You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 15-06-2015

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2015

2. Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  
  2.4 Ion Marocico

   

Doamna Rodica Nassar:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Aveți cuvântul, domnule deputat Ion Marocico, pentru a prezenta interpelarea pe care ați depus-o.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Marocico:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministru pentru societatea informațională.

Stimate domnule ministru,

Revin la interpelarea din data de 17 februarie 2015, unde vă solicitam sprijin pentru găsirea unei soluții la situația cu care se confruntă locuitorii din localitățile Lupcina, Măgura, Costileva de Jos și Ploscii, din județul Suceava, care mi-au adus la cunoștință faptul că în zonă se înregistrează probleme tehnice majore referitoare la calitatea semnalului de telefonie mobilă, manifestată prin întreruperi ale apelului sau chiar imposibilitatea efectuării acestora.

Primăria comunei Ulma a întocmit mai multe tabele ce cuprind aproximativ 600 de persoane care solicită rezolvarea acestei probleme.

Menționez că, în localitățile mai sus amintite nu există rețea de telefonie mobilă, nici fixă, putând fi recepționat doar semnal foarte de la rețeaua de telefonie mobilă gestionată de SC Orange România SA.

Având în vedere cele de mai sus, vă rog, stimate domnule ministru, să aveți amabilitatea de a face diligențele necesare pentru identificarea unei soluții prin care locuitorii din localitățile menționate mai sus să beneficieze de semnal la una dintre rețelele de telefonie mobilă.

Solicit răspuns în scris.

Deputat Ion Marocico.