juridice dintre cele două Camere ale Parlamentului, Guvern și Curtea Constituțională.

Nu cred într-o societate a impunerii, precum nici într-una a dezordinii organizate, ci cred într-o societate întemeiată pe libertatea de alegere a persoanei.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 17:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro