Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.116/19-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 15-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2015

  1. Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.

     

Ședința a început la ora 17,04.

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Rodica Nassar, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Bună ziua!

Deschid ședința noastră de astăzi, consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

 
Video in format Flash/IOS Florin-Costin Pâslaru

Am să încep cu domnul secretar de stat Lungu Gabriel, care va oferi un răspuns colegului nostru Florin Pâslaru Costin referitor la comasarea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă și Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Gabriel Lungu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Mulțumesc.

Bună ziua!

Un răspuns la întrebarea adresată ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice de domnul deputat Pâslaru Florin-Costin referitoare la înființarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială.

Vă comunicăm următoarele.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevede, printre altele, înființarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială prin comasarea Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și înființarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost supus dezbaterii Camerei Deputaților în data de 19.12.2014, PL-x 594/2014, iar în data de 18.02.2015 a fost adoptat tacit ca urmare a depășirii termenului de 30 de zile, potrivit art. 115 alin. (5) din Constituția României.

Senatul României, fiind Cameră decizională, a adoptat proiectul de lege cu modificări în data de 26.05.2015.

Astfel, prin textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014, la Capitolul III - "Măsuri de reorganizare în cadrul Administrației Publice Centrale" punctul 10, se prevedea că: "Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, precum și atribuțiile specifice se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Amendamentul propus și aprobat de Senat prevede că art. 5 alin. (10) se modifică și va avea următorul cuprins: "Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială precum și atribuțiile specifice se aprobă prin lege."

În data de 02.06.2015, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a sesizat Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, urmând ca Curtea Constituțională să se pronunțe în data de 24.06.2015.

În considerarea celor expuse anterior, Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, precum și direcțiile județene de muncă și securitate socială urmează să se înființeze în condițiile și termenele prevăzute în legea de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială care va fi aprobată de Parlamentul României.

Vă mulțumesc.

Iar răspunsul vă va fi comunicat în scris.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumim.

Domnul deputat Florin Pâslaru, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, domnule secretar.

Da, ceea ce mi-ați spus dumneavoastră știam. Știam ce am votat aici.

Eu aș fi vrut și v-aș ruga, fără urmă de reproș, ca atunci când îmi trimiteți răspunsul scris să-mi spuneți și care sunt normele de aplicare care stau la baza înființării acestei agenții.

Vă mulțumesc.

În rest totul e bine.

Mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Din partea Ministerului Afacerilor Interne este prezentă la ședința noastră doamna Irina Alexe, secretar general adjunct.

Din păcate, colegul nostru, domnul deputat Movilă Petru, cel care aștepta răspunsul unei întrebări referitoare la alegeri parțiale în două comune din județul Iași, nu este prezent astăzi, în așa fel încât va primi răspunsul din partea ministerului în scris.

Și eu vă mulțumesc.

Îl așteptăm pe domnul secretar de stat din partea Ministerului Sănătății.

 
Video in format Flash/IOS Florin Gheorghe

Colegul nostru, domnul deputat Gheorghe Florin, a adresat o întrebare referitoare la rapoartele Corpului de control al Ministerului Sănătății din ultimul an.

Domnule secretar de stat Răzvan Vulcănescu aveți cuvântul pentru a da răspunsul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu (subsecretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr.7224A/2015 privind rapoartele Corpului de control al Ministerului Sănătății din ultimul an, vă comunicăm următoarele.

Din spitalele enunțate de către dumneavoastră în textul interpelării, Corpul de control a efectuat verificări la Spitalul Municipal Huși și la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

În urma acestor verificări, raportul de la Spitalul Municipal Huși, ca urmare a deficiențelor constatate, a fost trimis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, la Colegiul medicilor Vaslui, la Comisia de pediatrie și neonatologie din cadrul Ministerului Sănătății, la DSP Vaslui și la Consiliul local Huși.

De asemenea, raportul de la Spitalul Județean de Urgență Brașov, ca urmare a deficiențelor constatate, a fost transmis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, Colegiul medicilor Brașov, Consiliul Județean Brașov și DSP Brașov.

Corpul de control nu a efectuat verificări la spitalele din Zărnești, Săcel și Curtea de Argeș, la fel menționate de dumneavoastră în cadrul interpelării, aceste controale au fost efectuate de către DSP Brașov, DSP Maramureș și DSP Argeș.

În anul 2014, Corpul de control a efectuat 75 de acțiuni de control, iar rapoartele de control au fost direcționate atât către entitățile verificate, cât și către Parchete - în cazul a nouă rapoarte, Curtea de Conturi - în cazul a 20 de rapoarte, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - pentru 11 dintre cazuri, Colegiul medicilor - șase dintre rapoarte, Inspectoratul Teritorial de Muncă - trei rapoarte și Agenția Națională de Integritate - un raport.

Totodată, menționăm că Ministerul Sănătății nu are calitatea de a stabili culpe medicale, acestea se stabilesc fie de către Colegiul medicilor, prin comisiile de specialitate, fie prin Comisia de monitorizare și competență profesională, pentru cazurile de malpraxis din cadrul direcțiilor de sănătate publică.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

Domnul deputat? Nu aveți nicio intervenție, mulțumit cu răspunsul.

Se solicită amânarea din partea Ministerului Transporturilor referitor la întrebarea adresată de domnul deputat Movilă Petru, cu titlul "Finanțarea și finalizarea șoselei de centură a municipiului Iași" și, de asemenea, din partea Ministerului Transporturilor se solicită amânarea întrebării "Situația Aeroportului Salcea, județul Suceava", adresată de către domnul deputat Băișanu Ștefan-Alexandru.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 27 september 2020, 16:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro