Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 17-09-2014

Ședința Camerei Deputaților din 17 septembrie 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.77 Claudia Boghicevici - declarație politică: - "Adoptarea PHC nr. 38/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Doamna Claudia Boghicevici:

"Adoptarea PHC nr. 38/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea comisiei către consiliu și Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210"

Chiar dacă pentru România imigrația nu este un subiect de actualitate, faptul că suntem țară de graniță a Uniunii Europene ne face vulnerabili la această problemă, mai ales în contextul conflictelor din vecinătatea apropiată care sunt departe de a fi soluționate.

Comunicarea stabilește orientări pentru statele membre cu privire la modul de aplicare a Directivei 2003/86/CE, fără a aduce atingere jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. Directiva recunoaște dreptul la reîntregirea familiei și stabilește condițiile de exercitare a acestui drept.

Statele membre au o anumită marjă de apreciere. Directiva se aplică numai susținătorilor reîntregirii, care sunt resortisanți ai țărilor terțe orice persoană care nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 20 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care are reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru și care solicită reîntregirea familiei, sau ai cărui membri de familie solicită reîntregirea ("susținătorul reîntregirii") și membrii familiei acestei persoane, care sunt resortisanți ai unei țări terțe și care se alătură susținătorului reîntregirii în vederea menținerii unității familiale, indiferent dacă legăturile de familie sunt anterioare sau posterioare intrării susținătorului reîntregirii.

Statele membre pot extinde aplicarea în afara relațiilor soț-soție și copii.

Astfel, Comunicarea din partea Comisiei vine în acest context cu o serie de precizări și clarificări referitoare la prevederile Directivei, subliniind însă, încă o dată, că legislația europeană stabilește o serie de reguli generale, lăsând însă o anumită libertate statelor membre, în funcție de contextul particular.

Cred că, pornind de la această comunicare, Guvernul ar trebui să actualizeze Strategia Națională privind Imigrația elaborată pentru perioada 2011-2014. Chiar dacă aceasta expiră anul acesta Guvernul nu a venit cu un nou document în dezbatere publică, deși există un risc semnificativ de creștere a valului de migrație către România.