Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.113/25-11-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 18-11-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2014

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna deputat Liliana Mincă și de domnul deputat Niculae Mircovici, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală, vă rog frumos.

Mai stăm câteva minute, că sunt foarte mulți colegi care semnează în acest moment.

Liderii grupurilor parlamentare, domnule ministru Bănicioiu, vă rog frumos să luați loc în bancă. Domnule Bogdan Ciucă, sunteți lider mare astăzi, toată ziua e dedicată Comisiei juridice.

Dragi colegi,

Deschid ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că, din totalul celor 401 deputați, 252 și-au înscris prezența, 149 până la această oră nu erau prezenți.

Salutăm și pe domnul Manda și pe domnul Arsene. Bine ați venit în rândurile noastre!

Cvorumul este îndeplinit, dragi colegi.

La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul nostru, vă informez că ați primit următoarele documente: ordinea de zi de astăzi 18, mâine 19 noiembrie; programul de lucru pentru această săptămână, 17-22 noiembrie; lista rapoartelor depuse în perioada 27 octombrie-18 noiembrie.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 63 /2014). (rămas pentru votul final)

Intrăm direct în ordinea de zi, conform celei stabilite de către Biroul permanent la propunerea Comitetului liderilor.

Primul proiect de hotărâre este Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Dați-mi voie să vă citesc Hotărârea privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

În temeiul art.60 din Regulamentul nostru, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.872 din 20 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: - domnul deputat Mircea-Titus Dobre, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Dacă sunt obiecții, comentarii la acest proiect de hotărâre? Nu. Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre merge la votul final, mâine la ora 12,30.

Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse (Pl-x 162/2013). (supunerea la vot și respingerea propunerii legislative)

Punctul doi al ordinii de zi: Propunere legislativă pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse.

Caracterul este organic.

Procedura e de urgență.

Din partea inițiatorilor? Nu se dorește a se lua cuvântul.

Din partea comisiei sesizate în fond pentru prezentarea celui de al doilea raport.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

În ședința din 17 decembrie 2013, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă în ședința din 22 mai 2013.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr.159 din 18 martie 2013.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil propunerea legislativă în ședința din 4 iunie 2013.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse.

Ca urmare a retrimiterii propunerii legislative la Comisia juridică, de disciplină și imunități, membrii acesteia au reexaminat această inițiativă legislativă în ședința din 18 noiembrie 2014.

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți, conform listei de prezență, 24 de deputați din totalul de 27 de membri ai acesteia.

În urma reexaminării inițiativei legislative, precum și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse.

Face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Grupurile parlamentare.

Domnul George Scutaru.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian George Scutaru:

Bună ziua, domnule președinte!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bună ziua!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian George Scutaru:

Remarcam faptul că, atunci când ați prezentat proiectul de lege, ați spus că acesta are caracter de urgență.

Păi ce caracter de urgență are, stimați colegi, acest proiect de lege dacă a fost dosit nouă luni în sertarul Comisiei juridice și, cinstit vorbind a trebuit să pierdeți alegerile prezidențiale pentru a-l aduce pe ordinea de zi în Camera Deputaților și a-l respinge definitiv. (Aplauze.)

Respingerea amnistiei și grațierii a fost solicitată de 17 ori în Comisia juridică de parlamentarii Alianței Creștin Liberale, ai noului Partid Național Liberal. De trei ori s-a solicitat acest lucru în Biroul permanent al Camerei Deputaților și am fost refuzați. Pe 27 octombrie, ultima dată, am venit în fața plenului și dumneavoastră, colegii din arcul majoritar, ați respins acest proiect de lege. Dar, până la urmă, repet, a trebuit ca votul a peste 6 milioane de români împotriva lui Victor Ponta să vă trezească și să fiți de acord ca această lege să fie respinsă.

Este foarte bine că am ajuns astăzi împreună, putere și opoziție, să respingem acest proiect. Și ar fi de dorit ca și pe viitor, atunci când aveți semnale din partea opoziției, din partea societății, să țineți cont de ele, să nu dați dovadă de surzenie și de aroganță, fiindcă aroganța, vedeți, dragi colegi din Partidul Social Democrat, unde v-a adus.

Vă mulțumesc.

Și mulțumesc cu această ocazie și românilor care au dat dovadă pe 16 noiembrie că nu vor un stat dominat de un singur partid, ci vor mai ales un stat de drept.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul Marian Neacșu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Marian Neacșu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În primul rând, bineînțeles, apreciez elocința antevorbitorului meu.

Din păcate, mă simt și nevoit să îi atrag atenția că, sub această cupolă, lucrurile evoluează și se desfășoară conform unor proceduri, conform unor norme, nu neapărat conform unor dorințe.

De asemenea, și dumnealui și colegilor Domniei Sale le aduc aminte că acest proiect legislativ care, așa cum a precizat - cu ghilimelele de rigoare - a stat "dosit" la Comisia juridică, a fost retrimis la Comisia juridică în februarie tocmai pentru a putea fi discutat, pentru a putea fi dezbătut - pentru că asta s-a solicitat și asta ați solicitat atunci și bănuiesc că vă aduceți aminte lucrul ăsta - împreună cu societatea civilă, pentru a avea un punct de vedere de la CSM, de la Ministerul Justiției, de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În tot acest interval de timp, Comisia juridică a organizat o serie de dezbateri. La două dintre ele am avut și plăcerea și bucuria de a participa. Au fost prezenți foarte mulți și distinși reprezentanți ai societății civile. S-au luat acolo o mulțime de poziții, s-au exprimat o mulțime de opinii. Din nefericire, nici CSM-ul, nici Înalta Curte de Casație și Justiție n-au participat la aceste dezbateri și am așteptat în continuare punctele de vedere. Pentru că, în momentul în care vii cu o lege care a căpătat, probabil, mult mai multă valoare decât ar avea în sine și a suscitat mult mai mult interes decât ar fi meritat în fața românilor, este important să fii bine documentat și să poți să iei cea mai corectă și cea mai bună decizie.

Da, am decis astăzi, așa cum ne-am angajat, că vom discuta această lege al amnistiei și grațierii și că o vom respinge. Și ne-am angajat s-o facem astăzi pentru că nu trebuia să fie folosit nici de dumneavoastră și nici de noi acest lucru ca instrument electoral. Românii trebuiau să decidă și au decis în cunoștință de cauză, motiv pentru care astăzi ne aflăm la închiderea unui demers legislativ.

Mâine, vă asigur și pe dumneavoastră, dar și pe cei care ne privesc, că Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota pentru respingerea acestui proiect legislativ și sunt convins că așa o va face cea mai mare parte dintre dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnul deputat Tinel Gheorghe.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Știți că românul are o vorbă, sau nu românul, o naționalitate conlocuitoare are o vorbă: "Dă, Doamne, mintea cea de pe urmă a românului!"

Îmi pare rău că PSD-ul n-a înțeles că demersul nostru privind respingerea definitivă a Legii amnistiei și grațierii este un demers care vine ca urmare a solicitărilor celor de afară, oamenilor, cetățenilor acestei țări.

Dacă ați fi acceptat îndemnul nostru de a pune pe ordinea de zi înaintea și a primului tur și a celui de al doilea tur, ați fi câștigat alegerile. Așa, ați făcut front comun cu baronii locali, cu cei pe care-i protejați, cei pe care i-ați ținut în Parlamentul României și ați pierdut alegerile prezidențiale. Veți pierde în continuare și alegerile parlamentare dacă veți continua pe același drum.

Sper să vă fi trezit din pumnul societății civile, al electoratului, sper să fi învățat din palma peste ceafă dată de electoratul român în 16 noiembrie, sper ca liderul dumneavoastră, Victor Ponta, să fi înțeles că aroganța, duplicitatea, minciuna...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos să reveniți la procedură.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

...pactul cu fărădelegea n-au ce căuta în Parlamentul României.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă rog frumos, da?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Vom susține, domnule președinte și stimați colegi, așa cum am repetat-o de nenumărate ori în Parlamentul României, respingerea definitivă a acestei legi.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă mai sunt luări de cuvânt? Nu.

Vă reamintesc că raportul comisiei este de respingere a acestei inițiative în acest moment. În atare situație, urmează să procedăm în conformitate cu art.104 din Regulament, potrivit căruia: "Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterilor generale președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot."

Eu o să rog frumos liderii grupurilor politice parlamentare să vină la prezidiu.

Bun! La propunerea mea, liderii grupurilor politice parlamentare au acceptat o modificare de program. Eu vă propun să vă pregătiți cartelele și să dăm și votul final pentru ea, ca să încheiem odată procedura. (Aplauze.)

Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Apreciez acest lucru. Este ca în 2012. Mulțumesc. A aplaudat mai mult Grupul PDL sau Grupul PNL din PNL? PNL din PNL, am înțeles. Le mulțumesc foarte mult. La Alina mă așteptam să mă aplaude. Deci recunosc. Vă mulțumesc foarte mult.

Dragi colegi,

Vă rog frumos să vă pregătiți cartela.

Este ședință de vot final. În conformitate cu 104, președintele Camerei poate să propună, liderii grupurilor parlamentare au acceptat.

Avem la vot final un singur proiect în această seară, proiectul de respingere a inițiativei legislative Pl-x 162/2013 pentru amnistierea unor infracțiunii și grațierea unor pedepse.

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele. Facem un vot de control prima dată, da?

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS   Suntem suficienți. 265, putem s-o facem, da?

Mulțumesc, ridicați-vă cartelele, punem o dată și facem votul final, da? Raportul comisiei de fond propune respingerea. Știți cum se votează, da? Pentru raport.

Să înceapă votul.

Stați, stați o secundă. Ei, asta! am crezut că-i altceva.

Reveniți, vă rog frumos să începem din nou votul. Stafful tehnic, nu pot acuma să vă... Buletinul îl aveți? Eu înțeleg, dar acum sunteți supărat că n-aveți nici cartelă la dumneavoastră. Dacă era pentru una dintre doamnele dumneavoastră acceptam, dar nu este, sunt numai bărbați. Da?

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS  

Pentru. Că este propunerea de respingere. Raportul e de respingere.

Bun! 923 de voturi pentru.

Voci din sală:

293.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

293. Am zis 900? Îmi cer scuze. Asta îmi mai trebuia, să fiți așa de mulți.

293 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Vă mulțumesc foarte mult.

Înainte de a trece la următorul punct vreau să vă mulțumesc tuturor pentru voință. (Aplauze.)

Fără supărare față de un grup politic parlamentar, să-mi dați voie să spun și eu 30 de secunde, 45, ceva de la microfonul de jos. Da? Mulțumesc mult.

(Coboară la tribună.)

Știu că sunteți bine dispuși, cei din Partidul Național Liberal - să nu greșesc, da?

Dragi colegi,

Doamnelor și domnilor,

Eu l-am văzut pe domnul deputat Marian Neacșu și pe ceilalți colegi, chiar dacă le pronunț numele, sper să aibă respectul față de funcția pe care o am și să nu ceară un drept la replică. Dar istoria este una foarte simplă. Acest proiect de lege a stat nouă luni de zile, pentru că a fost o voință a liderilor grupurilor politice parlamentare.

Așa cum am spus și în Biroul permanent, când s-a votat această lege, anul trecut în 10 decembrie, opoziția de atunci nu a avut nicio obiecție, niciun comentariu la votul pe articole. În seara respectivă, pe 9 decembrie, s-a votat în comisie - doar patru voturi împotrivă din 21 de colegi prezenți, nu știu dacă sunt majoritari doar cei de la PSD sau de la Partidul Conservator sau de la PP-DD și aș vrea să înțelegem un mesaj pe care ni l-a dat strada, poporul, cetățeanul, pe 16 noiembrie, că dacă suntem duplicitari, nu câștigăm nimic. Nici că suntem în stânga, nici că suntem în dreapta.

Eu cred că cel mai bun lucru l-am făcut azi că am respins-o și am închis un subiect al societății, care are impresia că în Parlament, de la dreapta la stânga, dintr-o lege a amnistiei și grațierii, ne grațiem și ne amnistiem pentru fapte de corupție, deși altceva spune în textul legii.

Propunerea va veni de acum înainte de la Ministerul Justiției.

Am așteptat aproape un an de zile ca Ministerul Justiției, CSM-ul și Înalta Curte să-și exprime un punct de vedere, altul față de cel pe care Ministerul Justiției - trebuie să recunoaștem - l-a trimis de la început, aviz negativ.

În plen, pentru cei care uită, câteodată e bine să-ți ceri scuze pentru greșelile pe care le-ai făcut, niciun membru al acestui onorabil Parlament nu a spus că se abține sau are o obiecție la vreun articol. Pe jocul politic pe care-l face un Regulament la votul final, deși nu scrie în Regulament, eu am scos-o de la votul final. La o săptămână am retrimis-o și am trimis-o la comisie cu un singur principiu aprobat de liderii grupurilor parlamentare și în unanimitate de Biroul permanent.

Ce este ca istorie, cum o vedem și cum o respectăm, așa va fi și ca viitor. Eu nu am ce să-i reproșez niciunui coleg. Am văzut azi un vot în Comisia juridică care-mi arată cine poate să aibă acest slogan "Fapte și nu vorbe!". Nu comentez altceva, dar o să vă rog frumos ca, de acum înainte, când spunem ceva de la acest microfon, să facem și în comisie.

Și pentru cei care nu știu, s-ar părea că ridicăm imunitatea pentru doi colegi, dar pentru al treilea nu ridicăm imunitatea, pentru că nu trebuie s-o ridicăm. Fapte și nu vorbe!

Eu am să vă rog frumos pe toți, indiferent de culoare politică, să votați la vedere, ca să vadă lumea cum votăm și că acest Parlament (Aplauze.) nu este un scut pentru nimeni și o să vă rog frumos, indiferent de culoare politică, nu vreau să atac pe nimeni, dar eu cred că este un semnal pe care trebuie să-l dăm pentru România și pentru români, ca să putem să avem la fel de bune alegerile și în 2016.

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze.) (Își reia locul la prezidiu.)

Vă rog frumos, eu v-am rugat frumos, dar s-ar părea că...

Domnul deputat George Scutaru. Vă rog frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian George Scutaru:

Domnule președinte, o chestiune de procedură.

Și mai ales pentru opinia publică. În Comisia juridică 17 deputați sunt de la PSD, șapte de la Partidul Național Liberal în noua formulă. Deci în niciun caz și dacă am fi vrut, nu am fi putut să impunem noi ceva în Comisia juridică.

Deci, dacă s-a luat o decizie în Comisia juridică, vă rog frumos, fiți onest până la capăt, fiindcă dumneavoastră astăzi încercați să faceți un joc foarte urât: încuviințați cererea de arest pentru doi colegi, iar după asta, când este vorba de unul al opoziției, vreți să arătați că, de fapt, noi avem dublu limbaj. Într-adevăr...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu vă scuzați.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian George Scutaru:

Votați la fel la vedere, nu cum ați votat de două ori în cazul Diniță, de exemplu, când ați sabotat cvorumul și a trebuit să reluăm votul astăzi a treia oară.

Deci, stimați colegi, dacă s-a dat un vot în Comisia juridică într-un anumit fel, este fiindcă majoritatea a dorit acest lucru.

De aceea am luat cuvântul, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Eu vă spun că am votat de fiecare dată la vedere și v-am rugat frumos pe toți, cu onestitatea care vă caracterizează, să votați la vedere. N-am spus nici de un coleg din PNL, nici din PDL, iar din informațiile mele, la comisie, după decizia Curții Constituționale, și șapte fac o majoritate, dacă-mi aduc aminte bine decizia Curții Constituționale dinainte de 2012.

Din punctul meu de vedere, nu vreau să vă acuz de nimic. Doar vă rog frumos pentru Parlamentul național și pentru Camera Deputaților. Oricare dintre dumneavoastră poate să fie în locul meu. Ăsta este un semnal pe care-l dăm cu toții dacă suntem uniți în ceea ce promitem și ne ținem și de cuvânt.

Domnul deputat Tinel Gheorghe, o intervenție scurtă, pe procedură, vă rog frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PDL din Camera Deputaților va vota cu bilele la vedere în toate cele trei cazuri, ca să nu existe nicio discuție.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Marian Neacșu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Marian Neacșu:

Două foarte scurte precizări, domnule președinte.

În primul rând vreau să vă informez - pe cei care nu știți - că la Comisia juridică sunt numai 12 colegi de la Partidul Social Democrat - este prima informație.

A doua: astăzi am decis, la ședința Grupului parlamentar al PSD - și îi mulțumesc domnului președinte că a anticipat ceea ce vroiam să spun, că deputații Partidului Social Democrat vor vota cu bile la vedere la toate cele trei propuneri.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Liderii grupurilor parlamentare. Te rog frumos. Numai cu liderii. Să începem cu al treilea punct. N-aveți niciun vot, n-aveți ce să explicați. Discutăm despre cum vom vota. N-am votat încă, domnule deputat. Nu, că nu explicăm votul. Eu am cerut o permisiune doar ca președinte al Camerei, atât, pe care liderii grupurilor parlamentare au acceptat-o. Bun!

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 57/2014). (adoptată hotărârea prin vot secret cu bile)

Primul vot.

Dragi colegi, după cum știți, dezbaterea cu privire la cererea ministrului justiției în cazul arestării preventive a domnului deputat Ion Diniță a fost făcută. Avem cererea Ministerului Justiției și proiectul de hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Ion Diniță în dosarul penal nr.49/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție. Pe 27 octombrie, așa cum spunea și domnul deputat George Scutaru, această dezbatere a avut loc.

Înainte de exprimarea votului, vă reamintesc că, potrivit art.123 din Regulamentul nostru, trebuie să constituim o comisie de numărare și validare a voturilor.

Eu vă propun să avem o comisie pentru cele trei voturi, dacă sunteți de acord. Da? Deci, dacă sunteți de acord să avem o singură comisie de numărare și validare. Liderii grupurilor sunt de acord? Mulțumesc foarte mult.

Supun la vot ca să avem o singură comisie de numărare și validare a voturilor pentru cele trei puncte pe care le mai avem pe ordinea de zi.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

280 de voturi pentru, trei abțineri, două voturi împotrivă.

Mulțumesc foarte mult.

Invit liderii grupurilor parlamentare, de la dreapta la stânga.

UDMR. Nu este nimeni.

PDL.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu propun pe domnul deputat Dănuț Culețu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

PNL-ul. Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian George Scutaru:

Grupul parlamentar liberal PNL îl propune pe domnul Mircea Dolha.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Minoritățile naționale, vă rog frumos. Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Varujan Pambuccian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca de obicei, domnul deputat Amet Varol.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al PSD.

Domnule deputat, aveți cuvântul. Domnule vicepreședinte, îmi cer scuze.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Marian Neacșu:

Domnule președinte, altfel decât de obicei, de astă dată propunerea noastră va fi domnul deputat Marcel Ciolacu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

Nu, Grupul parlamentar PLR, nu? PLC? Scuzați... până învăț și eu... aveți răbdare cu mine, vă rog frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Moldovan:

Domnule președinte, Grupul parlamentar al Partidului Conservator îl propune pe deputatul Cezar Cioată.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Grupul parlamentar al PP-DD, vă rog frumos, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dumitru Niculescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PP-DD îl propune pe domnul deputat Mihai Deaconu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Pregătiți-vă cartelele de vot. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS   290 de voturi pentru, un singur vot împotrivă. Deci am stabilit o comisie care are atribuțiile pentru toate cele trei voturi.

Vă reamintesc, conform art.126 din Regulamentul Camerei Deputaților, bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra proiectului de hotărâre. Ambele bile introduse într-o singură urnă, după cum știți, înseamnă vot nul.

Chestorii?

Pe procedură.

Invit chestorii, vă rog frumos, să ia loc la masa din dreapta. Domnul Horia Grama...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Marian Neacșu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă văd nevoit să fac următoarea precizare. Deci se va vota solicitarea ministrului justiției. Deci dacă se votează cu bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă că suntem de acord cu solicitarea ministrului justiției. S-a precizat în speech-ul, domnului președinte că discutam despre raport, despre proiectul de hotărâre. Deci vorbim despre scrisoarea de încuviințare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dragi colegi,

Am votat proiectul de hotărâre pe 27 octombrie. Proiectul de hotărâre merge pe ideea de încuviințare a arestării preventive. Noi votăm pentru încuviințarea arestării preventive dacă băgăm bila albă, introducem, scuzați-mă, bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră. Ne-am înțeles, da? Mulțumesc foarte mult.

Domnul secretar Niculae Mircovici să citească...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Doamnelor și domnilor colegi,

Întrucât e un vot de mare sensibilitate și de trei ori voi face apelul, vă rog din suflet să mă ajutați prin a apela cu voce tare cuvântul prezent ca să nu fac o greșeală.

Adam Ioan - absent
Adam Luminița-Pachel - absentă
Adăscăliței Constantin - prezent
Alexe Costel - prezent
Alexe Florin-Alexandru - prezent
Almăjanu Marin - prezent
Amet Varol - prezent
Anastase Roberta Alma - prezentă
Andea Petru - prezent
Andronache Gabriel - prezent
Anghel Gabriela-Lola - prezentă
Antal István - absent
Anton Marin - prezent
Anușca Roxana-Florentina - prezentă
Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
Arsene Ionel - prezent
Avram Constantin - prezent
Avram Marian - absent
Axente Ioan - prezent
Babuș Radu - prezent
Balan Ioan - absent
Baltă Mihai - prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru - prezent
Bălan Ion - prezent
Bănicioiu Nicolae - prezent
Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
Bejinariu Eugen - prezent
Benga Ioan - prezent
Berci Vasile - prezent
Birchall Ana - prezentă
Bîrsășteanu Florică - prezent
Blăjuț Viorel-Ionel - prezent
Blănariu Valentin - prezent
Boboc Valentin Gabriel - prezent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț - prezent
Adam Luminița-Pachel - prezentă
Bogdănici Camelia-Margareta - prezentă
Boghicevici Claudia - prezentă
Bónis István - absent
Borbély László - absent
Bordeianu Dan - absent
Bot Octavian - absent
Bucur Constantin-Alin - prezent
Bucura-Oprescu Simona - prezentă
Budurescu Daniel-Stamate - prezent
Buican Cristian - prezent
Buicu Corneliu-Florin - absent
Burlacu Ștefan - prezent
Calimente Mihăiță - prezent
Caloianu Mario-Ernest - prezent
Calotă Florică Ică - prezent
Canacheu Costică - prezent
Cazan Mircea-Vasile - prezent
Călin Ion - prezent
Căprar Dorel-Gheorghe - absent
Cătăniciu Steluța-Gustica - prezentă
Cernea Remus-Florinel - prezent
Chebac Eugen - prezent
Cherecheș Florica - prezentă
Chiriță Dumitru - prezent
Chirteș Ioan-Cristian - absent
Chirvăsuță Laurențiu - prezent
Chițoiu Daniel - absent
Cioată Cezar - prezent
Ciobanu Gheorghe - prezent
Ciobanu Liliana - prezentă
Ciocan Dan - prezent
Ciofu Tamara-Dorina - prezentă
Ciolacu Ion-Marcel - prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel - prezent
Ciucă Liviu-Bogdan - prezent
Ciuhodaru Tudor - prezent
Ciurariu Florin - prezent
Cocei Erland - prezent
Codîrlă Liviu - prezent
Comșa Cornel-George - prezent
Condurățeanu Andrei-Răzvan - prezent
Constantin Daniel - absent
Cosma Vlad-Alexandru - absent
Costin Gheorghe - prezent
Covaci Dorel - prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel - prezent
Crăciunescu Grigore - prezent
Cristea Aurelia - prezentă
Cristea Victor - prezent
Cristian Horia - absent
Cseke Attila-Zoltán - absent
Culețu Dănuț - prezent
Cupă Ion - prezent
Cupșa Ioan - prezent
Daea Petre - prezent
Dalca Ștefan-Petru - prezent
Dascălu Constantin - prezent
Deaconu Mihai - prezent
Delureanu Virgil - prezent
Diaconu Adrian-Nicolae - prezent
Diaconu Mihai-Bogdan - absent
Dima Toader - prezent
Diniță Ion - absent
Dîrzu Ioan - prezent
Doboș Anton - prezent
Dobre Mircea-Titus - prezent
Dobre Victor Paul - prezent
Dobrinescu Traian - prezent
Dolha Mircea - prezent
Dolha Nechita-Stelian - prezent
Dolineaschi Andrei - absent
Donțu Mihai-Aurel - prezent
Dragnea Nicolae-Liviu - absent
Dragomir Gheorghe - prezent
Dragomir Maria - prezentă
Dragomir Viorel Marian - prezent
Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
Drăghici Sonia-Maria - prezentă
Drăgușanu Vasile-Cătălin - prezent
Dumbrăvanu Paul - prezent
Dumitrache Ileana Cristina - prezentă
Dumitru Georgică - prezent
Dumitru Ioana-Jenica - prezentă
Dumitru Ovidiu-Ioan - absent
Dușa Mircea - absent
Emacu Gheorghe - prezent
Enache Marian - prezent
Enea Constantin-Cosmin - prezent
Eparu Ion - prezent
Erdei Dolóczki István - prezent
Fejér László-Ődőn - prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel - prezent
Firczak Gheorghe - prezent
Florea Damian - prezent
Florea Daniel - prezent
Fonta Nuțu - prezent
Frăticiu Gheorghe - prezent
Galan Constantin - prezent
Ganț Ovidiu Victor - prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
Găină Mihăiță - prezent
Geantă Florian Daniel - prezent
Gerea Andrei Dominic - prezent
Gheorghe Andrei Daniel - prezent
Gheorghe Florin - prezent
Gheorghe Tinel - prezent
Ghera Giureci-Slobodan - prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian - prezent
Ghiveciu Marian - prezent
Gireadă Dumitru-Verginel - prezent
Gliga Vasile Ghiorghe - prezent
Gorghiu Alina-Ștefania - prezentă
Grama Horia - prezent
Grecea Maria - prezentă
Grindeanu Sorin Mihai - prezent
Gudu Vasile - prezent
Gunia Dragoș-Ionel - absent
Guran Virgil - prezent
Gurzău Adrian - absent
Gust Băloșin Florentin - prezent
Gvozdenovici Slavomir - prezent
Harbuz Liviu - prezent
Hărău Eleonora-Carmen - prezentă
Holban Titi - prezent
Horga Vasile - prezent
Hulea Ioan - prezent
Iacob Ridzi Monica Maria - absentă
Iacoban Sorin-Avram - prezent
Ialomițianu Gheorghe - prezent
Iancu Iulian - prezent
Iane Daniel - prezent
Iane Ovidiu-Cristian - prezent
Ibram Iusein - prezent
Ignat Miron - prezent
Iliuță Vasile - prezent
Intotero Natalia-Elena - prezentă
Ionescu Aurelian - prezent
Ionescu George - prezent
Iordache Florin - prezent
Irimie Vicențiu-Mircea - absent
Iriza Scarlat - prezent
Ispir Raluca-Cristina - prezentă
Itu Cornel - prezent
Kelemen Atilla-Béla-László - prezent
Kelemen Hunor - absent
Kerekes Károly - prezent
Kereskényi Gábor - prezent
Khraibani Camelia - prezentă
Korodi Attila - absent
Laza-Matiuța Liviu - absent
Longher Ghervazen - prezent
Lubanovici Mircea - prezent
Lupu Mihai - prezent
Man Mircea - prezent
Manda Iulian Claudiu - prezent
Manea Victor-Gheorghe - prezent
Manolache Marius - prezent
Manolescu Oana - prezentă
Marcoci Vlad - prezent
Marcu Nicu - prezent
Marcu Viorica - prezentă
Marian Ion Cristinel - prezent
Marica Petru-Sorin - prezent
Marin Gheorghe - prezent
Marin Laura - prezentă
Markó Attila-Gabor - prezent
Marocico Ion - prezent
Martin Eduard-Stelian - prezent
Márton Árpád-Francisc - prezent
Máté András-Levente - prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei - absent
Mazilu Constantin - absent
Măduța Flavius-Luigi - absent
Melinte Ion - absent
Merka Adrian-Miroslav - absent
Mihai Aurelian - prezent
Mihăilă Ioan - prezent
Mihăilescu Ion-Bogdan - prezent
Militaru Lucian - prezent
Mincă Liliana - prezentă
Mircovici Niculae - prezent
Mironescu Răzvan Horia - prezent
Mitrea Manuela - prezentă
Mitrea Miron Tudor - prezent
Mîrza Gavril - absent
Mocanu Adrian - prezent
Mocanu Vasile - prezent
Mocioalcă Ion - prezent
Mocioi Niculina - prezentă
Moisii Constantin - prezent
Moldovan Carmen Ileana - prezentă
Moldovan Ioan - prezent
Moldovan Iosif - prezent
Molnar Zsolt - prezent
Motreanu Dan-Ștefan - prezent
Moț Constantin-Stelian-Emil - prezent
Movilă Petru - prezent
Muntean Mircia - absent
Munteanu Ioan - prezent
Murgu Neagu - prezent
Nassar Rodica - prezentă
Nazare Alexandru - prezent
Neacșu Marian - prezent
Necula Cosmin - prezent
Negruț Clement - prezent
Negruț Cornelia - prezentă
Nețoiu Gheorghe - absent
Nica Nicolae-Ciprian - prezent
Nichita Cristina - prezentă
Nicoară Romeo Florin - prezent
Nicolae Alexandri - prezent
Nicolae Florian - prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
Nicolescu Theodor-Cătălin - prezent
Nicolicea Eugen - absent
Niculae Aurel - prezent
Niculescu Dumitru - prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - prezent
Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana - absentă
Nistor Gheorghe-Vlad - prezent
Nistor Laurențiu - prezent
Nistor Marioara - prezentă
Niță Constantin - absent
Niță Emil - prezent
Nosa Iuliu - prezent
Oajdea Daniel Vasile - absent
Ochi Ion - prezent
Oltean Ioan - prezent
Orban Ludovic - prezent
Oros Nechita-Adrian - prezent
Palașcă Viorel - prezent
Palăr Ionel - prezent
Paleologu Theodor - absent
Pambuccian Varujan - prezent
Pană Adriana-Doina - prezentă
Pardău Dumitru - prezent
Paul Maria-Andreea - absentă
Păun Nicolae - absent
Pârgaru Ion - prezent
Pâslaru Florin-Costin - prezent
Peia Ninel - prezent
Petrea Dorin Silviu - prezent
Petrescu Petre - prezent
Petric Octavian - absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea - prezent
Plumb Rovana - prezentă
Pocora Cristina-Ancuța - prezentă
Podașcă Gabriela-Maria - prezentă
Ponta Victor-Viorel - absent
Pop Georgian - prezent
Popa Octavian-Marius - prezent
Popa Radu Mihai - prezent
Popeangă Vasile - prezent
Popescu Dan-Cristian - prezent
Popescu Dumitru-Iulian - prezent
Popescu Florin Aurelian - absent
Popoviciu Alin Augustin Florin - absent
Potor Călin - prezent
Preda Cezar-Florin - absent
Pușcaș Iacob - prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru - prezent
Răducanu Ion - prezent
Rădulescu Cătălin-Marian - prezent
Rădulescu Constantin - prezent
Rădulescu Romeo - prezent
Rățoi Neculai - prezent
Resmeriță Cornel-Cristian - absent
Rizea Cristian - prezent
Roman Cristian-Constantin - prezent
Roman Gheorghe - prezent
Roman Ioan Sorin - prezent
Roman Petre - prezent
Roman Victor - prezent
Kelemen Hunor - prezent
Roșca Lucreția - prezentă
Roșca Mircea - prezent
Rotaru Răzvan - prezent
Rusu Valentin - absent
Sava Andrei-Valentin - prezent
Sămărtinean Cornel-Mircea - prezent
Săpunaru Nini - prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian - prezent
Scarlat George - prezent
Schelean Valeria-Diana - prezentă
Scutaru Adrian George - prezent
Secară Florin Mihail - prezent
Sefer Cristian-George - prezent
Seres Dénes - prezent
Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
Simedru Dan Coriolan - prezent
Simionescu Adrian Constantin - absent
Smarandache Miron Alexandru - prezent
Solomon Adrian - absent
Stan Ioan - absent
Stan Ion - prezent
Stanciu Anghel - absent
Stanciu Zisu - prezent
Stancu Ionel - prezent
Stativă Irinel Ioan - absent
Stănescu Alexandru - prezent
Stănișoară Mihai - prezent
Steriu Valeriu-Andrei - prezent
Stoica Mihaela - absentă
Stragea Sorin Constantin - prezent
Stroe Ionuț Marian - prezent
Stroe Radu - prezent
Sturzu Mihai-Răzvan - prezent
Suciu Vasile-Daniel - prezent
Surdu Raluca - prezentă
Surugiu Iulian-Radu - prezent
Szabó Ödön - prezent
Șcheau Ion - prezent
Șimon Gheorghe - prezent
Șoptică Costel - prezent
Șova Lucian - prezent
Ștefan Viorel - prezent
Ștefănescu Elena Cătălina - prezentă
Știrbu Gigel-Sorinel - prezent
Tabugan Ion - prezent
Taloș Gheorghe-Mirel - absent
Tararache Mihai - prezent
Tămâian Ioan - prezent
Tănase Răzvan-Ionuț - prezent
Tănăsescu Claudiu-Andrei - prezent
Tătaru Florin-Cristian - prezent
Teju Sorin - prezent
Teodorescu Cătălin-Florin - prezent
Teodorescu Ioan Viorel - prezent
Thuma Hubert Petru Ștefan - prezent
Tiuch Cătălin - prezent
Tîlvăr Angel - prezent
Toader Mircea-Nicu - prezent
Tocuț Dan-Laurențiu - prezent
Tomac Eugen - prezent
Traicu Rodin - prezent
Tudorache Daniel - prezent
Tudorie Violeta - prezentă
Tudose Mihai - prezent
Turcan Raluca - prezentă
Tușa Adriana-Diana - prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu - prezent
Țîmpău Radu-Bogdan - prezent
Udrea Elena-Gabriela - prezentă
Udriște Gheorghe - absent
Uioreanu Elena-Ramona - prezentă
Urcan Ionaș-Florin - prezent
Uricec Eugen-Constantin - prezent
Ursărescu Dorinel - prezent
Vainer Aurel - prezent
Varga Lucia-Ana - prezentă
Varga Vasile - prezent
Vasilică Radu Costin - prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin - prezent
Vladu Iulian - prezent
Vlase Petru Gabriel - prezent
Vlădoiu Aurel - prezent
Voicu Mădălin-Ștefan - absent
Voicu Mihai Alexandru - prezent
Vreme Valerian - prezent
Vulpescu Ioan - absent
Weber Mihai - prezent
Zaharcu Neviser - prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin - prezent
Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
Zisopol Dragoș-Gabriel - prezent
Zlati Radu - prezent

Dacă mai este cineva din cei care au venit. Numai o secundă.

Antal István - prezent
Avram Constantin - prezent
Avram Marian - prezent
Bónis István - prezent
Vulpescu Ioan - prezent

Dacă mai este cineva care a venit în sală după apel. Nu.

Domnule președinte, am terminat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Comisia de numărare, vă rog frumos, împreună cu cei doi secretari, în sala Biroului permanent, pentru numărarea voturilor.

 
     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul secretar Marcel Ciolacu va citi procesul-verbal al primului vot.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra cererii ministrului justiției de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ion Diniță.

Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu bile asupra cererii ministrului justiției și a Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Ion Diniță, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în Dosarul nr.49/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul teritorial Brașov, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele: numărul total al deputaților de 401; numărul total al deputaților prezenți - 346, număr total de voturi exprimate 330; număr de voturi nule - 1; număr de voturi valabil exprimate - 329, din care: voturi pentru - 274; voturi contra - 55.

În conformitate cu dispozițiile art.76 alin.(2) din Constituția României și ale art.195 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, hotărârea de încuviințare a arestării preventive se adoptă cu majoritatea votului deputaților prezenți.

Având în vedere că din numărul de 401 deputați au fost prezenți 346, și-au exprimat votul valabil 330, din care 274 au votat pentru, iar 55 contra, se constată că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea Hotărârii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ion Diniță, în Dosarul nr.49/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul teritorial Brașov.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, formulată în Dosarul nr. 63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov. Prezentarea și dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 64 /2014). (adoptată hotărârea prin vot secret cu bile)

Mergem la următorul punct.

Doamnelor și domnilor deputați,

Punctul 4, cererea ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, formulată în Dosarul nr. 63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov, precum și raportul Comisiei juridice însoțit de Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaților.

În conformitate cu prevederile regulamentare, vă cer să folosim aceeași procedură: citim cererea ministrului justiției... Domnule vicepreședinte, cine-l citește? Prezentăm raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și proiectul de hotărâre, după care dăm cuvântul domnului deputat Ioan Adam și facem dezbateri pentru grupurile parlamentare.

Numai o secundă, domnule deputat.

Sunt obiecții cu privire la această procedură standard? Nu.

Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot.

Pe procedură? Vreți altă procedură? Nu.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Votăm procedura.

230 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Unanimitate.

Mergem mai departe.

Domnule deputat, din partea Comisiei juridice, vă rog frumos să citiți cererea, raportul acestei comisii și proiectul de hotărâre.

Aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Aurelian Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Solicitare de încuviințare a arestării preventive privind pe domnul deputat Ioan Adam, respectiv pe domnul deputat Viorel Hrebenciuc. Așa era formulată cererea la momentul respectiv.

În temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, al art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și al art.195 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art.202 din Codul de procedură penală, existând cazul prevăzut de art.223 alin.(2) din Codul de procedură penală, vă adresăm rugămintea de a analiza și soluționa conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare prezenta cerere de încuviințare a arestării preventive a domnului Ioan Adam, respectiv a domnului Viorel Hrebenciuc.

Prezenta solicitare este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, formulată în Dosarul nr.63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov.

Raport al Comisiei juridice asupra Scrisorii ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam.

În conformitate cu prevederile art.195 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, și ale art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificări, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat solicitarea Biroului permanent privind Scrisoarea ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, în ședința din 18 noiembrie 2014.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât în temeiul prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, ca lucrările comisiei să nu fie publice.

În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au hotărât ca votul să fie secret.

Membrii comisiei, precum și înlocuitorii deputaților absenți, împuterniciți să participe în condițiile art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, au luat cuvântul pentru a-și putea exprima punctele de vedere.

Domnul deputat Ioan Adam, însoțit de avocați, a participat la ședința comisiei și și-a prezentat în plenul acesteia punctul de vedere cu privire la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov.

În urma luărilor de cuvânt și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei, de domnul deputat Ioan Adam, precum și de avocații domniei sale, s-a trecut la procedura de vot secret cu buletine de vot.

Conform listei de prezență, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în data de 3 noiembrie 2014 au fost prezenți 22 de deputați din numărul total de 27 de membri ai comisiei. Președintele de ședință, domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, vicepreședintele comisiei, conform dispozițiilor legale în vigoare, a supus la vot cererea ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam.

În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, vicepreședintele comisiei, a prezentat rezultatul votului: 14 voturi pentru încuviințarea arestării preventive, 5 voturi împotriva arestării preventive, 3 voturi pentru abținere.

Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaților raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, însoțit de proiectul de hotărâre.

Iar proiectul de hotărâre spune următoarele: "Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat.

În temeiul dispozițiilor art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, ale art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, și ale art.195 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre: Articol unic. Camera Deputaților încuviințează arestarea preventivă a domnului deputat Ioan Adam în Dosarul nr.63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată."

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Ioan Adam are cuvântul, dacă este în sală.

Domnule deputat, aveți cuvântul pentru a vă exprima punctul de vedere, conform regulamentului.

Vă rog frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Adam:

Stimați colegi,

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În exercitarea prerogativelor conferite de art.72 alin.(2) din Constituție, relativ la încuviințarea sau nu a măsurii arestului care se solicită față de subsemnatul, vă fac câteva precizări foarte importante, relevante, pentru a vă putea decide.

Vreau să fac o precizare importantă de la început. Sunt acuzat de niște activități pe care le-am desfășurat exclusiv în calitate de avocat într-o cauză care s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe pe durata a șase ani de judecată. L-am reprezentat pe descendentul familiei Ghica/ Sturza, timp de șase ani, iar în ultimii patru ani ne-am judecat la Sfântu Gheorghe având ca adversar celebra casă de avocați "Stoica și asociații" care reprezenta Direcția silvică Bacău.

Acuzația principală este aceea de instigare la abuz în serviciu, constând în aceea că prin activitățile desfășurate ca avocat, am determinat pe judecători să săvârșească un abuz în serviciu și să dea o hotărâre prin care, în baza Legii nr.247/2005, i-a fost restituit Domeniul Ghica de păduri de pe Valea Trotușului singurului moștenitor legal care a formulat cererea. Fac precizarea că soluția a fost pronunțată la Judecătoria Sfântu Gheorghe, înainte de aceasta având o practică deja stabilită. Deci, abuzul în serviciu a doi dintre cei trei judecători constă în aceea că au dat o hotărâre care a dispus restituirea celor având calitatea de moștenitor, a acestor păduri.

Fac o precizare și vreau să elimin un mit care s-a vehiculat. Distinși colegi, hotărârea pronunțată de Tribunalul Covasna a avut la bază o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a stabilit că clientul meu Sturdza Paltin este moștenitor legal. Vreau să lămuresc acest aspect. S-a ascuns... Direcția Silvică Bacău a ascuns această realitate atât presei, cât și dosarului. Actualmente, în dosarul aflat la Camera Deputaților nu există Decizia Înaltei Curți care a stabilit că Sturdza este moștenitor legal și că moștenirea se culege în această calitate. Pe de o parte. Pe de altă parte, la dosarul cauzei sunt decizii pronunțate înainte de '45, sunt decizii date de Curtea de Apel Iași care a stabilit că ei sunt moștenitori și că moștenirea a rămas în indiviziune.

Ce vreau să precizez? Era imposibil, în calitatea mea de avocat, în afară de a face apărări, de a depune întâmpinări, de a depune concluzii scrise și de a analiza acte, să fac altceva de natură care să inducă pe judecători la darea unei soluții. V-am făcut precizarea că am avut un adversar redutabil, o casă de avocați redutabilă. Însă, este un principiu sacru că o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție nu poate fi ignorată, așa cum a procedat Judecătoria Sfântu Gheorghe. Este unicat în justiția românească ca o instanță inferioară, cum este Judecătoria Sfântu Gheorghe, să înlăture decizia pronunțată de Înalta Curte, motivând că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este eronată. Este imposibil juridic să se facă acest lucru.

Și atunci, judecătorii, doi dintre cei trei judecători, după cum știți, au fost... s-a solicitat măsura preventivă a arestării lor. Față de aceștia inițial s-a admis doar măsura controlului judiciar, iar în contestația pe care aceștia au depus-o, după cum știți cu toții, Înalta Curte de Casație a respins măsura, și astăzi, doi din cei trei, nu știu de ce numai doi, acuzați de abuz în serviciu, atenție, nu de infracțiuni de corupție, de abuz în serviciu, față de ei nu este luată nicio măsură.

Vreau să precizez un lucru, că este imposibil și este o noutate absolută în justiție ca să fie acuzat un judecător care a pronunțat o decizie definitivă și irevocabilă, să fie acuzat de abuz în serviciu. În felul acesta nu vom mai avea nici o stabilitate în justiție. Este un principiu eminamente cunoscut că hotărârile pronunțate irevocabil de instanță sunt hotărâri care exprimă adevărul. Indiferent de interpretare, așa ceva nu se poate. Aici s-a putut, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că nu e nici un indiciu, nu probe, nici un indiciu, și a respins orice măsură.

Stimați colegi,

Astăzi, eu... se solicită arestarea mea care sunt instigatorul celor doi judecători, nu trei câți au fost, numai doi, se cere arestarea mea că i-aș fi instigat, prin activitatea desfășurată ca avocat, la darea unei astfel de hotărâri. Păi vă rog să apreciați dumneavoastră: în exercitarea prerogativei conferite de art.72 alin.(2) este posibil așa ceva, în condițiile în care autorii, cei doi din cei trei judecători care au pronunțat, față de ei Înalte Curte a spus că nu există niciun indiciu, dar absolut niciun indiciu, și nu s-a luat nicio măsură, este posibil să fiu eu vinovat de instigarea la darea unei hotărâri judecătorești.

Stimați colegi,

Vă rog din suflet, dincolo de miza politică sunt oameni la mijloc. Și ce vă spun este verificat în dosarul care se află aici. Și este public, că față de cei doi din cei trei judecători a fost respinsă orice măsură preventivă.

Stimați colegi,

Mai trebuie să vă fac o precizare importantă: nu există niciun prejudiciu în cauză.

S-a vehiculat ideea că ar fi un prejudiciu enorm, de sute de milioane de euro. Este un mare neadevăr. Nu spun mai mult.

Distinși colegi,

Hotărârea s-a pronunțat în aprilie 2012. Suntem aproape la 2 ani și 8 luni și nu s-a pus în posesie niciun metru pătrat din acea pădure.

Vehicularea tezei existenței unui prejudiciu este o imensă... un imens... o susținere aberantă. Și nu știu cine... profită de așa ceva.

Trebuie să rețineți că, deși hotărârea este definitivă și irevocabilă din aprilie 2012, nu a fost pusă în executare, cu toate demersurile făcute.

Doi. Mai vreau să știți, distinși colegi, că acea hotărâre pronunțată în aprilie 2012 de Tribunalul Bacău a fost atacată cu două căi extraordinare de atac: contestație în anulare, judecată de Tribunalul Satu Mare și respinsă, și o revizuire, judecată de un alt complet - de la Sfântu-Gheorghe - și respinsă.

Mai trebuie să vă fac o precizare extrem de importantă la acest capitol.

Distinși colegi,

Înainte de a se pronunța Judecătoria Sfântu Gheorghe asupra acestei chestiuni, am pus pe masa judecătorului de la Sfântu Gheorghe, de la judecătorie, o sentință pronunțată de Tribunalul Bacău, Curtea de Apel Bacău și Înalta Curte de Casație, prin care, în calitate de moștenitor legal, lui Sturdza Paltin i-a fost restituit Castelul Comănești, în baza Legii nr.10.

Deci, Tribunalul Bacău, în prima instanță, având competență, în baza Legii nr.10, a statuat că este moștenitor legal, Curtea de Apel Bacău a păstrat și Înalta Curte a confirmat că Sturdza este moștenitorul legal al castelului care face parte din aceeași masă succesorală cu pădurile.

Și atunci, nu știu ce gen de justiție este aceea când vin în fața primei instanțe și depun pe masă decizia Înaltei Curți care a statuat că este moștenitor legal, depun decizia dată de Tribunalul Bacău și Curtea de Apel Bacău care i-au restituit în calitate de moștenitor legal Castelul Comănești... Eu nu cred că era posibil în fața acestor hotărâri irevocabile să se rețină că alte bunuri din masa succesorală, cum sunt pădurile, nu le poți dobândi în calitate de moștenitor legal. Și atunci...

Stimați colegi,

Apreciați dumneavoastră cât de profund și cât de departe de adevăr - ceea ce a și reținut Înalta Curte, prin respingerea oricăror măsuri față de magistrați - cât de departe este adevărul care se încearcă să se inducă, respectiv că eu aș fi instigator, în calitate de avocat, la acele soluții.

Trei. Se mai reține că fiind avocat consultant al lui Paltin Sturdza...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, am o rugăminte la dumneavoastră...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Adam:

Imediat, imediat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

În noul Regulament al Camerei Deputaților, noi nu ne pronunțăm pe fond, ci doar la arestarea preventivă. Vă rog frumos să vă referiți la această cauză.

Colegii noștri nu pot să voteze pe fond, noi nu avem această competență.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Adam:

Nu, nu, nu. Mai vreau atât să adaug.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog din suflet... Da?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Adam:

Știu. Mulțumesc.

În ce privește chestiunea a doua... vreau să nu ascund nimic. Se reține că în calitate de avocat consultant, după ce a fost încheiat un act, un antecontract de înstrăinare a acestor păduri, am săvârșit infracțiunea de cumpărare de influență prin aceea că am vorbit și i-am cerut mandatarului lui Sturdza să se ocupe îndeaproape și să ia măsuri față de abuzurile săvârșite de Direcția Silvică.

Distinși colegi,

Nici nu intru în amănunte. Trebuie să rețineți că, astăzi, acea hotărâre, după 2 ani și 8 luni, n-a fost pusă în executare, chiar dacă s-au făcut parțial niște măsurători. Și astăzi nu există niciun prejudiciu. Nici nu se putea imagina acest lucru.

Mai fac o precizare extrem de importantă. În cauză s-au luat niște măsuri preventive, însă aceste măsuri preventive vizează un alt act, un antecontract care a fost încheiat de avocați din București și vizează măsurile luate față de cei din această cauză.

Dar eu nu am nicio conexiune cu acel act. Acel act a fost încheiat de o societate de avocați din București, vizează un offshore din Cipru și nici n-am avut vreodată vreo legătură cu aceste chestiuni.

Distinși colegi,

Aceasta este starea de fapt. Vreau să... respectuos să vă rog să îmi permiteți să spun câteva cuvinte despre persoana mea.

Exact cum a spus domnul președinte...

Distinși colegi,

Nu cred că un om cu trecutul meu ar putea fi un pericol pentru ordinea publică. Aș putea crea o stare de pericol prin faptul că aș fi cercetat în libertate.

Vreau să spun aceste lucruri pentru că este profund nedrept, iar rațiunea textului constituțional tocmai aceea este, de a proteja, de a fi în cunoștință de cauză cei care votează, adică dumneavoastră, în legătură cu chestiunea dacă este caz de încuviințare sau nu. Pentru că tocmai de aceea textul e dictat, este în Constituție, că dacă nu, nu era și atunci nu eram aici.

Domnilor colegi,

Nu sunt nici pe departe un pericol pentru ordinea publică. Sunt un om care m-am ridicat, am avut statut de magistrat până în 1994, avocat, iar din anul 2002 sunt profesor universitar la Universitatea... plin, cu grad, la Universitatea Transilvania din Brașov.

Domnilor colegi,

Vreau să vă spun că mi-am dedicat toată viața studiului, muncii cu studenții, activității la bară.

Nu cred, distinși colegi, că eu, prin activitatea și prin trecutul meu, aș putea prezenta - așa cum statuează legea - o stare de pericol și în felul acesta s-ar impune luarea unei măsuri.

Eu fac un apel la dumneavoastră. Având în vedere cele pe care vi le-am spus până acum, să nu ignorați persoana pe care o aveți în față. Sunt autorul unor cursuri universitare în materia dreptului civil, al unor monografii, mai multe monografii în materia proprietății, am scris chiar și cărți la nivel de tratat, am scris în materia insolvenței, în materia legii societăților comerciale, am peste 50 de studii.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat,

Vă rog frumos să finalizați.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Adam:

Domnilor colegi,

Am vrut să vă fac o scurtă prezentare a persoanei mele, tocmai pentru a putea să decideți în cunoștință de cauză.

Eu vă rog respectuos să aveți în vedere cele invocate și să decideți. Vă mulțumesc respectuos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Grupurile parlamentare, dezbateri? Nu sunt.

Conform art.24 din Regulamentul... din Statut, scuzați-mă, știți foarte bine că în cazul în care se constată că în urma dezbaterilor și a exprimării votului secret cu bile, Camera Deputaților hotărăște încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, a fost întocmit un proiect de hotărâre în acest sens și prezentat de către comisie.

Urmează dezbaterea acestui proiect de hotărâre, conform Regulamentului, pe articole.

Dacă sunt obiecții sau comentarii? Nu sunt.

La titlul hotărârii. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

La preambul. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

La articolul unic. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Dezbaterile au fost finalizate.

Se face din nou exprimarea votului secret cu bile. Nu mai revin asupra Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive, care va avea loc la finalul dezbaterii de astăzi, care deja s-a încheiat.

Vă rog frumos, cei doi chestori ai Camerei, domnul Grama, domnul Palăr...

Domnul secretar Mircovici, vă rog frumos să citiți...

Rog liderii Grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală pentru a exprima cel de-al doilea vot.

Am dat drumul la sonerie.

Domnul Mircovici, vă rog frumos, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Domnul Adam Ioan - prezent
Adam Luminița-Pachel - prezentă
Adăscăliței Constantin - prezent
Alexe Costel - prezent
Vă rog să vă exprimați dreptul la vot.
Alexe Florin-Alexandru - prezent
Almăjanu Marin - prezent
Amet Varol - prezent
Anastase Roberta Alma - prezentă
Andea Petru - prezent
Andronache Gabriel - prezent
Anghel Gabriela-Lola - prezentă
Antal István - prezent
Anton Marin - prezent
Anușca Roxana-Florentina - prezentă
Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
Arsene Ionel - prezent
Avram Constantin - prezent
Avram Marian - prezent
Alexe Ioan - prezent
Babuș Radu - prezent
Axente Ioan, da. Am obosit probabil.
Balan Ioan - absent
Baltă Mihai - prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru - prezent
Bălan Ion - prezent
Bănicioiu Nicolae - prezent
Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
Bejinariu Eugen - prezent
Benga Ioan - prezent
Berci Vasile - prezent
Birchall Ana - prezentă
Bîrsășteanu Florică - prezent
Blăjuț Viorel-Ionel - prezent
Blănariu Valentin - prezent
Boboc Valentin Gabriel - prezent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț - prezent
Bogdănici Camelia-Margareta - prezentă
Boghicevici Claudia - prezentă
Bónis István - prezent
Borbély László - absent
Bordeianu Dan - absent
Bot Octavian - absent
Bucur Constantin-Alin - prezent
Bucura-Oprescu Simona - prezentă
Budurescu Daniel-Stamate - prezent
Buican Cristian - prezent
Buicu Corneliu-Florin - absent
Burlacu Ștefan - prezent
Calimente Mihăiță - prezent
Caloianu Mario-Ernest - prezent
Calotă Florică Ică - prezent
Canacheu Costică - prezent
Cazan Mircea-Vasile - prezent
Călin Ion - prezent
Căprar Dorel-Gheorghe - absent
Cătăniciu Steluța-Gustica - prezentă
Cernea Remus-Florinel - prezent
Chebac Eugen - prezent
Cherecheș Florica - prezentă
Chiriță Dumitru - prezent
Chirteș Ioan-Cristian - absent
Chirvăsuță Laurențiu - prezent
Chițoiu Daniel - absent
Cioată Cezar - prezent
Ciobanu Gheorghe - prezent
Ciobanu Liliana - prezentă
Ciocan Dan - prezent
Ciofu Tamara-Dorina - prezentă
Ciolacu Ion-Marcel - prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel - prezent
Ciucă Liviu-Bogdan - prezent
Ciuhodaru Tudor - prezent
Ciurariu Florin - prezent
Cocei Erland - prezent
Codîrlă Liviu - prezent
Comșa Cornel-George - prezent
Condurățeanu Andrei-Răzvan - prezent
Constantin Daniel - absent
Cosma Vlad-Alexandru - absent
Costin Gheorghe - prezent
Covaci Dorel - prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel - prezent
Crăciunescu Grigore - prezent
Cristea Aurelia - prezentă
Cristea Victor - prezent
Cristian Horia - absent
Cseke Attila-Zoltan - prezent
Culețu Dănuț - prezent
Cupă Ion - prezent
Cupșa Ioan - prezent
Daea Petre - prezent
Dalca Ștefan-Petru - prezent
Dascălu Constantin - prezent
Deaconu Mihai - prezent
Delureanu Virgil - prezent
Diaconu Adrian-Nicolae - prezent
Diaconu Mihai-Bogdan - absent
Dima Toader - prezent
Diniță Ion - absent
Dîrzu Ioan - prezent
Doboș Anton -
Diaconu Mihai, da.
Diaconu Mihai-Bogdan.

Diaconu Mihai, prezent. Da, v-am pus prezent, votați.

Doboș Anton - prezent
Dobre Mircea-Titus - prezent
Dobre Victor Paul - prezent
Dobrinescu Traian - prezent
Dolha Mircea - prezent
Dolha Nechita-Stelian - prezent
Dolineaschi Andrei - absent
Donțu Mihai-Aurel - prezent
Dragnea Nicolae-Liviu - absent
Dragomir Gheorghe - prezent
Dragomir Maria - prezentă
Dragomir Viorel Marian - prezent
Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
Drăghici Sonia-Maria - prezentă
Drăgușanu Vasile-Cătălin - prezent
Dumbrăvanu Paul - prezent
Dumitrache Ileana Cristina - prezentă
Dumitru Georgică - prezent
Dumitru Ioana-Jenica - prezentă
Dumitru Ovidiu-Ioan - absent
Dușa Mircea - absent
Emacu Gheorghe - prezent
Enache Marian - prezent
Enea Constantin-Cosmin - prezent
Eparu Ion - prezent
Erdei Dolóczki István - prezent
Fejér László-Ődőn - prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel - prezent
Firczak Gheorghe - prezent
Florea Damian - prezent
Florea Daniel - prezent
Fonta Nuțu - prezent
Frăticiu Gheorghe - prezent
Galan Constantin - prezent
Ganț Ovidiu Victor - prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
Găină Mihăiță - prezent
Geantă Florian Daniel - prezent
Gerea Andrei Dominic - prezent
Gheorghe Andrei Daniel - prezent
Gheorghe Florin - prezent
Gheorghe Tinel - prezent
Ghera Giureci-Slobodan - prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian - prezent
Ghiveciu Marian - prezent
Gireadă Dumitru-Verginel - prezent
Gliga Vasile Ghiorghe - prezent
Gorghiu Alina-Ștefania - prezentă
Grama Horia - prezent
Grecea Maria - prezentă
Grindeanu Sorin Mihai - prezent
Gudu Vasile - prezent
Gunia Dragoș-Ionel - absent
Guran Virgil - prezent
Gurzău Adrian - absent
Gust Băloșin Florentin - prezent
Gvozdenovici Slavomir - prezent
Harbuz Liviu - prezent
Hărău Eleonora-Carmen - prezentă
Holban Titi - prezent
Horga Vasile - prezent
Hulea Ioan - prezent
Iacoban Sorin-Avram - prezent
Iacob Ridzi Monica Maria - absentă
Ialomițianu Gheorghe - prezent
Iane Daniel - prezent
Iane Ovidiu-Cristian - prezent
Ibram Iusein - prezent
Ignat Miron - prezent
Iliuță Vasile - prezent
Intotero Natalia-Elena - prezentă
Ionescu Aurelian - prezent
Ionescu George - prezent
Iordache Florin - prezent
Irimie Vicențiu-Mircea - absent
Iriza Scarlat - prezent
Ispir Raluca-Cristina - prezentă
Itu Cornel - prezent
Kelemen Atilla-Béla-László - absent
Kelemen Hunor - prezent
Kerekes Károly - prezent
Kereskényi Gábor - prezent
Khraibani Camelia - prezentă
Korodi Attila - absent, la Guvern
Laza-Matiuța Liviu - absent
Longher Ghervazen - prezent
Lubanovici Mircea - prezent
Lupu Mihai - prezent
Man Mircea - prezent
Manda Iulian Claudiu - prezent
Manea Victor-Gheorghe - prezent
Manolache Marius - prezent
Manolescu Oana - prezentă
Marcoci Vlad - prezent
Marcu Nicu - prezent
Marcu Viorica - prezentă
Marian Ion Cristinel - prezent
Marica Petru-Sorin - prezent
Marin Gheorghe - prezent
Marin Laura - prezentă
Markó Attila-Gabor - prezent
Marocico Ion - prezent
Martin Eduard-Stelian - prezent
Márton Árpád-Francisc - prezent
Máté András-Levente - prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei - absent
Mazilu Constantin - absent
Măduța Flavius-Luigi - absent
Melinte Ion - absent
Merka Adrian-Miroslav - absent
Mihai Aurelian - prezent
Mihăilă Ioan - prezent
Mihăilescu Ion-Bogdan - prezent
Militaru Lucian - prezent
Mincă Liliana - prezentă
Mircovici Niculae - prezent
Mironescu Răzvan Horia - prezent
Mitrea Manuela - prezentă
Mitrea Miron Tudor - prezent
Kelemen Atilla-Béla-László - prezent
Iancu Iulian - prezent
Mîrza Gavril - absent
Mocanu Adrian - prezent
Mocanu Vasile - prezent
Mocioalcă Ion - prezent
Mocioi Niculina - prezentă
Moisii Constantin - prezent
Moldovan Carmen Ileana - prezentă
Moldovan Ioan - prezent
Moldovan Iosif - prezent
Molnar Zsolt - prezent
Motreanu Dan-Ștefan - prezent
Moț Constantin-Stelian-Emil - prezent
Movilă Petru - prezent
Muntean Mircia - absent
Munteanu Ioan - prezent
Murgu Neagu - prezent
Nassar Rodica - prezentă
Nazare Alexandru - prezent
Neacșu Marian - prezent, a votat
Necula Cosmin - prezent
Negruț Clement - prezent
Negruț Cornelia - prezentă
Nețoiu Gheorghe - absent
Nica Nicolae-Ciprian - prezent
Nichita Cristina - prezentă
Nicoară Romeo Florin - prezent
Nicolae Alexandri - prezent
Nicolae Florian - prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
Nicolescu Theodor-Cătălin - prezent
Nicolicea Eugen - absent
Niculae Aurel - prezent
Niculescu Dumitru - prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - prezent, a votat
Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana - absentă
Nistor Gheorghe-Vlad - prezent, a votat
Nistor Laurențiu - prezent
Nistor Marioara - prezentă
Niță Constantin - absent
Niță Emil - prezent
Nosa Iuliu - prezent
Oajdea Daniel Vasile - absent
Ochi Ion - prezent
Oltean Ioan - prezent, a votat
Orban Ludovic - prezent
Oros Nechita-Adrian - prezent
Palașcă Viorel - prezent
Palăr Ionel - prezent
Paleologu Theodor - absent
Pambuccian Varujan - prezent
Pană Adriana-Doina - prezentă
Pardău Dumitru - prezent
Paul Maria-Andreea - absentă
Păun Nicolae - absent
Pârgaru Ion - prezent
Pâslaru Florin-Costin - prezent
Peia Ninel - prezent
Petrea Dorin Silviu - prezent
Petrescu Petre - prezent
Petric Octavian - absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea - prezent
Plumb Rovana - prezentă
Pocora Cristina-Ancuța - prezentă
Podașcă Gabriela-Maria - prezentă
Ponta Victor-Viorel - absent
Pop Georgian - prezent
Popa Octavian-Marius - prezent
Popa Radu Mihai - prezent
Popeangă Vasile - prezent
Popescu Dan-Cristian - prezent
Popescu Dumitru-Iulian - prezent
Popescu Florin Aurelian - absent
Popoviciu Alin Augustin Florin - absent
Potor Călin - prezent
Preda Cezar-Florin - absent
Pușcaș Iacob - prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru - prezent
Răducanu Ion - prezent
Rădulescu Cătălin-Marian - prezent
Rădulescu Constantin - prezent
Rădulescu Romeo - prezent
Rățoi Neculai - prezent
Resmeriță Cornel-Cristian - absent
Rizea Cristian - prezent
Roman Cristian-Constantin - prezent
Roman Gheorghe - prezent
Roman Ioan Sorin - prezent
Roman Petre - prezent
Roman Victor - prezent
Roșca Lucreția - prezentă
Roșca Mircea - prezent
Rotaru Răzvan - prezent
Rusu Valentin - absent
Sava Andrei-Valentin - prezent
Sămărtinean Cornel-Mircea - prezent
Săpunaru Nini - prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian - prezent
Scarlat George - prezent
Schelean Valeria-Diana - prezentă
Scutaru Adrian George - prezent
Secară Florin Mihail - prezent
Sefer Cristian-George - prezent
Seres Dénes - prezent
Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
Simedru Dan Coriolan - prezent
Simionescu Adrian Constantin - absent
Smarandache Miron Alexandru - prezent
Solomon Adrian - absent
Stan Ioan - absent
Stan Ion - prezent
Stanciu Anghel - absent
Stanciu Zisu - prezent
Stancu Ionel - prezent
Stativă Irinel Ioan - absent
Stănescu Alexandru - prezent
Stănișoară Mihai - prezent
Steriu Valeriu-Andrei - prezent
Stoica Mihaela - absentă
Stragea Sorin Constantin - prezent
Stroe Ionuț-Marian - prezent
Stroe Radu - prezent
Sturzu Mihai-Răzvan - prezent
Suciu Vasile-Daniel - prezent
Surdu Raluca - prezentă
Surugiu Iulian-Radu - prezent
Szabó Ödön - prezent
Șcheau Ion - prezent
Șimon Gheorghe - prezent
Șoptică Costel - prezent
Șova Lucian - prezent
Ștefan Viorel - prezent
Ștefănescu Elena Cătălina - prezentă
Știrbu Gigel-Sorinel - prezent
Tabugan Ion - prezent
Taloș Gheorghe-Mirel - absent
Tararache Mihai - prezent
Tămâian Ioan - prezent
Tănase Răzvan-Ionuț - prezent
Tănăsescu Claudiu-Andrei - prezent
Tătaru Florin-Cristian - prezent
Teju Sorin - prezent
Teodorescu Cătălin-Florin - prezent
Teodorescu Ioan Viorel - prezent
Thuma Hubert Petru Ștefan - prezent
Tiuch Cătălin - prezent
Tîlvăr Angel - prezent
Toader Mircea-Nicu - prezent
Tocuț Dan-Laurențiu - prezent
Tomac Eugen - prezent
Traicu Rodin - prezent
Tudorache Daniel - prezent
Tudorie Violeta - prezentă
Tudose Mihai - prezent
Turcan Raluca - prezentă
Tușa Adriana Diana - prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu - prezent
Țîmpău Radu Bogdan - prezent
Udrea Elena Gabriela - prezentă
Udriște Gheorghe - absent
Uioreanu Elena-Ramona - prezentă
Urcan Ionaș-Florin - prezent
Uricec Eugen Constantin - prezent
Ursărescu Dorinel - prezent
Vainer Aurel - prezent
Varga Lucia-Ana - prezentă
Varga Vasile - prezent
Vasilică Radu Costin - prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin - prezent
Vladu Iulian - prezent
Vlase Petru Gabriel - prezent
Vlădoiu Aurel - prezent
Voicu Mădălin-Ștefan - absent
Voicu Mihai Alexandru - prezent
Vreme Valerian - prezent
Vulpescu Ioan - prezent
Weber Mihai - prezent
Zaharcu Neviser - prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin - prezent
Zisopol Dragoș Gabriel - prezent
Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
Zlati Radu - prezent

Dacă mai este cineva care a venit după apel?

V-am apelat, sigur că da, v-am apelat și v-am pus prezent, că v-am văzut în sală. Vă rog să votați, eu v-am apelat, Iriza Scarlat, sigur că da, prezent, v-am apelat.

Domnule președinte,

Am terminat apelul Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Secretarii, împreună cu Comisia de numărare a voturilor, stafful tehnic, închideți urna, au votat și chestorii. Cei doi chestori au votat, da? Ultimul chestor, haideți, vă rog frumos.

 
Video in format Flash/IOS Aprobarea prelungirii programului de lucru.

Dragi colegi,

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele de vot să facem o prelungire de program până se duc colegii să facă numărarea voturilor, prelungim programul până la finalizarea ultimului punct de pe ordinea de zi. Da?

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

Până la finalizarea ordinii de zi. Mai avem un singur punct, dar așa este regulamentar corect, să nu fim acuzați că am făcut ceva după ora șase.

219 voturi pentru, o abținere.

Vă mulțumesc foarte mult. Aprobată prelungirea programului de lucru până la finalizarea punctului nr.5. Trebuia să spun un cuvânt, dar nu e bine să-l spun la microfon.

Am auzit o voce de care îmi era dor? Nu. Am avut profesori buni, de aia... la ordonanță. Din Ardeal chiar. Foarte buni profesori, patru ani. Aproape patru ani... Au dat la ordonanțe... Așa că... Am auzit bine vocea. Nu știam unde... Tot din Ardeal am avut profesori. Nu de la Brașov, un pic mai sus, tot după "b", mai urmează o literă. Da? Și am învățat. Am privit, am citit cu multă atenție. Nu ne-a reușit chestia aia cu statul în bănci, dar până la sfârșitul mandatului promitem că o învățăm și pe aia.

Am înțeles că fuzionați grupurile? Și o să-l văd pe domnul Ioan Oltean spunând: "noi, liberalii"... și pe domnul Preda? Îmi pare rău că nu-l văd pe domnul Blaga zicând "noi, liberalii". Dacă-i mai aveați și pe domnul Berceanu, și pe domnul Videanu aici și spuneau și ei "noi, liberalii" deja asistam la o schimbare profundă în societate pe care n-am mai văzut-o de o sută și ceva de ani. Dar mă mulțumesc și cu domnul Oltean, care mi-e prieten, și cu domnul Preda. Pe domnul Preda să nu-l căutați zilele astea, că e plecat din țară, vă rog frumos. Da? Vine imediat și pleacă, dar ne vedem cu el în decembrie.

La cererea presei am oprit soneria.

 
    Prezentarea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, formulată în Dosarul nr. 63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov. Prezentarea și dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 64 /2014). (adoptată hotărârea prin vot secret cu bile)

După pauză

Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamna secretar Liliana Mincă.

Doamnă deputat, vă rog frumos să citiți procesul-verbal pentru a începe și ultimul punct al ordinea de zi.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Liliana Mincă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra cererii ministrului justiției de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam.

Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu bile asupra cererii ministrului justiției și a Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr.63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților - 401
 • Numărul deputaților prezenți - 332
 • Numărul total de voturi exprimate - 312
 • Numărul de voturi anulate - 1
 • Numărul de voturi valabil exprimate - 311
  din care:
  • voturi pentru - 248
  • voturi contra - 63

În conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția României și ale art.195 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, hotărârea de încuviințare a arestării preventive se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Având în vedere că din totalul de 401 deputați au fost prezenți 332, și-au exprimat votul valabil 312, din care 248 au votat pentru, iar 63 contra, se constată că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea hotărârii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr.63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Brașov.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată în Dosarul nr.192/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Ploiești. Prezentarea și dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 65/2014). (adoptată hotărârea prin vot secret cu bile)

Dragi colegi,

5. Intrăm la ultimul punct al ordinii de zi: cererea ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată în Dosarul penal nr.63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, precum și raportul Comisiei juridice, însoțit de proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților.

Ca și la domnul deputat Adam, și la domnul deputat Diniță mergem pe aceeași procedură pe care v-o supun atenției: citirea cererii ministrului justiției, prezentarea raportului Comisiei juridice și a Proiectului de Hotărâre, cuvântul domnului deputat Mircea Roșca - ... numai o secundă, domnule deputat Florea - ... pentru a prezenta punctul său de vedere, dezbaterea grupurilor parlamentare.

Dacă aveți obiecții la această procedură? Dacă nu, vă rog frumos să vă pregătiți cartelele pentru vot.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS  

218 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere.

Procedura a fost aprobată.

Domnul deputat Daniel Florea, aveți cuvântul.

Prezentați și cererea, și raportul, și Proiectul de Hotărâre. Da?

Aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Daniel Florea:

Solicitare de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive privind pe domnul deputat Mircea Roșca.

Stimate domnule președinte,

În temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată, art.195 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/94 privind Regulamentul Camerei Deputaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.157 din Codul de procedură penală, precum și prevederile art.223 alin.(1) și (2) Cod procedură penală, 224 Cod procedură penală, prin raportare la art.202 alin.(1), (3) și (4) Cod procedură penală, vă adresăm rugămintea de a analiza și soluționa, conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare, prezenta cerere de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive privind pe domnul deputat Mircea Roșca.

Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul justiției, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, privind încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a deputatului Roșca Mirca, inculpat în Dosarul penal nr.192/P/2014.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu adresa nr.2837/C/2014 a înaintat ministrului justiției, domnul Robert Marius Cazanciuc, referatul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, întocmit în Dosarul nr.192/P/2014 privind pe Roșca Mircea, deputat în Parlamentul României, pentru care, în temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, și art.195 alin.(1) și (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicită Camerei Deputaților încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a deputatului Roșca Mircea, inculpat în Dosarul penal nr.192/P/2014, pentru faptele descrise în referatul întocmit de procurorii de caz.

Domnul deputat Roșca Mircea este cercetat sub aspectul săvârșirii în concurs real a două infracțiuni de trafic de influență.

Prima infracțiune prevăzută de art.291 alin.(1) Cod procedură penală raportat la art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) Cod procedură penală și a doua infracțiune prevăzută de art.291 alin.(1) Cod penal, raportat la art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) Cod penal, patru acte materiale corespunzătoare numărului de instituții la nivelul cărora s-a realizat influența cu aplicarea art.5 alin.(1) Cod penal cu aplicarea finală a art.38 alin.(1) Cod penal.

Cererea ministrului justiției este însoțită de referatul procurorului de caz cu propunerea de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive, datat 11 noiembrie 2014 și are atașată documentația pusă la dispoziție de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv 13 volume de fotocopii ale unor acte din Dosarul de urmărire penală nr.192/P/2014.

În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat solicitarea Biroului permanent privind cererea ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a deputatului Roșca Mircea, inculpat în Dosarul penal nr.1922/P/2014 în ședința din 18 noiembrie 2014, în vederea întocmirii raportului prevăzut de art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât în temeiul prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ca lucrările comisiei să fie secrete.

În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, votul a fost secret.

Domnul deputat Roșca Mircea, asistat de domnul Alexandru Șerban și doamna Tănăsică Oana, avocați împuterniciți să desfășoare asistență juridică și reprezentare, au participat la ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități și și-au prezentat punctul de vedere cu privire la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

În urma luărilor de cuvânt și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei, precum și a domnului deputat Roșca Mircea, s-a trecut la procedura de vot secret cu buletine de vot.

Au fost prezenți 23 de deputați din numărul total de 27 de membri ai comisiei.

După vot, domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a distribuit buletinele, a precizat faptul că există trei ipoteze: respectiv vot pentru, împotrivă, abținere pentru încuviințarea percheziției domiciliare; doi - vot pentru împotrivă, abținere pentru încuviințarea reținerii; trei - vot pentru împotrivă, abținere pentru încuviințarea arestării preventive.

Forma buletinului de vot a fost aprobată de comisie cu unanimitate de voturi.

În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica a prezentat rezultatul votului: zece voturi pentru încuviințarea percheziției domiciliare, 13 voturi împotriva percheziției domiciliare; șase voturi pentru încuviințarea reținerii, 16 voturi împotriva reținerii domnului deputat Roșca Mircea, o abținere; șapte voturi pentru încuviințarea arestării preventive, 15 voturi împotriva arestării preventive a domnului deputat Roșca Mircea și o abținere.

Membrii Comisiei juridice au constatat că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților pentru adoptarea unui raport privind aprobarea cererii ministrului justiției Robert-Marius Cazanciuc referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Direcția Națională Anticorupție privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Roșca Mircea.

Față de cele prezentate mai sus, în situația în care plenul Camerei Deputaților va decide aprobarea cererii ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitor la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Ploiești de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Roșca Mircea, Comisia juridică, de disciplină și imunități înaintează plenului Camerei Deputaților Proiectul de Hotărâre.

Proiectul de Hotărâre

Hotărâre privind încuviințarea percheziției domiciliare a reținerii și arestării preventive a unui deputat

În temeiul dispozițiilor art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, ale art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, și ale art.195 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Camera Deputaților încuviințează percheziția domiciliară, reținerea și arestarea preventivă a domnului deputat Roșca Mircea în dosarul nr.192/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnul deputat Mircea Roșca, pentru prezentarea punctului de vedere.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea Roșca:

Bună seara.

Trebuie să vă recunosc că sunt într-o stare de șoc... ceea ce mi se întâmplă.

Eu trebuie să clarific niște lucruri înainte de a citi ceea ce mi s-a întâmplat.

Astăzi, la Comisia juridică, am întrebat dacă există o singură probă care să mă incrimineze. Ăsta e rezultatul votului. Văd aici oameni care se bat, PSD-iști, liberali, cine a votat, cum a votat. Cred că au votat oameni care au făcut o analiză și n-au găsit proba aia. Eu nu am văzut-o, pentru că nu mi s-a dat posibilitatea. E bine să cunoașteți că am avut doar o oră și jumătate să văd dosarul, în raport cu alți colegi care studiază dosarul de trei săptămâni și sunt multe, multe alte lucruri care, pur și simplu, sunt într-un contrast total cu tot ceea ce trebuie să însemne respectul față de un parlamentar, de un demnitar, de un om care vine să creeze legi pentru români, pentru România.

După cum bine cunoașteți, vineri, înaintea alegerilor electorale, am emis un comunicat de presă și am arătat că doresc ridicarea imunității, astfel încât organele de cercetare penală să poată solicita și efectua orice acte de urmărire penală, așa cum ar fi făcut față de orice cetățean al acestei țări.

Am arătat că sunt nevinovat și cred în instituțiile din țara noastră și în modul în care acestea își îndeplinesc atribuțiile. Cred în continuare în aceste instituții, dar după ce am văzut dosarul de urmărire penală am ajuns la concluzia că și organele de cercetare penală pot fi induse în eroare în mod intenționat de anumite persoane certate cu legea și moralitatea socială.

În cauza mea, un individ cu probleme grave psihice, un fel de schizofrenie acută, și cu probleme juridice, cercetat pentru evaziune fiscală, grup infracțional organizat și alte infracțiuni, în prezent aflat sub control judiciar după aproape șapte luni de arest preventiv - a se vedea Dosarul nr.515/105/2014 -, cu scopul de a-și genera consecințe penale mai favorabile în propria cauză ce se află pe rolul instanțelor și dintr-o vendetă personală a pus la cale un plan de discreditare și învinuire nedreaptă împotriva mea.

Denunțătorul, împreună cu un consilier de la Primăria Azuga au făcut o înregistrare tehnică cu ei înșiși, prin care denunțătorul recunoaște că, în cursul anului 2011, a dat consilierului o sumă de 20000 de euro, iar consilierul arată că a împărțit această sumă cu ceilalți membri în consiliul din care face parte, respectiv 5000 de euro ar fi remis-o către mine.

Aceasta este proba pe care se bazează acuzația coniventă și discuția dintre cei doi infractori, discuție la care eu nu am participat și nici nu am avut cunoștință de ea. La acea dată eram un simplu consilier și nu avem nicio posibilitate reală de a influența în vreun mod decizia. Nu există nicio dovadă că suma respectivă a ajuns la mine, ba mai mult, numitul Popescu, acel consilier care susține că în anul 2011 mi-a dat cei 5000 de euro, a venit la sfârșitul lunii septembrie anul acesta la mine acasă spunându-mi: "Domnule președinte, trebuie să vă dau acum, trebuia să vă dau acum patru ani niște bani și am venit să vi-i dau acum în campanie." Și a încercat să-mi lase o sumă de bani în vederea efectuării unui flagrant, aspect pe care aveam să-l constat ulterior. L-am dat afară din curte, am țipat la el să plece imediat și să nu mai vină niciodată cu astfel de chestiuni. I-am zis și telefonic că dacă mai vine la mine cu situații din acestea îi fac plângere și-l dau în judecată. Verificați la fila 143 și următoarea din Volumul ÎC - transcriere convorbire telefonică. Surprinzător, filmarea tentativei de flagrant nu apare în dosarul de urmărire penală.

În același denunț al individului trimis în judecată pentru grup infracțional organizat, acesta arată că firma vărului meu ar fi obținut ilegal contracte cu achiziții publice, cu achiziție publică. Din întreg dosarul de urmărire penală nu rezultă că subsemnatul ar fi făcut trafic de influență pentru ca vărul meu să obțină contracte de achiziție publică.

Acesta a declarat că a obținut aceste contracte fără ajutorul meu și că eu nu i-am cerut niciodată vreun folos. Nu există nicio altă declarație împotriva mea în acest sens în dosar. Vărul meu, așa cum rezultă din dosar, ar fi avut încheiate pe o perioadă de 3-4 ani contracte de livrare mâncare la Spitalul județean Prahova, contracte perfect legale în valoare totală, rețineți, de 350 de mii de lei plus TVA. Suma este derizorie în raport cu perioada contractuală derulată pentru a putea măcar plana o suspiciune rezonabilă de trafic de influență pentru obținerea unor astfel de contracte, păguboase, de altfel, pentru vărul meu, care a și intrat în procedură de insolvență. DNA Ploiești a cerut arestarea preventivă pentru vărul meu, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a respins solicitarea. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat un vot negativ dosarului de urmărire penală, arătând în mod clar că situația de fapt nu a fost corect reținută și nu îmbracă forma unei infracțiuni pe care se poate dispune arestarea preventivă.

Consider că maniera în care denunțătorul și complicele acestuia au înțeles să prezinte organelor de cercetare penală situația de fapt este cel puțin nedreaptă și periculoasă. Se creează un precedent în care două persoane certate cu legea și moralitatea să poată să regizeze un astfel de scenariu și să compromită cariera și reputația oricărei persoane, indiferent din care partid politic face parte.

Din păcate, există în societate persoane care utilizează delațiunea în alt scop decât cel legal, pentru vendete sau beneficii personale. Oricare dintre noi putem fi subiectul acestor scenarii și nu este de dorit ca aceste înscenări ale unor persoane cu probleme grave de natură penală să poată fi validate de plenul Camerei Deputaților. Consider că și eu ca noi toți, de altfel, indiferent de culoarea sau formațiunea politică, indiferent de certurile și divergențele dintre noi, dintre opiniile și proiectele noastre beneficiez de prezumția de nevinovăție și de dreptul la imunitate în fața acestor scenarii rău intenționate care au reușit să inducă în eroare DNA Ploiești. Sper din suflet să nu reușească să inducă în eroare și membrii Camerei Deputaților.

Vreau să mai arăt că în opinia avocaților această urmărire penală s-a derulat cu încălcarea dreptului la apărare și cu încălcarea drepturilor procedurale. Am fost chemat la DNA exact în săptămâna dinaintea alegerilor. Mi s-a spus că nu este necesar să dau declarație și mi s-a comunicat să mă prezint miercuri pe 19.11.2014. Ulterior am aflat din presă comunicatul DNA și cererea de ridicare a imunității. Vă rog să vă aplecați cu atenție asupra acestei cereri prin care s-a solicitat încuviințarea percheziției, a reținerii și arestării. Motivele invocate de DNA în referat nu pot constitui motive temeinice pentru un vot favorabil.

În ceea ce privește cererea de efectuare a percheziției, DNA nu motivează în niciun mod de ce o astfel de măsură ar fi justificată în raport de pretinsele fapte pentru care sunt cercetat. Astfel, pentru pretinsele fapte din 2011 o percheziție nu ar fi de natură să conducă la aflarea adevărului în prezenta cauză, ci la o întinare a imaginii unui deputat al României. Cu toții avem familii, copii și o intruziune de acest gen, deși legală, nu ar crea decât panică și insecuritate.

În ceea ce privește cererea de încuviințare a reținerii, aceasta este o premieră, în toate celelalte cazuri o astfel de solicitare nu a existat și nici nu se justifică. Această măsură a reținerii ar justifica doar un beneficiu mediatic, iar nu scopul unui proces penal, respectiv aflarea adevărului și buna desfășurare a procesului penal, cu atât mai mult cu cât aceasta nu este supusă vreunui control al unui judecător de drepturi și libertăți.

În ceea ce privește arestarea preventivă, consider că în cauză DNA Ploiești nu a făcut dovada existenței unei suspiciuni rezonabile că eu, Mircea Roșca, aș fi săvârșit o faptă penală. Dacă respectivul consilier ar fi luat o sumă de bani, aceasta nu a ajuns la mine niciodată. Nu există nicio probă că aș fi făcut trafic de influență pentru vărul meu, pentru obținerea unor contracte ilegale. Este absurd să se susțină că aș fi avut beneficii de pe urma vărului meu, întrucât una din mașinile conduse de mine este în leasing pe firma vărului meu. Cu toții folosim mașini proprii ale verilor, ale părinților, soțiilor, prietenilor, asta nu înseamnă că suntem infractori.

De asemenea, afirm că DNA Ploiești când a susținut că am primit de la vărul meu lucrări în construcții, respectiv edificarea unui zid, nu a cunoscut faptul că zidul este chiar al vărului meu, pentru că ne aflăm în indiviziune cu proprietățile. Toate aceste susțineri le voi proba cu acte, cu declarația mea, cu expertiză etc. și-mi voi demonstra nevinovăția, întrucât până în prezent nu am putut să-mi fac probe, pentru că nu am știut de existența acestui dosar.

Prin referatul DNA se solicită ridicarea imunității, pentru că un deputat prezintă pericol public, în virtutea funcției, întrucât are un cerc relațional extins. Dacă validăm asta, înseamnă că instituim o prezumție conform căreia oricare dintre noi, deși am fost de bună-credință, deși am respectat mereu legea, fiecare dintre noi este sau poate fi un traficant de influență din cauza cercului relațional în care ne aflăm în virtutea funcției.

Nu mă voi ascunde niciodată în spatele vreunei funcții și nu voi încerca să profit de calitatea de demnitar pentru a fugi de justiție, nu mă ascund în spatele imunității parlamentare, însă în două ore cât am reușit să citesc dosarul, deși ceilalți colegi deputați au avut săptămâni întregi la dispoziție, am constatat că oricare dintre noi, orice deputat poate fi la mâna unor delincvenți ce regizează conversații în vederea producerii de consecințe juridice. Mă declar pro votului favorabil al ridicării imunității, dar el trebuie să justifice interesul țării, al legii, al cetățenilor, nu pentru a da satisfacție unor infractori certați cu moralitatea.

Ne aflăm într-un moment politic de tranziție când alegătorii noștri ne-au tras un semnal de alarmă că doresc altceva pentru țara lor. Trebuie să înțelegem cu toții și noi aici, cât și alegătorii noștri ce înseamnă această imunitate și scopul pe care legiuitorul l-a avut când a legiferat-o, și anume acela ca un deputat să poată fi protejat de infractori, de delicvenți, astfel încât să putem să ne exercităm funcțiile liberi, fără să ne fie teamă de apartenența noastră politică, de proiectele și ideile noastre, să ne facem treaba potrivit legii, în beneficiul cetățeanului.

Noi, deputații, trebuie să fim un exemplu de legalitate și transparență. Eu personal sunt și voi fi mereu. Trebuie să credibilizăm această instituție prin votul nostru responsabil în raport cu dispozițiile legale, iar nu în funcție de contextul politic existent.

Cu toate astea, rămân consecvent, nu m-a obligat nimeni și nu mi-a cerut-o nimeni: fac politică de 16 ani în Partidul Național Liberal și n-o să permit nimănui să-mi dea vreodată un ordin și să-mi spună ce să fac cu judecata mea și cu decizia mea. Este o decizie personală și, așa cum am dat în comunicat, o mențin în continuare, să rămân consecvent și sper să nu rămân singurul. Și cer Camerei Deputaților să mi se ridice imunitatea parlamentară. Sunt total nevinovat, este o dramă ce mi se întâmplă și, din păcate, sunt o victimă a contextului politic.

Dacă vrem un nou început, într-o Românie nouă, nu trebuie să mai generalizăm. Nu toți suntem la fel, unii sunt educați, alții sunt frumoși. Unii sunt inteligenți, iar alții sunt proști. Unii sunt pesediști, iar alții sunt liberali. Unii sunt hoți și au devalizat țara, iar alții sunt cinstiți.

Din păcate pentru mine, într-o țară în care toți hoții se disculpă, este greu să-mi demonstrez nevinovăția. Rămâne întrebarea pusă de mine la Comisia juridică astăzi, există măcar o probă care să mă încrimineze în acest dosar?

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Luări de cuvânt din partea grupurilor politice parlamentare, vă rog frumos. Vă rog frumos, așteptam să luați cuvântul.

Domnul Scutaru.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian George Scutaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cazul colegului nostru Mircea Roșca a încercat să fie folosit chiar și în ultimele zile ale campaniei electorale punând un semn de egalitate între ceea ce ar fi făcut Mircea Roșca și alți colegi care săptămâni la rând s-au ascuns fie după lipsa cvorumului, fie după absența colegilor lor și mă refer la colegi din Senat sau din Camera Deputaților.

Ca lider de grup și ca deputat care-i sunt coleg de ani buni domnului Mircea Roșca, nu pot să nu remarc curajul pe care Mircea Roșca l-a arătat astăzi de la tribuna Parlamentului și apelul pe care l-a făcut ca, în final, indiferent de consistența probatoriului, să fie un vot în favoarea solicitărilor făcute. Din punctul meu de vedere, ca lider de grup, aceasta este diferența, astăzi arătată, între această luare de cuvânt și luările de cuvânt anterioare.

Domnule președinte, domnilor colegi,

Grupul parlamentar liberal este consecvent cu atitudinea pe care a avut-o în alte asemenea solicitări și va vota pentru cererea de încuviințare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Alte luări de cuvânt. Bun.

Proiectul de hotărâre. Dacă sunt obiecții sau comentarii la proiectul de hotărâre? Nu sunt. Bun.

Titlul hotărârii. Nu, aprobat.

Preambul. Nu, aprobat.

La articolul unic. Nu, aprobat.

Bun, dragi colegi, știți procedura de vot, nu o mai comentăm. O să-l rog pe domnul deputat Mircovici să citească prezența.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule președinte, vă rog să...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O secundă, vă rog frumos. Chestorii, domnul Grama și domnul Palăr.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Gata, vă rog să-i permiteți să încep cu membrii Guvernului prezenți în sală.

Domnul Kelemen Hunor prezent

Doamna Plumb Rovana prezentă

Doamna Pană Adriana-Doina prezentă

Doamna Cristea Aurelia prezentă

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles, domnul Hunor este ministrul etern. Gata, dar eu sunt de acord, să știți... este ministru până..., deci dacă domnul Mircovici a zis, vă rog frumos să nu-l contraziceți.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Eu am făcut apelul unui deputat și a votat și el...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

E foarte bine. Vă rog frumos...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Adam Ioan - absent
Adam Luminița-Pachel - prezentă
Adăscăliței Constantin - prezent
Alexe Costel - prezent
Alexe Florin-Alexandru - prezent
Almăjanu Marin - prezent
Amet Varol - prezent
Anastase Roberta Alma - absentă
Andea Petru - prezent
Andronache Gabriel - prezent
Anghel Gabriela-Lola - prezentă
Antal István - prezent
Anton Marin - prezent
Anușca Roxana-Florentina - prezentă
Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
Arsene Ionel - prezent
Avram Constantin - prezent
Avram Marian - prezent
Axente Ioan - prezent
Babuș Radu - prezent
Balan Ioan - absent
Baltă Mihai - prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru - prezent
Bălan Ion - prezent
Bănicioiu Nicolae - absent
Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
Bejinariu Eugen - prezent
Benga Ioan - prezent
Berci Vasile - prezent
Birchall Ana - prezentă
Bîrsășteanu Florică - prezent
Blăjuț Viorel-Ionel - prezent
Blănariu Valentin - prezent
Boboc Valentin Gabriel - prezent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț - absent
Bogdănici Camelia-Margareta - prezentă
Boghicevici Claudia - prezentă
Bónis István - prezent
Borbély László - absent
Bordeianu Dan - absent
Bot Octavian - absent
Bucur Constantin-Alin - prezent
Bucura-Oprescu Simona - prezentă
Budurescu Daniel-Stamate - prezent
Buican Cristian - prezent
Buicu Corneliu-Florin - absent
Burlacu Ștefan - prezent
Calimente Mihăiță - prezent
Caloianu Mario-Ernest - prezent
Calotă Florică Ică - prezent
Canacheu Costică - prezent
Cazan Mircea-Vasile - prezent
Călin Ion - prezent
Căprar Dorel-Gheorghe - absent
Cătăniciu Steluța-Gustica - prezentă
Cernea Remus-Florinel - prezent
Chebac Eugen - prezent
Cherecheș Florica - prezentă
Chiriță Dumitru - prezent
Chirteș Ioan-Cristian - absent
Chirvăsuță Laurențiu - prezent
Chițoiu Daniel - absent
Cioată Cezar - prezent
Ciobanu Gheorghe - prezent
Ciobanu Liliana - prezentă
Ciocan Dan - prezent
Ciofu Tamara-Dorina - prezentă
Ciolacu Ion-Marcel - prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel - prezent
Ciucă Liviu-Bogdan - prezent
Ciuhodaru Tudor - prezent
Ciurariu Florin - prezent
Cocei Erland - prezent
Codîrlă Liviu - prezent
Comșa Cornel-George - prezent
Condurățeanu Andrei-Răzvan - prezent
Constantin Daniel - absent
Cosma Vlad-Alexandru - absent
Costin Gheorghe - prezent
Covaci Dorel - prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel - prezent
Crăciunescu Grigore - prezent
Cristea Aurelia - prezentă
Cristea Victor - prezent
Cristian Horia - absent
Cseke Attila-Zoltan - prezent
Culețu Dănuț - prezent
Cupă Ion - prezent
Cupșa Ioan - prezent
Daea Petre - prezent
Dalca Ștefan-Petru - prezent
Dascălu Constantin - prezent
Deaconu Mihai - prezent
Delureanu Virgil - prezent
Diaconu Adrian-Nicolae - prezent
Diaconu Mihai-Bogdan - prezent
Dima Toader - prezent
Diniță Ion - prezent
Dîrzu Ioan - prezent
Doboș Anton - prezent
Dobre Mircea-Titus - prezent
Dobre Victor Paul - prezent
Dobrinescu Traian - prezent
Dolha Mircea - prezent
Dolha Nechita-Stelian - prezent
Dolineaschi Andrei - absent
Donțu Mihai-Aurel - prezent
Dragnea Nicolae-Liviu - absent
Dragomir Gheorghe - prezent
Dragomir Maria - prezentă
Dragomir Viorel Marian - prezent
Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
Drăghici Sonia-Maria - prezentă
Drăgușanu Vasile-Cătălin - prezent
Dumbrăvanu Paul - prezent
Dumitrache Ileana Cristina - prezentă
Dumitru Georgică - prezent
Dumitru Ioana-Jenica - prezentă
Dumitru Ovidiu-Ioan - absent
Dușa Mircea - absent
Emacu Gheorghe - prezent
Enache Marian - prezent
Enea Constantin-Cosmin - prezent
Eparu Ion - prezent
Erdei Dolóczki István - prezent
Fejér László-Ődőn - prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel - prezent
Firczak Gheorghe - prezent
Florea Damian - prezent
Florea Daniel - prezent
Fonta Nuțu - prezent
Frăticiu Gheorghe - prezent
Galan Constantin - prezent
Ganț Ovidiu Victor - prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
Găină Mihăiță - prezent
Geantă Florian Daniel - prezent
Gerea Andrei Dominic - prezent
Gheorghe Andrei Daniel - prezent
Gheorghe Florin - prezent
Gheorghe Tinel - prezent
Ghera Giureci-Slobodan - prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian - prezent
Ghiveciu Marian - prezent
Gireadă Dumitru-Verginel - prezent
Gliga Vasile Ghiorghe - prezent
Gorghiu Alina-Ștefania - prezentă
Grama Horia - prezent
Grecea Maria - prezentă
Grindeanu Sorin Mihai - prezent
Gudu Vasile - prezent
Gunia Dragoș-Ionel - absent
Guran Virgil - prezent
Gurzău Adrian - prezent
Gust Băloșin Florentin - prezent
Gvozdenovici Slavomir - prezent
Harbuz Liviu - prezent
Hărău Eleonora-Carmen - prezentă
Holban Titi - prezent
Horga Vasile - prezent
Hulea Ioan - prezent
Iacob Ridzi Monica Maria - absentă
Iacoban Sorin-Avram - prezent
Ialomițianu Gheorghe - prezent
Iancu Iulian - prezent
Iane Daniel - prezent
Iane Ovidiu-Cristian - prezent
Ibram Iusein - prezent
Ignat Miron - prezent
Iliuță Vasile - prezent
Intotero Natalia-Elena - prezentă
Ionescu Aurelian - prezent
Ionescu George - prezent
Iordache Florin - prezent
Irimie Vicențiu-Mircea - absent
Iriza Scarlat - prezent
Ispir Raluca-Cristina - prezentă
Itu Cornel - prezent
Kelemen Atilla-Béla-László - prezent
Kelemen Hunor - prezent
Kerekes Károly - prezent
Kereskényi Gábor - prezent
Khraibani Camelia - prezentă
Korodi Attila - absent
Laza-Matiuța Liviu - absent
Longher Ghervazen - prezent
Lubanovici Mircea - prezent
Lupu Mihai - prezent
Man Mircea - prezent
Manda Iulian Claudiu - prezent
Manea Victor-Gheorghe - prezent
Manolache Marius - prezent
Manolescu Oana - prezentă
Marcoci Vlad - prezent
Marcu Nicu - prezent
Marcu Viorica - prezentă
Marian Ion Cristinel - prezent
Marica Petru-Sorin - prezent
Marin Gheorghe - prezent
Marin Laura - prezentă
Markó Attila-Gabor - prezent
Marocico Ion - prezent
Martin Eduard-Stelian - prezent
Márton Árpád-Francisc - prezent
Máté András-Levente - prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei - absent
Mazilu Constantin - absent
Măduța Flavius-Luigi - absent
Melinte Ion - absent
Merka Adrian-Miroslav - absent
Mihai Aurelian - prezent
Mihăilă Ioan - prezent
Mihăilescu Ion-Bogdan - prezent
Militaru Lucian - prezent
Mincă Liliana - prezentă
Mircovici Niculae - prezent
Mironescu Răzvan Horia - prezent
Mitrea Manuela - prezentă
Mitrea Miron Tudor - prezent
Mîrza Gavril - absent
Mocanu Adrian - prezent
Mocanu Vasile - prezent
Mocioalcă Ion - prezent
Mocioi Niculina - prezentă
Moisii Constantin - prezent
Moldovan Carmen Ileana - prezentă
Moldovan Ioan - prezent
Moldovan Iosif - prezent
Molnar Zsolt - prezent
Motreanu Dan-Ștefan - prezent
Moț Constantin-Stelian-Emil - prezent
Movilă Petru - prezent
Muntean Mircia - absent
Munteanu Ioan - prezent
Murgu Neagu - prezent
Nassar Rodica - prezentă
Nazare Alexandru - prezent
Neacșu Marian - prezent
Necula Cosmin - prezent
Negruț Clement - prezent
Negruț Cornelia - prezentă
Nețoiu Gheorghe - absent
Nica Nicolae-Ciprian - prezent
Nichita Cristina - prezentă
Nicoară Romeo Florin - prezent
Nicolae Alexandri - prezent
Nicolae Florian - prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
Nicolescu Theodor-Cătălin - prezent
Nicolicea Eugen - absent
Niculae Aurel - prezent
Niculescu Dumitru - prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - prezent
Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana - absentă
Nistor Gheorghe-Vlad - prezent
Nistor Laurențiu - prezent
Nistor Marioara - prezentă
Niță Constantin - absent
Niță Emil - prezent
Nosa Iuliu - prezent
Oajdea Daniel Vasile - absent
Ochi Ion - prezent
Oltean Ioan - prezent
Orban Ludovic - prezent
Oros Nechita-Adrian - prezent
Palașcă Viorel - prezent
Palăr Ionel - prezent
Paleologu Theodor - prezent
Pambuccian Varujan - prezent
Pană Adriana-Doina - prezentă
Pardău Dumitru - prezent
Paul Maria-Andreea - absentă
Păun Nicolae - absent
Pârgaru Ion - prezent
Pâslaru Florin-Costin - prezent
Peia Ninel - prezent
Petrea Dorin Silviu - prezent
Petrescu Petre - prezent
Petric Octavian - absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea - prezent
Plumb Rovana - prezentă
Pocora Cristina-Ancuța - prezentă
Podașcă Gabriela-Maria - prezentă
Ponta Victor-Viorel - absent
Pop Georgian - prezent
Popa Octavian-Marius - prezent
Popa Radu Mihai - prezent
Popeangă Vasile - prezent
Popescu Dan-Cristian - prezent
Popescu Dumitru-Iulian - prezent
Popescu Florin Aurelian - absent
Popoviciu Alin Augustin Florin - absent
Potor Călin - prezent
Preda Cezar-Florin - absent
Pușcaș Iacob - prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru - prezent
Răducanu Ion - prezent
Rădulescu Cătălin-Marian - prezent
Rădulescu Constantin - prezent
Rădulescu Romeo - prezent
Rățoi Neculai - prezent
Resmeriță Cornel-Cristian - absent
Rizea Cristian - prezent
Roman Cristian-Constantin - prezent
Roman Gheorghe - prezent
Roman Ioan Sorin - prezent
Roman Petre - prezent
Roman Victor - prezent
Roșca Lucreția - prezentă
Roșca Mircea - prezent
Rotaru Răzvan - prezent
Rusu Valentin - absent
Sava Andrei-Valentin - prezent
Sămărtinean Cornel-Mircea - prezent
Săpunaru Nini - prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian - prezent
Scarlat George - prezent
Schelean Valeria-Diana - prezentă
Scutaru Adrian George - prezent
Secară Florin Mihail - prezent
Sefer Cristian-George - prezent
Seres Dénes - prezent
Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
Simedru Dan Coriolan - prezent
Simionescu Adrian Constantin - absent
Smarandache Miron Alexandru - prezent
Solomon Adrian - absent
Stan Ioan - absent
Stan Ion - prezent
Stanciu Anghel - absent
Stanciu Zisu - prezent
Stancu Ionel - prezent
Stativă Irinel Ioan - absent
Stănescu Alexandru - prezent
Stănișoară Mihai - prezent
Steriu Valeriu-Andrei - prezent
Stoica Mihaela - absentă
Stragea Sorin Constantin - prezent
Stroe Ionuț-Marian - prezent
Stroe Radu - prezent
Sturzu Mihai-Răzvan - prezent
Suciu Vasile-Daniel - prezent
Surdu Raluca - prezentă
Surugiu Iulian-Radu - prezent
Szabó Ödön - prezent
Șcheau Ion - prezent
Șimon Gheorghe - prezent
Șoptică Costel - prezent
Șova Lucian - prezent
Ștefan Viorel - prezent
Ștefănescu Elena Cătălina - prezentă
Știrbu Gigel-Sorinel - prezent
Tabugan Ion - prezent
Taloș Gheorghe-Mirel - absent
Tararache Mihai - prezent
Tămâian Ioan - prezent
Tănase Răzvan-Ionuț - prezent
Tănăsescu Claudiu-Andrei - prezent
Tătaru Florin-Cristian - prezent
Teju Sorin - prezent
Teodorescu Cătălin-Florin - prezent
Teodorescu Ioan Viorel - prezent
Thuma Hubert Petru Ștefan - prezent
Tiuch Cătălin - prezent
Tîlvăr Angel - prezent, a votat
Toader Mircea-Nicu - prezent, a votat
Tocuț Dan-Laurențiu - prezent
Tomac Eugen - prezent
Traicu Rodin - prezent
Tudorache Daniel - prezent
Tudorie Violeta - prezentă
Tudose Mihai - prezent, a votat
Turcan Raluca - prezentă
Tușa Adriana-Diana - prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu - prezent
Țîmpău Radu-Bogdan - prezent
Udrea Elena-Gabriela - prezentă, a votat
Udriște Gheorghe - absent
Uioreanu Elena-Ramona - prezentă
Urcan Ionaș-Florin - prezent
Uricec Eugen-Constantin - prezent, a votat
Ursărescu Dorinel - prezent
Vainer Aurel - prezent
Varga Lucia-Ana - prezentă
Varga Vasile - prezent
Vasilică Radu Costin - prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin - prezent
Vladu Iulian - prezent
Vlase Petru Gabriel - prezent, a votat
Vlădoiu Aurel - prezent
Voicu Mădălin-Ștefan - absent
Voicu Mihai Alexandru - prezent
Vreme Valerian - prezent
Vulpescu Ioan - prezent
Weber Mihai - prezent
Zaharcu Neviser - prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin - prezent
Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
Zisopol Dragoș-Gabriel - prezent
Zlati Radu - prezent

Dacă mai e cineva care n-a fost prezent la momentul apelului? Nu.

Domnule președinte, am terminat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Chestorii au votat?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Da.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Invit membrii Comisiei de validare și numărarea voturilor, cu cei doi secretari, să facă numărarea bilelor și să prezinte cât de repede pot procesul-verbal.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Gata, nu mai stați în sală. Ne vedem mâine la ora 8,30 aici.

Vă rog frumos. Pot să rămân și singur, dar vă mulțumesc foarte mult. Ați stat oricum 5 ore, 6 ore. Doamnele întotdeauna au fost serioase, așa încât cele 5 doamne care au rămas în sală, 6, 7, o să le rog frumos să...

Violeta, gata. Suntem noi, rămânem aici. Măcar aici să fie o diferență de gen. Eu o s-o las pe Cristina să te convingă, ca să nu zică după aceea cineva că am convins noi, social-democrații.

 
     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul secretar Niculae Mircovici va citi procesul-verbal.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra cererii ministrului justiției de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca.

Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu bile asupra cererii ministrului justiției și a proiectului de hotărâre privind încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.192/2014 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul teritorial Ploiești, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele: numărul total al deputaților - 401; numărul deputaților prezenți - 332; numărul total de voturi exprimate - 286; numărul de voturi anulate - 1; numărul de voturi valabil exprimate - 285, din care: voturi pentru - 220; voturi contra - 65.

În conformitate cu dispozițiile art.76 alin.(2) din Constituția României și ale art.195 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, hotărârea de încuviințare a arestării preventive se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Având în vedere că din totalul de 401 deputați au fost prezenți 332 și și-au exprimat votul valabil 285, din care 220 au votat pentru și 65 contra, se constată că a fost întrunită majoritatea de voturi necesare pentru adoptarea de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr.192/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești.

Încheiat astăzi, 18 noiembrie 2014.

Semnează Comisia de numărare și validare a voturilor și secretarii de ședință.

Am terminat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Vă urez o seară frumoasă și dumneavoastră și mass-mediei. Un alt fel de 332, nu?

O seară plăcută! Ne vedem mâine-dimineață la ora 8,30, la declarații politice.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 10:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro