Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității (Pl-x 221/2015) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 221/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

18. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cine prezintă raportul?

Domnul Niță. Domnule deputat, staff-ul tehnic vă pune la dispoziție raportul comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, trimis spre dezbatere în fond cu adresa Pl-x 221/2015, înregistrat sub nr. 4c-2/262/11 martie 2015.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art. 34 din Legea contabilității.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a examinat propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 24 martie 2015.

La dezbaterile propunerii legislative a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea acesteia, deoarece prin Ordonanța de urgență nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, sunt eliminate entitățile fără scop patrimonial din sfera de aplicare a prevederilor privind auditul financiar.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare dorește să intervină cineva?

Neavând amendamente, comisia propune respingerea.

Rămâne pentru ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 15 october 2019, 2:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro