Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/04-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 27-05-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2015

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (PL-x 285/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 285/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Continuăm, până la ora 13,00, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, PL-x 285/2015. Are caracter ordinar.

Din partea Guvernului, doamna secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sirma Caraman (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială.

Ordonanța de modificare este necesară în vederea alinierii dispozițiilor naționale la cele ale Uniunii Europene, referitoare la materia grupărilor europene de cooperare teritorială, precum și îmbunătățirea procedurilor de autorizare și avizare pentru acestea.

Vă rugăm a aproba acest proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Îl invit, în continuare, pe domnul vicepreședinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, să prezinte Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Succint, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile legale, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea ordonanței sus-menționate. Astfel, este creat cadrul legal în vederea asigurării condițiilor pentru aplicări directe, la nivel național, ale Regulamentului Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale Consiliului, din decembrie 2013, de modificare a Regulamentului privind Gruparea europeană de cooperare teritorială.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 99, a avizat favorabil.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru politică economică au avizat favorabil.

Membrii celor două comisii sesizate au examinat proiectul de lege în ședințe separate, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în 28 aprilie. Din totalul de 22 de membri, au participat 19 deputați. Iar membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în data de 5 mai, conform listei de prezență.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Și eu vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Dacă la dezbateri generale vrea să intervină doamna deputat Schelean, vă rog, două minute, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Doamna Valeria-Diana Schelean:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Fiind vorba despre aspecte care țin politica europeană regională, PNL nu are niciun fel de observații cu privire la fondul ordonanței de urgență.

Rezervele noastre țin mai degrabă de capacitatea Ministerului Dezvoltării, cel care are un rol administrativ foarte clar în ceea ce privește Grupările europene de cooperare teritorială, de a administra eficient această problematică.

Deocamdată, acest minister are trei realizări majore - una mai penală, mai prost gândită și mai antidemocratică decât alta -, și anume: regionalizarea și Legea descentralizării, declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională; furtul a peste 500 de primari prin Ordonanța de urgență nr. 55/2014 și un ministru al dezvoltării condamnat cât era în funcție.

Cu astfel de contraperformanțe privim cu foarte mare îngrijorare către capacitatea ministerului de a gestiona chestiuni atât de complexe.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă sunt? Nefiind alte intervenții și nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final. Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 february 2020, 17:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro