Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-11-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

16. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 45/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

29. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Pl-x 45/2015.

Inițiatorul dacă dorește. Nu.

Raport comun, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate.

Tot doamna deputat de la Galați.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucreția Roșca:

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării prestațiilor sociale acordate lunar persoanelor cu handicap.

Cele două comisii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate au dezbătut proiectul în ședințe separate.

Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative.

Comisia pentru sănătate și familie a hotărât cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative.

Propunerea face parte din categoria legilor organice.

A fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, din următoarele considerente: potrivit prevederilor alin. (13) art. 58 din Legea nr. 448/2006, cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creșterii prețurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului, și inițiatorii nu precizează sursele de finanțare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții.

Domnule Crăciunescu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora din cauza unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene. Din această cauză, necesită măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Această inițiativă legislativă are drept scop majorarea prestațiilor acordate lunar persoanelor cu dizabilități, în așa fel încât să se asigure acestora cel puțin un trai minim decent. Legat de sursa de finanțare, noi am spus că acest lucru poate fi făcut de către administrațiile locale, de la bugetul centralizat și din fondul de rezervă al primului-ministru pe care nu prea știm noi cât și cum este alocat atunci când se întocmește bugetul.

De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 25 november 2020, 9:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro