Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.94/19-09-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 09-09-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014

18. Supunerea la votul final:  

     

- După pauză -

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală. Vă rog frumos, doamnelor și domnilor, să introduceți cartelele pentru a face o verificare la vot. Liderii grupurilor, facem o verificare a prezenței? Bun.

Domnule Pâslaru, vă rugăm frumos! A venit și domnul Rădulescu... Gata! Domnule chestor, luați loc în bancă, vă rog frumos!

Să înceapă votul. Verificarea prezenței. Liderii grupurilor sau viceliderii să-și ia extrasul de vot pentru a verifica prezența. Avem 15 puncte pe ordinea de zi.

Liderii grupurilor. UDMR-ul? OK. PDL-ul? Am înțeles, la dumneavoastră este all right. PDL-ul? Perfect. Grupul parlamentar PSD? Putem începe? Domnule Neacșu, putem începe, da? Domnule Scutaru? Perfect. PLR-ul? PP-DD-ul? Perfect.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 46/2014); (adoptat)

1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Mulțumesc. 302 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind politica Uniunii Europene în materie de returnare COM (2014) 199 (PHCD 37/2014); (adoptat)

2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind politica Uniunii Europene în materie de returnare COM 199.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

312 voturi pentru, un singur vot împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210 (PHCD 38/2014); (adoptat)

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei COM 210.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

315 voturi pentru, un singur vot împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) COM (2014) 167 (PHCD 39/2014); (adoptat)

4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) COM 167.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Mulțumesc. 318 voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209 (PHCD 40/2014); (adoptat)

5. Proiectul de Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului Uniunii Europene pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM 209.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Vă mulțumesc foarte mult. 314 voturi pentru, un vot împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind inițiativa cetățenească europeană Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă! COM(2014) 177 (PHCD 41/2014); (adoptat)

6. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind inițiativa cetățenească europeană "Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!" COM 177.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

315 voturi pentru, 2 abțineri.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 212 (PHCD 42/2014); (adoptat)

7. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM 212.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Vă mulțumesc. 315 voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Finanțarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168 (PHCD 43/2014); (adoptat)

8. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Finanțarea pe termen lung a economiei europene COM 168.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Vă mulțumesc. 318 voturi pentru, un singur vot împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize externe JOIN (2013) 30 (PHCD 44/2014); (adoptat)

10. Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, reexaminată la cererea Președintelui României. Legea este ordinară...

Voci din sală:

Ați sărit punctul 9!

Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

A, scuzați-mă, am sărit punctul 9.

9. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu: Abordarea globală a Uniunii Europene în materie de conflicte și crize externe JOIN 30.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS  

321 de voturi pentru, două abțineri.

 
Video in format Flash/IOS Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 528/2013/2014); (adoptată legea cu amendamente)

10. Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, reexaminată la cererea Președintelui României.

Comisia pentru muncă propune admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii cu amendamente. Legea este ordinară, procedura de urgență.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

315 voturi pentru, 6 abțineri, un vot împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 347/2014/1.09.2014); (adoptată legea cu un amendament)

11. Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea Președintelui României.

Legea este ordinară. Comisia pentru buget vă propune respingerea cererii de reexaminare și adoptarea legii cu un amendament.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

307 voturi pentru, 5 abțineri și 7 voturi împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii (PL-x 390/2014); (adoptat)

12. Proiectul de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.

Legea este ordinară, procedura de urgență. Comisia pentru muncă vă propune adoptarea proiectului de lege.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS   Vă mulțumesc.

311 voturi pentru, 6 abțineri și 3 voturi împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizație pentru creșterea copilului (PL-x 389/2014); (adoptat)

13. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului.

Legea este organică, procedura este de urgență.

Comisia pentru muncă vă propune adoptarea proiectului de lege.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Vă mulțumesc.

315 voturi pentru, 4 abțineri, 2 voturi împotrivă.

Explicarea votului, doamna deputat Cristina Pocora.

Doamnă deputat, aveți cuvântul. Știți foarte bine, două minute, da? Mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Stimați domni și doamne deputați,

Domnule prim-ministru,

Domnule președinte,

Astăzi am avut la votul final trei legi, trei amnistii. Aș vrea din capul locului să fie clar: Partidul Național Liberal a votat aceste legi, pentru că înțelegem că nici pensionarii, nici mamele, nici acele categorii de bugetari nu au nicio vină că au ajuns în această situație și că niște funcționari au greșit, dar trebuie să fim cu toții conștienți că aceste legi s-au întâmplat astăzi, le-am dezbătut astăzi și le avem în această perioadă pentru că sunt gesturi electorale, sunt gesturile electorale marca Ponta-amnistiatorul, marele amnistiator. Urmează și amnistia și grațierea prietenilor penali de la sertar, de la Comisia juridică și opera sa va fi desăvârșită... (Rumoare în sală)

Dar nu vă supărați, stimați colegi, priviți realitatea în față. E realitatea în care trăim. Aș vrea să punctez legat de aceste legi că ele au un caracter pur electoral și dacă vă uitați pe text, urmează 30 de zile în care se vor face normele. Banii vor fi returnați celor care au fost de bună-credință de la 1 ianuarie 2015, în tranșe, în decursul a 5 ani de zile. Deci, totul este o promisiune electorală pentru care sigur că aceste categorii ar trebui să-i dea votul domnului Victor Ponta. O păcăleală!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult. Ați finalizat cele două minute. (Rumoare, aplauze.)

Explicarea votului, da?

Aveți cuvântul. Pentru explicarea votului, doamna deputat? Aveți cuvântul două minute pentru explicarea votului. Nu se poate!

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria-Andreea Paul:

Costurile acestor pomeni electorale este următorul: una din 10 firme este astăzi reparată de Guvernul PSD și băgată în comă sau trimisă direct la cimitir. Peste 70.000 de firme sufocate au fost în primele șapte luni ale acestui an radiate sau dizolvate sau suspendate! La aceste 70.000 de firme se adaugă alte 15.000 de firme intrate în insolvență! Cine va susține în viitor bugetul vostru croit pe pomeni electorale? Cine?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult. (Vociferări.)

 
Video in format Flash/IOS Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România - (Pl-x 612/2013); (adoptată)

14. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.

Legea este organică. Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi și infrastructură vă propune adoptarea propunerii legislative.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Domnule deputat, aveți cuvântul. Liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

281 de voturi pentru, 27 de abțineri, 6 voturi împotrivă.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian George Scutaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Două colege de-ale noastre au intervenit la această tribună și întotdeauna am apreciat că de multe ori dovediți neutralitate atunci când conduceți ședința Camerei Deputaților și poate ar fi cazul ca atunci când un deputat, mai ales că în situația aceasta vorbim și despre o femeie, se adresează Parlamentului, să asigurați un cadru normal în care dezbaterile se poartă în Parlament, fără a asista la huiduieli sau la alte apelative din partea colegilor.

Eu înțeleg că anumite adevăruri vă deranjează și vă creează un disconfort, dar măcar ar trebui să rămânem civilizați atunci când ne adresăm în plenul Parlamentului, repet, chiar dacă vorbim de subiecte care sunt dezagreabile pentru PSD.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles. Nu pot să vă contest, aveți dreptate.

Domnul prim-ministru Victor Ponta.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Victor-Viorel Ponta (prim-ministrul Guvernului României):

Mulțumesc, domnule președinte.

În numele Grupului PSD, dar și în numele Guvernului, vreau să mulțumesc Camerei Deputaților care în unanimitate a aprobat aceste proiecte de legi extrem de importante pentru români. Vă mulțumesc și sunt convins că pentru români rămâne votul dumneavoastră unanim! (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule prim-ministru.

 
Video in format Flash/IOS Moțiunea simplă inițiată de 89 de deputați (MS 9/2014). (respinsă)

15. Moțiunea simplă inițiată de 89 de deputați. Se adoptă cu votul majorității.

Să înceapă votul.

Voci din sală:

Nu merge!

Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Repetăm! Vă rog frumos să ridicați cartelele și le puneți din nou. Moțiunea simplă inițiată de 89 de deputați. Să înceapă votul.

Voci din sală:

Nu merge!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O să-i punem roți pentru dumneavoastră!

89 de voturi pentru, 4 abțineri, 217 voturi împotrivă, moțiunea a fost respinsă. (Aplauze.)

Invit membrii Biroului permanent la ședința de Birou permanent.

Vă urez o zi frumoasă, ne vedem săptămâna viitoare în plenul Camerei Deputaților.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 12,58.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 1:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro