Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.113/25-11-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 18-11-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2014

7. Prezentarea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată în Dosarul nr.192/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Ploiești. Prezentarea și dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 65/2014). (adoptată hotărârea prin vot secret cu bile)  

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Dragi colegi,

5. Intrăm la ultimul punct al ordinii de zi: cererea ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată în Dosarul penal nr.63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, precum și raportul Comisiei juridice, însoțit de proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților.

Ca și la domnul deputat Adam, și la domnul deputat Diniță mergem pe aceeași procedură pe care v-o supun atenției: citirea cererii ministrului justiției, prezentarea raportului Comisiei juridice și a Proiectului de Hotărâre, cuvântul domnului deputat Mircea Roșca - ... numai o secundă, domnule deputat Florea - ... pentru a prezenta punctul său de vedere, dezbaterea grupurilor parlamentare.

Dacă aveți obiecții la această procedură? Dacă nu, vă rog frumos să vă pregătiți cartelele pentru vot.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

218 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere.

Procedura a fost aprobată.

Domnul deputat Daniel Florea, aveți cuvântul.

Prezentați și cererea, și raportul, și Proiectul de Hotărâre. Da?

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Florea:

Solicitare de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive privind pe domnul deputat Mircea Roșca.

Stimate domnule președinte,

În temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată, art.195 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/94 privind Regulamentul Camerei Deputaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.157 din Codul de procedură penală, precum și prevederile art.223 alin.(1) și (2) Cod procedură penală, 224 Cod procedură penală, prin raportare la art.202 alin.(1), (3) și (4) Cod procedură penală, vă adresăm rugămintea de a analiza și soluționa, conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare, prezenta cerere de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive privind pe domnul deputat Mircea Roșca.

Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul justiției, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, privind încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a deputatului Roșca Mirca, inculpat în Dosarul penal nr.192/P/2014.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu adresa nr.2837/C/2014 a înaintat ministrului justiției, domnul Robert Marius Cazanciuc, referatul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, întocmit în Dosarul nr.192/P/2014 privind pe Roșca Mircea, deputat în Parlamentul României, pentru care, în temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, și art.195 alin.(1) și (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicită Camerei Deputaților încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a deputatului Roșca Mircea, inculpat în Dosarul penal nr.192/P/2014, pentru faptele descrise în referatul întocmit de procurorii de caz.

Domnul deputat Roșca Mircea este cercetat sub aspectul săvârșirii în concurs real a două infracțiuni de trafic de influență.

Prima infracțiune prevăzută de art.291 alin.(1) Cod procedură penală raportat la art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) Cod procedură penală și a doua infracțiune prevăzută de art.291 alin.(1) Cod penal, raportat la art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) Cod penal, patru acte materiale corespunzătoare numărului de instituții la nivelul cărora s-a realizat influența cu aplicarea art.5 alin.(1) Cod penal cu aplicarea finală a art.38 alin.(1) Cod penal.

Cererea ministrului justiției este însoțită de referatul procurorului de caz cu propunerea de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive, datat 11 noiembrie 2014 și are atașată documentația pusă la dispoziție de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv 13 volume de fotocopii ale unor acte din Dosarul de urmărire penală nr.192/P/2014.

În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat solicitarea Biroului permanent privind cererea ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a deputatului Roșca Mircea, inculpat în Dosarul penal nr.1922/P/2014 în ședința din 18 noiembrie 2014, în vederea întocmirii raportului prevăzut de art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât în temeiul prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ca lucrările comisiei să fie secrete.

În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, votul a fost secret.

Domnul deputat Roșca Mircea, asistat de domnul Alexandru Șerban și doamna Tănăsică Oana, avocați împuterniciți să desfășoare asistență juridică și reprezentare, au participat la ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități și și-au prezentat punctul de vedere cu privire la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

În urma luărilor de cuvânt și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei, precum și a domnului deputat Roșca Mircea, s-a trecut la procedura de vot secret cu buletine de vot.

Au fost prezenți 23 de deputați din numărul total de 27 de membri ai comisiei.

După vot, domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a distribuit buletinele, a precizat faptul că există trei ipoteze: respectiv vot pentru, împotrivă, abținere pentru încuviințarea percheziției domiciliare; doi - vot pentru împotrivă, abținere pentru încuviințarea reținerii; trei - vot pentru împotrivă, abținere pentru încuviințarea arestării preventive.

Forma buletinului de vot a fost aprobată de comisie cu unanimitate de voturi.

În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica a prezentat rezultatul votului: zece voturi pentru încuviințarea percheziției domiciliare, 13 voturi împotriva percheziției domiciliare; șase voturi pentru încuviințarea reținerii, 16 voturi împotriva reținerii domnului deputat Roșca Mircea, o abținere; șapte voturi pentru încuviințarea arestării preventive, 15 voturi împotriva arestării preventive a domnului deputat Roșca Mircea și o abținere.

Membrii Comisiei juridice au constatat că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților pentru adoptarea unui raport privind aprobarea cererii ministrului justiției Robert-Marius Cazanciuc referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Direcția Națională Anticorupție privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Roșca Mircea.

Față de cele prezentate mai sus, în situația în care plenul Camerei Deputaților va decide aprobarea cererii ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitor la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Ploiești de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Roșca Mircea, Comisia juridică, de disciplină și imunități înaintează plenului Camerei Deputaților Proiectul de Hotărâre.

Proiectul de Hotărâre

Hotărâre privind încuviințarea percheziției domiciliare a reținerii și arestării preventive a unui deputat

În temeiul dispozițiilor art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, ale art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, și ale art.195 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Camera Deputaților încuviințează percheziția domiciliară, reținerea și arestarea preventivă a domnului deputat Roșca Mircea în dosarul nr.192/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnul deputat Mircea Roșca, pentru prezentarea punctului de vedere.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Roșca:

Bună seara.

Trebuie să vă recunosc că sunt într-o stare de șoc... ceea ce mi se întâmplă.

Eu trebuie să clarific niște lucruri înainte de a citi ceea ce mi s-a întâmplat.

Astăzi, la Comisia juridică, am întrebat dacă există o singură probă care să mă incrimineze. Ăsta e rezultatul votului. Văd aici oameni care se bat, PSD-iști, liberali, cine a votat, cum a votat. Cred că au votat oameni care au făcut o analiză și n-au găsit proba aia. Eu nu am văzut-o, pentru că nu mi s-a dat posibilitatea. E bine să cunoașteți că am avut doar o oră și jumătate să văd dosarul, în raport cu alți colegi care studiază dosarul de trei săptămâni și sunt multe, multe alte lucruri care, pur și simplu, sunt într-un contrast total cu tot ceea ce trebuie să însemne respectul față de un parlamentar, de un demnitar, de un om care vine să creeze legi pentru români, pentru România.

După cum bine cunoașteți, vineri, înaintea alegerilor electorale, am emis un comunicat de presă și am arătat că doresc ridicarea imunității, astfel încât organele de cercetare penală să poată solicita și efectua orice acte de urmărire penală, așa cum ar fi făcut față de orice cetățean al acestei țări.

Am arătat că sunt nevinovat și cred în instituțiile din țara noastră și în modul în care acestea își îndeplinesc atribuțiile. Cred în continuare în aceste instituții, dar după ce am văzut dosarul de urmărire penală am ajuns la concluzia că și organele de cercetare penală pot fi induse în eroare în mod intenționat de anumite persoane certate cu legea și moralitatea socială.

În cauza mea, un individ cu probleme grave psihice, un fel de schizofrenie acută, și cu probleme juridice, cercetat pentru evaziune fiscală, grup infracțional organizat și alte infracțiuni, în prezent aflat sub control judiciar după aproape șapte luni de arest preventiv - a se vedea Dosarul nr.515/105/2014 -, cu scopul de a-și genera consecințe penale mai favorabile în propria cauză ce se află pe rolul instanțelor și dintr-o vendetă personală a pus la cale un plan de discreditare și învinuire nedreaptă împotriva mea.

Denunțătorul, împreună cu un consilier de la Primăria Azuga au făcut o înregistrare tehnică cu ei înșiși, prin care denunțătorul recunoaște că, în cursul anului 2011, a dat consilierului o sumă de 20000 de euro, iar consilierul arată că a împărțit această sumă cu ceilalți membri în consiliul din care face parte, respectiv 5000 de euro ar fi remis-o către mine.

Aceasta este proba pe care se bazează acuzația coniventă și discuția dintre cei doi infractori, discuție la care eu nu am participat și nici nu am avut cunoștință de ea. La acea dată eram un simplu consilier și nu avem nicio posibilitate reală de a influența în vreun mod decizia. Nu există nicio dovadă că suma respectivă a ajuns la mine, ba mai mult, numitul Popescu, acel consilier care susține că în anul 2011 mi-a dat cei 5000 de euro, a venit la sfârșitul lunii septembrie anul acesta la mine acasă spunându-mi: "Domnule președinte, trebuie să vă dau acum, trebuia să vă dau acum patru ani niște bani și am venit să vi-i dau acum în campanie." Și a încercat să-mi lase o sumă de bani în vederea efectuării unui flagrant, aspect pe care aveam să-l constat ulterior. L-am dat afară din curte, am țipat la el să plece imediat și să nu mai vină niciodată cu astfel de chestiuni. I-am zis și telefonic că dacă mai vine la mine cu situații din acestea îi fac plângere și-l dau în judecată. Verificați la fila 143 și următoarea din Volumul ÎC - transcriere convorbire telefonică. Surprinzător, filmarea tentativei de flagrant nu apare în dosarul de urmărire penală.

În același denunț al individului trimis în judecată pentru grup infracțional organizat, acesta arată că firma vărului meu ar fi obținut ilegal contracte cu achiziții publice, cu achiziție publică. Din întreg dosarul de urmărire penală nu rezultă că subsemnatul ar fi făcut trafic de influență pentru ca vărul meu să obțină contracte de achiziție publică.

Acesta a declarat că a obținut aceste contracte fără ajutorul meu și că eu nu i-am cerut niciodată vreun folos. Nu există nicio altă declarație împotriva mea în acest sens în dosar. Vărul meu, așa cum rezultă din dosar, ar fi avut încheiate pe o perioadă de 3-4 ani contracte de livrare mâncare la Spitalul județean Prahova, contracte perfect legale în valoare totală, rețineți, de 350 de mii de lei plus TVA. Suma este derizorie în raport cu perioada contractuală derulată pentru a putea măcar plana o suspiciune rezonabilă de trafic de influență pentru obținerea unor astfel de contracte, păguboase, de altfel, pentru vărul meu, care a și intrat în procedură de insolvență. DNA Ploiești a cerut arestarea preventivă pentru vărul meu, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a respins solicitarea. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat un vot negativ dosarului de urmărire penală, arătând în mod clar că situația de fapt nu a fost corect reținută și nu îmbracă forma unei infracțiuni pe care se poate dispune arestarea preventivă.

Consider că maniera în care denunțătorul și complicele acestuia au înțeles să prezinte organelor de cercetare penală situația de fapt este cel puțin nedreaptă și periculoasă. Se creează un precedent în care două persoane certate cu legea și moralitatea să poată să regizeze un astfel de scenariu și să compromită cariera și reputația oricărei persoane, indiferent din care partid politic face parte.

Din păcate, există în societate persoane care utilizează delațiunea în alt scop decât cel legal, pentru vendete sau beneficii personale. Oricare dintre noi putem fi subiectul acestor scenarii și nu este de dorit ca aceste înscenări ale unor persoane cu probleme grave de natură penală să poată fi validate de plenul Camerei Deputaților. Consider că și eu ca noi toți, de altfel, indiferent de culoarea sau formațiunea politică, indiferent de certurile și divergențele dintre noi, dintre opiniile și proiectele noastre beneficiez de prezumția de nevinovăție și de dreptul la imunitate în fața acestor scenarii rău intenționate care au reușit să inducă în eroare DNA Ploiești. Sper din suflet să nu reușească să inducă în eroare și membrii Camerei Deputaților.

Vreau să mai arăt că în opinia avocaților această urmărire penală s-a derulat cu încălcarea dreptului la apărare și cu încălcarea drepturilor procedurale. Am fost chemat la DNA exact în săptămâna dinaintea alegerilor. Mi s-a spus că nu este necesar să dau declarație și mi s-a comunicat să mă prezint miercuri pe 19.11.2014. Ulterior am aflat din presă comunicatul DNA și cererea de ridicare a imunității. Vă rog să vă aplecați cu atenție asupra acestei cereri prin care s-a solicitat încuviințarea percheziției, a reținerii și arestării. Motivele invocate de DNA în referat nu pot constitui motive temeinice pentru un vot favorabil.

În ceea ce privește cererea de efectuare a percheziției, DNA nu motivează în niciun mod de ce o astfel de măsură ar fi justificată în raport de pretinsele fapte pentru care sunt cercetat. Astfel, pentru pretinsele fapte din 2011 o percheziție nu ar fi de natură să conducă la aflarea adevărului în prezenta cauză, ci la o întinare a imaginii unui deputat al României. Cu toții avem familii, copii și o intruziune de acest gen, deși legală, nu ar crea decât panică și insecuritate.

În ceea ce privește cererea de încuviințare a reținerii, aceasta este o premieră, în toate celelalte cazuri o astfel de solicitare nu a existat și nici nu se justifică. Această măsură a reținerii ar justifica doar un beneficiu mediatic, iar nu scopul unui proces penal, respectiv aflarea adevărului și buna desfășurare a procesului penal, cu atât mai mult cu cât aceasta nu este supusă vreunui control al unui judecător de drepturi și libertăți.

În ceea ce privește arestarea preventivă, consider că în cauză DNA Ploiești nu a făcut dovada existenței unei suspiciuni rezonabile că eu, Mircea Roșca, aș fi săvârșit o faptă penală. Dacă respectivul consilier ar fi luat o sumă de bani, aceasta nu a ajuns la mine niciodată. Nu există nicio probă că aș fi făcut trafic de influență pentru vărul meu, pentru obținerea unor contracte ilegale. Este absurd să se susțină că aș fi avut beneficii de pe urma vărului meu, întrucât una din mașinile conduse de mine este în leasing pe firma vărului meu. Cu toții folosim mașini proprii ale verilor, ale părinților, soțiilor, prietenilor, asta nu înseamnă că suntem infractori.

De asemenea, afirm că DNA Ploiești când a susținut că am primit de la vărul meu lucrări în construcții, respectiv edificarea unui zid, nu a cunoscut faptul că zidul este chiar al vărului meu, pentru că ne aflăm în indiviziune cu proprietățile. Toate aceste susțineri le voi proba cu acte, cu declarația mea, cu expertiză etc. și-mi voi demonstra nevinovăția, întrucât până în prezent nu am putut să-mi fac probe, pentru că nu am știut de existența acestui dosar.

Prin referatul DNA se solicită ridicarea imunității, pentru că un deputat prezintă pericol public, în virtutea funcției, întrucât are un cerc relațional extins. Dacă validăm asta, înseamnă că instituim o prezumție conform căreia oricare dintre noi, deși am fost de bună-credință, deși am respectat mereu legea, fiecare dintre noi este sau poate fi un traficant de influență din cauza cercului relațional în care ne aflăm în virtutea funcției.

Nu mă voi ascunde niciodată în spatele vreunei funcții și nu voi încerca să profit de calitatea de demnitar pentru a fugi de justiție, nu mă ascund în spatele imunității parlamentare, însă în două ore cât am reușit să citesc dosarul, deși ceilalți colegi deputați au avut săptămâni întregi la dispoziție, am constatat că oricare dintre noi, orice deputat poate fi la mâna unor delincvenți ce regizează conversații în vederea producerii de consecințe juridice. Mă declar pro votului favorabil al ridicării imunității, dar el trebuie să justifice interesul țării, al legii, al cetățenilor, nu pentru a da satisfacție unor infractori certați cu moralitatea.

Ne aflăm într-un moment politic de tranziție când alegătorii noștri ne-au tras un semnal de alarmă că doresc altceva pentru țara lor. Trebuie să înțelegem cu toții și noi aici, cât și alegătorii noștri ce înseamnă această imunitate și scopul pe care legiuitorul l-a avut când a legiferat-o, și anume acela ca un deputat să poată fi protejat de infractori, de delicvenți, astfel încât să putem să ne exercităm funcțiile liberi, fără să ne fie teamă de apartenența noastră politică, de proiectele și ideile noastre, să ne facem treaba potrivit legii, în beneficiul cetățeanului.

Noi, deputații, trebuie să fim un exemplu de legalitate și transparență. Eu personal sunt și voi fi mereu. Trebuie să credibilizăm această instituție prin votul nostru responsabil în raport cu dispozițiile legale, iar nu în funcție de contextul politic existent.

Cu toate astea, rămân consecvent, nu m-a obligat nimeni și nu mi-a cerut-o nimeni: fac politică de 16 ani în Partidul Național Liberal și n-o să permit nimănui să-mi dea vreodată un ordin și să-mi spună ce să fac cu judecata mea și cu decizia mea. Este o decizie personală și, așa cum am dat în comunicat, o mențin în continuare, să rămân consecvent și sper să nu rămân singurul. Și cer Camerei Deputaților să mi se ridice imunitatea parlamentară. Sunt total nevinovat, este o dramă ce mi se întâmplă și, din păcate, sunt o victimă a contextului politic.

Dacă vrem un nou început, într-o Românie nouă, nu trebuie să mai generalizăm. Nu toți suntem la fel, unii sunt educați, alții sunt frumoși. Unii sunt inteligenți, iar alții sunt proști. Unii sunt pesediști, iar alții sunt liberali. Unii sunt hoți și au devalizat țara, iar alții sunt cinstiți.

Din păcate pentru mine, într-o țară în care toți hoții se disculpă, este greu să-mi demonstrez nevinovăția. Rămâne întrebarea pusă de mine la Comisia juridică astăzi, există măcar o probă care să mă încrimineze în acest dosar?

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Luări de cuvânt din partea grupurilor politice parlamentare, vă rog frumos. Vă rog frumos, așteptam să luați cuvântul.

Domnul Scutaru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian George Scutaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cazul colegului nostru Mircea Roșca a încercat să fie folosit chiar și în ultimele zile ale campaniei electorale punând un semn de egalitate între ceea ce ar fi făcut Mircea Roșca și alți colegi care săptămâni la rând s-au ascuns fie după lipsa cvorumului, fie după absența colegilor lor și mă refer la colegi din Senat sau din Camera Deputaților.

Ca lider de grup și ca deputat care-i sunt coleg de ani buni domnului Mircea Roșca, nu pot să nu remarc curajul pe care Mircea Roșca l-a arătat astăzi de la tribuna Parlamentului și apelul pe care l-a făcut ca, în final, indiferent de consistența probatoriului, să fie un vot în favoarea solicitărilor făcute. Din punctul meu de vedere, ca lider de grup, aceasta este diferența, astăzi arătată, între această luare de cuvânt și luările de cuvânt anterioare.

Domnule președinte, domnilor colegi,

Grupul parlamentar liberal este consecvent cu atitudinea pe care a avut-o în alte asemenea solicitări și va vota pentru cererea de încuviințare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Alte luări de cuvânt. Bun.

Proiectul de hotărâre. Dacă sunt obiecții sau comentarii la proiectul de hotărâre? Nu sunt. Bun.

Titlul hotărârii. Nu, aprobat.

Preambul. Nu, aprobat.

La articolul unic. Nu, aprobat.

Bun, dragi colegi, știți procedura de vot, nu o mai comentăm. O să-l rog pe domnul deputat Mircovici să citească prezența.

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule președinte, vă rog să...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O secundă, vă rog frumos. Chestorii, domnul Grama și domnul Palăr.

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Gata, vă rog să-i permiteți să încep cu membrii Guvernului prezenți în sală.

Domnul Kelemen Hunor prezent

Doamna Plumb Rovana prezentă

Doamna Pană Adriana-Doina prezentă

Doamna Cristea Aurelia prezentă

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles, domnul Hunor este ministrul etern. Gata, dar eu sunt de acord, să știți... este ministru până..., deci dacă domnul Mircovici a zis, vă rog frumos să nu-l contraziceți.

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Eu am făcut apelul unui deputat și a votat și el...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

E foarte bine. Vă rog frumos...

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Adam Ioan - absent
Adam Luminița-Pachel - prezentă
Adăscăliței Constantin - prezent
Alexe Costel - prezent
Alexe Florin-Alexandru - prezent
Almăjanu Marin - prezent
Amet Varol - prezent
Anastase Roberta Alma - absentă
Andea Petru - prezent
Andronache Gabriel - prezent
Anghel Gabriela-Lola - prezentă
Antal István - prezent
Anton Marin - prezent
Anușca Roxana-Florentina - prezentă
Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
Arsene Ionel - prezent
Avram Constantin - prezent
Avram Marian - prezent
Axente Ioan - prezent
Babuș Radu - prezent
Balan Ioan - absent
Baltă Mihai - prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru - prezent
Bălan Ion - prezent
Bănicioiu Nicolae - absent
Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
Bejinariu Eugen - prezent
Benga Ioan - prezent
Berci Vasile - prezent
Birchall Ana - prezentă
Bîrsășteanu Florică - prezent
Blăjuț Viorel-Ionel - prezent
Blănariu Valentin - prezent
Boboc Valentin Gabriel - prezent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț - absent
Bogdănici Camelia-Margareta - prezentă
Boghicevici Claudia - prezentă
Bónis István - prezent
Borbély László - absent
Bordeianu Dan - absent
Bot Octavian - absent
Bucur Constantin-Alin - prezent
Bucura-Oprescu Simona - prezentă
Budurescu Daniel-Stamate - prezent
Buican Cristian - prezent
Buicu Corneliu-Florin - absent
Burlacu Ștefan - prezent
Calimente Mihăiță - prezent
Caloianu Mario-Ernest - prezent
Calotă Florică Ică - prezent
Canacheu Costică - prezent
Cazan Mircea-Vasile - prezent
Călin Ion - prezent
Căprar Dorel-Gheorghe - absent
Cătăniciu Steluța-Gustica - prezentă
Cernea Remus-Florinel - prezent
Chebac Eugen - prezent
Cherecheș Florica - prezentă
Chiriță Dumitru - prezent
Chirteș Ioan-Cristian - absent
Chirvăsuță Laurențiu - prezent
Chițoiu Daniel - absent
Cioată Cezar - prezent
Ciobanu Gheorghe - prezent
Ciobanu Liliana - prezentă
Ciocan Dan - prezent
Ciofu Tamara-Dorina - prezentă
Ciolacu Ion-Marcel - prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel - prezent
Ciucă Liviu-Bogdan - prezent
Ciuhodaru Tudor - prezent
Ciurariu Florin - prezent
Cocei Erland - prezent
Codîrlă Liviu - prezent
Comșa Cornel-George - prezent
Condurățeanu Andrei-Răzvan - prezent
Constantin Daniel - absent
Cosma Vlad-Alexandru - absent
Costin Gheorghe - prezent
Covaci Dorel - prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel - prezent
Crăciunescu Grigore - prezent
Cristea Aurelia - prezentă
Cristea Victor - prezent
Cristian Horia - absent
Cseke Attila-Zoltan - prezent
Culețu Dănuț - prezent
Cupă Ion - prezent
Cupșa Ioan - prezent
Daea Petre - prezent
Dalca Ștefan-Petru - prezent
Dascălu Constantin - prezent
Deaconu Mihai - prezent
Delureanu Virgil - prezent
Diaconu Adrian-Nicolae - prezent
Diaconu Mihai-Bogdan - prezent
Dima Toader - prezent
Diniță Ion - prezent
Dîrzu Ioan - prezent
Doboș Anton - prezent
Dobre Mircea-Titus - prezent
Dobre Victor Paul - prezent
Dobrinescu Traian - prezent
Dolha Mircea - prezent
Dolha Nechita-Stelian - prezent
Dolineaschi Andrei - absent
Donțu Mihai-Aurel - prezent
Dragnea Nicolae-Liviu - absent
Dragomir Gheorghe - prezent
Dragomir Maria - prezentă
Dragomir Viorel Marian - prezent
Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
Drăghici Sonia-Maria - prezentă
Drăgușanu Vasile-Cătălin - prezent
Dumbrăvanu Paul - prezent
Dumitrache Ileana Cristina - prezentă
Dumitru Georgică - prezent
Dumitru Ioana-Jenica - prezentă
Dumitru Ovidiu-Ioan - absent
Dușa Mircea - absent
Emacu Gheorghe - prezent
Enache Marian - prezent
Enea Constantin-Cosmin - prezent
Eparu Ion - prezent
Erdei Dolóczki István - prezent
Fejér László-Ődőn - prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel - prezent
Firczak Gheorghe - prezent
Florea Damian - prezent
Florea Daniel - prezent
Fonta Nuțu - prezent
Frăticiu Gheorghe - prezent
Galan Constantin - prezent
Ganț Ovidiu Victor - prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
Găină Mihăiță - prezent
Geantă Florian Daniel - prezent
Gerea Andrei Dominic - prezent
Gheorghe Andrei Daniel - prezent
Gheorghe Florin - prezent
Gheorghe Tinel - prezent
Ghera Giureci-Slobodan - prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian - prezent
Ghiveciu Marian - prezent
Gireadă Dumitru-Verginel - prezent
Gliga Vasile Ghiorghe - prezent
Gorghiu Alina-Ștefania - prezentă
Grama Horia - prezent
Grecea Maria - prezentă
Grindeanu Sorin Mihai - prezent
Gudu Vasile - prezent
Gunia Dragoș-Ionel - absent
Guran Virgil - prezent
Gurzău Adrian - prezent
Gust Băloșin Florentin - prezent
Gvozdenovici Slavomir - prezent
Harbuz Liviu - prezent
Hărău Eleonora-Carmen - prezentă
Holban Titi - prezent
Horga Vasile - prezent
Hulea Ioan - prezent
Iacob Ridzi Monica Maria - absentă
Iacoban Sorin-Avram - prezent
Ialomițianu Gheorghe - prezent
Iancu Iulian - prezent
Iane Daniel - prezent
Iane Ovidiu-Cristian - prezent
Ibram Iusein - prezent
Ignat Miron - prezent
Iliuță Vasile - prezent
Intotero Natalia-Elena - prezentă
Ionescu Aurelian - prezent
Ionescu George - prezent
Iordache Florin - prezent
Irimie Vicențiu-Mircea - absent
Iriza Scarlat - prezent
Ispir Raluca-Cristina - prezentă
Itu Cornel - prezent
Kelemen Atilla-Béla-László - prezent
Kelemen Hunor - prezent
Kerekes Károly - prezent
Kereskényi Gábor - prezent
Khraibani Camelia - prezentă
Korodi Attila - absent
Laza-Matiuța Liviu - absent
Longher Ghervazen - prezent
Lubanovici Mircea - prezent
Lupu Mihai - prezent
Man Mircea - prezent
Manda Iulian Claudiu - prezent
Manea Victor-Gheorghe - prezent
Manolache Marius - prezent
Manolescu Oana - prezentă
Marcoci Vlad - prezent
Marcu Nicu - prezent
Marcu Viorica - prezentă
Marian Ion Cristinel - prezent
Marica Petru-Sorin - prezent
Marin Gheorghe - prezent
Marin Laura - prezentă
Markó Attila-Gabor - prezent
Marocico Ion - prezent
Martin Eduard-Stelian - prezent
Márton Árpád-Francisc - prezent
Máté András-Levente - prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei - absent
Mazilu Constantin - absent
Măduța Flavius-Luigi - absent
Melinte Ion - absent
Merka Adrian-Miroslav - absent
Mihai Aurelian - prezent
Mihăilă Ioan - prezent
Mihăilescu Ion-Bogdan - prezent
Militaru Lucian - prezent
Mincă Liliana - prezentă
Mircovici Niculae - prezent
Mironescu Răzvan Horia - prezent
Mitrea Manuela - prezentă
Mitrea Miron Tudor - prezent
Mîrza Gavril - absent
Mocanu Adrian - prezent
Mocanu Vasile - prezent
Mocioalcă Ion - prezent
Mocioi Niculina - prezentă
Moisii Constantin - prezent
Moldovan Carmen Ileana - prezentă
Moldovan Ioan - prezent
Moldovan Iosif - prezent
Molnar Zsolt - prezent
Motreanu Dan-Ștefan - prezent
Moț Constantin-Stelian-Emil - prezent
Movilă Petru - prezent
Muntean Mircia - absent
Munteanu Ioan - prezent
Murgu Neagu - prezent
Nassar Rodica - prezentă
Nazare Alexandru - prezent
Neacșu Marian - prezent
Necula Cosmin - prezent
Negruț Clement - prezent
Negruț Cornelia - prezentă
Nețoiu Gheorghe - absent
Nica Nicolae-Ciprian - prezent
Nichita Cristina - prezentă
Nicoară Romeo Florin - prezent
Nicolae Alexandri - prezent
Nicolae Florian - prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
Nicolescu Theodor-Cătălin - prezent
Nicolicea Eugen - absent
Niculae Aurel - prezent
Niculescu Dumitru - prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - prezent
Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana - absentă
Nistor Gheorghe-Vlad - prezent
Nistor Laurențiu - prezent
Nistor Marioara - prezentă
Niță Constantin - absent
Niță Emil - prezent
Nosa Iuliu - prezent
Oajdea Daniel Vasile - absent
Ochi Ion - prezent
Oltean Ioan - prezent
Orban Ludovic - prezent
Oros Nechita-Adrian - prezent
Palașcă Viorel - prezent
Palăr Ionel - prezent
Paleologu Theodor - prezent
Pambuccian Varujan - prezent
Pană Adriana-Doina - prezentă
Pardău Dumitru - prezent
Paul Maria-Andreea - absentă
Păun Nicolae - absent
Pârgaru Ion - prezent
Pâslaru Florin-Costin - prezent
Peia Ninel - prezent
Petrea Dorin Silviu - prezent
Petrescu Petre - prezent
Petric Octavian - absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea - prezent
Plumb Rovana - prezentă
Pocora Cristina-Ancuța - prezentă
Podașcă Gabriela-Maria - prezentă
Ponta Victor-Viorel - absent
Pop Georgian - prezent
Popa Octavian-Marius - prezent
Popa Radu Mihai - prezent
Popeangă Vasile - prezent
Popescu Dan-Cristian - prezent
Popescu Dumitru-Iulian - prezent
Popescu Florin Aurelian - absent
Popoviciu Alin Augustin Florin - absent
Potor Călin - prezent
Preda Cezar-Florin - absent
Pușcaș Iacob - prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru - prezent
Răducanu Ion - prezent
Rădulescu Cătălin-Marian - prezent
Rădulescu Constantin - prezent
Rădulescu Romeo - prezent
Rățoi Neculai - prezent
Resmeriță Cornel-Cristian - absent
Rizea Cristian - prezent
Roman Cristian-Constantin - prezent
Roman Gheorghe - prezent
Roman Ioan Sorin - prezent
Roman Petre - prezent
Roman Victor - prezent
Roșca Lucreția - prezentă
Roșca Mircea - prezent
Rotaru Răzvan - prezent
Rusu Valentin - absent
Sava Andrei-Valentin - prezent
Sămărtinean Cornel-Mircea - prezent
Săpunaru Nini - prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian - prezent
Scarlat George - prezent
Schelean Valeria-Diana - prezentă
Scutaru Adrian George - prezent
Secară Florin Mihail - prezent
Sefer Cristian-George - prezent
Seres Dénes - prezent
Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
Simedru Dan Coriolan - prezent
Simionescu Adrian Constantin - absent
Smarandache Miron Alexandru - prezent
Solomon Adrian - absent
Stan Ioan - absent
Stan Ion - prezent
Stanciu Anghel - absent
Stanciu Zisu - prezent
Stancu Ionel - prezent
Stativă Irinel Ioan - absent
Stănescu Alexandru - prezent
Stănișoară Mihai - prezent
Steriu Valeriu-Andrei - prezent
Stoica Mihaela - absentă
Stragea Sorin Constantin - prezent
Stroe Ionuț-Marian - prezent
Stroe Radu - prezent
Sturzu Mihai-Răzvan - prezent
Suciu Vasile-Daniel - prezent
Surdu Raluca - prezentă
Surugiu Iulian-Radu - prezent
Szabó Ödön - prezent
Șcheau Ion - prezent
Șimon Gheorghe - prezent
Șoptică Costel - prezent
Șova Lucian - prezent
Ștefan Viorel - prezent
Ștefănescu Elena Cătălina - prezentă
Știrbu Gigel-Sorinel - prezent
Tabugan Ion - prezent
Taloș Gheorghe-Mirel - absent
Tararache Mihai - prezent
Tămâian Ioan - prezent
Tănase Răzvan-Ionuț - prezent
Tănăsescu Claudiu-Andrei - prezent
Tătaru Florin-Cristian - prezent
Teju Sorin - prezent
Teodorescu Cătălin-Florin - prezent
Teodorescu Ioan Viorel - prezent
Thuma Hubert Petru Ștefan - prezent
Tiuch Cătălin - prezent
Tîlvăr Angel - prezent, a votat
Toader Mircea-Nicu - prezent, a votat
Tocuț Dan-Laurențiu - prezent
Tomac Eugen - prezent
Traicu Rodin - prezent
Tudorache Daniel - prezent
Tudorie Violeta - prezentă
Tudose Mihai - prezent, a votat
Turcan Raluca - prezentă
Tușa Adriana-Diana - prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu - prezent
Țîmpău Radu-Bogdan - prezent
Udrea Elena-Gabriela - prezentă, a votat
Udriște Gheorghe - absent
Uioreanu Elena-Ramona - prezentă
Urcan Ionaș-Florin - prezent
Uricec Eugen-Constantin - prezent, a votat
Ursărescu Dorinel - prezent
Vainer Aurel - prezent
Varga Lucia-Ana - prezentă
Varga Vasile - prezent
Vasilică Radu Costin - prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin - prezent
Vladu Iulian - prezent
Vlase Petru Gabriel - prezent, a votat
Vlădoiu Aurel - prezent
Voicu Mădălin-Ștefan - absent
Voicu Mihai Alexandru - prezent
Vreme Valerian - prezent
Vulpescu Ioan - prezent
Weber Mihai - prezent
Zaharcu Neviser - prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin - prezent
Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
Zisopol Dragoș-Gabriel - prezent
Zlati Radu - prezent

Dacă mai e cineva care n-a fost prezent la momentul apelului? Nu.

Domnule președinte, am terminat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Chestorii au votat?

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Invit membrii Comisiei de validare și numărarea voturilor, cu cei doi secretari, să facă numărarea bilelor și să prezinte cât de repede pot procesul-verbal.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Gata, nu mai stați în sală. Ne vedem mâine la ora 8,30 aici.

Vă rog frumos. Pot să rămân și singur, dar vă mulțumesc foarte mult. Ați stat oricum 5 ore, 6 ore. Doamnele întotdeauna au fost serioase, așa încât cele 5 doamne care au rămas în sală, 6, 7, o să le rog frumos să...

Violeta, gata. Suntem noi, rămânem aici. Măcar aici să fie o diferență de gen. Eu o s-o las pe Cristina să te convingă, ca să nu zică după aceea cineva că am convins noi, social-democrații.

   

După pauză

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul secretar Niculae Mircovici va citi procesul-verbal.

Video in format Flash/IOS

Domnul Niculae Mircovici:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra cererii ministrului justiției de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca.

Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu bile asupra cererii ministrului justiției și a proiectului de hotărâre privind încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.192/2014 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul teritorial Ploiești, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele: numărul total al deputaților - 401; numărul deputaților prezenți - 332; numărul total de voturi exprimate - 286; numărul de voturi anulate - 1; numărul de voturi valabil exprimate - 285, din care: voturi pentru - 220; voturi contra - 65.

În conformitate cu dispozițiile art.76 alin.(2) din Constituția României și ale art.195 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, hotărârea de încuviințare a arestării preventive se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Având în vedere că din totalul de 401 deputați au fost prezenți 332 și și-au exprimat votul valabil 285, din care 220 au votat pentru și 65 contra, se constată că a fost întrunită majoritatea de voturi necesare pentru adoptarea de încuviințare a percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mircea Roșca, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr.192/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești.

Încheiat astăzi, 18 noiembrie 2014.

Semnează Comisia de numărare și validare a voturilor și secretarii de ședință.

Am terminat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Vă urez o seară frumoasă și dumneavoastră și mass-mediei. Un alt fel de 332, nu?

O seară plăcută! Ne vedem mâine-dimineață la ora 8,30, la declarații politice.

   

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 5:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro