Ioan Tămâian
Ioan Tămâian
Ședința Camerei Deputaților din 17 februarie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.18/27-02-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
11-12-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 17-02-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 februarie 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.102 Ioan Tămâian - declarație politică referitoare la problema creditelor cetățenilor în franci elvețieni și la Proiectul de Lege a insolvenței personale;

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Ioan Tămâian:

Mă voi referi astăzi la problema creditelor cetățenilor în franci elvețieni si la proiectele de legi ale insolvenței personale care sunt în procesul legislativ în Parlament. Consider că soluțiile pe care le vom găsi aici nu ar trebui să afecteze pe toți cetățenii sau pe ceilalți clienți ai băncilor, dar transmiterea prin toate formele de comunicare a posibilităților de negociere pentru a sprijini împrumutații în relația cu băncile, să țină cont de următoarele aspecte: acordarea unei reduceri a ratei dobânzii până la calmarea conjuncturii valutare, conversia creditelor în franci elvețieni în lei la un curs cu discount (eventual la un curs cu 20% mai mare de la semnarea contractului, fără a se cere alte bunuri în garanție ipotecară - acest lucru în regim de urgență, cum s-a întâmplat și în alte state membre ale Uniunii Europene: Ungaria, Polonia, Croația care au luat aceste decizii pentru a proteja populația și în același timp de a împărți riscul valutar în două), rescadențarea soldului principalului în scopul diminuării valorii ratei lunare, până la nivelul suportabil de către familiile debitoare.

Adoptarea Legii insolvenței persoanelor fizice trebuie să fie făcută într-o formă care să permită utilizarea prevederilor acesteia pentru acei consumatori aflați în cele mai dificile situații, ca o măsură complementară și suplimentară celor de natură comercială, care să protejeze consumatorii de eventualele abuzuri ale executărilor silite. Consider oportună transpunerea de urgență a Directivei europene 17/2014 pentru protejarea celor creditați în valute străine, iar guvernanții să facă demersurile necesare pentru ca împreună cu ANPC să creeze un centru pentru asistența consumatorilor de credite în valute și să elaboreze o strategie pentru informarea populației cu privire la managementul financiar al familiilor, dar și cu privire la oportunitățile de economisire și de investiții personale, în care să fie antrenați cât mai mulți actori ai societății civile și mass-mediei.

Actualii guvernanți au adus o nouă dovadă a faptului că refuză să soluționeze problema persoanelor cu dificultăți la plata creditelor, în ciuda declarațiilor publice în care deplâng soarta miilor de români. Ignorarea acestei probleme reale ne arată că PSD nu guvernează pentru cetățeni. Mai mult, la dezbaterile din Comisia juridică privind Legea insolvenței personale, parlamentarii puterii au refuzat să participe la ședință. PNL rămâne consecvent poziției sale de adoptare în regim de urgență a Legii insolvenței persoanelor fizice ca soluție eficientă, constituțională și pe termen lung, la eventualele dificultăți financiare cu care se pot confrunta temporar cetățeni ai României. În plus, o astfel de lege modifică stigmatul aflat la nivel social privind insolvența și falimentul personal, permițând dezvoltarea și în România a unui spirit și culturi antreprenorial.

Există o hotărâre recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene care fortifică inadmisibilitatea reglementării procedurii insolvenței cetățeanului. În speță, CJUE s-a referit la o lege națională care îl punea pe consumatorul (cetățean) în imposibilitatea de a se prevala în mod util și efectiv de Directiva 93/13/CEE pentru a anula o procedură de urmărire silită și a alega caracterul abuziv al unei clauze contractuale pe baza căreia era urmărit silit. CJUE a decis că, raportat la principiile efectivității și preemțiunii dreptului Uniunii Europene, Directiva 93/13 CEE se opune unei reglementări naționale care ar împiedica (pe consumator) pe judecătorul național să invoce caracterul abuziv al unei clauze contractuale și să dispună măsuri provizorii de suspendare a unei proceduri încadrată de legea națională ca ireversibilă, cum este aceea a adjudecării bunului ipotecat. (CJUE, Hotărârea din 14 martie 2013, Mohamed Aziz vs. Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), Spania C-415/11).

Categoria persoanelor care au calitatea de părți în contractele de credit/de împrumut cu băncile comerciale și necesitatea reexaminării legislației în materie inclusiv au scopul de a pune în echilibru prestațiile, obiect al acestor contracte.

În acest sens, se impune delimitarea și dezambiguizarea noțiunilor de persoană fizică, cetățean și consumator, eliminarea din cuprinsul legislației a textului care conferă calitate de titlu executoriu contractelor încheiate cu societățile comerciale bancare (această calitate o au numai contractele încheiate cu banca centrală), introducerea principiilor legislației UE explicate în jurisprudența CJUE - obligatorii și opozabile erga omnes - în legislația românească ți precizarea aplicabilității asupra tuturor contractelor comerciale (cu clauze standard sau cu clauze fixe, nenegociate) încheiate de către persoanele fizice, cetățenii consumatori cu societățile comerciale bancare, cu oricare alte societăți comerciale ori alți comercianți persoane juridice sau fizice.

Raportat la jurisprundența CJUE, aceasta a enunțat literalmente definiția consumatorului din art.2 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, ca fiind "orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu intră în cadrul activității sale comerciale, industriale, artizanale sau liberale". (CJUE, Camera a patra, Hotărârea din 12 iulie 2012, SC Volksbank România SA vs. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC), C-602/10).

De asemenea, trebuie respectat principiul proporționalității, în baza căruia cetățeanul nu trebuie supus unei proceduri ale cărei consecințe sunt mai grave decât cele prevăzute în legea și în procedura aplicabilă în prezent contractului. (CJCE, Hotărârea din 17 Decembrie 1970, International Handelsgesellschaft vs Einfuhr-und Vorratsstelle Getreide, C-11/70: "unei persoane nu trebuie să i se limiteze libertatea de a acționa dincolo de măsura necesară apărării interesului public").

Totodată, trebuie respectată interpretarea și sfera de aplicare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii: (Hotărârea din 21 februarie 2013, Banif Plus Bank Zrt vs.Csaba et Viktoria Csipai, C-472/11 contract cu banca); (Hotărârea din 14 martie 2013, Mohamed Aziz vs. Catalunyacaixa, C-415/11, contract cu banca); (Hotărârea din 21 martie 2013, RWE Vertrieb AG vs. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, C-92/11 - contract de furnizare a gazului).

În conformitate cu cele expuse, respectarea drepturilor fundamentale ale omului este obligatorie în aplicarea Directivei 93/13.

În soluționarea chestiunilor prejudiciale legate de caracterul abuziv al clauzei unui contract de credit de consum și de constituire a garanției, care permite creditorului să execute garanția constituită fără intervenția unui control jurisdicțional, adică clauza referitoare la executarea extrajudiciară a garanției care grevează bunul imobiliar dat în garanție de consumator, CJUE a decis că în dreptul Uniunii, dreptul la locuință este un drept fundamental garantat de articolul 7 din Cartă, prevedere care trebuie să fie luată în considerare de către judecătorul național în legătură cu punerea în aplicare a Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Mai concret, invocând consecințele provocate de evacuarea consumatorului și a familiei acestuia din locuința care constituie reședința lor principală, Curtea a subliniat deja că este important ca instanța națională competentă să aibă la dispoziție măsuri provizorii care să permită să suspende sau să împiedice o procedură nelegală de executare ipotecară, atunci când dispunerea unor astfel de măsuri se dovedește necesară pentru a garanta protecția efectivă urmărită de Directiva 93/13. (CJUE, Camera a treia, Hotărârea din 10 septembrie 2014, Monika Kušionová vs. SMART Capital A.S., C-34/13).

Sper ca noua Lege a insolvenței persoanelor fizice să fie eficientă, constituțională și pe termen lung să protejeze pe cetățenii României care se vor confrunta cu eventuale dificultăți financiare.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 18:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro