Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.50/03-04-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-03-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2015

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 56/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 56/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014.

Inițiatorul.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bogdan Tohăneanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța nr. 17/2014 se reglementează modificarea alin. (3) al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii competenței organului de specialitate al unității administrativ-teritoriale, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în a cărei rază teritorială domiciliază contravenientul, de a sesiza instanța judecătorească în a cărei circumscripție domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea, obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității.

În considerarea acestor aspecte, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Din partea Comisiei juridice. Domnul Necula.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cosmin Necula:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, ca primă Cameră sesizată, a aprobat proiectul de lege în ședința din 12 februarie 2015.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 din alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Ordonanța de modificare conferă competență organului de executare de a solicita instanței de judecată în a cărei circumscripție domiciliază contravenientul ca, în cadrul procedurilor de executare, amenda să poată fi înlocuită cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege și avizele accesorii, în ședința din 17 martie 2015.

La lucrări, membrii comisiei au fost prezenți conform listei de prezență.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, în unanimitate, să propună Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în forma adoptată de Senat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Doamnă deputat, aveți cuvântul. Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Doamna Valeria-Diana Schelean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PNL susține acest proiect de lege.

Apreciem că modificările care s-au adus Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor vin, practic, să înlăture acele impedimente cu care ne-am întâlnit de multe ori în practică, situațiile în care anumiți contravenienți nu au de unde să-și plătească amenzile și nu au niciun fel de bunuri de executat, astfel încât organul de executare poate cere instanței de judecată înlocuirea acestei amenzi cu prestarea unei munci în folosul comunității.

Grupul parlamentar al PNL va vota în favoarea acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul Iacoban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Și Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților susține acest proiect de lege, prin faptul că ușurează muncă unităților administrativ-teritoriale, a primăriilor, în sensul că aceste amenzi care rămâneau acolo neachitate fiind în imposibilitate de a fi executate și crea în bugetul primăriei o mare problemă.

Astfel, acest proiect de lege prevede modificarea alin. (3), alin. (9) din Ordonanța de urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul că organul de specialitate al unității administrativ-teritoriale poate sesiza instanța judecătorească competentă de pe raza căreia are domiciliul persoana fizică, pentru transformarea sancțiunii din amendă, amendă care nu a fost achitată, în termen de 30 de zile, de persoana fizică și nici nu există posibilitatea executării silite, în muncă în folosul comunității.

Proiectul nu are impact bugetar și comisiile sesizate au dat raport și aviz pozitiv, prin urmare, vă supunem aprobarea acestui proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un proiect foarte bun, care vine să reglementeze această situație a unor veșnici datornici, însă dacă această lege nu se aplică corect, dacă nu monitorizează nimeni faptul că acești contravenienți prestează muncă în folosul comunității, riscăm să fim în situația altor legi în care cetățenii trebuie să presteze muncă în folosul comunității, și nu o fac, ajungând o masă de manevră în campaniile electorale.

De aceea, cred că după adoptarea acestui proiect de lege este foarte important să avem și elementul de monitorizare și control asupra orelor de muncă prestate în folosul comunității.

Eu voi vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu mai sunt luări de cuvânt.

Merge la votul final. Raportul nu are amendamente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 february 2020, 14:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro