Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-10-2019
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

10. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372 /2014) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 372/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

23. Propunerea legislativă pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, Pl-x 372 /2014. Caracter ordinar.

Inițiatorul? Nu.

Din partea Comisiei pentru industrii, raport comun Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică.

Îl rog pe domnul Marin să prezinte raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006.

Astfel, se preconizează că producătorii de energie termică să poată achita în avans consumul de gaze naturale nu doar furnizorilor de gaze naturale, așa cum este prevăzut actualmente, ci și transportatorilor și distribuitorilor de gaze naturale.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Dacă la dezbateri generale?

Vă rog, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Partidul Național Liberal nu susține această inițiativă legislativă și aș vrea să-mi permiteți să aduc și câteva argumente în acest sens.

În primul rând, noi considerăm că se creează o discriminare între furnizorii de gaze și cei ai altor resurse: apă, huilă, lignit, uraniu, apă grea. De ce numai pentru gaze s-ar institui această regulă?

În al doilea rând, prin formulare, se creează impresia că se face o favoare, să poată plăti în avans, ca și când asta ar fi o dorință, un drept și nu o constrângere. Noi spunem că este o constrângere și am văzut ce s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, când un operator din zona de sud a României a facturat în avans o anumită cantitate de gaze naturale către populație.

În al treilea rând, producătorul de energie termică nu dorește să cumpere în avans, pentru că el desfășoară o activitate comercială și nu și - atenție - prestează un serviciu public, pentru care ar trebui protejat sau măcar lăsat în aceleași condiții comerciale din piață.

Propunerea legislativă se referă la plata anticipată a taxei de transport, așa cum rezultă din expunerea de motive, și a taxei de distribuție a gazelor naturale. De ce numai pentru gaze și nu și pentru energie electrică, termică sau altele similare.

Activitățile de transport și activitățile de distribuție sunt servicii reglementate prin licențe de transport și licențe de distribuție. Trebuie să fie separate între ele și față de furnizare, care este un act comercial reglementat astfel.

Și nu în ultimul rând, activitatea de transport și activitatea de distribuție a gazelor naturale, fiind servicii de utilitate publică, sunt supuse unor standarde de calitate al căror grad de îndeplinire nu poate fi cuantificat decât după furnizarea serviciilor.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu toate că resping, sunt convins că vom respinge această inițiativă legislativă, problema termoficării în România, a serviciului de alimentare centralizat cu energie termică, este o problemă asupra căreia va trebui, suntem obligați, să ne aplecăm de urgență.

În acest moment, sunt instalații de termoficare învechite, sunt depășite din punct de vedere tehnologic. Vorbesc de tot lanțul: producere, transport și distribuție.

Din 315 localități, câte avea în 1990 sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, azi mai avem 70. Un sistem neadaptat la nevoile pieței, un sistem slab, sub, sub, subfinanțat.

În acest moment, sistemul de termoficare în România - afirm de la această tribună fără să greșesc - este o bombă cu ceas. Vorbesc de sistemul de termoficare centralizat. Vedem ce se întâmplă în București cu ELCEN RADET, ce se întâmplă la Complexul Energetic Hunedoara, cu Centrala de la Mintia, cu Centrala de la Paroșeni, ce se întâmplă la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, cu CET Halânga, cu alimentarea orașului Drobeta-Turnu Severin, la Galați, la Constanța și exemplele ar putea continua.

De aceea, închei cu rugămintea către dumneavoastră de a aduce de urgență într-o dezbatere parlamentară acest serviciu de alimentare centralizat cu energie termică în România.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții, dacă sunt?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final cu propunere de respingere. Caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 october 2019, 2:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro