Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

6. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 407/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată - Codul muncii, Pl-x 407/2014. Caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei pentru muncă, îl rog pe domnul vicepreședinte, domnule Baltă, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 407/2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărind includerea în lista sărbătorilor legale în care salariații nu lucrează a zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române și Ziua Înălțării Domnului - Ziua Eroilor.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic și Social; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; punctul de vedere negativ al Guvernului, exprimat în cadrul dezbaterilor.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 20 septembrie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât nu sunt respectate prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, sunt încălcate atât dispozițiile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, în ceea ce privește obligativitatea prezentării unei fișe fiscale, însoțite de ipotezele și metodologia de calcul utilizate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale, din partea grupurilor, dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final, propunere de respingere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 october 2019, 4:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro