Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-11-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,13.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, înlocuit de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii deputați Cristian Buican și Ion-Marcel Ciolacu, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bună ziua!

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă informez că 135 de parlamentari și-au înregistrat prezența.

În conformitate cu prevederile art. 94 ați primit la casetă: ordinea de zi pentru astăzi și pentru miercuri, 2-4 noiembrie; programul de lucru pentru perioada 2-7 noiembrie; lista rapoartelor depuse în perioada 28 octombrie-2 noiembrie; lista cu legile la care puteți să vă exercitați drepturile de sesizare la Curtea Constituțională și informare cu privire la inițiativele legislative ale colegilor noștri, care urmează să fie avizate de către comisiile permanente.

 
Video in format Flash/IOS Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor incendiului de la Clubul Colectiv din București, din 30 octombrie 2015.  

Doamnelor și domnilor,

O să vă rog frumos, în numele Biroului permanent și al meu personal, o să vă rog frumos să păstrăm un moment de reculegere pentru victimele acestui dezastru național.

(Se păstrează un moment de reculegere.)

Vă mulțumesc foarte mult.

Dumnezeu să-i odihnească!

Video in format Flash/IOS Informare privind trecerea domnului deputat Scarlat Iriza la UNPR, aparținând Grupului parlamentar al PSD.  

Dragi colegi,

Vă informez că domnul deputat Iriza Scarlat a trecut la Grupul parlamentar al PSD, aparținând UNPR-ului, începând de pe 2 noiembrie.

Conform deciziei liderilor grupurilor parlamentare, știu că ați fost informați, astăzi o să avem numai respingeri.

Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014) (retrimisă comisiei)  

17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Are caracter ordinar.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul?

Pe procedură, domnul deputat Victor Paul Dobre, viceliderul grupului parlamentar.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și în numele Grupului PNL, dar și în calitate de președinte al Comisiei pentru administrație, vă propun să retrimitem la comisie această propunere legislativă. Am discutat și cu colegii de la Grupul PSD.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Termenul?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Victor Paul Dobre:

Termenul două săptămâni.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Două săptămâni.

Pregătiți-vă cartelele, retrimitere la comisie, termen două săptămâni. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Vă mulțumesc.

85 de voturi pentru.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității (Pl-x 221/2015) (rămasă pentru votul final)  

18. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cine prezintă raportul?

Domnul Niță. Domnule deputat, staff-ul tehnic vă pune la dispoziție raportul comisiei.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Emil Niță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, trimis spre dezbatere în fond cu adresa Pl-x 221/2015, înregistrat sub nr. 4c-2/262/11 martie 2015.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art. 34 din Legea contabilității.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a examinat propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 24 martie 2015.

La dezbaterile propunerii legislative a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea acesteia, deoarece prin Ordonanța de urgență nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, sunt eliminate entitățile fără scop patrimonial din sfera de aplicare a prevederilor privind auditul financiar.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare dorește să intervină cineva?

Neavând amendamente, comisia propune respingerea.

Rămâne pentru ședința de vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) (rămasă pentru votul final)  

19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată - Codul muncii, Pl-x 407/2014. Caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei pentru muncă, îl rog pe domnul vicepreședinte, domnule Baltă, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 407/2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărind includerea în lista sărbătorilor legale în care salariații nu lucrează a zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române și Ziua Înălțării Domnului - Ziua Eroilor.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic și Social; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; punctul de vedere negativ al Guvernului, exprimat în cadrul dezbaterilor.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 20 septembrie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât nu sunt respectate prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, sunt încălcate atât dispozițiile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, în ceea ce privește obligativitatea prezentării unei fișe fiscale, însoțite de ipotezele și metodologia de calcul utilizate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale, din partea grupurilor, dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final, propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 34/2015) (rămasă pentru votul final)  

20. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Pl-x 34/2015. Caracter organic.

Dacă dintre inițiatori dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei, tot domnul vicepreședinte Baltă. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa nr. Pl-x 34/2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați; avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 264 din Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii unei pedepse complementare, de interzicere a unor drepturi, în afara pedepsei cu închisoarea, pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, fără forme legale, precum și eliminarea amenzii.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României.

În urma dezbaterilor, comisia propune plenului respingerea propunerii legislative, întrucât măsurile propuse contravin prevederilor Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul muncii, prin care au fost stabilite principiile referitoare la necesitatea creării unui sistem legislativ stabil și unitar.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Nefiind amendamente, comisia propune respingerea, rămâne la ședința de vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) (rămasă pentru votul final)  

22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii, Pl-x 155/2015. Caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei pentru muncă, tot domnul vicepreședinte Baltă.

Vă rog să prezentați raportul.

Voci din sală:

Ai sărit un Pl-x! Citește-l după...

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Pl-x 84 am citit, tocmai a prezentat...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Prezint 155, care a fost...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

155, domnule Baltă, și apoi revenim la 53, adică la 84/2015. (Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Da, mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a fost sesizată, prin adresa nr. 155/2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, preconizându-se ca în sectorul bugetar să se considere zi nelucrătoare ziua dintre zilele de sărbătoare legală din cuprinsul săptămânii și zilele de repaus săptămânal.

Totodată, dacă există o perioadă de timp mai mare de 24 de ore, acordarea de timp liber ar urma să se stabilească prin hotărâre a Guvernului.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât cadrul legal actual în materie este acoperitor, iar această prevedere ar putea fi reglementată prin contractele și acordul colectivului de muncă, aplicabile.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva?

Doamna Boghicevici. Vă rog, doamnă deputat, Grupul PNL.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Claudia Boghicevici:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Eu am analizat prezentul proiect de lege și, așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, este clar că se simte nevoia regândirii Codului muncii. Am avut o propunere a BNS-ului care a trecut tacit de Senat, am organizat o dezbatere la Grupul parlamentar al PNL pe aceste prevederi.

Din păcate, în prezentul proiect de lege există prevederi redundante și unele din ele sunt prevăzute deja în acte normative, de exemplu, în Legea pensiilor, în Codul muncii actual.

Vin cu rugămintea de a avea o dezbatere autentică pe toate aceste proiecte de legi, deoarece colegii noștri au inițiative pe anumite componente ale legislației, care privesc munca și este clar că e nevoie de o dezbatere autentică pe modificările Codului muncii.

Vom susține și noi respingerea acestui proiect de lege.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Nefiind alte intervenții, rămâne pentru votul final cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 84/2015) (rămasă pentru votul final)  

21. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Pl-x 54/2015.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Tot pe domnul vicepreședinte Baltă, îl rog să prezinte raportul Comisiei pentru muncă.

Voce din sală:

84!

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Păi am spus, 84/2015. Este 84.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 84/februarie 2015 cu dezbatere pe fond, în procedură de urgență, a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53 - Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse; avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, principalele modificări referindu-se la: completarea art.16 alin. (1) cu precizarea că încheierea contractului individual de muncă se realizează "anterior începerii activității"; introducerea unei noi litere la art. 50, vizând suspendarea de drept a contractului individual de muncă, în situația absențelor nemotivate ale salariatului; modificarea art. 56 alin. (1) lit.c), în sensul ca "încetarea de drept a contractului individual de muncă să aibă loc la data comunicării deciziei de pensie"; completarea art. 61 cu o nouă literă, în sensul includerii ca motiv de concediere, care ține de persoana salariatului, la situația salariatului care, întrunind condițiile de pensie pentru limită de vârstă, nu solicită pensionarea; modificarea art. 105, în sensul cuprinderii în contractul individual de muncă cu timp parțial a duratei muncii și a programului de lucru; abrogarea alin. (2) al art. 125, prin care se definește salariatul care își desfășoară activitatea pe timp de noapte; modificarea alin. (1) al art.137, în sensul în care repausul săptămânal se propune a fi acordat în două zile.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Rămâne la ședința de vot final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372 /2014) (rămasă pentru votul final)  

23. Propunerea legislativă pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, Pl-x 372 /2014. Caracter ordinar.

Inițiatorul? Nu.

Din partea Comisiei pentru industrii, raport comun Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică.

Îl rog pe domnul Marin să prezinte raportul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006.

Astfel, se preconizează că producătorii de energie termică să poată achita în avans consumul de gaze naturale nu doar furnizorilor de gaze naturale, așa cum este prevăzut actualmente, ci și transportatorilor și distribuitorilor de gaze naturale.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Dacă la dezbateri generale?

Vă rog, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Partidul Național Liberal nu susține această inițiativă legislativă și aș vrea să-mi permiteți să aduc și câteva argumente în acest sens.

În primul rând, noi considerăm că se creează o discriminare între furnizorii de gaze și cei ai altor resurse: apă, huilă, lignit, uraniu, apă grea. De ce numai pentru gaze s-ar institui această regulă?

În al doilea rând, prin formulare, se creează impresia că se face o favoare, să poată plăti în avans, ca și când asta ar fi o dorință, un drept și nu o constrângere. Noi spunem că este o constrângere și am văzut ce s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, când un operator din zona de sud a României a facturat în avans o anumită cantitate de gaze naturale către populație.

În al treilea rând, producătorul de energie termică nu dorește să cumpere în avans, pentru că el desfășoară o activitate comercială și nu și - atenție - prestează un serviciu public, pentru care ar trebui protejat sau măcar lăsat în aceleași condiții comerciale din piață.

Propunerea legislativă se referă la plata anticipată a taxei de transport, așa cum rezultă din expunerea de motive, și a taxei de distribuție a gazelor naturale. De ce numai pentru gaze și nu și pentru energie electrică, termică sau altele similare.

Activitățile de transport și activitățile de distribuție sunt servicii reglementate prin licențe de transport și licențe de distribuție. Trebuie să fie separate între ele și față de furnizare, care este un act comercial reglementat astfel.

Și nu în ultimul rând, activitatea de transport și activitatea de distribuție a gazelor naturale, fiind servicii de utilitate publică, sunt supuse unor standarde de calitate al căror grad de îndeplinire nu poate fi cuantificat decât după furnizarea serviciilor.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu toate că resping, sunt convins că vom respinge această inițiativă legislativă, problema termoficării în România, a serviciului de alimentare centralizat cu energie termică, este o problemă asupra căreia va trebui, suntem obligați, să ne aplecăm de urgență.

În acest moment, sunt instalații de termoficare învechite, sunt depășite din punct de vedere tehnologic. Vorbesc de tot lanțul: producere, transport și distribuție.

Din 315 localități, câte avea în 1990 sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, azi mai avem 70. Un sistem neadaptat la nevoile pieței, un sistem slab, sub, sub, subfinanțat.

În acest moment, sistemul de termoficare în România - afirm de la această tribună fără să greșesc - este o bombă cu ceas. Vorbesc de sistemul de termoficare centralizat. Vedem ce se întâmplă în București cu ELCEN RADET, ce se întâmplă la Complexul Energetic Hunedoara, cu Centrala de la Mintia, cu Centrala de la Paroșeni, ce se întâmplă la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, cu CET Halânga, cu alimentarea orașului Drobeta-Turnu Severin, la Galați, la Constanța și exemplele ar putea continua.

De aceea, închei cu rugămintea către dumneavoastră de a aduce de urgență într-o dezbatere parlamentară acest serviciu de alimentare centralizat cu energie termică în România.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții, dacă sunt?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final cu propunere de respingere. Caracter ordinar.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) și Art. 14, alin. (4), lit. a (Pl-x 207/2015) (rămasă pentru votul final)  

24. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea art.14, alin. (4) și art. 14, alin. (4), lit. a), Pl-x 207/2015. Caracter ordinar.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei pentru industrii, domnul deputat Marin. Vă rog, domnule vicepreședinte. Vă rog, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea art.14, alin. (4) și art. 14, alin. (4), lit. a).

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă mai sus menționată.

Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 4 martie 2015.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale? Tot domnul deputat Bode, din partea Grupului PNL.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumim, domnule președinte de ședință.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal nu susține această inițiativă legislativă.

În primul și în primul rând, pentru că se referă la modificarea Ordonanței nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, ordonanță care este caducă, deoarece a fost abrogată prin apariția Legii nr. 230/2006.

În al doilea rând, inițiativa, în opinia noastră, poate fi reluată cu referire la legea în vigoare, cum spuneam, Legea nr. 230/2006, dar ca proiect de lege organică într-o inițiativă legislativă nouă.

Având în vedere numărul mare de accidente de circulație care au ca și cauză lipsa iluminatului public sau rețele de iluminat public necorespunzătoare, poate că noi, legiuitorii, am putea să ne uităm cu o mai mare atenție asupra posibilităților de modificare a Legii nr. 230/2006 astfel încât, spre exemplu, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România să finanțeze realizarea de rețele de iluminat public pentru șoselele de centură.

Cred că bugetul CNADR, atâta cât este el, trebuie orientat cu prioritate către construcția de drumuri și autostrăzi, dar, în același timp, cred că bugetul multor comunități din România pentru serviciul de iluminat public este unul limitat și poate că inițiatorul s-a gândit la momentul respectiv, dacă încadra perfect în lege, și la acest aspect.

Având în vedere cele prezentate, încă o dată, Partidul Național Liberal nu susține această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la ședința de vot final cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României (Pl-x 203/2014) (rămasă pentru votul final)  

25. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României. Pl-x 203/2014.

Caracter ordinar.

Dacă inițiatorul dorește să intervină. Nu dorește.

Raport comun al Comisiei pentru cultură și al Comisiei pentru administrație publică.

Vă rog, domnule deputat. Domnule Alexe, vă rog să prezentați raportul comun.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Alexandru Alexe:

Mulțumesc.

Raport comun asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură obișnuită asupra propunerii legislative mai sus amintite.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, un vot împotrivă și două abțineri, respingerea Propunerii legislative privind declararea zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României, din următoarele considerente: nu se justifică reglementarea prin lege a programului activităților din Parlament, programul celor două Camere fiind flexibil, adaptat la prioritățile de moment ale Legislativului. Astfel, s-a subliniat faptul că de multe ori evenimente cu semnificație istorică, cum ar fi 1 Decembrie sau 22 Decembrie, sunt omagiate în ședințe solemne, la datele stabilite de Birourile permanente, în funcție de calendar și de prioritățile agendei parlamentare.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul Pâslaru, vicelider PSD.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PSD va vota pentru respingerea acestui raport, datorită faptului că proiectul de lege care a fost prezentat în raport este un proiect de lege care nu se justifică, raportul fiind un raport foarte bun făcut de comisia de specialitate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigație (Pl-x 148/2015) (rămasă pentru votul final)  

26. Propunerea legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigație. Pl-x 148/2015. Caracter ordinar.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină cineva. Nu dorește nimeni.

Raport comun. Domnul Varga. Raportul comun al comisiilor juridice și buget-finanțe.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea.

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, dar Guvernul a emis un punct de vedere negativ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui fond special numit Fondul Special pentru Jurnalismul de Investigație care să sprijine prin finanțare directă jurnalismul de investigație și persoanele fizice sau juridice care au curajul să dezvăluie orice act de corupție ce prejudiciază bugetul de stat.

Fondul se constituie ca un cont special deschis la Trezoreria statului, finanțat prin realocarea unui procent de 2% din prejudiciul recuperat la bugetul de stat în urma unei sentințe definitive și irevocabile a instanțelor de judecată în urma dezvăluirii actelor de corupție. Totodată, inițiatorii au precizat că finanțarea de 2% din valoarea prejudiciului recuperat va fi primită pe baza unei cereri adresată Ministerului de Finanțe.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii, în unanimitate de voturi, propun respingerea acestei inițiative legislative privind înființarea fondului special.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva.

Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Horga:

Stimați colegi,

Dacă această propunere legislativă ar fi adoptată de către Parlamentul României, în România ar mai apărea probabil încă o activitate - și o activitate destul de intensă -, acea de delator, pentru că propunerea legislativă așa cum este ea formulată dă posibilitatea, contra a 2% din recuperările care se vor face în baza unor hotărâri definitive, dă posibilitatea tuturor să reclame pe oricine. Așa cum acum câteva sute de ani în Vestul sălbatic era goana după aur, așa va fi goana după reclamații în baza acestei propuneri legislative.

Propunerea legislativă de fapt nu are nici în clin, nici în mânecă cu jurnalismul de investigație. Are, dacă citiți art. 2, are de-a face cu orice persoană fizică sau persoană juridică care reclamă pe un apropiat, în sensul în care acesta are cunoștință despre o anumită faptă pe care acesta a făcut-o sau nu a făcut-o, dar trebuie să o cerceteze organele de cercetare penală. România este un stat de drept, are organe de control suficient de bine structurate, are organe de cercetare penală, de justiție, astfel încât este suficient ca acestea să-și facă treaba, să-și facă datoria, și România să devină un stat cu adevărat de drept.

Nu susținem această propunere legislativă, neavând de-a face cu jurnalismul de investigație în niciun fel.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții. Nemaifiind alte intervenții, rămâne pentru ședința de vot final.

Are caracter ordinar.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 139/2013) (rămasă pentru votul final)  

27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, Pl-x 139/2013.

Domnul Kerekes Károly, inițiator. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prin această inițiativă legislativă se propune completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în sensul că aceste asociații de proprietari care, de fapt, nici nu sunt operatori economici, să aibă posibilitatea de a angaja personal pentru diferite lucrări, nu numai prin contract de muncă, ci și prin contract civil.

Eu cred că anumite activități administrative prestate în cazul acestor asociații sunt ocazionale și n-au un volum semnificativ și nu sunt cu caracter permanent, ca să aibă o justificare pentru angajarea acestui personal numai și numai prin contract de muncă, cum prevede actuala reglementare.

Deci, propun ca să fie opțional acest mod de angajare, ori prin contract de muncă, ori prin contract civil, după caz.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul Varga să prezinte raportul Comisiei juridice.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule Dobre.

Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă.

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil.

Guvernul a transmis un punct de vedere negativ.

Comisia pentru muncă și protecție socială, de asemenea, a dat un aviz favorabil.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în sensul introducerii posibilității angajării administratorilor, persoane fizice, prin încheierea unui contract civil, ca alternativă la contractul individual de muncă prevăzut în acest moment ca unică modalitate de angajare.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, în unanimitate de voturi, propun plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește cineva.

Domnule deputat, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Paul Dumbrăvanu:

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal este de acord cu respingerea și dorim să avem de aici înainte și din partea Guvernului motive de respingere mai bine argumentate, pentru că vedem foarte multe proiecte care sunt argumentate destul de slab din punct de vedere juridic.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

Caracter ordinar.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 181/2015) (rămas pentru votul final)  

28. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, PL-x 181/2015.

Dacă inițiatorul dorește. Nu.

Din partea celor două comisii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate.

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucreția Roșca:

La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie au avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 448 cu un nou articol, art. 78', în vederea înființării Fondului Național pentru Reabilitarea Persoanelor cu handicap, având ca obiectiv principal colectarea și gestionarea sumelor provenite din taxele achitate de angajator.

În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru muncă au fost prezenți 23 din totalul de 24. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 55, doamna Mihaela Ungureanu, președintele Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, doamna Anca Ilie, consilier la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, și doamna Doina Lica, șef serviciu Ministerul Finanțelor Publice.

Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Membrii Comisiei pentru sănătate au dezbătut proiectul în prezența a 17 deputați din totalul de 19 deputați.

Raportul Comisiei pentru sănătate a fost adoptat cu majoritate de voturi.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi respingerea proiectului de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform art.73 din Constituția României.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, domnul Crăciunescu, Grupul PNL.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

În România sunt peste 600 de mii de persoane cu dizabilități. Din acestea, doar 28 de mii sunt angajate. Legea nr. 448/2006 instituie dreptul persoanelor cu handicap de a munci și a realiza venituri în condițiile legislației muncii. De asemenea, Legea nr. 448 prevede că autoritățile și instituțiile publice dacă au peste 50 de angajați trebuie să aibă în numărul de 50 de persoane... 4% să fie persoane cu dizabilități. Dacă nu angajează aceste persoane, atât persoanele fizice de drept privat, cât și instituțiile publice, trebuie să achiziționeze de la acele societăți comerciale care produc produse sau servicii o anumită cantitate, în valoarea stabilită, care trebuie dată la bugetul de stat. Dacă nu achiziționează produse de la societățile comerciale în care lucrează persoane cu dizabilități, trebuie să vireze la bugetul de stat o anumită sumă.

Acest proiect de lege propune înființarea acelui fond național care să fie folosit pentru a informa, pentru a arăta angajatorilor care sunt avantajele angajării de persoane cu dizabilități.

În consecință, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții?

Domnul Sorin Iacoban. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Dragi colegi,

E adevărat că principiul după care a fost făcut acest proiect de lege este un principiu bun, dar crearea Fondului Național pentru Reabilitarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, obiectul principal al acestui proiect de lege, trebuia făcută cu precizarea regimului juridic al acestui fond special care, într-adevăr, se face printr-o lege specială, trebuia specificată autoritatea care gestionează acest fond special și regulile după care se utilizează acest fond special.

Mai mult decât atât, în textul legii există termeni și expresii care, din punctul de vedere al Consiliului Legislativ și al meu personal, trebuiau definite prin proiectul de lege.

Prin urmare, Grupul PSD nu susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Vreau să vă anunț că în plenul Camerei participă delegația Comisiei Comune pentru Afaceri Europene din Parlamentul Irlandei, condusă de domnul Dominic Hennigan, președintele comisiei.

Vreau să-i salutăm. (Aplauze.)

Vă mulțumesc mult.

Continuăm.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) (rămasă pentru votul final)  

29. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Pl-x 45/2015.

Inițiatorul dacă dorește. Nu.

Raport comun, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate.

Tot doamna deputat de la Galați.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucreția Roșca:

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării prestațiilor sociale acordate lunar persoanelor cu handicap.

Cele două comisii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate au dezbătut proiectul în ședințe separate.

Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative.

Comisia pentru sănătate și familie a hotărât cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative.

Propunerea face parte din categoria legilor organice.

A fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, din următoarele considerente: potrivit prevederilor alin. (13) art. 58 din Legea nr. 448/2006, cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creșterii prețurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului, și inițiatorii nu precizează sursele de finanțare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții.

Domnule Crăciunescu, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora din cauza unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene. Din această cauză, necesită măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Această inițiativă legislativă are drept scop majorarea prestațiilor acordate lunar persoanelor cu dizabilități, în așa fel încât să se asigure acestora cel puțin un trai minim decent. Legat de sursa de finanțare, noi am spus că acest lucru poate fi făcut de către administrațiile locale, de la bugetul centralizat și din fondul de rezervă al primului-ministru pe care nu prea știm noi cât și cum este alocat atunci când se întocmește bugetul.

De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind drepturile copiilor cu dizabilități (Pl-x 600/2014) (rămasă pentru votul final)  

30. Și ultima propunere legislativă, Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități, Pl-x 600/2014.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul. Nu dorește nimeni.

Tot raport comun, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate.

Tot doamna deputat. Sunteți de serviciu astăzi, doamna deputat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucreția Roșca:

La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie au avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice; avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse; și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui nou cadru legislativ privind drepturile și libertățile copiilor cu dizabilități și ale reprezentanților legali ai acestora, precum și obligațiile autorităților, furnizorilor de servicii și ale persoanelor fizice sau juridice responsabile în acest domeniu.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut, în prezența a 23 de deputați din 24, raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Membrii Comisiei pentru sănătate au fost prezenți 17 din 19 deputați. Raportul a fost adoptat de Comisia pentru sănătate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: promovarea unei legi speciale pentru copiii cu dizabilități ar conduce la o abordare segregată, neintegrată a drepturilor copiilor și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, încălcând viziunea celor două Convenții ale Națiunilor Unite privind drepturile copilului, respectiv, drepturile persoanelor cu dizabilități.

Având în vedere că aplicarea prevederilor propunerii legislative determină influențe financiare asupra bugetului general consolidat, se încalcă dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României.

Propunerea a fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Dezbateri generale.

Domnul Crăciunescu. Grupul PNL.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Legea nr. 448/2006 a fost adoptată anterior apariției Convenției Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, fapt pentru care întreaga construcție juridică și conceptuală reflectată în această convenție nu respectă și nu redă în totalitate această convenție a Organizației Națiunilor Unite pe care România a semnat-o.

Deși Legea nr. 448 a suferit numeroase modificări și completări, nu rezolvă problema. În esență, proiectul acesta de lege prevede o legislație separată pentru persoanele cu dizabilități adulte și o legislație separată pentru copiii între 0 și 18 ani. Pentru perioada 0-18 ani trebuie prevăzută în lege o serie de reglementări, pentru că e o perioadă de formare. Acești copii sunt instituționalizați, merg la școală și, probabil, trebuie... sau acest proiect de lege propune o serie de reglementări în acest domeniu.

Deci, credem că este necesară o legislație specială pentru copiii 0-18 ani, și alta pentru adulți.

De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la ședința de vot final.

Oprim aici prima parte a lucrărilor noastre.

În câteva momente, începem partea a doua, cea dedicată deputaților pentru a prezenta interpelări și cea dedicată răspunsurilor la întrebări.

Vă mulțumesc mult.

 
    Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.  

După pauză

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Stimați colegi,

Ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

 
Video in format Flash/IOS   Nechita-Stelian Dolha

Pentru început, din partea Ministerului Finanțelor este prezent domnul secretar de stat cu un răspuns pentru domnul deputat Dolha Nechita-Stelian, Grupul PNL.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Attila Gyorgy (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Întrebarea domnului deputat vizează, citez: "Cine-și asumă eșecul pierderii câtorva miliarde de euro din fondurile europene?"

Răspunsul Ministerului de Finanțe, potrivit sferei de competență, dorim să precizăm că o situație actualizată a evoluției absorbției, respectiv, o estimare privind rata de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune este în competența Ministerului Fondurilor Europene.

Precizăm că, în calitate de ministru al finanțelor publice, misiunea domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanțelor publice, este să asigure că sunt respectați indicatorii în baza cărora s-a construit bugetul.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Domnul deputat. Vă rog.

Îl invit pe domnul deputat Dolha.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Nechita-Stelian Dolha:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Să știți că nu m-așteptam la un răspuns din partea Ministerului de Finanțe, în nici un caz. M-așteptam, în schimb, la un răspuns din partea domnului ministru Teodorovici, pentru că întrebarea și interpelarea era adresată direct domniei sale, pentru că atunci era ministru al fondurilor europene. Cu alte cuvinte, întrebarea era direct țintită către domnul ministru și era firesc să vină domnia sa și să dea un răspuns, nu acesta evaziv pe care l-am auzit astăzi. Și, într-adevăr, România riscă să piardă riscă să piardă miliarde de euro din fondurile europene pentru proasta gestionare a lor.

Da, asta era întrebarea: își asumă cineva acest eșec? Și nu e vorba de o absorbție de 80%, cum ați spus, pentru că nu atingem nici 70%. Astea sunt cifrele dure cu care ne confruntăm.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Mergem mai departe.

Este prezent domnul secretar de stat Albulescu Mihai, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, care are un răspuns pentru doamna deputat Mocioi Niculina, Grupul PNL. Din păcate, doamna deputat nu este prezentă.

Îl rog pe domnul secretar de stat să-i transmită răspunsul scris pentru întrebare. L-ați transmis? Da. Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Continuăm.

 
Video in format Flash/IOS   Florin Gheorghe

Domnul deputat Gheorghe Florin are un răspuns din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am înțeles că domnul secretar de stat are o urgență și nu mai poate veni. Așa că am convenit cu dânsul să primesc răspunsul în scris.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Mergem mai departe.

Este prezentă doamna secretar de stat Ionela Dobrică, care are un răspuns pentru Ministerul pentru Societatea Informațională, adresat domnul deputat Kereskényi Gábor - situația clădirilor lăsate în paragină ale fostului Romtelecom, în prezent Telekom.

Doamna secretar de stat, vă mulțumesc mult.

Să-i prezentați domnului deputat răspunsul dumneavoastră, pentru că nu este prezent în sală.

Și ultima. La întrebarea domnului deputat Nistor Laurențiu, Ministerul Sănătății solicită amânarea.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Acestea fiind spuse, trecem la secțiunea următoare, cea dedicată prezentării interpelărilor.

Domnul Gheorghe-Mirel Taloș - o interpelare. A depus-o în scris.

Domnul deputat Ovidiu Alexandru Raețchi - o interpelare. A depus-o în scris.

Domnul deputat Viorel-Ionel Blăjuț - o interpelare. A fost depusă.

Doamna deputat Claudia Boghicevici - o interpelare. A fost depusă.

Domnul deputat Petru Movilă - două interpelări. Au fost depuse.

Mircea Lubanovici - o interpelare. A fost depusă.

Ioan Oltean - o interpelare care a fost depusă.

Scarlat Iriza - o interpelare depusă.

Ioan Tămâian - o inter...

Video in format Flash/IOS   Ioan Tămâian

Da, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Tămâian:

Bună ziua, domnule președinte de ședință.

Interpelare adresată domnului Victor Ponta, prim-ministrul României.

Obiectul interpelării: probleme legate de funcționarea secției ultramoderne de îngrijire a bolnavilor arși grav a Spitalului Floreasca.

Domnule prim-ministru,

Pe data de 9 aprilie 2015, cu mare pompă a fost inaugurată la Spitalul Floreasca o secție ultramodernă de îngrijire a bolnavilor arși grav.

La data respectivă, ministrul sănătății Nicolae Bănicioiu a declarat, conform AGERPRES, următoarele: "Este o unitate de elită, prima dintr-o serie, practic este pilonul astăzi, este prima dintr-o serie de cinci astfel de unități pe care vrem să le facem. Celelalte unități vor fi deschise în celelalte centre universitare: Cluj, Timișoara, Târgu-Mureș. Este important să deschidem și alte centre în țară, pentru a nu pierde timp cu transportul pacienților, iar timpul este esențial. Am semnat deja proiectul cu Banca Mondială."

De la data inaugurării și până în prezent, unitatea de elită nu a funcționat.

Luni, 2 octombrie 2015, tot domnul Bănicioiu a afirmat la un post TV următoarele: "În momentul de față - săptămâna trecută - sala de îngrijire a avut o problemă tehnică pe partea de ventilație".

Ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:

Ați știut, în calitate de șef al Guvernului, de inaugurarea unității de elită de la Spitalul Floreasca?

Ați știut, în calitate de șef al Guvernului, că unitatea - unică în țară - nu a funcționat deloc după ce a fost inaugurată?

Din moment ce defecțiunea tehnică s-a înregistrat săptămâna trecută, de ce din 9 aprilie și până săptămâna trecută, unitatea de elită nu a funcționat? De ce nu a fost remediată imediat defecțiunea tehnică?

De ce nu ați cerut în primul moment o cooperare internațională medicală, ținând cont de faptul că s-a înregistrat o situație în care sistemul medical român nu era pregătit?

Nu credeți că dacă era funcțională secția ultramodernă de îngrijire a bolnavilor arși grav la Spitalul Floreasca, ar fi fost mult mai ușor să rezolvați situația victimelor implicate în evenimentul din 30 octombrie?

Ce măsuri imediate intenționați să luați pentru a preveni evenimentele de genul celor înregistrate la Clubul "Colectiv", vineri, 30 octombrie?

Aștept răspuns scris.

Cu stimă, Ioan Tămâian, deputat de Sibiu.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Da. Și eu vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Nechita-Adrian Oros

Mai departe.

Domnul deputat Adrian Nechita Oros - o interpelare.

Vă rog.

Aveți 3 minute, domnule deputat, să prezentați pe scurt interpelarea.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Nechita-Adrian Oros:

Da.

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul educației și cercetării științifice.

Obiectul interpelării: probleme grave ale activității ministerului.

Stimate domnule ministru,

În ultima perioadă, în ministerul pe care îl conduceți se petrec o serie de fapte la limita legalității și promiscuității, care nu fac decât să compromită această instituție. Enumăr doar câteva din neregulile care au ajuns în spațiul public în ultima jumătate de an.

În vara acestui an ați eliberat peste 70.000 de diplome obținute în mod ilegal, în programe de studii neacreditate, la universități obscure.

Curtea de Apel București a decis anularea Ordinului ministrului educației nr. 312/2015 privind obținerea atestatului de abilitare. Este vorba de actul normativ care stabilește modul cum se obține certificatul de conducător de doctorat și care elimină conflictul de interese, dar și obligația ca teza de abilitare să fie susținută în limba engleză.

Mă văd nevoit să vă întreb, domnule ministru, următoarele:

Ce veți face cu cei 103 conducători de doctorat și cei 64 de profesori care au aplicat pentru obținerea atestatului de abilitare, sunt convins că mulți dintre aceștia ar fi îndeplinit oricum criteriile de abilitare fără relaxarea adusă de acest ordin ilegal?

Cum veți proceda cu doctoranzii care s-au înscris pe locurile repartizate acestor conducători de doctorat?

În ceea ce privește interpretările și precizările abuzive ale H.G. nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de medicină, medicină dentară, farmacie, asistență medicală generală, moașe, medicină veterinară și arhitectură - interpretări și precizări abuzive făcute de către unii dintre reprezentanții ministerului dumneavoastră, vă întreb:

Care este motivația emiterii adresei nr. 351 din 28.07.2015 de către minister, care aduce precizări abuzive privind aplicarea H.G.-ului doar pentru programe de studii pentru medicină veterinară? Regulile generale de aplicare ale H.G. nr. 469/2015 transmise prin adresa nr. 351 nu au cumva legătură cu modificările ilegale, desființate ulterior de instanțele judecătorești, modificări aduse planurilor de învățământ ale facultăților de medicină veterinară din Cluj și București, în anul 2011 și care au pus în pericol recunoașterea diplomelor absolvenților celor două facultăți pentru acea perioadă?

Nu credeți că intervenția ministerului în planurile de învățământ ale unei singure profesii dintre toate cele reglementate prin H.G. nr. 469/2015 încalcă grav autonomia universitară, prevăzută în art. 32 alin. (6) din Constituția României?

Un alt subiect de notorietate este cel legat de organizarea scandaloasă de către managerul de proiect Ioan Ștefan Groza, actualmente directorul general al Direcției Generale pentru Învățământ Superior din cadrul MECS, al întâlnirii de peerlearning având ca tematică facilitarea inserției în piața forței de muncă a absolvenților de învățământ superior, finanțată printr-un program POS DRU care a avut loc în cursul lunii ianuarie, la Predeal...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să concluzionați, domnule...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Nechita-Adrian Oros:

... întâlnire la care nu s-a prezentat nimic din programul comunicat participanților, în schimb, la petrecerile organizate în acele zile au fost aduse dansatoare.

Și am să închei.

Care au fost beneficiile concrete, pentru universitățile cuprinse în acest proiect derulat prin POS DRU, ale acestui proiect? Nu considerați că modul scandalos de organizare a acestor activități pune semne de întrebare asupra tuturor proiectelor POS DRU coordonate de către MECS?

În încheiere, doresc să vă mai întreb, domnule ministru, câte activități de tip suburban trebuie să mai comită domnul Ioan Groza pentru a-l emite din funcția de director general din cadrul instituției pe care o conduceți?

Solicit răspuns în scris.

Cu stimă, deputat PNL, Adrian Oros.

 
Video in format Flash/IOS   Anton Doboș

Domnul Florin Iordache:

Următorul.

Aurelian Mihai - două interpelări depuse în scris.

Doamna deputat Carmen Hărău - o interpelare.

Domnul deputat Anton Doboș - o interpelare care a fost depusă.

Vă rog, prezentați și pe scurt, dar prezentare pe scurt, potrivit regulamentului.

Vă rog. Asta am și spus că prezentăm pe scurt, nu citim întreaga interpelare.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Anton Doboș:

Da.

Stimate domnule ministru,

Subiectul interpelării: stadiul desemnării consultantului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași.

Construcția unui spital regional de urgență la Iași a fost stabilită încă din 2008. Între timp, Guvernul a redus acest număr la trei spitale, printre care și cel de la Iași. După șapte ani, încă nu s-a făcut niciun pas pentru construcția acestui spital de care Iașiul și întreaga regiune a Moldovei are nevoie urgentă. Ministrul sănătății a declarat în repetate rânduri că există finanțare asigurată pentru aceste trei spitale regionale și că vor fi demarate în cel mai scurt timp.

În ceea ce privește Spitalul Regional de Urgență Iași, primul pas care trebuia făcut era desemnarea unui consultant care să evalueze proiectul și locațiile propuse, iar acest lucru trebuia făcut de către ministerul pe care îl conduceți.

Ca gestionar al finanțării asigurate de Banca Mondială pentru acest proiect, vă rog să-mi comunicați dacă s-a început procedura de desemnare a consultantului pentru acest proiect.

În încheiere, aș vrea să subliniez importanța și urgența construirii spitalului, prin intermediul celui mai avizat medic ieșean care s-a referit la ce s-ar întâmpla la Iași în cazul unui eveniment tragic cu mai multe victime arse: "Centrul de arși de la Spitalul Sf. Spiridon este o glumă, cea mai bună soluție este aeroportul. La Iași avem nevoie de un spital care să deservească toată regiunea, nu de zboruri de pe aeroport către spital din București".

Și în încheiere, domnule ministru Bănicioiu, să nu pățim ca în povestea cu cei șapte negri mititei, din care au mai rămas doar trei. Și sper ca rima să cuprindă cel puțin Spitalul Regional de Urgență Iași.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Florin Gheorghe

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul deputat Mircea-Vasile Cazan - o interpelare depusă.

Domnul deputat Florin Gheorghe - două interpelări...

Vreți să prezentați una dintre ele?

Două minute, domnule deputat.

Vă rog, prezentați una dintre ele sau titlul la amândouă, cum doriți.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o interpelare adresată ministrului transporturilor.

Obiectul interpelării: investițiile pentru preîntâmpinarea înzăpezirii infrastructurii de transport.

Domnule ministru,

În fiecare an, pentru operațiunile de deszăpezire a infrastructurii de transport, în special pentru infrastructura rutieră, se încheie contracte extrem de costisitoare, în baza cărora este eliminat de pe carosabil stratul de zăpadă, acumulat ca urmare a viscolelor.

Dacă am cuantifica sumele cheltuite în acest scop în ultimii 25 de ani, cred că am ajunge la concluzia simplă că am mai fi construit câteva sute de kilometri de infrastructură rutieră la standarde europene.

Din păcate, chiar dacă au existat linii de finanțare de la Uniunea Europeană pentru lucrări și investiții specifice care să înlăture riscul producerii înzăpezirii infrastructurii în sezonul rece, nici Ministerul Transporturilor și nici Ministerul Mediului nu au implementat niciun proiect în acest sens.

Printre județele cele mai afectate de capriciile viscolelor din anotimpul rece se află nu numai județele din sudul Moldovei, dar și județul Constanța. Sunt astfel afectate atât drumuri naționale, dar și Autostrada A2.

În aceste condiții, domnule ministru, vă rog să aduceți următoarele precizări:

  1. Dacă există la nivelul Ministerului Transporturilor propuneri privind realizarea unor investiții la nivelul județului Constanța care să preîntâmpine înzăpezirea principalelor căi de comunicații - perdele forestiere sau parapeți în punctele critice?
  2. Care sunt sumele utilizate anual pentru deszăpezirea infrastructurii rutiere - de exemplu, pentru autostrăzi, drumuri naționale și județene - în perioada 2013-2015 și la ce valoare s-ar ridica investițiile necesare la nivel național, defalcat pentru județul Constanța?

Vă solicit răspuns scris.

Deputat UNPR, Florin Gheorghe.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Mihai Tararache

Următorul. Domnul deputat Mihai Tararache - o interpelare depusă.

Da, vă rog, prezentați pe scurt, domnule deputat, dacă doriți.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Tararache:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea este adresată ministrului transporturilor, domnul Iulian Ghiocel Matache. Și tema este: costurile aferente asigurării pazei perimetrale a Portului Constanța.

Domnule ministru,

Am primit recent o serie de semnalări - și cred că ați primit și dumneavoastră nenumărate, cred că nu mai aveți loc în birou de câte semnalări ați primit - cu privire la aspecte cu un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din România, ce țin de activitatea defectuoasă și nelegală desfășurată de Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" S.A., companie al cărei principal obiectiv ar trebui să fie administrarea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval, ce a fost dată în concesiune prin contractul de concesiune încheiat între minister și această companie.

Pentru asigurarea întreținerii infrastructurii de transport naval utilizată de către diverși operatori economici ce își desfășoară activitatea în Portul Constanța, aceștia sunt obligați prin contractele încheiate cu Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" să plătească un tarif de utilizare a domeniului portuar, calculat în baza unei chei de repartizare reprezentate de suprafața utilizată de către fiecare operator economic în parte în desfășurarea activității sale.

Având în vedere informațiile publice deținute, vă aducem la cunoștință faptul că în componența acestui tarif de utilizare a domeniului portuar sunt introduse în mod vădit nelegal și nelegitim unele cheltuieli ce incumbă exclusiv Administrației, și care nu ar trebui să fie imputate operatorilor economici care desfășoară activități economice în legătură cu infrastructura de transport naval, precum: redevența pe care CNAPM este obligată să o plătească, în conformitate cu contractul de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor; profitul pe care acesta intenționează să-l realizeze sau cheltuieli de întreținere realizate în legătură cu bunurile aflate în proprietatea privată a CNAPM.

Menționez pe această cale că aspectul legat de fundamentarea tarifelor este extrem de important, având în vedere că în diferite împrejurări și prin diferite documente transmise de către membrii Organizației Patronale "Operatorul Portuar Constanța", s-a invocat de către reprezentanții CNAPM necesitatea plății și chiar a majorării tarifelor cu procente în unele cazuri ce depășesc 380%, în mod unilateral și vădit abuziv, cu încălcarea dispozițiilor legale și contractuale ce reglementează posibilitatea modificării clauzelor contractuale prin acordul expres al părților contractante, avându-se în vedere unele lucrări de întreținere pe care CNAPM este obligată să le realizeze în legătură cu infrastructura de transport naval.

În acest sens, fundamentările legate de creșterea costurilor aferente asigurării pazei perimetrale a Portului Constanța, ce sunt imputabile tuturor operatorilor care utilizează infrastructura de transport naval cu titlu de participare la cheltuielile necesare unei bune funcționări a bunurilor de interes comun din Portul Constanța sunt nejustificate. Și de ce spun asta? Pentru că situația sistemului de acces și de pază perimetrală este precară, gardurile de împrejmuire a incintei portuare sunt degradate, iar sistemul de pază implementat în Portul Constanța este deficitar - situație de fapt ce este întărită de numărul mare de dosare penale înregistrate la organele competente în ultima perioadă pentru numărul...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Tararache:

E pe încheiere.

... pentru numărul mare de furturi din mărfurile și instalațiile situate în perimetrul Portului Constanța.

În fapt, oamenii aceștia plătesc aceste costuri și paza pentru bunurile pe care le au depozitate în port nu este realizată așa cum trebuie. Și oamenii aceștia pierd. Persoane neautorizate au acces în perimetrul portuar, iar acestea săvârșesc un număr mare de infracțiuni, dovedite de dosarele penale aflate în curs de cercetare sau chiar pe rolul instanțelor de judecată.

Domnule ministru,

Având în vedere toate aceste fapte, vă întreb și eu, așa cum ați fost întrebat de foarte mulți operatori portuari și foarte mulți oameni care lucrează în domeniu, pe bună dreptate, pentru că oamenii aceștia asigură peste 10.000 de locuri de muncă în Constanța și este corect să avem în vedere și punctele lor și opiniile lor. De aceea, domnule ministru, vă întreb:

  1. Care este strategia actualului consiliu de administrație cu privire la Portul Constanța, dacă există așa ceva?
  2. Ce soluții ați identificat pentru problematica expusă și când le veți aplica?
  3. Există un plan de investiții în dezvoltarea și dotarea corespunzătoare a agenților de pază și a unităților de pază perimetrală a Portului Constanța?

Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.

Vă mulțumesc.

Deputat de Constanța, Mihai Tararache.

 
Video in format Flash/IOS   Sorin-Avram Iacoban

Domnul Florin Iordache:

Dorel Covaci - patru interpelări depuse.

Ovidiu-Cristian Iane - două interpelări depuse.

Natalia-Elena Intotero - o interpelare depusă.

Natalia-Elena Intotero, Laurențiu Nistor, Neviser Zaharcu și Corneliu-Florin Buicu - o interpelare.

Simona Bucura-Oprescu - o interpelare.

Domnul Sorin-Avram Iacoban - o interpelare.

Vă rog, domnule deputat, s-o dezvoltați. Aveți trei minute să prezentați interpelarea.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am depus o interpelare și cinci întrebări.

Pentru stenogramă - o întrebare adresată Ministerului Transporturilor, cu situația licitațiilor pentru deszăpezirea arterelor rutiere; o altă întrebare adresată Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice cu prognoza meteo pentru iarna 2015-2016; Ministerului pentru Societatea Informațională o altă întrebare cu serviciile oferite de Poșta Română; Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului - o întrebare privind situația deșeurilor radioactive de pe teritoriul României; și, în fine, o întrebare adresată domnului viceprim-ministru Gabriel Oprea, pentru pregătirile Ministerului în vederea întâmpinării sezonului rece.

Cât despre interpelare, este adresată, de asemenea, Ministerului Afacerilor Interne, domnului viceprim-ministru Gabriel Oprea, privind situația locațiilor care funcționează în regim de club.

Domnule viceprim-ministru,

În ceea ce privește tragedia de la București din Clubul "Colectiv", nu formulez judecăți de valoare, deoarece este o anchetă în desfășurare care nu trebuie tulburată și nici influențată.

Ce s-a întâmplat vineri seara este o adevărată tragedie care nu ar trebui să se mai repete nicăieri în țară.

Profit de această ocazie să-mi exprim și eu regretele față de familiile îndurerate și să urez sănătate grabnică celor răniți din spitale.

Este totuși de notorietate faptul că astfel de incidente s-au mai întâmplat în România, însă nu de amploarea celui de acum.

În pofida acestei tragedii, spectacole de genul celor care au provocat nenorocirea se vor mai desfășura, reprezentări pirotehnice fără aprobare vor mai avea loc, locații improprii de genul celei din București vor mai continua să găzduiască evenimente de genul celor care au provocat tragedia.

Inconștiența administratorilor și patronilor de cluburi, dublată de dorința de îmbogățire rapidă reprezintă realități care pot crea oricând catastrofe de genul celor întâmplate.

Ne întrebăm totuși: ce căutau minori de 15 ani într-un club destinat adulților? De ce consumau alcool? De ce nu erau căi de evacuare în numărul celor prevăzute de lege? De ce nu existau extinctoare? De ce nu era măcar un pompier de serviciu sau personal calificat, în situația în care se știa că va exista un spectacol cu elemente pirotehnice? De unde au fost procurate aceste elemente pirotehnice? Dacă ele au fost manipulate de personal calificat?

Probabil că la aceste întrebări vor răspunde organele abilitate, iar cei vinovați vor răspunde în fața legii.

Important pentru noi este ca autoritățile să recurgă la măsurile pro active care se găsesc în sfera loc de competență, să verifice cu strictețe celelalte locații care funcționează în regim de club, pentru ca astfel de nenorociri să nu se mai întâmple.

Având în vedere cele precizate, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Care sunt obligațiile unui organizator de spectacole dacă la evenimente organizate atât în spații închise, cât și în spații deschise se folosesc materiale pirotehnice?
  2. Care este numărul minim de căi de evacuare pentru locațiile care găzduiesc spectacole la care poate participa un număr mare de spectatori?
  3. Cine are, conform legii, dreptul de a manipula materiale pirotehnice și care este procedura legală de avizare a folosirii acestor efecte?
  4. Câte controale preventive au fost efectuate în municipiul Iași în anul 2015 de către structuri subordonate ministerului pe care îl conduceți, controale care au avut ca tematică respectarea prevederilor legale în ceea ce privește activitatea locațiilor care funcționează în regim de club sau activitatea locațiilor care găzduiesc spectacole destinate publicului larg?
  5. Care este lista locațiilor din municipiul Iași care au fost autorizate de structurile din subordinea ministerului pe care îl conduceți, pentru desfășurarea de activități în regim de club? Și dacă sunt asemenea locații care nu au primit aviz de funcționare? La această întrebare, vă rugăm să ne precizați atributele de identificare a solicitanților - persoane juridice, inclusiv adresele punctelor de lucru și ale sediilor care nu au fost autorizate în acest sens.

Solicităm răspuns scris și oral, pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Ion Eparu

Cristina Nichita - o întrebare depusă.

Domnul deputat Ion Eparu.

Vă rog, domnule deputat, aveți o interpelare.

Aveți trei minute să prezentați interpelarea.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Eparu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sper să reușesc să mă încadrez în cele trei minute.

Interpelarea mea este adresată domnilor Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul educației și cercetării științifice și domnului Gabriel Oprea, ministrul afacerilor interne, viceprim-ministru.

Obiectul interpelării: măsurile vizate de ministerele celor doi amintiți, pentru o mai bună reglementare a organizării procedurilor de licitație publică, astfel încât programul "Cornul și laptele" să înceapă fără întârzieri în toate instituțiile școlare beneficiare.

Domnilor miniștri,

Peste 2.000.000 de copii din grădinițele și școlile generale din România beneficiază încă din 2002 de programul "Cornul și laptele", în zilele în care sunt prezenți la școală, fără vacanțe, zile libere și absențe.

În județul Prahova este al doilea an consecutiv când prevederile legii nu sunt respectate. Anul trecut, deși licitația a fost organizată tot cu întârziere, nu au existat contestații. De aceea, situația a fost reglementată după doar câteva săptămâni. Anul acesta, probabil că abia în al doilea semestru, cei 74.452 de copii din județul Prahova vor beneficia de lapte și corn.

Consiliul Județean Prahova argumentează faptul că nu a realizat în timp util caietul de sarcini pentru înscrierea licitației pe SEAP, din cauza întârzierii cu care Inspectoratul Județean Prahova a indicat numărul exact de elevi și numărul zilelor din calendarul școlar.

Pe de altă parte, ISJ Prahova nu putea anticipa decât un număr aproximativ al elevilor din program, mai ales ținând cont că situația transferurilor s-a lămurit după începerea anului școlar. Singurii care pierd în acest ping-pong de acuzații sunt copiii.

Vreau să vă reamintesc că anul trecut, tot din cauza procedurilor de licitație, în județul Prahova nu s-a derulat programul "Mere în școli". Conform acestui program, din anul 2010, elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat ar trebui să primească gratuit câte un fruct proaspăt zilnic, timp de 100 de zile de școlarizare, în intervalul noiembrie-martie, pentru încurajarea consumului de fructe în școli.

Deși acest proiect este finanțat în proporție de 75% din fonduri europene, elevii prahoveni nu au beneficiat de el.

Față de cele prezentate, vă solicit, domnilor miniștri, prezentarea strategiei ministerelor pe care le conduceți pentru asigurarea unei mai bune reglementări a activității consiliilor județene și inspectoratelor școlare județene, în privința organizării procedurilor de licitație publică, astfel încât programul "Cornul și laptele" să înceapă fără întârzieri în toate școlile din țară, inclusiv în județul Prahova.

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

Deputat Ion Eparu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS   Andrei Daniel Gheorghe

Doamna deputat Marioara Nistor - două interpelări depuse.

Eugen Tomac - o interpelare.

Andrei Daniel Gheorghe - două interpelări depuse.

Vreți să dezvoltați una dintre ele?

Vă rog, aveți trei minute, domnule deputat, să prezentați concluziile interpelării.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am două interpelări. Prima interpelare - pe care nu o voi dezvolta - se adresează domnului ministru al transporturilor, Iulian Ghiocel Matache. Și aștept un răspuns scris și verbal.

Iar cea de-a doua interpelare, asupra căreia voi insista, se adresează domnului ministru al finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici și domnului ministru al economiei, Mihai Tudose.

Obiectul interpelării îl reprezintă renegocierea nivelului redevențelor provenite din industria extractivă.

Actualul Guvern condus de domnul Victor Ponta s-a angajat încă din anul 2012 că va porni renegocierea cotelor redevențelor provenite atât din industria de petrol și gaze, cât și din cea de extragere a resurselor minerale.

În condițiile în care în ultimii ani suma medie a veniturilor provenite din redevențele colectate de statul român pentru producția de petrol și gaze rareori a depășit aproximativ un sfert de miliard de euro, rezultatul unui nivel mediu al redevențelor, de circa 7%, coroborat cu expirarea, în cursul anului 2014, a datei limită cu privire la renegocierea redevențelor provenite din exploatarea resurselor de hidrocarburi de către Petrom, cel mai mare contribuabil net din industria de extragere și exploatare a resurselor subsolului la bugetul de stat, care este motivul pentru care Guvernul Ponta a neglijat și continuă să neglijeze acest subiect?

Ne aflăm la sfârșitul anului 2015, iar guvernul dumneavoastră păstrează o tăcere suspectă și asupra renegocierii contractului cu OMV Petrom, a cărui dată limită a fost depășită, cât și cu privire la promisiunea alcătuirii unei noi grile generale a redevențelor adaptate actualului context macroeconomic.

Care este motivul pentru care guvernul condus de Victor Ponta întârzie în mod nepermis restructurarea cotelor redevențelor?

Aștept răspuns scris și verbal.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Lucia-Ana Varga

O invit, în continuare, pe doamna deputat Lucia-Ana Varga.

Doamnă deputat, ați depus două interpelări.

Vă rog să dezvoltați una dintre ele, vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucia-Ana Varga:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima interpelare se referă la situația tăierilor ilegale din pădurile României și am depus-o pentru că între raportările Institutului Național de Statistică și Inventarul Forestier Național s-a constatat o diferență de 8,8 milioane m.c. anual de lemn tăiat ilegal, există suspiciunea că acest volum de masă lemnoasă a fost recoltat ilegal și de aceea am întrebat ministerul care este situația tăierilor ilegale și dacă s-au făcut controale în zonele respective.

A doua interpelare se referă la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în Strategia națională de dezvoltare durabilă.

Prin Strategia națională de dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1460/2008, România și-a asumat o serie de ținte în domenii de interes național, precum protecția mediului, transport, incluziune socială, învățământ etc., termenul scadent pentru multe dintre acestea fiind anul 2015.

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi răspundeți, domnului prim-ministru i-am adresat interpelarea, l-am rugat să ne răspundă la întrebarea care este stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională de dezvoltare durabilă în comparație cu țintele stabilite în acest document pentru anul 2015.

Menționez că solicit răspunsul în scris și oral.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Mai avem o interpelare depusă de doamna Violeta Tudorie.

Cu acestea fiind spuse, declar ședința închisă.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

Ne vedem miercuri, la ședința de plen.

 
       

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 17,43.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 24 november 2020, 2:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro