Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.94/19-09-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 09-09-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014

13. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209(PHCD 40/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 40/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

15. Domnule președinte, următorul proiect este Proiectul de Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209.

Domnule președinte, vă rog frumos să prezentați proiectul de hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Bogdan Țîmpău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată la data de 15.04.2014, împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a transmis proiectul de opinie adoptat, în unanimitate, în ședința sa din 14 mai 2014.

Proiectul final de opinie a Comisiei pentru afaceri europene s-a întemeiat pe proiectul de opinie a Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Nota Departamentului pentru Uniunea Europeană din Ministerul Afacerilor Externe și fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană.

Supus dezbaterii în ședința din data de 11 iunie 2014, în prezența a 14 din cei 26 de membri, proiectul final de opinie a fost adoptat în unanimitate.

Astfel, Comisia pentru afaceri europene a precizat faptul că prezentul raport evidențiază, pentru prima dată, progresele înregistrate în cele patru domenii-cheie - educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe, precum și în ceea ce privește combaterea discriminării și utilizarea fondurilor.

A precizat că în România, ca și în alte state membre, s-au făcut eforturi considerabile pentru integrarea romilor sedentari, însă, doar strategiile naționale nu sunt suficiente pentru rezolvarea cu succes a acestor probleme, mai ales a romilor nomazi.

A recomandat Comisiei Europene, ținând cont de problematica și cerințele prezentate mai sus, introducerea pe agenda de lucru a unei dezbateri privind realizarea unei strategii inovatoare axată pe recunoașterea etniei rome ca etnie europeană, în scopul promovării unui set de principii care să stea la baza elaborării unui proiect unic european dedicat acestei etnii, și nu doar un cadru pentru strategiile naționale de integrare a romilor, cum există în prezent.

În concluzie, recunoscând progresele citate în raport, Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele propuse în comunicare și recomandă autorităților naționale să aibă în vedere corelarea strategiilor și programelor naționale ale acestora.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Luări de cuvânt? Nu sunt. Merge la votul final.

Vă rog frumos, doamnă Boghicevici, nu v-am văzut. Am întrebat, dar dumneavoastră vorbeați cu liderul. Am înțeles că liderul este important.

Aveți cuvântul, doamnă deputat, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru că este un proiect de hotărâre important, cred că ar trebui să-l tratăm cu maximă seriozitate.

Cadrul Uniunii Europene pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în anul 2020, adoptat în aprilie 2011, a marcat o schimbare a abordării legate de incluziunea romilor. Pentru prima dată a fost elaborat un cadru global și bazat pe elemente concrete, corelat în mod clar cu strategia Europa 2020.

Cadrul vizează cele patru domenii cheie: educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe, precum și combaterea discriminării și utilizarea fondurilor. De asemenea, în cadrul acestuia sunt evaluate progresele înregistrate la nivelul Uniunii Europene.

România este printre țările monitorizate în mod special - și cred că nu trebuie să vă mai spun de ce. Problema romilor continuă, din păcate, să reprezinte un subiect tabu la nivelul Uniunii Europene. Chiar dacă adoptarea acestui cadru general și a strategiilor naționale pot fi considerate un progres, în opinia mea, acest progres este doar teoretic.

Salut punctul de vedere pe care-l transmite Parlamentul României, de a solicita o abordare unitară la nivel european, prin recunoașterea etniei rome ca etnie europeană și înființarea unei instituții la nivelul Uniunii Europene.

Din păcate, însă, nici la nivel național nu stăm foarte bine, atât timp cât ne amintim cu toții dezbaterile cu privire la acel ong al Guvernului - Fundația "Ferentari" -, nici până acum nu ne-am lămurit dacă respectiva fundație va fi de drept public sau privat și în ce măsură nu se suprapune deja cu existenta Agenție pentru Romi.

Atât timp cât rămâne doar la stadiul de strategii, comisii, comitete, fără a găsi soluții concrete pentru etnii afectate de sărăcie, cu acces limitat la servicii de educație și sănătate, în continuare, vom avea doar măsuri discriminatorii.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte luări de cuvânt? Nu sunt.

Merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro