Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/09-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

7. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 34/2015) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 34/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

20. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Pl-x 34/2015. Caracter organic.

Dacă dintre inițiatori dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei, tot domnul vicepreședinte Baltă. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa nr. Pl-x 34/2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați; avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 264 din Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii unei pedepse complementare, de interzicere a unor drepturi, în afara pedepsei cu închisoarea, pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, fără forme legale, precum și eliminarea amenzii.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României.

În urma dezbaterilor, comisia propune plenului respingerea propunerii legislative, întrucât măsurile propuse contravin prevederilor Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul muncii, prin care au fost stabilite principiile referitoare la necesitatea creării unui sistem legislativ stabil și unitar.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Nefiind amendamente, comisia propune respingerea, rămâne la ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 october 2019, 4:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro