Plen
Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2014
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.106/10-10-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 30-09-2014 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2014

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc (PL-x 434/2014). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 434/2014

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 26 avem Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. ...

Dați-mi voie să citesc... Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vă rog foarte mult, stimați colegi, să respectăm regulamentul. Această practică a dezbaterii unor proiecte de lege, sub rezerva primirii raportului în timpul ședinței, încalcă regulamentul. Suntem Cameră decizională la Pl-x 131/2014... stați puțin, suntem Cameră decizională, ar fi trebuit cu 5 zile înainte să primim raportul, nu să vină în ședință, și știți că nu e prima dată. Vă rog foarte mult să încetăm această practică, să avem rapoartele la termenele prevăzute de către statut, cu trei zile înainte, dacă suntem prima Cameră sesizată. Cu 5 zile înainte, dacă suntem Cameră decizională.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Dumneavoastră sunteți din alt film, să știți, că eu nu am pus în dezbatere proiectul de lege, pentru că nu am raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Exact, dar ați pus sub rezerva primirii raportului și asta...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Nu am zis sub niciun fel de rezervă, că nu vine raportul astăzi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Bun, știți bine că de multe ori s-a discutat că s-a venit cu raportul în ultimul moment.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, îmi mențin punctul de vedere.

Deci, dacă dorește cineva, din partea inițiatorilor, să ia cuvântul. Vă rog, doamnă secretar de stat. (Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc.)

Video in format Flash/IOS

Doamna Graziela Vâjială (președinta Agenției Naționale Anti-Doping):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

României, ca țară care a semnat Codul Mondial Anti-Doping și memorandumul de la Copenhaga din anul 2003 și prin Legea nr.367/2006 a ratificat Convenția internațională împotriva dopajului în sport, îi revine sarcina de a-și armoniza prevederile la nivel național cu reglementările internaționale.

Ca urmare a modificării, în luna noiembrie 2013, a Codului Mondial Anti-Doping, suntem obligați să modificăm și să completăm Legea nr.227 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. Urgența proiectului constă în faptul că în luna noiembrie vom primi vizita de reacreditare a Laboratorului de control doping, ori ne-existența în vigoare a legislației armonizate ar atrage după sine suspendarea acestuia, laboratorul fiind singurul laborator acreditat din Europa de Sud-Est.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule Zisopol, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

Stimați invitați,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere în fond în procedură de urgență proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor în ședința din 22 septembrie 2014, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise în anexă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Doamnă deputat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Florica Cherecheș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Membrii Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal susțin adoptarea acestui act legislativ privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc. Noi susținem și promovăm dreptul sportivilor de a practica un sport curat în spiritul corectitudinii și a egalității. Aprobarea acestui proiect legislativ reprezintă o urgență legislativă, deoarece este imperios necesară armonizarea de către România a legislației naționale cu prevederile internaționale, respectiv cu noul Cod mondial antidoping.

De asemenea, membrii grupului parlamentar al Partidului Național Liberal vor susține proiectul de act normativ ce propune printre altele și completarea atribuțiilor și obiectivelor Agenției Naționale Anti-Doping cu elaborarea și dezvoltarea unor proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice și etnice sau cu cele care legiferează rolul și responsabilitățile sportivilor și al personalului existent al acestora.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu. Cine mai dorește?

Vă rog, domnule Vainer.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimate colege, stimați colegi,

Susțin întru totul adoptarea acestui proiect de lege, pentru că promovează și mai bine etica în sport. Bine ar fi să putem promova și etica în viață la modul general, printr-un standard internațional. Dar, nu-i ușor. Așadar, în numele meu și al grupului, vom vota în favoarea acestei legi.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Vă rog, domnule Tinel.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Susținem acest proiect de act normativ.

Vorbea domnul Vainer de etica din viața de zi cu zi. Eu vorbesc de etica politică și bine ar fi dacă ne-am apleca asupra ei și am respecta regulamentul, domnule președinte, poate am da un exemplu și pentru sportivi, dar mai ales pentru cei care ne privesc.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Acum dumneavoastră vorbiți autocritic, înțeleg.

Deci, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Dacă aveți observații la amendamentele admise de la punctul 1 la punctul 71? Nu sunt observații. Vă rog, domnule Zisopol.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte.

Avem nevoie de trei corelări de tehnică legislativă cu care vă rugăm să fiți de acord. Primul la nr. crt. 29 din raport, cu privire la textul propus pentru articolul 28 alineatul 11, apreciem că pentru corelare cu atribuțiile Agenției Naționale Antidoping de a elabora normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, stabilită prin articolul 6 punctul 20 în forma adoptată de comisie, se impune înlocuirea sintagmei: "normele metodologice la prezenta lege", cu sintagma "normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping". Aceeași observație este valabilă și pentru nr. crt. 34 din raport pentru sintagma "Normele metodologice din cuprinsul art.325 alineat 2".

Articolul 525 apreciem că, atenție, la nr. crt. 62 din raport, cu privire la textul propus pentru articolul 525, apreciem că pentru corelarea cu amendamentul propus de comisie la nr. crt. 26 din raport, respectiv de eliminare a textului articolului 25 alineatul 2 și din redarea acestuia, ca articol II, se impune și eliminarea art. 525 și redarea sa ca alineat distinct la articolul II din forma propusă de comisie, cu următoarea redactare: 2. "Nerespectarea prevederilor articolului 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 de lei la 10 000 de lei".

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerile domnului Zisopol. Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS 113 voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă, proiectul de lege ... erorile materiale prezentate de domnul Zisopol... îndreptarea lor a fost aprobată de dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Nefiind alte observații, proiectul de lege trece la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 1 octombrie 2020, 19:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro