Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.116/19-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-11-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 15-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2015

2. Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  

     

Doamna Rodica Nassar:

      ................................................
Video in format Flash/IOS  

În continuare, avem lista deputaților înscriși pentru a prezenta interpelări în ședința noastră de astăzi.

 
Video in format Flash/IOS Romeo Rădulescu

Am să dau cuvântul domnului deputat Romeo Rădulescu pentru a prezenta pe scurt interpelarea pe care a depus-o în scris.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Romeo Rădulescu:

Vă mulțumesc.

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Îl interpelez astăzi pe domnul Victor-Viorel Ponta, în calitatea sa de prim-ministru al României, pentru că s-a angajat public să supervizeze implementarea procedurilor de liberalizare graduală a prețurilor la gaze naturale și energie electrică, iar, în prezent, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, finanțată integral de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Secretariatului General al Guvernului, tolerează o stare de fapt ce nu mai poate continua.

Este vorba despre furnizorii de energie electrică și gaze naturale agreați în țara noastră, care nu au politici adecvate pentru dotarea și folosirea pe scară largă a contoarelor inteligente, cu autocitire via internet, aceștia preferând să factureze clienții în baza unei cantități estimate de energie, obligând astfel consumatorii să achite anticipat sume de bani ce nu sunt corelate cu consumul efectiv înregistrat, și sunt deduse ulterior, într-o perioadă de minim trei luni de zile, la regularizarea consumului.

Vă semnalez că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicațiilor - ANCOM - raporta încă de la finalul anului 2012 faptul că, în România, mai existau aproximativ 100 de localități, adică sub 1% din gospodării înregistrate la nivel național, fără rețele ce permit furnizarea serviciilor de acces la internet în bandă largă.

Având în vedere faptul că, din păcate, o parte semnificativă a populației dispune de venituri aflate la limita subzistenței, posibilitatea determinării cheltuielilor aferente utilităților efectiv consumate este o necesitate permanentă în construirea bugetului consumatorului.

Tocmai de aceea, odată ce se introduce facturarea efectuată numai pe baza indexului lunar al echipamentului de măsurare, prin autocitirea electronică a datelor, consumatorul nu va mai fi nevoit să achite anticipat sau retroactiv sume ce-i pot destabiliza bugetul familiei. În prezent, destul de frecvent, la momentul emiterii facturii de regularizare, sub amenințarea debranșării de la rețelele de utilități, familiile sunt nevoite să achite într-o singură tranșă o sumă importantă, care ar fi putut fi împărțită unitar pe întreaga perioadă de consum.

Mai mult, acum nu este respectat nici dreptul oricărui consumator din România de a cunoaște prețul unității de energie propuse la plată, iar faptul că stațiile ce comercializează carburanți și GPL reușesc acest lucru, în timp ce furnizorii de electricitate și gaze naturale nu exprimă în documentele fiscale emise prețul unității de energie vândută este inacceptabil.

În esență, cerem ca reglementările aflate deja în uz pe piața națională a produselor petroliere și derivate ale acestora, care impun exprimarea prețului unității de volum tranzacționate cu toate documentele ce conțin date privind operațiunile economice de schimb sau vânzare între persoane, când emit și primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanțe, să fie aplicate imediat și în cazul pieței energiei electrice și a gazelor naturale.

În consecință, domnule prim-ministru, vă cerem ca Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei să reglementeze în favoarea consumatorilor situațiile expuse aici și să impună, prin ordinele, normele și procedurile proprii, obligativitatea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de a menționa pe facturile emise prețul cu care vând unitatea de energie, în paralel cu generalizarea autocitirii lunare a consumului, prin intermediul conexiunii permanente la internet.

Vă mulțumesc.

Rădulescu Romeo, deputat, Colegiul Râmnicu Vâlcea.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Aurelian Mihai

În continuare dau cuvântul domnului deputat Aurelian Mihai pentru a prezenta una dintre cele șase interpelări depuse.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Aurelian Mihai:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Am să citesc o interpelare adresată Ministerului Transporturilor, până când situația se va remedia în privința domnului Ioan Rus.

Stimate domnule ministru,

Conform Ordinului nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, se aprobă tarifele de utilizare a drumurilor de interes național și modul de aplicare a acestora.

Vă aduc la cunoștință faptul că locuitorii orașului Fetești se văd obligați, de fiecare dată, să plătească taxa de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre, brațul Borcea, de la Fetești, fie în cazul în care trebuie să ajungă la locul unde își desfășoară activitatea - în general, în agricultură și zootehnie - fie pentru a ajunge la proprietățile pe care le dețin peste brațul Borcea, fie pentru activități de recreere - pescuit, plajă etc.

Introducerea taxei de trecere a podului de la Fetești, cât și alegerea amplasamentului, la timpul respectiv, al stației de taxare s-a efectuat fără o consultare a cetățenilor orașului Fetești.

Menționez, așadar, faptul că feteștenii sunt în continuare văduviți de drepturile pe care le aveau anterior introducerii taxei în cauză, iar obiectul expunerii de motive nu aduce în discuție ocazionalitatea, ci generalitatea situației în care cetățenii orașului respectiv se regăsesc.

Adaug, de asemenea, rândurilor de mai sus faptul că oricare cetățean al orașului Cernavodă poate trece fără a fi nevoie să plătească niciun fel de taxă peste Dunăre pentru utilizarea podului situat în apropierea orașului Cernavodă pentru a avea acces în partea care aparține zonei de baltă.

Cetățenii orașului Fetești, în schimb, sunt obligați să plătească, iar acest lucru se petrece de ani buni.

De asemenea, numai dacă luăm în atenție pierderile de la bugetul de stat din perioada de excepție a plății taxei pe perioada verii și pierderile, am putea spune, derivate din traversarea fără plată a podului de către feteșteni pe parcursul anului, în eventualitatea în care feteștenii vor beneficia de modificările propuse, oricând, efectuând un calcul, veți constata că nici pe departe cuantumul taxelor pe care le plătesc locuitorii orașului Fetești nu este superior, ci, dimpotrivă, mult inferior sumei de care statul se dispensează în perioada - așa cum scriam - de excepție a plății taxei de trecere a podului de peste Borcea.

În încheiere, consider, la fel ca și restul cetățenilor orașului Fetești, unde eu domiciliez de aproape 40 de ani, că se impune o modificare a Ordinului nr. 290/2013 în dorința corectării situației discriminatoare existente, exceptând astfel de la plata taxei de pod locuitorii orașului Fetești și ai comunelor limitrofe.

Vă mulțumesc.

Am depus, de asemenea, încă cinci interpelări pentru Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu problemele pe care le au românii din diaspora, și mai ales cei din Almonte Huelva, Spania, care nu și-au primit plata pentru munca prestată în beneficiul agricultorilor din acea localitate pentru lunile aprilie și mai.

Vă rog insistent implicarea ministerului.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumim, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Florin Gheorghe

În continuare are cuvântul domnul deputat Florin Gheorghe.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Gheorghe:

Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Am o interpelare către ministrul educației și cercetării științifice.

Obiectul interpelării: Memoriul cadrelor didactice de la Școala nr. 28 "Dan Barbilian" din Constanța.

Domnule ministru,

Implicarea mea tot mai activă în problemele pe care le are sistemul de învățământ din județul Constanța mi-a oferit oportunitatea de a afla tot mai multe informații despre disfuncțiile acestuia, dar și despre lipsa de implicare a factorilor de decizie și control, locali sau centrali, chiar și atunci când aceștia sunt sesizați pe căi legale.

De exemplu, în cazul Școlii nr. 28 "Dan Barbilian" din Constanța, caz asupra căruia v-am semnalat și eu, instituțional, mai multe nereguli, cadrele didactice mi-au adus la cunoștință faptul că, încă din data de 15 decembrie 2014, au formulat un memoriu către Corpul de control al ministrului educației și cercetării științifice. Din nefericire, deși s-a scurs deja o jumătate de an de la înregistrarea memoriului, cadrele didactice nu au primit nici până astăzi vreo informare sau comunicare din partea Corpului dumneavoastră de control.

În acest sens, vă rog, domnule ministru, să dispuneți verificări amănunțite asupra activității Corpului de control al ministrului educației și cercetării științifice și să-mi comunicați care au fost cauzele pentru care acesta nu a reacționat la solicitarea cadrelor didactice și care sunt concluziile verificărilor întreprinse la Școala nr. 28 "Dan Barbilian" din Constanța.

Menționez că atașez prezentei memoriul înaintat de către cadrele didactice în data de 15.12.2014.

Solicit răspuns în scris și oral.

Florin Gheorghe, deputat UNPR.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

 
Video in format Flash/IOS Ion Marocico

Aveți cuvântul, domnule deputat Ion Marocico, pentru a prezenta interpelarea pe care ați depus-o.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion Marocico:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministru pentru societatea informațională.

Stimate domnule ministru,

Revin la interpelarea din data de 17 februarie 2015, unde vă solicitam sprijin pentru găsirea unei soluții la situația cu care se confruntă locuitorii din localitățile Lupcina, Măgura, Costileva de Jos și Ploscii, din județul Suceava, care mi-au adus la cunoștință faptul că în zonă se înregistrează probleme tehnice majore referitoare la calitatea semnalului de telefonie mobilă, manifestată prin întreruperi ale apelului sau chiar imposibilitatea efectuării acestora.

Primăria comunei Ulma a întocmit mai multe tabele ce cuprind aproximativ 600 de persoane care solicită rezolvarea acestei probleme.

Menționez că, în localitățile mai sus amintite nu există rețea de telefonie mobilă, nici fixă, putând fi recepționat doar semnal foarte de la rețeaua de telefonie mobilă gestionată de SC Orange România SA.

Având în vedere cele de mai sus, vă rog, stimate domnule ministru, să aveți amabilitatea de a face diligențele necesare pentru identificarea unei soluții prin care locuitorii din localitățile menționate mai sus să beneficieze de semnal la una dintre rețelele de telefonie mobilă.

Solicit răspuns în scris.

Deputat Ion Marocico.

 
Video in format Flash/IOS Sorin-Avram Iacoban

Doamna Rodica Nassar:

Are cuvântul în continuare domnul deputat Sorin-Avran Iacoban.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, doamna președinte.

Astăzi o interpelare adresată Ministerului Afacerilor Interne, domnului viceprim-ministru Gabriel Oprea.

Subiectul: Activități teroriste desfășurate pe teritoriul României

Domnule ministru,

Media românească a fost preocupată recent de declararea ca indezirabili de către România a doi studenți tunisieni. Mai mult, cei doi tunisieni au primit și interdicție de intrare pe teritoriul național timp de zece ani.

Cei doi studenți au fost suspectați că încercau să racoleze combatanți pentru organizația teroristă "Statul islamic" încă din anul 2014.

Din comunicatul oficial emis de SRI rezultă, fără echivoc, că aceștia au pus în pericol siguranța națională a României. Cei doi desfășurau activități de propagandă extremistă asupra altor cetățeni de aceeași religie, în vederea radicalizării pe linia ideologiei organizației menționate, precum și coagulării unui grup de adepți ai entității teroriste.

Tunisienii erau studenți la o unitate de învățământ din Arad, cu specific medical, iar activitatea lor principală era propaganda teroristă pe internet.

Este îngrijorător pentru România faptul că, în mediile studențești, se încearcă constituirea unor celule teroriste care să servească atât ISIS, cât și Al-Qaeda. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că, în România, sunt foarte mulți studenți străini care își desfășoară procesul de învățământ, mai ales în instituțiile universitare cu specific medical.

În aceeași ordine de idei, trebuie să menționăm și faptul că, în luna aprilie, șase cetățeni francezi care aveau legături cu ISIS și cu Al- Qaeda au fost expulzați din România pentru pregătiri în vederea constituirii unui atentat terorist în țara noastră.

Ținând cont și de faptul că Inspectoratul General pentru Imigrări funcționează în subordinea ministerului pe care îl conduceți, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări.

Câți cetățeni străini se află, la zi, în România, conform datelor oficiale ale Inspectoratului General pentru Imigrări?

Câți cetățeni străini sunt în derularea unui contract de studii universitate în țara noastră? Vă rugăm ca la această întrebare să ne puneți la dispoziție o statistică pentru fiecare centru universitar în parte, dacă aceste informații sunt publice.

Câți cetățeni străini au fost declarați indezirabili de către autoritățile statului român în anii 2013, 2014 și 2015, care este numele lor, care este pentru fiecare interdicția de a mai reveni pe teritoriul național și care este pentru fiecare motivul expulzării? Vă rugăm ca la această întrebare să ne precizați și localitatea din România unde aveau rezidența.

Vă solicităm răspuns scris și oral în termenul prevăzut de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

Acum am să declar închisă ședința noastră de astăzi, consacrată întrebărilor și interpelărilor.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 17,27.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 november 2020, 12:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro