Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 12-10-2015

Ședința Camerei Deputaților din 12 octombrie 2015

25. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 130/2015) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 130/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

66. Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Inițiator. Comisia.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Decretului-lege nr. 118/1990, în sensul majorării cuantumului indemnizațiilor compensatorii ce revin deținuților politici din închisorile comuniste, persoanelor persecutate politic sau deportate.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect, ca urmare a adoptării de către Camera Deputaților în data de 11 martie 2015 a unui proiect de lege care prevedea dublarea indemnizației beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990 - PL-x nr.596/2014.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri. Nu. Vă mulțumesc.