Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.94/19-09-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 09-09-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014

17. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize externe JOIN (2013) 30 (PHCD 44/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 44/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize externe JOIN 30.

Domnule președinte, vă rog frumos, aveți cuvântul să prezentați opinia integrată a Comisiei pentru afaceri europene cu celelalte comisii permanente.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Bogdan Țîmpău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată pentru examinarea pe fond a propunerii comunicării comune la data de 05.02.2014, împreună cu Comisia pentru politică externă.

Pentru completarea documentării și aprofundarea analizei, comisia a solicitat și a primit aprobarea Biroului permanent pentru prelungirea termenului de examinare, până la data de 18 iunie 2014.

Comisia pentru afaceri europene și-a fundamentat analiza proiectul de opinie al Comisiei pentru politică externă, pe nota transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, însoțită de non-paperul elaborat de România împreună cu alte zece state membre ale Uniunii Europene, ca răspuns la această comunicare pe punctele de vedere exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale, prezenți la lucrări, pe raportul referitor la abordarea globală a Uniunii Europene și consecințele acestuia asupra coerenței acțiunilor sale externe - 2146/2013 - și rezoluția adoptată de Parlamentul European la data de 3 aprilie 2014, pe fișa de informare elaborată de Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților.

Comisia pentru afaceri europene a admis că natura globală a intereselor politice și economice ale Uniunii justifică cerința unei strategii de securitate credibile, care să poată apăra aceste interese, și a apreciat succesul uniunii de a-și fi promovat întotdeauna interesele, fără a face rabat de la valorile și principiile sale fundamentale, cu toate că instituțiile uniunii sunt obligate să întreprindă un exercițiu complex și dificil de acomodare a diferențelor persistente de strategie și opțiune operațională a membrilor săi; a apreciat că Uniunea ar trebui să-și asume și mai multe responsabilități pentru propria securitate, încât, deși sfera soft power de maximă competență a uniunii reprezintă un element-cheie al succesului său politico-diplomatic, totuși, menținerea relevanței în plan global, precum și apărarea și promovarea valorilor proprii sunt condiționate de o anumită dinamică a raporturilor dintre instrumentele diplomației și capabilitățile pentru derularea de operațiuni militare, precum și de beneficiul unei strategii de securitate coordonate.

În privința metodelor de organizare a acțiunilor comune a subliniat preferința sa pentru cooperare structurală permanentă care permite acțiuni eficiente în cadrul legal și instituțional creat pentru politica de apărare a Uniunii și cu instrumentele prevăzute de tratate.

A recomandat ca pentru gestiunea situațiilor de criză să fie creat un mecanism de răspuns rapid, exprimând susținere pentru propunerea Parlamentului European de instituire a unui consiliu de răspuns la situații de criză în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, precum și pentru propunerea Guvernului francez de înființare a unui sediu operațional permanent pentru misiuni conduse de Uniunea Europeană.

A exprimat susținerea sa pentru dezvoltarea complementarității NATO-UE drept cea mai potrivită formulă pentru creșterea sinergiilor, în scopul realizării răspunsului rapid și evitarea duplicărilor în procesul de dezvoltare a capacităților militare.

În concluzie, considerăm că actualul mediu de securitate european justifică schimbarea perspectivei, prin abordarea globală a Uniunii Europene în materie de conflicte și crize externe, Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele propuse în comunicare, cu observațiile și recomandările mai sus menționate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri generale. Dacă sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

Proiectul de hotărâre merge la votul final.

Avem o pauză de 7 minute pentru pregătirea ordinii de zi pentru votul final.

Rog liderii grupurilor politice parlamentare să se înțeleagă pe proiectul ordinii de zi.

Ne vedem la 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 8:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro