Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-10-2019
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

17. Dezbaterea Propunerii legislative privind drepturile copiilor cu dizabilități (Pl-x 600/2014) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 600/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

30. Și ultima propunere legislativă, Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități, Pl-x 600/2014.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul. Nu dorește nimeni.

Tot raport comun, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate.

Tot doamna deputat. Sunteți de serviciu astăzi, doamna deputat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucreția Roșca:

La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie au avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice; avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse; și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui nou cadru legislativ privind drepturile și libertățile copiilor cu dizabilități și ale reprezentanților legali ai acestora, precum și obligațiile autorităților, furnizorilor de servicii și ale persoanelor fizice sau juridice responsabile în acest domeniu.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut, în prezența a 23 de deputați din 24, raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Membrii Comisiei pentru sănătate au fost prezenți 17 din 19 deputați. Raportul a fost adoptat de Comisia pentru sănătate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: promovarea unei legi speciale pentru copiii cu dizabilități ar conduce la o abordare segregată, neintegrată a drepturilor copiilor și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, încălcând viziunea celor două Convenții ale Națiunilor Unite privind drepturile copilului, respectiv, drepturile persoanelor cu dizabilități.

Având în vedere că aplicarea prevederilor propunerii legislative determină influențe financiare asupra bugetului general consolidat, se încalcă dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României.

Propunerea a fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Dezbateri generale.

Domnul Crăciunescu. Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Legea nr. 448/2006 a fost adoptată anterior apariției Convenției Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, fapt pentru care întreaga construcție juridică și conceptuală reflectată în această convenție nu respectă și nu redă în totalitate această convenție a Organizației Națiunilor Unite pe care România a semnat-o.

Deși Legea nr. 448 a suferit numeroase modificări și completări, nu rezolvă problema. În esență, proiectul acesta de lege prevede o legislație separată pentru persoanele cu dizabilități adulte și o legislație separată pentru copiii între 0 și 18 ani. Pentru perioada 0-18 ani trebuie prevăzută în lege o serie de reglementări, pentru că e o perioadă de formare. Acești copii sunt instituționalizați, merg la școală și, probabil, trebuie... sau acest proiect de lege propune o serie de reglementări în acest domeniu.

Deci, credem că este necesară o legislație specială pentru copiii 0-18 ani, și alta pentru adulți.

De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la ședința de vot final.

Oprim aici prima parte a lucrărilor noastre.

În câteva momente, începem partea a doua, cea dedicată deputaților pentru a prezenta interpelări și cea dedicată răspunsurilor la întrebări.

Vă mulțumesc mult.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 october 2019, 2:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro