Liliana Ciobanu
Liliana Ciobanu
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.119/05-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 25-11-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.80 Liliana Ciobanu - declarație politică: - "Premierul Victor Ponta trebuie să rezolve situația dramatică a salariaților concediați de la ISU «Vlașca» Giurgiu";

Doamna Liliana Ciobanu:

"Premierul Victor Ponta trebuie să rezolve situația dramatică a salariaților concediați de la ISU «Vlașca» Giurgiu"

Am adus la cunoștința primului-ministru Victor Ponta memoriul a 36 de salariați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Vlașca" al județului Giurgiu, care contestă anumite aspecte ilegale petrecute în instituție, drept pentru care și-au pierdut locurile de muncă. Pentru conformitate, vă prezint integral scrisoarea adresată de cei 36 de oameni din Giurgiu, înaintată conducerii Guvernului României.

"Subsemnații Chiripuci Mirela Daniela, Ghiță Valentin, Tene Alin Ilie, Ghizdăreanu Adrian, Scărlătescu Alin, Ene Mihail, Vonica Cristinel Ionuț, Pietrosu Gheorghe Florin, Ancu Cristian Silviu, Vilcan Anișoara, Cazacu Ionel, Ștefan Nicolae, Remus Adrian, Filip Florin Mihăiță, Puciumandea Ionuț Alin, Chican Cristian, Șomîrlie Niculae Sorin, Mihai Nicolae Iulian, Ciuculan Dacian Gheorghe, Frunzescu Cătălin, Deacu Marian, Dobre Daniel, Moraru Iulian Alin, Puiu Iulian, Andrei Iulian Lili, Crăcan Petrică, Mărgelatu Ilie, Alexe Andrei Eduard Florin, Nuță Radu Mihai, Apostol Dănuț Cristian, Covaci (Roșu) Daniela-Andreea, Movilă Cătălin Ionuț, Pîndaru Daniela, Marioara Alexandra, Mihalache Steliana, Ghiuzelea Mirela, încadrați de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vlașca" al județului Giurgiu, anterior emiterii de către inspectorul-șef în iulie-august 2014, a ordinelor de trecere în rezervă, reprezentați convențional de Societatea Civilă de Avocati "Abraham si Asociații", cu domiciliul ales pentru comunicarea documentelor oficiale la sediul din municipiul București, bd. Regina Maria nr.35, sect.4 prin avocat dr. Pavel Abraham, formulăm prezentul memoriu prin care să vă informăm în legătură cu următoarele aspecte referitoare la anularea documentelor de concurs întocmite cu ocazia încadrării subsemnaților la ISU "Vlașca" Giurgiu:

Prin sentința penală nr.29/04.07.2010 pronunțată în Dosarul nr.55/753/2010 de către Tribunalul Militar Teritorial București s-a dispus în mod nelegal, în temeiul art.170 raportat la art.348 din Codul de procedura penala, anularea documentelor întocmite cu ocazia încadrării la ISU "Vlașca" al județului Giurgiu pentru cei 83 de candidați din totalul celor 381 de candidați favorizați la proba sportivă de trecere peste bârna de echilibru, candidați din care fac parte și subsemnații.

Ulterior, la data de 28 iulie 2014 a fost soluționată contestația la executare formulată de ISU "Vlașca" Giurgiu împotriva sentinței penale nr.29/04/07/2010 pronunțată de către Tribunalul Militar Teritorial București.

Având în vedere natura raporturilor de serviciu pe care le avem cu ISU "Vlașca" al județului Giurgiu, am aflat că prin Hotărârea nr.55/2014 din 28 iulie 2014 pronunțată de Tribunalul Militar București s-a dispus modificarea dispozitivului sentinței penale nr.29 din 4 iulie 2010, în sensul anulării tabelelor de concurs (proba de bârnă) întocmite cu ocazia încadrării la ISU "Vlașca" al județului Giurgiu pentru cei 83 de candidați din totalul celor 381 de candidați favorizați la proba sportivă de trecere peste bârnă de echilibru, candidați din care fac parte și subsemnații.

Așadar, având în vedere faptul că sentința penală nr.29 din 4 iulie 2010 pronunțată în Dosarul nr.55/753/2010, al cărei dispozitiv a fost modificat în sensul anterior menționat, prin Hotărârea nr.52/2014 din 28 iulie 2014 a Tribunalul Militar București, produce efecte juridice pentru subsemnații, în sensul că raporturile de serviciu cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu vor înceta dacă se vor anula documentele întocmite cu prilejul încadrării subsemnaților, considerăm că am fost privați de posibilitatea legală de a ne apăra într-un proces penal la care, în mod nedrept, nu am fost chemați să participăm, deși consecințele pe care se suportăm sunt evidente.

Cu privire la aspectele precizate, suntem de părere că, în mod nelegal, nu am fost încunoștințați cu privire la desfășurarea unui proces penal prin care ne-au fost lezate în mod direct drepturile și care a avut drept consecință injusta emiterea de către inspectorul-șef a unor Ordine de trecere în rezervă.

Astfel, raporturile noastre de serviciu au fost anulate în urma pronunțării unei hotărâri penale într-un dosar în care subsemnații nu au avut calitate procesuală, aflându-se în imposibilitatea obiectivă de a formula acte de apărare împotriva acuzațiilor ce ne-au fost aduse și care au condus la anulare foilor de concurs. De asemenea, pe fondul lipsei calității procesuale în Dosarul nr.55/753/2010 nu am fost audiați nici pe parcursul cercetărilor penale și nici în cadrul procesului penal, iar acest viciu procedural a determinat încălcarea dreptului de apărare, prin punerea subsemnaților în situația de a nu ne putea apăra drepturile legitime, fiindu-ne îngrădit în mod vădit accesul liber la justiție.

În ceea ce privește metodologia examenului de încadrare pentru posturile de ofițer și subofițer din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu, menționăm faptul că anul 2007 a fost ultimul an în care s-a susținut proba sportivă, întrucât începând cu anul 2008 acest tip de probă s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului de interne nr.154/2004.

Mai mult decât atât, precizăm că proba de trecere peste bârnă nu numai că nu era obligatorie, dar nici nu făcea parte din evaluarea performanțelor fizice conform Ordinului ministrului de interne nr.154/2004, prevederile acestuia fiind încălcate. În acest sens, Ordinul ministrului de interne nr.154/2004 a fost încălcat, întrucât în conținutul acestuia se specifică în mod foarte clar faptul că pentru posturile de subofițer conducător auto sau subofițer servant pompier și protecție civilă sunt aplicabile probele din Anexa nr.2 a, și anume: viteză, abdomen și rezistență, criteriile de admisibilitate urmând a fi stabilite în funcție de vârsta și sexul candidatului, astfel cum prevede art.88 alin.(2) lit. G) din ordinul menționat anterior.

Potrivit ordinului invocat, proba cu trecerea peste bârnă este specifică militarilor aflați deja în serviciu, iar nu celor care acced la statutul de angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Astfel că, indiferent dacă proba cu trecere peste bârnă ar fi fost fraudată de către cadrul militar însărcinat cu desfășurarea probei fizice, aceasta nu era obligatorie, câtă vreme nu era prevăzuta în metodologia de examen pentru subsemnații, fiind astfel încălcate dispozițiile legale aplicabile în materie.

Referitor la fraudarea probei cu trecere peste bârnă, menționăm că acest fapt s-a petrecut independent de voința și cunoștința subsemnaților, iar în acest sens vă facem cunoscut că, indiferent dacă s-au acordat două secunde pentru fiecare presupus candidat favorizat, cu sau fără aceste două secunde, lista candidaților admiși nu suferă modificări în urma retragerii acestor două secunde, rămânând nominalizați aceiași candidați declarați inițial admiși.

Cu privire la aceste aspecte, menționăm că nu am fost chemați pentru a participa la procesul penal în care s-a dispus anularea documentelor care au stat la baza încadrării noastre la ISU Giurgiu, nefiindu-ne atribuită nicio calitate procesuală, deși suportăm în mod direct consecințele anulării lucrărilor.

Pentru considerentele expuse anterior, suntem de părere că drepturile legitime ale subsemnaților au fost grav încălcate, fiindu-ne îngrădit liberul acces la justiție și dreptul de a ne apăra într-un proces penal a cărui soluție ne afectează în mod direct.

Faptul că accesul liber la justiție poate fi caracterizat ca principiu constituțional a fost exprimat de către plenul Curții Constituționale prin Decizia nr.1/1994 privind liberul acces la justiție al persoanelor în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor lor legitime, decizie ce rămâne de referință pentru întreaga dezvoltare ulterioară a jurisprudenței Curții în această materie.

De asemenea, accesul liber la justiție reprezintă un drept fundamental, astfel cum acesta reglementat de prevederile art.21 din Constituția României, potrivit cărora "Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime", fără ca vreo altă normă legală sau autoritate judecătorească să poată îngrădi exercitarea acestui drept.

Mai mult decât atât, ca o garanție a respectării drepturilor omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede în art. 6 pct.1 dreptul oricărei persoane la un proces echitabil: "Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public și într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil..."

În explicitatea acestei garanții procesuale, în doctrina dreptului european, dreptul de a avea acces la justiție este înțeles ca un drept concret și efectiv, care presupune ca justițiabilul "să beneficieze de o posibilitate clară și concretă de a contesta atingerea adusă drepturilor sale."

Pornind de la premisa că drepturile fundamentale trebuie garantate într-o manieră concretă și reală, iar nu iluzorie și teoretică, imposibilitatea de sesizare a unei instanțe de către persoana interesată constituie o încălcare a dreptului acesteia de acces la justiție.

Liberul acces la justiție este consacrat ca drept cetățenesc fundamental prin art.21 din Constituția României și prin art.10 din Declarația universală a drepturilor omului, precum și prin art.14 pct.1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice.

În Constituție, accesul liber la justiție este conceput ca drept al oricărei persoane de a se putea adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, garantându-se că exercitarea acestui drept nu poate fi îngrădită prin nicio lege și de nicio autoritate judecătorească.

Astfel, subsemnații considerăm că prin neacordarea unei posibilități legale de a ne apăra interesele legitime, ne aflăm în situația în care nu am fost invitați să participăm la un proces penal în cadrul căruia s-a decis sancționarea noastră și ne este opozabilă o hotărâre care nu ne-a fost comunicată și despre care am luat cunoștință abia la data de 28 iulie 2014, cu ocazia soluționării contestației la executare formulată de către ISU "Vlașca" Giurgiu, în temeiul raporturilor de muncă pe care le avem cu această instituție.

Am formulat prezentul memoriu cu toată încrederea că veți dispune luarea măsurilor ce se impun în ceea ce privește încetarea într-un mod nedrept a raporturilor de muncă ale subsemnaților cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vlașca" Giurgiu, în urma unui proces penal în care nu ne-a fost acordată șansa de a ne apăra interesele.

Cu deosebită considerație și respect, Petenții: Chiripuci Mirela Daniela, Ghiță Valentin, Tene Alin Ilie, Ghizdăreanu Adrian, Scărlătescu Alin, Ene Mihail, Vonica Cristinel Ionuț, Pietrosu Gheorghe Florin, Ancu Cristian Silviu, Vîlcan Anișoara, Cazacu Ionel, Ștefan Nicolae, Remus Adrian, Filip Florin Mihăiță, Puciumandea Ionuț Alin, Chican Cristian, Șomîrlie Niculae Sorin, Mihai Nicolae Iulian, Ciuculan Dacian Gheorghe, Frunzescu Cătălin, Deacu Marian, Dobre Daniel, Moraru Iulian Alin, Puiu Iulian, Andrei Iulian Lili, Crăcan Petrică, Mărgelatu Ilie, Alexe Andrei Eduard Florin, Nuță Radu Mihai, Apostol Dănuț Cristian, Covaci (Roșu) Daniela-Andreea, Movilă Cătălin Ionuț, Pîndaru Daniela, Marioara Alexandra, Mihalache Steliana, Ghiuzelea Mirela".

Având în vedere faptul că salariații menționați se consideră nedreptățiți, am cerut premierului să analizeze petiția respectivă și să prezinte un răspuns celor în cauză.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 22:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro