Valeria-Diana Schelean-Șomfelean
Valeria-Diana Schelean-Șomfelean
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.21/04-03-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 23-02-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2015

5. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  5.2 Valeria-Diana Schelean  
 
see:

   

Doamna Rodica Nassar:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Doamna deputat Schelean Valeria-Diana. Din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna secretar general adjunct Irina Alexe. Am văzut-o că este prezentă. Vă rog. A, și doriți... Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Valeria-Diana Schelean:

Vă mulțumesc.

Întrebarea mea este adresată domnului ministru Gabriel Oprea, iar obiectul întrebării se referă la procedurile pe care le aplică angajații Poliției Române atunci când trebuie să aplice ordinul de protecție.

Domnule ministru, printre modificările pe care Legea nr.25/2012 le aduce Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie se numără, printre altele, introducerea ordinului de protecție.

Așa cum este prevăzut în art.23 din lege, actul normativ mai susține că, odată emis de către o instanță judecătorească, ordinul de protecție este comunicat de îndată structurilor Poliției Române în a căror rază teritorială se află locuința victimei și a agresorului.

Nu am să citesc întreaga interpelare. Am să mă refer la întrebările la care doresc un răspuns concret, și anume: care sunt procedurile generale și specifice pe care le aplică angajații Poliției Române atunci când li se comunică de către o instanță judecătorească un ordin de protecție? Care sunt procedurile pe care le aplică angajații Poliției Române în monitorizarea respectării prevederilor ordinului de protecție? Care sunt procedurile pe care le aplică angajații Poliției Române atunci când sunt sesizați cu un caz de violență în familie și care sunt procedurile de informare asupra măsurilor de protecție pentru femeile care fie sunt victime ale violenței în familie, fie sunt sub riscul de a deveni victime ale violenței în familie, pe baza antecedentelor cunoscute ale partenerului de viață sau concubinului?

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Doamna Irina Alexe (secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor Interne):

Mulțumesc.

Stimată doamnă deputat, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, precizăm următoarele:

1. Potrivit prevederilor Legii nr.217/2003, ordinul de protecție emis de instanță este executoriu și se comunică de îndată structurilor Poliției Române în a căror rază teritorială se află locuința victimei și a agresorului.

Ordinul de protecție se pune în executare de îndată de către poliție sau, după caz, sub supravegherea acesteia.

După primirea și înregistrarea ordinului, organele de poliție iau legătura cu agresorul, care va fi informat despre existența, conținutul ordinului de protecție și obligațiile legale ce-i revin, potrivit legii. În acest sens, se încheie un proces-verbal în care se consemnează toate detaliile privind punerea în executare a ordinului de protecție.

2. Organele de poliție au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea și să sesizeze organul de urmărire penală, în caz de sustragere de la executare. Victima va fi instruită cu privire la modul de acțiune în diferite situații, îndeosebi cea în care agresorul nu respectă măsura dispusă de instanță și, prin activități periodice, va fi supravegheat modul în care agresorul respectă măsurile dispuse prin ordin, atât cu ocazia deplasărilor în teren, cât și prin obținerea unor informații despre situația existentă.

În cazul încălcării ordinului, va fi sesizat organul de urmărire penală și se va întocmi dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârii judecătorești, conform art.32 din Legea nr.217/2003.

3. În ipoteza sesizării unui caz de violență în familie, polițiștii se deplasează la locul faptei, se edifică despre situația existentă, izolează victima de agresor, dacă este cazul, și desfășoară în continuare activități specifice pentru aplanarea conflictului.

De asemenea, informează victimele violenței domestice cu privire la instituțiile guvernamentale și neguvernamentale, cărora li se pot adresa pentru consiliere psihologică și adăpost temporar.

După aplanarea conflictului, în funcție de natura faptelor sesizate, se întocmesc actele procedurale, luându-se măsurile legale, concomitent cu monitorizarea în continuare a situației.

4. Poliția Română, prin structurile abilitate, a inițiat și derulat, atât la nivel național, cât și la nivel local, campanii de informare și activități de prevenire, la care au participat instituții cu atribuții în domeniu, precum și organizații neguvernamentale.

Exemplificăm, în acest sens, activitățile punctuale desfășurate de reprezentanții Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității în cursul anului 2014, cu ocazia zilei de 1 martie, precum și în data de 2 octombrie, respectiv în data de 10 decembrie.

De asemenea, în anul 2014, au fost implementate, de către structurile de prevenire, peste 50 de proiecte și campanii, în cadrul cărora a fost abordată problematica violenței în familie și au fost desfășurate la nivel național acțiuni de promovare a drepturilor femeii și de prevenire a victimizării acestora, cu ocazia unor manifestări organizate simultan în toate județele. Au fost astfel de campanii "Săptămâna prevenirii criminalității", de Ziua Poliției Române, și în unele zile special dedicate acestui grup-țintă, cum sunt zilele de 1 și de 8 Martie.

Pe plan instituțional, se colaborează cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Protecția Familiei, ai instituțiilor de protecția copilului și ai altor instituții abilitate a desfășura activități în acest domeniu, prin acordarea de sprijin în rezolvarea cazurilor de violență în familie și sesizarea acestora cu privire la cazurile depistate, respectiv în vederea identificării celor mai bune soluții de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Cu deosebită considerație, semnează domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne.

Video in format Flash/IOS

Doamna Rodica Nassar:

Doriți să interveniți? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Valeria-Diana Schelean:

Vă mulțumesc pentru răspuns.

O singură precizare. Am înțeles că Poliția informează atât victima, cât și agresorul cu privire la măsurile dispuse de către instanță, deși acestora le este comunicat ordinul de protecție, obligativitate pe care o are instanța de judecată.

Ați spus că Poliția este obligată să monitorizeze. Întrebarea mea se referea, concret, cum monitorizează aceste cazuri și cum previne existența unor situații de încălcare a ordinului de protecție, fiindcă avem numeroase exemple, unul dintre acestea, cel la care m-am referit chiar în cuprinsul întrebării mele, cazul unei domnișoare din Tulcea, care a fost bătută de partenerul de viață după obținerea unui ordin de protecție, care a făcut numeroase sesizări, inclusiv a furnizat organelor de poliție dovezi concrete cu privire la încălcarea ordinului.

Așa încât, vă rog să-mi precizați ce se întâmplă în aceste situații, concret. Și, de asemenea, să-mi spuneți care este procedura în cazul în care, de exemplu, lucrătorii din cadrul Poliției Române spun că nu pot și nu au voie să intre în domiciliul comun al victimei și al agresorului, fără acordul și al agresorului.

Cum poate, efectiv, Poliția Română, să asigure siguranța victimei în acest context?

Video in format Flash/IOS

Doamna Rodica Nassar:

Doriți să dați un răspuns, sau...?

Mai mult decât atât, nu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 8 august 2020, 17:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro