Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

15. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 181/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 181/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

28. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, PL-x 181/2015.

Dacă inițiatorul dorește. Nu.

Din partea celor două comisii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate.

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucreția Roșca:

La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie au avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 448 cu un nou articol, art. 78', în vederea înființării Fondului Național pentru Reabilitarea Persoanelor cu handicap, având ca obiectiv principal colectarea și gestionarea sumelor provenite din taxele achitate de angajator.

În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru muncă au fost prezenți 23 din totalul de 24. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 55, doamna Mihaela Ungureanu, președintele Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, doamna Anca Ilie, consilier la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, și doamna Doina Lica, șef serviciu Ministerul Finanțelor Publice.

Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Membrii Comisiei pentru sănătate au dezbătut proiectul în prezența a 17 deputați din totalul de 19 deputați.

Raportul Comisiei pentru sănătate a fost adoptat cu majoritate de voturi.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi respingerea proiectului de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform art.73 din Constituția României.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, domnul Crăciunescu, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

În România sunt peste 600 de mii de persoane cu dizabilități. Din acestea, doar 28 de mii sunt angajate. Legea nr. 448/2006 instituie dreptul persoanelor cu handicap de a munci și a realiza venituri în condițiile legislației muncii. De asemenea, Legea nr. 448 prevede că autoritățile și instituțiile publice dacă au peste 50 de angajați trebuie să aibă în numărul de 50 de persoane... 4% să fie persoane cu dizabilități. Dacă nu angajează aceste persoane, atât persoanele fizice de drept privat, cât și instituțiile publice, trebuie să achiziționeze de la acele societăți comerciale care produc produse sau servicii o anumită cantitate, în valoarea stabilită, care trebuie dată la bugetul de stat. Dacă nu achiziționează produse de la societățile comerciale în care lucrează persoane cu dizabilități, trebuie să vireze la bugetul de stat o anumită sumă.

Acest proiect de lege propune înființarea acelui fond național care să fie folosit pentru a informa, pentru a arăta angajatorilor care sunt avantajele angajării de persoane cu dizabilități.

În consecință, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții?

Domnul Sorin Iacoban. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Dragi colegi,

E adevărat că principiul după care a fost făcut acest proiect de lege este un principiu bun, dar crearea Fondului Național pentru Reabilitarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, obiectul principal al acestui proiect de lege, trebuia făcută cu precizarea regimului juridic al acestui fond special care, într-adevăr, se face printr-o lege specială, trebuia specificată autoritatea care gestionează acest fond special și regulile după care se utilizează acest fond special.

Mai mult decât atât, în textul legii există termeni și expresii care, din punctul de vedere al Consiliului Legislativ și al meu personal, trebuiau definite prin proiectul de lege.

Prin urmare, Grupul PSD nu susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Vreau să vă anunț că în plenul Camerei participă delegația Comisiei Comune pentru Afaceri Europene din Parlamentul Irlandei, condusă de domnul Dominic Hennigan, președintele comisiei.

Vreau să-i salutăm. (Aplauze.)

Vă mulțumesc mult.

Continuăm.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 4:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro