Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 mai 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.79/11-05-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 04-05-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 mai 2015

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,50.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Niculae Mircovici și Laurențiu Chirvăsuță, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dragi colegi, bună ziua!

Deschid ședința de azi a Camerei și vă anunț că din cei 388 deputați, până în acest moment, și-au înregistrat prezența 202. Sunt absenți 186, din care 19 participă la alte activități parlamentare.

Cvorumul legal îndeplinit - 195.

La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă informez că au fost distribuite deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ședința Camerei din zilele de luni, 4 mai, și miercuri 6 mai 2015; programul de lucru pentru perioada 4-9 mai 2015; lista rapoartelor depuse în perioada 29 aprilie - 4 mai 2015 de comisiile permanente sesizate în fond; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La ora 18,00 închidem ședința de dezbatere și intrăm în ședința de primire de răspunsuri la întrebări și prezentarea pe scurt a interpelărilor.

Ordinea de zi, punctul 1, Informarea privind distribuirea am discutat-o.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 149/2014) (rămasă pentru votul final)  

Punctul 2 - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților... Mă scuzați!

Deci începem cu Capitolul V, conform programului, cu respingeri.

Punctul 20, Propunerea legislativă, art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei? Domnule deputat, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra propunerii legislative pentru completarea art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 149/2014 cu dezbaterea, pe fond, în procedură obișnuită a Propunerii legislative pentru completarea articolului 55 al Legii nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în sensul că femeile care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu un an pentru fiecare copil născut.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative. Potrivit prevederilor Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, inițiatorii au obligația să prezinte o fișă financiară, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizate, precum și o declarație conform căreia majorarea de cheltuieli este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară și cu legea bugetară anuală.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 25 martie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc. Dezbateri generale? Nu sunt.

Legea merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare (Pl-x 200/2014) (rămasă pentru votul final)  

21. Propunerea legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor - sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare.

Inițiatorul?

Domnul Cozmanciuc ați ridicat ... vreți să vorbiți? Nu.

Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice și al Comisiei pentru administrație publică, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 8 aprilie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: nu au fost asigurate resurse financiare pentru realizarea acestei inițiative și introducerea unei astfel de reglementări nu este necesară, întrucât art. 143 din Legea nr. 53 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede că prin contractul colectiv de muncă se pot stabili și alte zile libere în afara celor expres prevăzute de lege prin negociere și între partenerii sociali.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Nu. Comisia? Raportul propune respingerea. Merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii (Pl-x 214/2014) (rămasă pentru votul final)  

22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 privind Codul muncii.

Inițiatorul? Nu. Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 53 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înființării unui registru unic al carierei care să cuprindă exclusiv în format electronic caracterizările profesionale ale angajaților formulate de angajatorii precedenți la încetarea contractului individual de muncă.

De asemenea, se dorește ca aceste caracterizări să cuprindă atât performanțe profesionale, cât și aspecte deviante din activitatea precedentă a angajatului, urmând să fie disponibil, în mod gratuit, tuturor angajatorilor din România.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 din Constituția României.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din aprilie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: modalitatea de transmiterea datelor personale a angajaților nu este de natură să asigure securitatea datelor cu caracter personal, potrivit cerințelor Legii nr. 677/2001, păstrarea tuturor datelor colectate pe o durată mare de timp, fără stabilirea unor modalități de actualizare a acestora și a unor termene de stocare contravine principiilor enunțate de Legea nr. 677/2001.

S-a considerat că dispozițiile propuse la art. 87 din propunerea legislativă fac obiectul libertății contractuale pe piața muncii.

S-a apreciat că dispozițiile art. 87 din propunerile legislative care prevăd disponibilitatea, în mod gratuit, a caracterizărilor pentru toți angajatorii din România, încalcă prevederile Legii nr. 677/2001.

În consecință, s-a apreciat că implementarea unui astfel de sistem de colectare și prelucrare a datelor poate reprezenta o nouă situație de risc pentru protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și, implicit, pentru respectarea și garantarea drepturilor fundamentale ale acestora, în special cel la viața intimă familială și privată, deoarece se bazează pe colectarea și prelucrarea unor categorii variate de date cu caracter personal, mai ales din cele cu caracter special.

Comisia propune respingerea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc. Dezbateri generale? Nu.

Raport de respingere, vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 coroborată cu H.G. nr. 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare (Pl-x 63/2014) (rămasă pentru votul final)  

23. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare.

Inițiatorul? Nu. Comisia?

Domnul Nosa.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Iuliu Nosa:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003, coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Codul fiscal, cu normele metodologice de aplicare.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea prezentului raport s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ.

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu.

Raport de respingere, votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013) (rămasă pentru votul final)  

24. Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii.

Inițiatorul? Nu. Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Iuliu Nosa:

Raport suplimentar asupra Propunerii legislative privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În urma reexaminării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să mențină raportul inițial prin care au propus plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Raport de respingere, vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților (Pl-x 49/2014) (rămasă pentru votul final)  

25. Propunerea legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților.

Inițiatorul? Nu. Comisia?

Domnul deputat Lupu, vă rog. Domnul președinte Lupu, îmi cer scuze!

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Lupu:

Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

Raport comun asupra Propunerii legislative privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce reprezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, în fond, cu dezbaterea Propunerii legislative privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce reprezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea, și sănătatea terților.

Conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 11 februarie 2014.

La fel, propunerea legislativă a fost avizată de Consiliul Legislativ cu adresa nr. 1040 din 27 septembrie 2013.

Guvernul României, în punctul său de vedere, transmis cu adresa nr. 113 din 24 ianuarie 2014, nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat propunerea legislativă și documentele conexe, în ședința din data de 11 iunie 2014.

Din numărul total de 18 membri ai Comisiei pentru sănătate și familie au participat la ședință 16 deputați, respectiv 18 deputați din totalul de 20 de membri, ai Comisiei pentru transporturi și infrastructură.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură și cei ai Comisiei pentru sănătate și familie, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce reprezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Vă rog, domnule doctor.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voi începe prin a spune că Grupul parlamentar PNL va vota pentru raportul de respingere și, dacă vă uitați pe lista proiectelor de lege care vin la respingere, veți constata că foarte multe dintre ele au sens și, dacă vă uitați pe motivația Guvernului, când nu susține aceste proiecte de lege, veți constata că tot ceea ce este scris în acel proiect de lege, de fapt, există în legislația românească, care demonstrează un lucru foarte important. Ne demonstrează incapacitatea instituțională a României de a pune în aplicare sistemul legislativ pe care îl are, instituții care nu-și fac treaba, care nu știu că trebuie să-și facă treaba, care nu cooperează între ele, care nu acționează conform legii. Și cred că toate aceste proiecte, care probabil că reprezintă jumătate din respingerile pe care le discutăm, ar trebui să fie un subiect major de interes pentru Guvern, care vede în aceste proiecte... ar putea să vadă în aceste proiecte de lege toate minusurile pe care le are orice guvernare în România.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Propunere de respingere, vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea TITLULUI XV - Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 146/2014) (rămasă pentru votul final)  

26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XV - Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Inițiatorul? Nu. Comisia?

Comisia pentru sănătate, domnul Buicu sau altcineva...

Poftiți, domnule deputat!

Video in format Flash/IOS    

Domnul Horia Cristian:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Titlului XV - Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice a Legii nr. 95 fiind reforma în domeniul sănătății.

În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru sănătate și familie s-a întrunit pentru a analiza proiectul de lege supus dezbaterii. S-au luat în considerare avizele din partea Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, Comisiei pentru buget, finanțe și, în urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familiei a hotărât, în unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95 pentru reforma în domeniul sănătății.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Raport de respingere, vot final.

26 - Propunerea legislativă pentru...

Vă rog, domnule Tinel. (Discuții.) Nu eu trebuia să fiu atent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Pe legea asta a malpraxisului am purtat discuții și în mandatul trecut. Că am fost noi la guvernare, că ați venit dumneavoastră, am tot spus că va fi o prioritate.

Noi tot o clamam, n-am reușit s-o facem. Ați venit dumneavoastră și ați zis: "Domnule, punem în practică".

Iată că avem o inițiativă legislativă și acum venim și o respingem, dar nu vine nimeni cu altceva în loc. Nu vine nici Guvernul, nu venim nici noi cu altceva mai bun, și atunci eu întreb: pe malpraxis suntem capabili să punem, în momentul de față, în legislație ceva prin care să combatem această activitate extraordinar de nocivă pentru sistemul de sănătate sau nu suntem?

Pentru că noi tot respingem: nu concordă, nu respectă principiile, dar ce facem cu acest aspect foarte, foarte neplăcut?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Mircovici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Grupul parlamentar al minorităților naționale nu are reprezentare în Comisia pentru sănătate.

Această inițiativă legislativă a fost dezbătută în această comisie și surprinzător pentru mine este faptul că, în unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât respingerea acestei inițiative legislative.

În aceste condiții, nu înțeleg o anumită poziție exprimată vizavi de faptul că, eventual, am respinge un lucru bun.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții dacă mai sunt?

Nu sunt. Deci, cu raport de respingere, la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 211/2014) (rămasă pentru votul final)  

27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Inițiatorii? Nu sunt. Comisia? Domnul deputat Peia, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ninel Peia:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

În conformitate cu prevederile ar. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură obișnuită, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, trimisă cu adresa Pl-x 211 din 22 aprilie 2014.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) al art. 22 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 14 aprilie 2014.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, întrucât nu se pot face excepții de la prevederile legale pentru anumite tipuri de operatori economici, existând posibilitatea de a fi exceptați operatorii economici care nu ar putea beneficia de acest fapt.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia a examinat propunerea legislativă, în ședința din 17 iulie 2014.

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Doamna deputat Varga.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucia-Ana Varga:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Încă o inițiativă legislativă care ne semnalează o situație neadecvată realității. Există în România firme cu doi, trei angajați care sunt obligați, sub amenințarea unor amenzi consistente, să școlarizeze un angajat conform legii și să înmulțească numărul rapoartelor de evidență, deși produc deșeuri mai puține decât o familie.

Prin urmare, cred că ar trebui să ne gândim foarte serios dacă este oportun acel articol din Legea deșeurilor și să tratăm cu mai multă aplecare acest proiect de lege, motiv pentru care domnul vicelider de grup al Partidului Național Liberal vă va face o propunere în acest sens.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

Suntem în dezbateri generale, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Da, domnule președinte de ședință.

Eu vă propun retrimiterea la comisie două săptămâni a acestui proiect de lege.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte propuneri? Pregătiți cartelele.

Vă rog să votați.

 
Video in format Flash/IOS    

Da, bine. Propunerea domnului deputat Tinel Gheorghe nu a fost aprobată.

Alte intervenții la dezbateri generale dacă mai sunt? Nu sunt.

Raport de respingere, legea merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Art. 244 al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 688/2013) (rămasă pentru votul final)  

28. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art. 244 al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Inițiator? Nu. Dezbateri generale... Comisia juridică?

Domnul Marocico.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Marocico:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art. 244 al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în ședința din 17 decembrie 2013.

Guvernul a transmis un punct de vedere prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 244 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, în sensul incriminării drept înșelăciune a faptei constând în obținerea unei diplome, unui titlu universitar sau academic.

Cu ocazia dezbaterilor, membrii comisiei au menținut considerentele față de propunerea legislativă și au hotărât menținerea soluției din raportul inițial, respectiv de respingere a propunerii legislative.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Doamnă deputat, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Valeria-Diana Schelean:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Propunerea legislativă vine să îmbunătățească cadrul legislativ actual prin incriminarea drept înșelăciune a faptei constând în obținerea de diplome, a unui titlu universitar sau academic ori a oricărei alte poziții profesionale, prin prezentarea ca originală a unei lucrări care nu este rodul muncii proprii, ci este un rezultat al unui furt intelectual.

Stimați colegi,

Suntem astăzi în situația în care putem da un test simplu de demagogie: facem ceea ce susținem public sau doar spunem poporului ceea ce vrea să audă, dar nu acționăm în consecință.

PSD ar trebui să înțeleagă că dreptate până la capăt înseamnă să iei hoțului ceea ce a furat și apoi să-l sancționezi, inclusiv din punct de vedere penal pentru fapta sa. Plagiatul este un furt. Un furt intelectual. Așa că, astăzi, suntem chemați să votăm dacă vrem sau nu hoție, fie și intelectuală.

Temerea noastră este că PSD va vota încă o dată împotriva interesului românilor doar ca să-și protejeze președintele de partid.

PNL nu poate să asiste și nu va asista la respingerea unei inițiative care vine să sancționeze hoția, în orice formă s-ar manifesta ea. Și am să-l rog pe domnul Tinel să facă o propunere în acest sens.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Domnul deputat Tinel.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Ca să fim regulamentari.

Eu propun PSD-ului să dea dovadă de consecvență și de sinceritate și cinste față de cei care ne privesc și să fie de acord cu retrimiterea la comisie pentru două săptămâni, în așa fel încât această faptă extrem, extrem de gravă să poată fi sancționată prin Codul penal. V-a spus colega mea toate argumentele necesare și eu cred că nu putem să ne facem că nu vedem astfel de fapte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci, propunere de retrimitere la comisie.

Vă rog să votați.

 
Video in format Flash/IOS    

Propunerea este respinsă. Avem 51 de voturi împotrivă, 31 de voturi pentru.

Deci, propunerea este respinsă. Raport de respingere. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului penal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013) (rămasă pentru votul final)  

29. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorii. Nu.

Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Marocico:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și completările ulterioare.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Guvernul a transmis un punct de vedere prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 215 din Codul penal.

În raport cu obiectul său, ce vizează modificările unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Raport de respingere. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 675/2013) (rămasă pentru votul final)  

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Inițiatorii. Nu sunt.

Comisia.

Domnul Nosa.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Iuliu Nosa:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a avizat negativ propunerea legislativă.

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În urma examinării Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitatea de voturi a celor prezenți la dezbateri respingerea acesteia.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Raport de respingere. Vor final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 262/2014) (rămasă pentru votul final)  

31. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Inițiatorii. Nu sunt.

Comisia de muncă. Domnule deputat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În conformitate cu prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 263/2014 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic și Social; avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați; avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin. (1) al art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul ca femeile care au realizat stagiul complet de cotizare să aibă posibilitatea reducerii vârstei standard de pensionare cu câte doi ani pentru fiecare copil născut și crescut cel puțin până la vârsta de 10 ani.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 28 aprilie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: prin legislația națională ce reglementează sistemul public de pensii s-a avut în vedere obligația României de transpunere a Directivei Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității tratamentului între femei și bărbați în domeniul securității sociale. Astfel, prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice s-a reglementat creșterea vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare, precum și egalizarea acestora.

În acest sens, legea mai sus menționată nu mai cuprinde reglementări cu privire la reducerea vârstei standard de pensionare pentru femei în funcție de numărul de copii născuți și crescuți, ținându-se cont de respectarea principiului egalității de tratament, aplicându-se un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010, este asimilată stagiului de cotizare și perioada în care asiguratul a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani sau trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Propunere de respingere. Raport de respingere. La votul final.

Rog colegii, în măsura în care se poate, să sintetizeze citirea raportului.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (Pl-x 486/2013) (rămasă pentru votul final)  

Trecem la punctul 32, Propunerea legislativă pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

Inițiatorii.

Comisia pentru cultură.

Domnul deputat. Cu aceeași rugăminte pentru toți colegii.

Mulțumesc.

Mai final, așa.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Traian Dobrinescu:

Raport asupra Propunerii legislative pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

Sintetizez și o scurtez.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, întrucât prin modificarea propusă s-ar reduce și mai mult cuantumul bugetului fondului cultural național, afectând atât funcționarea acestei instituții, cât și procesul de finanțare a proiectelor culturale.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Raport de respingere. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată (Pl-x 206/2014) (rămasă pentru votul final)  

33. Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată.

Inițiatorii. Inițiator? Domnule deputat, sunteți inițiator? Nu.

Comisia, da. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Traian Dobrinescu:

Încerc să fiu tot sintetic.

Raportul asupra Propunerii legislative privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată.

Comisia propune respingerea acestui proiect de lege. Consideră că trebuiau avute în vedere dispozițiile alin. (5) al art. 138 din Constituția României, republicată, care prevăd că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, întrucât măsura preconizată presupune cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat.

Deci, comisia propune respingerea proiectului.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumim, domnule deputat.

Dacă sunt dezbateri generale în legătură cu căsătoriile de lungă durată. Nu sunt.

Avem raport de respingere la acest proiect de lege. Merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 662/2013) (rămas pentru votul final)  

34. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Inițiatorii. Nu.

Comisia. Domnul Buicu. Domnul președinte al Comisiei pentru sănătate, domnul Buicu.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea prezentului raport am avut în vedere: avizul negativ al CES; avizul negativ al Comisiei pentru muncă; avizul negativ al Comisiei pentru buget, avizul negativ al Comisiei juridice; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Am examinat propunerea în ședința din 24 iunie 2014, participând 18 deputați din totalul de 19.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi și o abținere.

În urma dezbaterilor, am hotărât cu majoritate de voturi și o abținere, să propunem plenului respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, din următoarele considerente: potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, prealocarea unor sume bugetare cu destinație specială unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este permisă. Alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii principali de credite sau sectoare pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului, aplicarea soluției propuse de inițiatori ar determina majorarea cheltuielilor bugetului de stat, ceea ce ar conduce la creșterea deficitului bugetului general consolidat.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Domnul deputat Ialomițianu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Nu interveneam, domnule președinte, dar am văzut că se face referire la Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară.

Se spune că în lege este o precizare foarte clară că nu se fac alocări distincte din sumele colectate la buget. Ar fi bine ca actualul Guvern să fie consecvent. Atunci când s-a aprobat legea privind vânzarea spațiilor de la Regia de administrare a statului, s-a aprobat alocarea unor sume, în loc să vină la buget, s-au dus direct în bugetul acelei regii.

Aș vrea să fiți consecvenți în respectarea legii, nu numai când vă convine.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumim, domnule deputat.

Alte intervenții? Nu sunt.

Raport de respingere. Votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind organizațiile cooperatiste școlare (Pl-x 138/2014) (rămasă pentru votul final)  

Punctul 35. Propunerea legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare.

Inițiatorii. Nu sunt.

Comisia juridică sau Comisia de învățământ.

Domnule Zisopol, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc.

Stimate domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Comisiile de specialitate au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților cooperatiste școlare, precum și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În urma dezbaterilor, cele două comisii sesizate în fond au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și aprobare, raportul de respingere a Propunerii legislative privind organizațiile cooperatiste școlare.

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Varujan Pambuccian (din bancă):

Pot să citesc cu intonație din expunerea de motive?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La microfon, domnule deputat, vă rog.

Nu sunt dezbateri generale.

Propunere de respingere. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării (Pl-x 234/2014) (rămasă pentru votul final)  

36. Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării.

Inițiatorii. Nu sunt.

Comisia. Domnul Zisopol.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Comisiile de specialitate au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării.

Propunerea are ca obiect de reglementare organizarea acestor cursuri.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

La finalul dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenți respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Domnul Lubanovici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mircea Lubanovici:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Una din marile probleme cu care se confruntă copiii cetățenilor din diaspora este faptul că la a doua sau la a treia generație își pierd limba română și aceasta se datorează faptului că Guvernul României nu a făcut aproape nimic, n-a făcut aproape nicio investiție ca să putem să avem școli de limba română în diaspora.

Mai mult de atât, propunerea aceasta legislativă nu impune cheltuieli majore de la bugetul de stat. Stau și mă întreb cum este posibil ca asemenea propunere legislativă care cere doar înființarea unor școli pe internet prin Ministerul de Externe și misiunile noastre diplomatice din diaspora să fie trecută pe lista de respingeri. Cred că aceasta este încă o palmă dată românilor din diaspora.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții. Nu sunt.

Vot final. Raport de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe (Pl-x 275/2014) (rămasă pentru votul final)  

37. Propunerea legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe.

Inițiatorii. Nu sunt.

Dezbateri.

Comisia. Domnul Zisopol.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Stimate domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Comisiile de specialitate au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe.

Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare constituirea Fondului Național pentru Studii Externe în vederea sprijinirii tinerilor care nu dispun de mijloace financiare necesare efectuării de mobilități de tip Erasmus.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

În urma dezbaterilor asupra Propunerii legislative privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe, comisiile de specialitate au propus cu majoritatea de voturi a celor prezenți la dezbateri respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc pentru amabilitate.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Vot final. Raport de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul silvic (Pl-x 128/2014) (rămasă pentru votul final)  

38. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic.

Inițiatorii. Nu.

Comisia. Domnul deputat Dragomir.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Marian Dragomir:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia pentru industrii și servicii a întocmit un aviz negativ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.

Intervenția legislativă vizează asigurarea dezvoltării turismului montan în mod echilibrat în România fără a se afecta fondul forestier național, avându-se în vedere, totodată, continuitatea funcțiilor de protecție a mediului din România, potrivit expunerii de motive.

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost prezenți 36 de deputați din totalul de 38 de membri ai comisiei.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă în ședința din 17 iunie 2014.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate de membrii celor două comisii, s-a hotărât în unanimitate de voturi să se propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul silvic, din următorul motiv: pentru a împiedica diminuarea fondului forestier național.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul deputat Tinel Gheorghe.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Stimați colegi,

În comisie am respins inițiativa legislativă, nu pentru că ea făcea obiectul modificării Codului silvic, ci pentru că, din punctul nostru de vedere, un aspect nu puteam să-l acceptăm, cel al introducerii spațiului de fond forestier în intravilan. Ăsta era primul.

Al doilea aspect, însă, acolo lucrurile se nuanțează. De ce? Scoaterea din fondul forestier necesară executării unor obiective de investiții e tratată în actuala formă a Codului Silvic diferențiat. Am modificat Codul Silvic, și aici cred că ar trebui să discutăm un pic, pentru că, iată, e o inițiativă a PSD-ului. Am modificat Codul silvic și am spus: în cadrul OAT-urilor scoaterile le facem în raport de 1 la 1, adică scot un hectar, dau un hectar înapoi, în cadrul proprietăților private, raportul rămâne 1 la 5.

Noi credem că e discriminatoriu, ca principiu discutăm. Nu discutăm acum că e pentru schi, e pentru orice tipuri de investiții. Deci, aici lucrurile sunt discriminatorii și cred că ar trebui să le analizăm și să le abordăm unitar, deci, din punctul ăsta de vedere.

Problematica scoaterii suprafețelor din fond forestier pentru executarea unor construcții necesare administrării fondului forestier, ca bani etc., etc. și mărirea acestei suprafețe de la 200 de metri pătrați la 500-700-1000 de metri pătrați, după părerea mea, iarăși nu-și găsește relevanță, nu și-a găsit nici în comisiile de specialitate. De ce? Pentru că realitatea e crudă în momentul de față. Am scăzut, și o să vedeți la analiza pe Codul Silvic, veți vedea că toată lumea se preocupă numai să taie și nu întreabă nimeni cât plantează. Așa am ajuns după 25 de ani.

Deci, susținem respingerea, dar încă o dată, vine reexaminarea pe Codul Silvic și cred că la scoaterile din fondul forestier pentru obiectivele de interes național va trebui să ne aplecăm și să vedem pe acea latură a discriminării dacă nu cumva găsim o soluție să împăcăm pe toată lumea.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt.

Raport de respingere. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013) (rămasă pentru votul final)  

39. Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice.

Inițiatorul. Nu.

Comisia. Domnule deputat, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport suplimentar asupra Propunerii legislative privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice.

În temeiul art. 104 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice a fost retrimisă Comisiei pentru muncă și protecție socială prin adresa Pl-x 648/2013 în iunie 2014, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice, în sensul instituirii prestației de dependență al cărei beneficiar este persoana vârstnică evaluată și încadrată într-un grad de dependență de către o comisie specializată, precum și creditarea serviciilor de îngrijire pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere acordate acestor persoane la domiciliu, în centre de zi și rezidențiale.

De asemenea, se stabilesc atribuțiile autorităților administrației publice locale privind serviciul public de asistență socială.

În urma reluării dezbaterilor, în ședința din 3 iulie 2014, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi menținerea soluției inițiale de respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 6 februarie 2014, din următoarele considerente: cadrul general de organizare și finanțare a sistemelor de asistență socială este reglementat în Legea asistenței sociale nr. 292/2011, ca atare, era necesar ca textul inițiativei legislative să fie corelat cu prevederile acestui act normativ și să urmărească unicitatea reglementărilor în domeniu și evitarea paralelismelor legislative, în conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea legislativă conține o serie de reglementări care nu sunt în concordanță cu reglementările Legii asistenței sociale nr. 292/2011.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Nu sunt.

Raport de respingere. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 221/2014) (rămasă pentru votul final)  

40. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Inițiatorul. Nu.

Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 221/2014 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați; avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul Consiliului Economic și Social; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, preconizându-se următoarele: modificarea vârstei de pensionare pentru femei; îmbunătățirea metodologiei de calcul al punctajului mediu; creșterea punctajelor anuale; extinderea domeniilor de aplicabilitate a indicelui de corecție și completarea metodologiei de calcul prin stabilirea punctajului mediu anual prin cumularea tuturor veniturilor.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 15 aprilie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei respingerea inițiativei legislative.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Nu sunt.

Raport de respingere.

Mai e un sfert de oră. Tot aia e.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun (Pl-x 198/2014) (rămasă pentru votul final)  

41. Propunerea legislativă privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun.

Inițiatorul. Nu.

Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 198/2014 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuității transportului public în comun pentru elevii care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic de 600 de lei, în vederea reducerii riscului de abandon școlar.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 8 aprilie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei, deoarece inițiatorul nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României, republicată, cât și cele ale art. 7 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Doamna deputat Turcan.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Raluca Turcan:

Dragi colegi,

Domnule președinte de ședință,

Am intervenit la acest proiect de lege, pentru că el pune pe tapet o temă extraordinar de importantă, și anume plata transportului elevilor, în special pentru elevii din mediul rural.

În momentul de față, Constituția României spune că învățământul este obligatoriu și gratuit. Însă pentru sute de mii de elevi, învățământul nu este deloc gratuit, pentru că, pe de o parte ajunge chiar să fie prohibitiv pentru bănuții pe care trebuie să-i scoată părinții din buzunar pentru a asigura toate cele necesare pentru buna educare a copiilor la școală, dar, în plus, pentru mii de copii din mediul rural, transportul nu este decontat, ceea ce înseamnă că o familie cu 3-4 copii, din mediul rural, practic ajunge în imposibilitatea de a-și da copiii la școală, dacă nu scoate o sumă de bani considerabilă din buzunar.

În momentul de față, abandonul școlar este la o cifră de avarie - 17,5%... sunt și... între 17,5% și 20%. Deci, practic, 1 din 5 copii, în momentul de față, în România, nu-și continuă studiile liceale, din motive financiare.

Guvernul trebuie să țină cont că din anul 2020, pe actuala Lege a educației naționale, liceul va fi obligatoriu, prin lege.

Și astăzi abandonul între clasa a VIII-a și a IX-a se ridică la 20%. Deci, iarăși, 1 din 5 copii nu mai ajunge să urmeze liceul în România.

O situație alarmantă necesită măsuri prompte din partea Executivului și a Parlamentului. Această inițiativă legislativă are probleme de redactare însă problema de fond este una corectă. Și de aceea Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii. Pentru că tema adusă în discuție este una foarte importantă. Însă majoritatea de față din Parlamentul României are șansa să corecteze această problemă serioasă cu care se confruntă sute de mii de elevi din România.

La Senat, în Comisia pentru buget, finanțe se află un proiect de lege care elimină plafonarea decontării transportului elevilor.

Fac apel și la majoritatea PSD din Camera Deputaților, ca atunci când acest proiect de lege va veni în Camera Deputaților, să îl susțină, să fie împotriva plafonării decontării transportului școlar, pentru a rezolva sau pentru a veni cu o minimă soluție la un ansamblu de soluții pe care Executivul și Parlamentul trebuie să le pună pe masă pentru a rezolva problema abandonului școlar.

138.000 de elevi înregistrează restanțe la plata transportului școlar, 138.000 de elevi sunt în momentul de față în mâinile majorității parlamentare și în mâinile Executivului, de a fi salvați de la abandonul școlii, de a fi redați societății prin educație de calitate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (Pl-x 216/2014) (rămasă pentru votul final)  

42. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Inițiatorii?

Dezbateri generale?

Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, o secundă. Am făcut o greșeală. Deci suntem la 42... Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Aici suntem, da?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Da.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 216/2014 cu dezbatere pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii ca zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, a celei de-a treia zi de Crăciun.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 15 aprilie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, din următoarele considerente: pentru introducerea unei astfel de reglementări nu este necesară elaborarea unui act normativ. O astfel de prevedere poate fi negociată între partenerii sociali și reglementată în contractul colectiv de muncă, aplicabil astfel cum prevede dispoziția art. 143 din Legea nr. 53/2001.

Întrucât propunerea legislativă are implicații la bugetul de stat, inițiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurii propuse, se încalcă dispoziția art. 138 alin. (5) din Constituția României.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt.

Raport de respingere, vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 150/2014) (rămasă pentru votul final)  

43. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Inițiatorii? Nu.

Comisia?

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 150/2014 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, preconizându-se următoarele: activitatea reprezentanților autorităților administrației publice locale (președinții și vicepreședinții de Consilii Județene, primarul general și viceprimarii municipiului București, primarii și viceprimarii de sector, primarii și viceprimarii de municipii, orașe și comune) să fie considerată loc de muncă ce se desfășoară în condiții speciale; modificarea vârstei standard de pensionare, a stagiului minim de cotizare în specialitate și a stagiului complet de cotizare pentru categoriile de persoane menționate anterior.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 25 martie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative întrucât prin Legea nr. 263/2010 se asigură tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt.

Raport de respingere, legea merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014) (rămasă pentru votul final)  

44. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Inițiatorii? Nu.

Comisia?

Domnul Buicu?

E domnul președinte Buicu în sală, domnule deputat.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Raport comun suplimentar asupra Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În temeiul art. 104 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost retrimisă Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru sănătate și familie prin adresa Pl-x 29/2014.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din februarie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii, cu majoritate de voturi, au hotărât menținerea soluției inițiale, de respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul comun depus în data de 13 martie 2014.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 148/2014) (rămasă pentru votul final)  

45. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comisia?

Domnul președinte Buicu, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun.

La întocmirea prezentului raport am avut în vedere avizul negativ al Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, avizul favorabil al Comisiei juridice, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 448.

În conformitate cu prevederile art. 63, cele două comisii au dezbătut separat proiectul de lege.

În 2 iulie 2014, Comisia pentru muncă a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii, fiind prezenți 22 din 23 de membri.

În 2 septembrie 2014, Comisia pentru sănătate a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii, fiind prezenți 18 din 19 membri.

Propunerea a fost respinsă de Senat în 25 martie 2014.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 448 fac referire la persoana cu handicap vizual grav. Prin eliminarea acestor prevederi, pe considerentul că există o situație discriminatorie față de persoanele cu handicap grav de alt tip și modificarea în consecință a textului, se creează un paralelism legislativ, întrucât persoanele cu handicap grav au posibilitatea de a alege între asistentul personal și primirea unei indemnizații lunare.

Conform prevederilor Legii nr.448, cuantumul drepturilor acordate se actualizează anual cu indicele creșterii prețurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului.

Referitor la soluția legislativă propusă la punctul 3 al inițiativei, criteriul care a stat la baza includerii celor 5 asociații în prevederile art. 98 din Legea nr. 448 a fost reprezentativitatea acestora la nivel național, asociațiile și organizațiile acoperind problematica specifică dizabilității.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Domnul deputat Crăciunescu, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Legea nr. 448/2006 are ca obiect protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prevederile actuale ale acestei legi privind opțiunea adultului cu handicap grav, respectiv indemnizația de însoțitor, sunt discriminatorii privind excepția regăsită pentru handicapul vizual.

Deci persoanele care au handicap vizual primesc indemnizația de însoțitor de la bugetul de stat. În această situație nu se regăsesc întârzieri în plata însoțitorilor.

Ceilalți sau celelalte persoane cu handicap grav, dacă optează pentru indemnizația de însoțitor, aceasta este plătită de la bugetul local și nu întotdeauna primăriile au bani pentru acest capitol din buget.

Problema este că asistentul personal ar opta pentru indemnizația de însoțitor, știind că este plătită lună de lună, iar în varianta actuală de lege acest lucru nu este posibil.

Deci noi, deputații Partidului Național Liberal, vom vota pentru respingerea respingerii, deci împotriva hotărârii comisiei de specialitate.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt.

Raport respingere, vot final. Mulțumesc.

Ședința a luat sfârșit.

Urmează ședința de interpelări la... în 10 minute.

 
    Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.  

După pauză.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deschidem ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

 
Video in format Flash/IOS   Florin-Costin Pâslaru

Începem cu domnul Pâslaru Florin. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Pentru operativitate, am discutat cu domnul secretar de stat. Mi-a prezentat răspunsul la întrebare.

Vreau să-i mulțumesc pentru complexitatea răspunsului.

Era o întrebare legată de o boală des întâlnită, din păcate, în sistemul sanitar românesc, în rândul românilor, foarte puțin curabilă, dar răspunsul este încurajator, motiv pentru care îi mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul secretar de stat este, deci nu mai solicitați răspuns, da?

Domnul... numai o secundă.

Domnule secretar de stat Daniel Ioniță, vă rog să-i dați răspuns oral domnului deputat Iacoban.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Daniel Ioniță (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului României,

Opțiunea concretă prezentată, și anume de sprijinire a prezenței mediatice românești în Republica Moldova, cu compensarea costurilor pe seama ștergerii corespunzătoare a unor eventuale datorii ale statului vecin față de țara noastră a fost utilizată în trecut între anii 1997-2007.

În acea perioadă, a funcționat un mecanism de compensare agreat între guvernele de la București și Chișinău, prin care cheltuielile generate de transmiterea peste Prut a programului 1 al Televiziunii Române, în principal cele legate de utilizarea releelor Întreprinderii de stat Radiocomunicații, au fost deduse din soldul restant al unor credite acordate anterior de statul român.

În prezent, există un singur credit acordat de România către Republica Moldova, încă operațional, mai precis în fază de rambursare. Este vorba de un împrumut acordat de statul român în 1993, pentru care rambursarea a fost reeșalonată pe perioada 2012-2018 și care, prin urmare, nu se încadrează în parametrii avuți în vedere în interpelarea depusă de domnul deputat Sorin-Avram Iacoban.

Relațiile curente din Republica Moldova impun, într-adevăr, consolidarea și diversificarea prezenței media audiovizuale din România. Aceasta ar ajuta, pe de o parte, la o mai bună și corectă cunoaștere a actualității românești, factor esențial în construirea spațiului cultural comun pe cele două maluri ale Prutului.

Pe de altă parte, o astfel de evoluție ar contribui la consolidarea pluralismului de opinii în Republica Moldova, la informarea nedistorsionată cu privire la realitățile internaționale și, mai ales, la modernizarea în spirit european a spațiului media în statul vecin.

Sunt obiective care se regăsesc între preocupările prioritare ale Ministerului Afacerilor Externe în contextul dezvoltării relației cu Republica Moldova.

Parlamentul României poate contribui nemijlocit la aceste eforturi prin sprijinirea instituțiilor publice din sfera audiovizualului, respectiv Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune prezente deja în spațiul media al Republicii Moldova.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Ministerul Finanțelor, domnul deputat Cristian Horia, PNL este? Nu.

 
Video in format Flash/IOS   Florin Gheorghe

Ministerul Finanțelor, domnul Gheorghe Florin, vă rog.

Domnul secretar de stat.

Mai vreți să interveniți, domnul deputat? Mai interveniți? Nu.

Domnul secretar de stat Attila Gyorgy.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Attila Gyorgy (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Răspunsul Ministerului de Finanțe formulat la întrebarea domnului deputat Gheorghe Florin, având ca obiect Propuneri privind îmbunătățirea activității inspectorilor ANAF, dorim să precizăm că acțiunile de control din ultima perioadă ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală au determinat creșterea conformării fiscale voluntare. Astfel, în primele trei luni ale anului 2015, inspectorii antifraudă au verificat 6211 contribuabili și au investigat 219 cazuri în care bugetul de stat a fost prejudiciat în total cu 209 milioane de euro pentru care au întocmit sesizări ale organelor de urmărire penală și au instituit 425 de măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de peste 138 de milioane de euro.

Aceste acțiuni au fost efectuate în baza unui plan de acțiune anual, aprobat la nivel național, și se circumscriu obiectivelor prioritare ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cuprinse în strategia pentru perioada 2013-2017, respectiv combaterea fermă a evaziunii fiscale, îmbunătățirea conformării voluntare și creșterea eficienței colectării și se desprind din linia de acțiune privind prevenirea, descoperirea și instrumentarea faptelor de evaziune, care se manifestă în toate domeniile de activitate cu risc semnificativ de neconformare.

De asemenea, acțiunile de control s-au bazat inclusiv pe informațiile primite prin intermediul serviciului Tel Verde și al petițiilor adresate ANAF.

Încasările realizate de ANAF la bugetul de stat s-au ridicat, în primul trimestru din acest an, la 32,65 de miliarde de lei, în creștere cu 4,45 de miliarde de lei, respectiv cu 15,81 % față de aceeași perioadă din anul 2014, înregistrându-se un grad de realizare a programului de încasări de 110,95 %.

În acest sens, o contribuție importantă a avut-o și Direcția Generală Antifraudă Fiscală prin acțiunile de control întreprinse de inspectorii antifraudă.

Referitor la aspectele invocate în întrebare, precizăm că Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se modifică și unele prevederi ale Ordonanței Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificări și completări ulterioare.

Totodată, menționăm că Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, informațiile regăsindu-se la secțiunea de transparență decizională de pe site-ul ministerului.

Totodată, având în vedere că au fost semnalate o serie de critici ale opiniei publice cu privire la aplicarea de către ANAF a prevederilor legale în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale, precizăm că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2015 reglementează, printre altele, bacșișul în vederea evidențierii acestui tip de venit pe bonul fiscal și asigurării fiscalizării acestuia potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și circumstanțele în care organele de control vor aplica sancțiunile, astfel încât măsura suspendării activității operatorilor economici să fie dispusă doar în cazul faptelor mai grave, aplicându-se, în schimb, gradual sancțiunea amenzii, precum și confiscarea sumelor de bani neînregistrate.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Deci, înțeleg că domnul Horga nu este în sală, pentru domnul Șoneriu, care nu este în sală... au primit răspuns scris.

Domnul Pâslaru mai avea un răspuns la care s-a solicitat amânare.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea pe scurt, de către deputați, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Mergem la lista deputaților înscriși pentru interpelări pe scurt.

Video in format Flash/IOS   Florin Gheorghe

Aș vrea, văzând... domnul Florin Gheorghe, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am o întrebare către ministrul transporturilor, domnul Ioan Rus. Obiectul întrebării se referă la stadiul execuției lucrărilor la varianta de ocolire a municipiului București.

Domnule ministru,

Municipiul București se află în continuare sub presiunea traficului rutier care ar putea fi preluat de către finalizarea lucrărilor de modernizare la varianta de ocolire a Capitalei.

Din păcate, chiar dacă Ministerul Transporturilor a făcut toate diligențele pentru a asigura finanțarea lucrărilor de infrastructură în acest obiectiv de investiții, stadiul execuției lucrărilor este departe de a fi unul satisfăcător, deși termenele sunt depășite cu 12-24 de luni.

Astfel, suntem încă departe de posibilitatea conectării celor trei autostrăzi - A1, A2 și A3 - prin varianta de ocolire a municipiului București.

Domnule ministru,

Vă rog să aduceți următoarele precizări:

1. Stadiul de execuție pentru obiectivul de investiții Lărgire la patru benzi, Centura București-Sud, între A2 și A1, termenul de finalizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Lărgire la patru benzi Centura București-Sud între A2 și A1, termenul de finalizare a lucrărilor pentru obiectivele de investiții Lărgire la patru benzi Centura București-Nord sector DN2 A2 și Centura București-Nord sector DN7 A1 și termenul de finalizare a lucrărilor pentru conectarea celor trei autostrăzi la varianta de ocolire patru benzi a municipiului București.

Solicit răspuns scris și oral.

Florin Gheorghe, deputat UNPR.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Daniel Iane

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Daniel Iane:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sunt Daniel Iane, PNL.

Voi da curs citirii unei interpelări pe care o adresez domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministru pentru societatea informațională.

Stimate domnule ministru,

Am aflat din mass-media că Guvernul a anunțat marți, 7 aprilie, că a aprobat, printr-o hotărâre, Strategia națională privind agenda digitală pentru România 2020, aceasta fiind una dintre condițiile ex ante impuse de Comisia Europeană pentru accesarea, de către țara noastră, a celor peste 30 de miliarde de euro fonduri structurale și de coeziune care i-au fost alocate pentru perioada 2014-2020.

Guvernul anunță că o amplă implementare completă a viziunii strategice asupra sectorului TIC din România va aduce investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde de euro până în 2020, în condițiile în care, în versiunea finală supusă dezbaterii publice, se menționa un necesar de investiții de peste 3,9 miliarde de euro.

Prin strategia națională privind agenda digitală ar trebui stabilit cadrul pentru o structură instituțională care va oferi o viziune unitară, va gestiona centralizat și coordonat toate aspectele legate de informatizarea serviciilor publice și de realizarea interoperabilității la nivel european.

Parcurgând acest material, vă pun următoarele întrebări, având în vedere unele probleme de interes, care reies din elaborarea strategiei.

1. Sunt menționate obiectivele agendei digitale, care sunt diferite în raport cu cele cinci obiective generale comune ale Digital Agenda for Europe 2020. Puteți să ne menționați dacă sunteți de acord cu toate cele cinci obiective ale Digital Agenda for Europe? Dacă da, de ce nu le-ați menționat în prezenta strategie? Dacă nu, ați menționa motivele Comisiei Europene pentru care nu sunteți de acord?

Întrebarea numărul 2. Menționați impactul TIC asupra PIB-ului din România de 4,1% în anul 2011. Nu aveți niște date mai recente? Dacă nu aveți aceste date recente, pe ce v-ați bazat în construcția bugetului pe anul 2015?

Întrebarea numărul 3. Agenda digitală propusă în prezenta strategie are definiți patru piloni. Ne puteți explica modalitatea prin care ați integrat cei șapte piloni definiți în Digital Agenda în prezenta strategie?

Întrebarea numărul 4. Care sunt fundamentele după care s-au alocat bugetele pe domeniile intervenție, menționate la pagina 23? Cum ați calculat procentele? De ce s-au alocat 3,1 miliarde de euro din totalul de 7 miliarde de euro pentru broadband, având în vedere că sunt deja în derulare două proiecte? S-a ținut cont de ele?

Având în vedere că sunt alocate 800 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru broadband, de unde găsiți resurse bugetare pentru restul investiției? Care este punctul de vedere al Comisiei Europene, în speță Communications Networks, Content & Technology, privind această alocare?

Întrebarea numărul 5. Agenda Digitală 2015-2020, propusă de MCSI, estimează un necesar de investiții în domeniul educației de doar 207,4 milioane de euro dintr-un total de 3963,8 milioane de euro. Din rândurile programului rezultă lipsa specialiștilor TIC din mediul profesional românesc, dar cu toate acestea actuala agendă digitală propune o finanțare de doar 5,2% din totalul bugetului.

În acest context, este necesar să-mi răspundeți la următoarele întrebări: a) Cu ce specialiști se va realiza, de exemplu, proiectul de creare a infrastructurii IT sigure și scalabile comune tuturor instituțiilor din sectorul public? - Vă citesc din paranteză: Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, pagina 45;

b) Cum va fi îndeplinită cerința de securitate IT?

Întrebarea numărul 6. Principala problemă la partea de bugetare este că sumele nu sunt împărțite pe surse de finanțare. Sursele de finanțare au grade diferite de certitudine. Așadar, direcționarea unei singure surse, precum fondurile europene, preponderent pentru un domeniu, practic, lasă celelalte domenii nefinanțate.

Cum gestionați riscul neîndeplinirii finanțării pentru un anumit domeniu?

Întrebarea numărul 7. Considerați oportună împărțirea bugetelor pe surse de finanțare pentru a compara cu performanța de absorbție istorică a acelor surse și a estima probabilitatea, posibilitatea de finanțare a domeniului respectiv?

Aceasta este întrebarea 8: De ce nu ați luat în calcul bugetarea în ceea ce privește implementarea votului electronic și a celui prin corespondență?

Întrebarea numărul 9...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, îmi cer scuze. Prezentarea interpelărilor se face pe scurt. În rest, materialul scris îl depuneți. Da? Deci sunteți la ședința de interpelări pe scurt. Conform art.175, se fac în scris și arătați doar obiectul acestora, fără nicio dezvoltare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Daniel Iane:

Da, domnule președinte de ședință.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să concluzionați.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Daniel Iane:

Atunci am să închei cu o ultimă chestiune, care, în viziunea noastră, ține practic de posibilitatea de implementare pe care ministerul o va avea, cea legată de resursa umană.

Dați-mi voie să mai pun două întrebări.

Care este răspunderea legală a angajaților a AADR în raport cu acțiunile...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Daniel Iane:

...și când preconizați o salarizare conformă a specialiștilor MCSI.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Daniel Iane:

Și eu vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Mihai Tararache

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul deputat Tararache, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Tararache:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sunt patru interpelări. O să prezint pe scurt două dintre ele, foarte pe scurt, cu voia dumneavoastră.

Prima interpelare este adresată ministrului sănătății, Nicolae Bănicioiu, de către Mihai Tararache, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14, Colegiul uninominal nr.1 și tema este "Spitalul Județean Constanța - Secția de neurologie".

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Țin să vă informez că un respectat membru al comunității constănțene, colonelul Remus Macovei, scriitor și documentarist cunoscut al eroilor de război, a semnalat de curând situația dezastruoasă cu care s-a confruntat, fiind internat în Secția de neurologie a Spitalului Județean Constanța.

Acesta descrie în detaliu - sunt scene de coșmar - clipele de coșmar prin care a trecut, în salonul său suferind în chinuri groaznice mai mulți pacienți...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Fără dezvoltări, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Tararache:

...și aceasta într-o mizerie cruntă.

De asemenea, în ceea ce privește propria situație, Remus Macovei povestește că a fost obligat să-și cumpere absolut toate cele necesare pentru a se trata, deși acest lucru trebuia să cadă în sarcina spitalului.

Întrebarea mea este: Până când trebuie să mai așteptăm ca să luăm măsuri în acest spital județean? Ce trebuie să se întâmple în acest spital județean ca să luăm măsuri să schimbăm această conducere incompetentă, indolentă și care poate să ajungă și la situații în care mor oameni? Când luăm aceste măsuri?

De aceea, domnule ministru, vreau să vă întreb: Când ați efectuat ultimele controale la Spitalul Județean Constanța?

2. Ce anume ați descoperit în urma acestor controale?

3. Dacă cunoașteți dumneavoastră situația Secției de neurologie din Spitalul Județean Constanța?

Și 4, dacă aveți în plan măsuri de renovare a acestei secții?

Și a doua interpelare, la fel de pe scurt, adresată ministrului culturii, Ionuț Vulpescu, și tema este "Mormântul Hypogeu".

Domnule ministru,

În Constanța - sunteți un om de cultură și știți foarte bine toate monumentele din România - ascuns între buruieni și acoperit cu o baracă, există un mormânt unic în lume, descoperit în 1988.

Mormântul Hypogeu, datând din anul 330, monument arhitectural de o valoare inestimabilă, zace părăsit, fără ca autoritățile constănțene - așa cum ne-au obișnuit, cu indolență, cu nepăsare față de tot ce înseamnă cultură - să ia măsurile potrivite pentru a-l introduce în circuitul turistic.

De aceea, domnule ministru, vă întreb dacă dumneavoastră cunoașteți situația actuală a mormântului Hypogeu din Constanța?

2. Dacă ați comandat un studiu pentru a înțelege ce măsuri trebuie luate pentru a-l aduce în circuitul turistic?

Și 3, ce proiecte ați gândit pentru mormântul Hypogeu și de ce acestea nu sunt puse în practică?

Să știți, domnule ministru, că singura speranță a Constanței pentru acest monument unic sunteți dumneavoastră. Autoritățile constănțene, așa cum sunt, delăsătoare, nu au făcut și nu o să facă nimic.

Deci singura speranță și rugămintea mea este să luați în considerare ceea ce v-am spus, pentru că este unicat în lume și am putea să-l folosim - așa cum ne-am uitat celelalte valori culturale - am putea să-l folosim și să-l exploatăm la maximum.

Solicit răspuns scris în termenul prevăzut de lege.

Vă mulțumesc.

Deputat de Constanța, Mihai Tararache.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Declar închisă ședința consacrată întrebărilor și interpelărilor.

 
       

Ședința s-a încheiat la ora 18,50.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 august 2022, 23:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro